VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto / Matematikos ir informatikos instituto autoriaus (-ių) 'Viktorija Dvareckienė' publikacijų sąrašas (pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]):
Publications of 'Viktorija Dvareckienė', VU Institute of Data Science and Digital Technologies / Institute of Mathematics and Informatics (based on 1. Lithuanian Academic Library Network (LABT) database of Vilnius University Library [since 2011 until now] and 2. LABT database of Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences [until 2010]):
Eil. Nr. Publikacija
1Kurilov, Jevgenij; Kurilova, Julija; Dvareckienė, Viktorija. On linking social media, learning styles, and Augmented Reality in education // ECSM 2017 : Proceedings of the 4th European Conference on Social Media. Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 3-4 July 2017. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. ISBN 9781911218463. eISBN 9781911218470. p. 178-185. Prieiga per internetą: <http://tinyurl.com/ecsm2017>.
2Dvareckienė, Viktorija; Kurilov, Jevgenij; Jevsikova, Tatjana. Virtualios, papildytos ir mišrios realybės mokymosi sistemų personalizavimas = Virtual, augmented, and mixed reality-based learning systems: personalisation framework // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2016, t. 57, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.B.2016.01.
3Kurilov, Jevgenij; Dvareckienė, Viktorija; Jevsikova, Tatjana. Augmented reality-based learning systems: personalisation framework // Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning (ECEL 2016). Book Series: Proceedings on the European Conference of e-Learning. Oxfordshire : Academic Conferences and Publishing International, 2016. ISBN 9781911218180. p. 391-398.