Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'jonas_eimontas' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda; Zamalijeva, Olga; Pakalniškienė, Vilmantė. Unmet healthcare needs predict depression symptoms among older adults // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 15, art. no. 8892, p. [1-13]. DOI: 10.3390/ijerph19158892.
2Kairys, Antanas; Zamalijeva, Olga; Pakalniškienė, Vilmantė; Eimontas, Jonas; Sadauskaitė, Raimonda; Bagdonas, Albinas. Vyresnio amžiaus Baltijos šalių gyventojų gerovė: į asmenį orientuotas požiūris // Psichologija 360˚ +1: Lietuvos psichologų kongresas'22, Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2022 m. balandžio 25–30 d.: pranešimų santraukų leidinys. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2022. eISBN 9786094675133. p. 81-82. DOI: 10.7220/9786094675133.
3Zamalijeva, Olga; Kairys, Antanas; Eimontas, Jonas. Direct and indirect associations between health, healthcare and well-being of older adults // Psihološka obzorja / Horizons of Psychology: Psychology as the hub science: opportunities and responsibility: 17th European congress of psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts. Ljubljana : Slovenian Psychologists' Association. ISSN 2350-5141. 2022, vol. 31, p. 103. Prieiga per internetą: <http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf>.
4Eimontas, Jonas; Medeišienė, Jogilė; Zrumaitė, Simona; Getautas, Tomas; Pakalniškienė, Vilmantė; Andersson, Gerhard. Reasons for dropping out of internet-based intervention for depression: insights from a qualitative study // Psihološka obzorja / Horizons of Psychology: Psychology as the hub science: opportunities and responsibility: 17th European congress of psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts. Ljubljana : Slovenian Psychologists' Association. ISSN 2350-5141. 2022, vol. 31, p. 131-132. Prieiga per internetą: <http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf>.
5Eimontas, Jonas; Pakalniškienė, Vilmantė; Biliūnaitė, Ieva; Medeišienė, Jogilė; Zrumaitė, Simona; Andersson, Gerhard. Internet-based cognitive behavioral therapy for older adults with depression: results from a randomized controlled trial // Psihološka obzorja / Horizons of Psychology: Psychology as the hub science: opportunities and responsibility: 17th European congress of psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts. Ljubljana : Slovenian Psychologists' Association. ISSN 2350-5141. 2022, vol. 31, p. 341. Prieiga per internetą: <http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf>.
6Kairys, Antanas; Zamalijeva, Olga; Bagdonas, Albinas; Eimontas, Jonas; Pakalniškienė, Vilmantė; Sadauskaitė, Raimonda. Vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų gerovė: Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensija (SHARE) tyrimo rezultatai // COVID-19 pandemija ir lėtinės socialinės politikos ligos, laimėjimai bei receptai: socialinės politikos konferencija : pranešimų santraukos. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2021, p. 33-34. Prieiga per internetą: <https://www.fsf.vu.lt/socialines-politikos-konferencija/pranesimai#antanas-kairys-olga-zamalijeva-albinas-bagdonas-jonas-eimontas-vilmante-pakalniskiene-raimonda-sadauskaite-vilniaus-universitetas-psichologijos-institutas-taikomosios-psichologijos-laboratorija>.
7Kairys, Antanas; Sadauskaitė, Raimonda; Bagdonas, Albinas; Eimontas, Jonas; Pakalniškienė, Vilmantė; Zamalijeva, Olga. Patirto nedarbo sąsajos su vyresnio amžiaus asmenų subjektyvia gerove Baltijos šalyse = Links of previously experienced unemployment to the subjective well-being of older adults in the Baltic States // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2021, t. 22, p. 59-73. DOI: 10.15388/STEPP.2021.29.
