Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'daiva skučienė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Tvaronavičienė, Agnė (ekspertas (vertybės), tyrėjas); Skučienė, Daiva (tyrėjas). Mokslininkai vertins privalomosios mediacijos šeimos ginčuose taikymo veiksmingumą – tam pasitarnaus ex post tyrimas // Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. 2022, 2022, 06-28, p. 1. Prieiga per internetą: <https://tm.lrv.lt/lt/naujienos/mokslininkai-vertins-privalomosios-mediacijos-seimos-gincuose-taikymo-veiksminguma-tam-pasitarnaus-ex-post-tyrimas> [žiūrėta 2022-07-08].
2Skučienė, Daiva; Mažeikienė, Natalja. Youth-oriented policies beyond ideal-typical welfare regimes in Europe: situation and initiatives from the perspective of youth transition regimes Lithuania // Youth-oriented policies beyond ideal – typical welfare regimes in Europe: Situation and initiatives from the perspective of youth transitions regimes: working papers / editors Chevalier T., Drilling M., Lauri T., Toots A. Tallinn : COST Actions. ISSN 2733-3604. 2021, no. 2, p. 1-29. Prieiga per internetą: <https://www.tlu.ee/sites/default/files/TUKO/veeb/failid/WP1_II_Estonia_final_14.06.pdf>.
3Skučienė, Daiva. Lithuania after year of Covid-19 pandemic // Money matters : ECDN. 2021, no.18, p. 21-22.
4Skučienė, Daiva; Markevičiūtė, Jurgita. Social risks and class in the Baltic States: insights for social investment strategy // Journal of developing societies. New Delhi : Sage Publications. ISSN 0169-796X. eISSN 1745-2546. 2021, vol. 37, iss. 1, p. 83-97. DOI: 10.1177/0169796X21999306.
5Skučienė, Daiva. Lithuania in times of Covid-2019 // Money. Matters : European Consumer Debt Network. 2020, no. 17, p. 33-35.
6Dilytė, Asta; Skučienė, Daiva; Dunajevas, Eugenijus. Visos dienos mokyklos steigimas Lietuvoje: institucinė analizė = Establishment of the all-day school in Lithuania: an institutional analysis // Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. eISSN 1648-665X. 2020, t. 44, p. 45-61. DOI: 10.15388/ActPaed.44.4.
7Vilkoitytė, Violeta; Skučienė, Daiva. Vyresnio amžiaus asmenų nuostatos dėl darbinės karjeros tęstinumo = Elderly attitudes on the continuity of working careers // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2020, t. 20, p. 22-39. DOI: 10.15388/STEPP.2020.16.
8Skučienė, Daiva. Social benefits against poverty of single parent for social investment // Humanities and social sciences Latvia. Riga : University of Latvia. ISSN 1022-4483. 2019, vol. 27, iss. 2, p. 46-56. DOI: 10.22364/hssl.27.2.04.
9Skučienė, Daiva; Moskvina, Julija. Employers’ policies and attitudes towards the performance of older employees in Lithuania // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. eISSN 1822-4202. 2019, t. 20, p. 476-484. DOI: 10.3846/btp.2019.44.
10Skučienė, Daiva; Lazutka, Romas. Social investment in the Baltic states: benefits against poverty and the distribution of social risks over the life course // Corvinus journal of sociology and social policy. Budapest : Corvinus University of Budapest. ISSN 2061-5558. eISSN 2062-087X. 2019, vol. 10, no. 2, p. 35-50. DOI: 10.14267/CJSSP.2019.2.2.
11Aidukaitė, Jolanta; Moskvina, Julija; Skučienė, Daiva. The Lithuanian welfare system over the last 20 years of democratic transition: achievements, challenges and future prospects // Routledge handbook of European welfare systems. 2nd edition / edited BySonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert. London : Routledge, 2019. eISBN 9780429290510. p. 310-326. DOI: 10.4324/9780429290510.
12Skučienė, Daiva; Lazutka, Romas. Redistribution of income through social benefits over the life course in the Baltic States // Studies of transition states and societies. Tallinn : Tallinn university. ISSN 1736-8758. 2019, vol. 11, no. 2, p. 47-59. Prieiga per internetą: <http://publications.tlu.ee/index.php/stss/article/view/718> [žiūrėta 2019-12-30].
13Skučienė, Daiva; Lazutka, Romas; Čižauskaitė, Aušra; Markevičiūtė, Jurgita. Socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą ir pajamų nelygybę naujųjų socialinės rizikos grupių gyvenimo kelyje. Vilnius : Vilniaus uNIversiteto leidykla, 2018. 164 p. ISBN 9786090700549. eISBN 9786090700532.
14Skučienė, Daiva. Income inequality evaluation in the Baltic countries: public opinion, preferencesand values // Sociālo zinātņu vēstnesis. Daugavpils : Daugavpils universitāte. ISSN 1691-1881. 2018, no 2, p. 28-41. Prieiga per internetą: <https://du.lv/socialo-zinatnu-vestnesis-2018-2/> [žiūrėta 2019-01-24].
15Skučienė, Daiva; Poviliūnas, Arūnas. Lithuania - offering accompanying measures on a tight budget :FEAD managing authority // Reducing deprivation, supporting inclusion: FEAD case studies, 2016 : Publications Office of the Europen Union, 2017. ISBN 9789279637889. p. 34-36. DOI: 10.2767/410510.
16Dunajevas, Eugenijus; Skučienė, Daiva. Mandatory pension system and redistribution: the comparative analysis of institutions in Baltic States // Central European Journal of Public Policy. Prague : De Gruyter Open. eISSN 1802-4866. 2016, Vol. 10, no 2, p. 16-29. DOI: 10.1515/cejpp-2016-0025.
