Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'jekaterina navickė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Kairys, Antanas; Zamalijeva, Olga; Navickė, Jekaterina. The survey of health, ageing, and retirement in Europe: the platform for understanding the sociobiological processes of ageing // Healthy aging from multidisciplinary perspective: research focus forum, June 27-29, 2022 Life Sciences Center, Vilnius: abstarcts book. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2022, p. 16. Prieiga per internetą: <https://www.gmc.vu.lt/images/Kvietimai-Invitations/arqus-abstracts_0626.pdf>.
2Lazutka, Romas; Navickė, Jekaterina. Country chapter Lithuania // Social protection of non-standard workers and the self-employed during the pandemic: country chapters: Belgium, France, Ireland, Italy, Lithuania, Portugal, Romania, Sweden, Brussels / edited by Slavina Spasova, Dalila Ghailani, Sebastiano Sabato, Bart Vanhercke. Brussels : ETUI, 2021. ISBN 9782874526114. eISBN 9782874526121. p. 63-75. Prieiga per internetą: <https://www.etui.org/sites/default/files/2021-10/Social%20protection%20of%20non-standard%20workers%20and%20the%20self-employed%20during%20the%20pandemic-country%20chapters-2021.pdf>.
3Kaklauskaitė, Ulijona; Navickė, Jekaterina. Ekosocialinė valstybė Europos Sąjungoje: šalių narių socialinės ir klimato politikos santykio analizė = Eco-social State in the European Union: the Relationship Between the Social and Climate Policy of the Member States // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2021, t. 22, p. 101-115. DOI: 10.15388/STEPP.2021.32.
4Gabnytė, Vitalija; Čižauskaitė, Aušra; Navickė, Jekaterina. Nowcasting poverty and inequality in the context of economic growth and Covid-19 pandemic in Lithuania = Skurdo ir nelygybės rodiklių prognozavimas ekonominio augimo ir Covid-19 pandemijos kontekste Lietuvoje // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-642X. eISSN 2029-7262. 2021, t. 60, Nr. 1, p. 8-21. DOI: 10.15388/LJS.2021.26443.
5Lazutka, Romas; Navickė, Jekaterina. Migrants’ access to social protection in Lithuania // Migration and social protection in Europe and beyond. Vol. 1 / ed. Lafleur, J-M., Vintila, D.: Comparing access to welfare entitlements. Cham : Springer, 2020, chapter 18. ISBN 9783030512408. eISBN 9783030512415. p. 271-283. (IMISCOE research series, ISSN 2364-4087, eISSN 2364-4095). DOI: 10.1007/978-3-030-51241-5_18.
6Navickė, Jekaterina. Factors behind the changes in income distribution in the Baltics: income, policy, demography // Journal of Baltic studies. Portland : Routledge–Taylor & Francis. ISSN 0162-9778. eISSN 1751-7877. 2020, vol. 51, iss. 2, p. 137-157. DOI: 10.1080/01629778.2020.1728353.
7Lazutka, Romas; Navickė, Jekaterina; Žalimienė, Laimutė. Lithuania: The issue of State funding for private schools. Brussels : European Commission, 2020. 2 p. (ESPN Flash Report ; 2020/12). Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22500&langId=en>.
8Žalimienė, Laimutė; Lazutka, Romas; Navickė, Jekaterina. ESPN Thematic Report on Access to essential services for low-income people–Lithuania. Brussels : European Commission, 2020. 26 p. Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22805&langId=en>.
9Vencius, Tautvydas; Gabnytė, Vitalija; Navickė, Jekaterina. The benefit non-take-up in the context of cash social assistance reform in Lithuania = Piniginės socialinės paramos išmokų nepaėmimas piniginės socialinės paramos sistemos reformos kontekste // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2020, vol. 21, p. 96-121. DOI: 10.15388/STEPP.2020.25.
10Popova, Daria; Navickė, Jekaterina. The probability of poverty for mothers after childbirth and divorce in Europe: the role of social stratification and tax-benefit policies. // Social science research. San Diego : Elsevier. ISSN 0049-089X. eISSN 1096-0317. 2019, vol. 78, p. 57-70. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2018.10.007.
11Navickė, Jekaterina; Čižauskaitė, Aušra; Užgalė, Ugnė. Basic needs and absolute poverty in Lithuania: method and estimation = Minimalių vartojimo poreikių dydis ir absoliutus skurdas Lietuvoje: metodika ir pritaikymas // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-642X. eISSN 2029-7262. 2019, t. 58, Nr. 1, p. 26-38. DOI: 10.15388/LJS.2019.16668.
12Lazutka, Romas; Navickė, Jekaterina; Poviliūnas, Arūnas; Žalimienė, Laimutė. ESPN thematic report on financing social protection: Lithuania 2019. Brussels : European Commission, 2019. 31 p. Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21852&langId=en>.
13Navickė, Jekaterina; Lazutka, Romas. Distributional implications of the economic development in the Baltics: reconciling micro and macro perspectives // Social indicators research. Dordrecht : Springer Netherlands. ISSN 0303-8300. eISSN 1573-0921. 2018, Vol. 138, no 1, p. 187-206. DOI: 10.1007/s11205-017-1645-x.