8Eimontas, Jonas; Pakalniškienė, Vilmantė; Biliunaite, Ieva; Andersson, Gerhard. A tailored Internet-delivered modular intervention based on cognitive behavioral therapy for depressed older adults: a study protocol for a randomized controlled trial // Trials. London : BioMed Central Ltd. eISSN 1745-6215. 2021, vol. 22, iss. 1, art. no. 925, p. [1-9]. DOI: 10.1186/s13063-021-05903-4.
9Zamalijeva, Olga; Sadauskaitė, Raimonda; Eimontas, Jonas; Bagdonas, Albinas. Retrospektyvios sveikatos ir nepatenkintų sveikatos priežiūros poreikių reikšmė vyresnio amžiaus žmonių psichologinei gerovei Baltijos šalyse // Lietuvos psichologų kongresas 2021: Patirtis be sienų, 2021 m. balandžio 19-24 d. : pranešimų santraukų leidinys. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2021. eISBN 9789955156925. p. 34.
10Kairys, Antanas; Zamalijeva, Olga; Bagdonas, Albinas; Eimontas, Jonas; Pakalniškienė, Vilmantė; Sadauskaitė, Raimonda. Vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų gerovė: rekomendacijos politikos formuotojams = The well-being of older age Lithuanians: Policy implications // Psichologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. eISSN 2345-0061. 2021, t. 65, p. 64-79. DOI: 10.15388/Psichol.2021.47.
11De Witte, Nele A.J.; Carlbring, Per; Etzelmueller, Anne; Nordgreen, Tine; Karekla, Maria; Haddouk, Lise; Belmont, Angélique; Øverland, Svein; Abi-Habib, Rudy; Bernaerts, Sylvie; Brugnera, Agostino; Compare, Angelo; Duque, Aranzazu; Ebert, David Daniel; Eimontas, Jonas; Kassianos, Angelos P.; Salgado, João; Schwerdtfeger, Andreas; Tohme, Pia; Van Assche, Eva; Van Daele, Tom. Online consultations in mental healthcare during the COVID-19 outbreak: An international survey study on professionals' motivations and perceived barriers // Internet interventions - the application of information technology in mental and behavioural health. Amsterdam : Elsevier B.V. eISSN 2214-7829. 2021, vol. 25, art. no. 100405, p. [1-10]. DOI: 10.1016/j.invent.2021.100405.
12Eimontas, Jonas; Bagdonas, Albinas; Kairys, Antanas; Zamalijeva, Olga; Pakalniškienė, Vilmantė; Sadauskaitė, Raimonda. Vyresnio amžiaus asmenų psichologinės gerovės sąsajos su šeimos diskriminacijos patirtimi ir gyvenimo aplinkybėmis vaikystėje = The links between childhood life circumstances, family persecution and discrimination experiences, and well-being in later life // Psichologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. eISSN 2345-0061. 2021, t. 63, p. 118-136. DOI: 10.15388/Psichol.2021.31.
13Kazlauskas, Evaldas; Eimontas, Jonas; Olff, Miranda; Želvienė, Paulina; Andersson, Gerhard. Adherence predictors in internet-delivered self-help intervention for life stressors-related adjustment disorder // Frontiers in psychiatry. Lausanne : Frontiers Media S.A. eISSN 1664-0640. 2020, vol. 11, art. no. 137, p. [1-7]. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00137.
14Eimontas, Jonas; Rimšaitė, Živilė; Gegieckaitė, Goda; Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas. Internet-based self-help intervention for ICD-11 adjustment disorder: preliminary findings // Psychiatric quarterly. New York : Springer. ISSN 0033-2720. eISSN 1573-6709. 2018, Vol. 89, iss. 2, p. 451-460. DOI: 10.1007/s11126-017-9547-2.
15Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda; Dovydaitienė, Miglė; Mažulytė-Rašytinė, Eglė; Rimšaitė, Živilė; Skruibis, Paulius; Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas. The role of therapist support on effectiveness of an internet-based modular self-help intervention for adjustment disorder: a randomized controlled trial // Anxiety, stress, and coping. Abingdon : Taylor and Francis Ltd. ISSN 1061-5806. eISSN 1477-2205. 2018, Vol. 31, Iss. 2, p. 146-158. DOI: 10.1080/10615806.2017.1385065.