17Skučienė, Daiva; Moskvina, Julija. Factors influencing the decision of whether to retire or extend one‘s employment // Human affairs. Heidelberg : Springer Heidelberg. ISSN 1210-3055. eISSN 1337-401X. 2016, Vol. 26, Iss. 2, p. 104-116. DOI: 10.1515/humaff-2016-0012,.
18Skučienė, Daiva. Lietuvos pensijų politikos 2009-2015 m. ideologinės tendencijos = Ideological trends in the Lithuanian pension policy in 2009-2015 // Kultūra ir visuomenė = Culture and society. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-4573. eISSN 2335-8777. 2016, T. 7, nr. 1, p. 79-87. DOI: 10.7220/2335-8777.7.1.4.
19Skučienė, Daiva. Socialinių darbuotojų pilietinis ir politinis aktyvumas, siekiant socialinio teisingumo = Political and civil activity of social workers to pursue social justice // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2015, Nr. 11, p. 80-97. DOI: 10.15388/STEPP.2015.11.8374.
20Skučienė, Daiva; Bartkus, Algirdas. Cost-benefit analysis of the funded pension scheme in Lithuania // 2nd International Workshop on the Socio-Economics of Ageing, 4 November 2011, ISEG, Lisbon, Portugal [Elektroninis optinis diskas]. Lisbon : Technical University of Lisbon. 2011, [20 p].
21Skučienė, Daiva; Genelytė, Indrė. Senatvės pensininkų gyvenimo lygio raida 1999–2008 metais = Old age pensioners living standart development in 1999–2008 // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2010, t. 11, nr. 3, p. 154-171. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2010/nr_3/2010_154_171.pdf> [žiūrėta 2011-01-18].
22Skučienė, Daiva. The economic status of elderly people in Lithuania // International Workshop on the Socio-Economics of Ageing, Lisbon, 30th October 2009. Lisbon. 2009, [p. 1].
23Auglytė, Živilė; Dragūnevičius, Kęstutis; Litvinienė, Jurgita; Krikščiukaitytė, Rita; Narmontienė, Jurgita; Skučienė, Daiva; Subata, Emilis; Radžiūnienė, Lina; Žalimienė, Laimutė. Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, reintegracija į visuomenę ir į darbo rinką: socialinės atskirties problemų sprendimas : darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenims metodika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 233 p. ISBN 9789955986744.
24Skučienė, Daiva. Moterų ir vyrų senatvės pensijos Lietuvoje // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2006, Nr. 3. DOI: 10.15388/STEPP.2006.3.8578.
25Skučienė, Daiva. Retirement income: trends in adequacy and equality in the light of EU pension policy objectives // European Union and its new neighbourhood. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2005. ISBN 9955563923. p. 173-189.
26Skučienė, Daiva; Vasiliauskaitė, A. Gender and social insurance benefits in Lithuania // Enlarged European union in house of Europe: new internal and external problems : proceedings. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955099313. p. 184-189.
27Skučienė, Daiva. The continuing gender gap in later life economic security // Catalysts and impediments of economic development in Central and Eastern Europe : international conference in celebration of the 425th anniversary of Vilnius University, October 14-15, 2004, Vilnius, Lithuania : conference abstracts. Vilnius, 2004. ISBN 9986196647. p. 211-212.
28Skučienė, Daiva. Pensijų sistemos ir pajamų pasiskirstymas = Pension systems and income distribution (in Lithuanian) // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2004, t. 5, Nr. 1/2, p. 11-21.
29Skučienė, Daiva. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų įnašas į pensininkų pajamų nelygybę Lietuvoje = The contribution of state social insurance old-age pensions to income inequality of Lithuanian pensioners (in Lithuanian) // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2004, t. 5, Nr. 3/4, p. 103-112.
30Andrejeva, Lina; Beresnevičiūtė, Vida; Čiužas, Antanas; Gaidys, Vladimiras; Gečienė, Ingrida; Goštautas, Antanas; Ignatonytė, Agnė; Jasilionienė, Aiva; Jasilionis, Domantas; Kasatkina, Natalija; Kasparavičienė, Vida; Kocai, Elena; Krukauskienė, Eugenija; Kublickienė, Lilija; Kuzmickaitė, Loreta; Kvedaras, Virmantas; Lazutka, Romas; Leončikas, Tadas; Lipnevič, Anna; Maniukaitė, Gražina; Matonytė, Irmina; Matulienė, Gražina; Matulionis, Arvydas Virgilijus; Mikulionienė, Sarmitė; Mitrikas, Alfonsas Algimantas; Novelskaitė, Aurelija; Rapoportas, Sergejus; Sipavičienė, Audra; Skučienė, Daiva; Stankūnienė, Vladislava; Sviklas, Eduardas Kęstutis; Šliavaitė, Kristina; Šutinienė, Irena; Trinkūnas, Jonas; Trinkūnienė, Inija; Vosyliūtė, Anelė; Žalimienė, Laimutė; Žilinskaitė, Viktorija. Lietuva stojant į Europos Sąjungą : ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė / L. Andrejeva ... [et al.]. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2004. 181 p. ISBN 9789955531104.
31Skučienė, Daiva. Pajamų nelygybė tarp pensininkų Lietuvoje // Kintančios visuomenės iššūkiai : jaunųjų mokslininkų konferencija : [pranešimų tezės] : 2003 m. spalio 23 d., Vilnius. Vilnius. 2003, p. 29.