14Lazutka, Romas; Juška, Arūnas; Navickė, Jekaterina. Labour and capital under a neoliberal economic model: economic growth and demographic crisis in Lithuania // Europe-Asia studies. Oxford : Routledge-Taylor & Francis. ISSN 0966-8136. eISSN 1465-3427. 2018, vol. 70, no 9, p. 1433-1449. DOI: 10.1080/09668136.2018.1525339.
15Matulionytė, Rimgailė; Navickė, Jekaterina. Sąlygų griežtumas socialinės paramos sistemose: Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių palyginimas = The strictness of conditions in social assistance systems: a comparison of Lithuania and other European Countries // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2018, t. 16, p. 7-25. DOI: 10.15388/STEPP.2018.16.11420.
16Vencius, Tautvydas; Navickė, Jekaterina. Socialinio mobilumo apraiškos Lietuvoje = Patterns of intergenera tional social mobility in Lithuania // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2018, t. 16, p. 37-51. DOI: 10.15388/STEPP.2018.16.11430.
17Matulionytė, Rimgailė; Navickė, Jekaterina; Adomavičienė, Aistė. Piniginės socialinės paramos reformos poveikio vertinimas / Parengė: Rimgailė Matulionytė Jekaterina Navickė Aistė Adomavičienė. Vilnius : Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, 2017. 29 p. Prieiga per internetą: <http://www.stopskurdas.lt/wp-content/uploads/2017/10/PARAMOS-TYRIMAS.pdf> [žiūrėta 2019-12-18].
18Navickė, Jekaterina; Lazutka, Romas. Functional and personal income distribution in the Baltics: Comparison of national and households accounts // Business and management 2016 : the 9th international scientific conference, May 12-13, 2016, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : Technika, 2016. eISBN 9786094579219. [10 p.]. DOI: 10.3846/bm.2016.38.
19Navickė, Jekaterina; Lazutka, Romas. Work incentives across the income distribution and for model families in Lithuania: 2005–2013 // Baltic journal of economics. Riga : Routledge Taylor & Francis Group. ISSN 1406-099X. eISSN 2334-4385. 2016, Vol. 16, no 2, p. 175-191. DOI: 10.1080/1406099X.2016.1205407.
20Navickė, Jekaterina; Avram, Silvia; Demmou, Lilas. The effects of reform scenarios for unemployment benefits and social assistance on work incentives and poverty in Lithuania : Economics department working papers no. 1310 / Jekaterina Navickė, Silvia Avram, Lilas Demmou. Paris : OECD, 2016. 45 p. Prieiga per internetą: <https://www.oecd.org/countries/lithuania/the-effects-of-reform-scenarios-for-unemployment-benefits-and-social-assistance-on-financial-incentives-to-work-and-poverty-in-Lithuania.pdf> [žiūrėta 2016-12-06].
21Navickė, Jekaterina. Poverty dynamics in Lithuania: persistence, transitions, triggers = Skurdo dinamika Lietuvoje: ilgalaikiškumas, perėjimai, postūmiai // Lithuanian journal of statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Lietuvos statistikos departamentas. ISSN 1392-642X. eISSN 2029-7262. 2015, t. 54, Nr. 1, p. 6-17. DOI: 10.15388/LJS.2015.13876.
22Navickė, Jekaterina. Between a risk society and a welfare state: social risk resilience and vulnerability to poverty in Lithuania // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. 2015, nr. 10, p. 95-109. DOI: 10.15388/STEPP.2015.10.4861.
23Navickė, Jekaterina; Rastrigina, Olga; Sutherland, Holly. Nowcasting indicators of poverty risk in the European Union: a microsimulation approach. // Social indicators research. Dordrecht : Springer Netherlands. ISSN 0303-8300. eISSN 1573-0921. 2014, vol. 119, p. 101-119. DOI: 10.1007/s11205-013-0491-8.
24Navickė, Jekaterina. Tarp rizikos visuomenės ir gerovės valstybės: apie socialinę apsaugą ir pažeidžiamumą Lietuvoje // Lietuvos socialinių mokslų forumas 2014 : pranešimų tezės 2014 m. gegužės 16-18 d. / redaktorė Ainė Ramonaitė. Vilnius. 2014, p. 15-16. Prieiga per internetą: <http://www.socforumas.lt/files/events/tezes2014.pdf> [žiūrėta 2014-12-19].
25Ivaškaitė-Tamošiūnė, Viginta; Kazakevičiūtė, Jolita; Lazutka, Romas; Navickė, Jekaterina; Salanauskaitė, Lina. Euromod country report : Lithuania (LT) 2005 - 2009. Leidinys internete : ISER, 2011. 118 p. Prieiga per internetą: <http://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country-reports/CR_LT2005-09_final_17-5-11.pdf> [žiūrėta 2012-01-06].
26Navickė, Jekaterina; Lazutka, Romas. Socialinio teisingumo rodikliai aukštojo mokslo sistemoje // Studentų moksliniai darbai 2008-2010 m. : konferencijos medžiaga. Vilnius : Petro ofsetas, 2010. ISBN 9786094200694. p. 36-39.