16Kazlauskas, Evaldas; Gegieckaitė, Goda; Eimontas, Jonas; Želvienė, Paulina; Maercker, Andreas. A brief measure of the international classification of diseases-11 adjustment disorder: investigation of psychometric properties in an adult help-seeking sample // Psychopathology. Basel : Karger. ISSN 0254-4962. eISSN 1423-033X. 2018, Vol. 51, no 1, p. 10-15. DOI: 10.1159/000484415.
17Paliaukiene, Vilma; Kazlauskas, Evaldas; Eimontas, Jonas; Skerytė-Kazlauskienė, Monika. Music performance anxiety among students of the academy in Lithuania // Music education research. Abingdon : Taylor and Francis. ISSN 1461-3808. eISSN 1469-9893. 2018, vol. 20, no. 3, p. 390-397. DOI: 10.1080/14613808.2018.1445208.
18Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda; Kazlauskas, Evaldas. A new internet-based intervention for adjustment disorder: A randomized controlled trial // ISRII 9th Scientific Meeting : [abstracts], 12-14 October 2017, Berlin, Germany : ISRII. 2017, abstr. no P.2.28 [p. 1].
19Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas. Healthcare utilization data analysis in Lithuania reveal huge PTSD treatment gap // Child maltreatment across the lifespan : The 15th European conference on traumatic stress, Odense, Denmark, June 2-4, 2017 : program and abstract book. Odense : University of Southern Denmark, 2017. ISBN 9788793496583. p. 207-208. Prieiga per internetą: <http://estss2017.eu/wp-content/uploads/2017/05/4_Abstract-book_ESTSS17.pdf> [žiūrėta 2017-06-14].
20Gegieckaitė, Goda; Eimontas, Jonas; Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas. Streso reakcijų sutrikimų tyrimai Lietuvoje artėjant Tarptautinės ligų klasifikacijos 11 leidimui (TLK-11) // Psichologija inovacijų ir tradicijų sandūroje : Lietuvos psichologų kongresas, 2017 m. gegužės 11-13 d. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius : kongreso pranešimų santraukos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017. ISBN 9786099560830. p. 40. Prieiga per internetą: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LKP2017%20-%20prane%C5%A1im%C5%B3%20santrauk%C5%B3%20leidinys%20R2_1.pdf> [žiūrėta 2017-06-14].
21Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda; Kazlauskas, Evaldas. Overcoming treatment barriers with internet-based intervention BADI // Child maltreatment across the lifespan : The 15th European conference on traumatic stress, Odense, Denmark, June 2-4, 2017 : program and abstract book. Odense : University of Southern Denmark, 2017. ISBN 9788793496583. p. 206-207. Prieiga per internetą: <http://estss2017.eu/wp-content/uploads/2017/05/4_Abstract-book_ESTSS17.pdf> [žiūrėta 2017-06-14].
22Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda; Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas. Brief internet-based adjustment disorder intervention (BADI): findings from Lithuanian study // Child maltreatment across the lifespan : The 15th European conference on traumatic stress, Odense, Denmark, June 2-4, 2017 : program and abstract book. Odense : University of Southern Denmark, 2017. ISBN 9788793496583. p. 204-205. Prieiga per internetą: <http://estss2017.eu/wp-content/uploads/2017/05/4_Abstract-book_ESTSS17.pdf> [žiūrėta 2017-06-14].
23Kazlauskas, Evaldas; Gegieckaitė, Goda; Eimontas, Jonas; Želvienė, Paulina. The structure of complex PTSD in the Lithuanian population // Child maltreatment across the lifespan : The 15th European conference on traumatic stress, Odense, Denmark, June 2-4, 2017 : program and abstract book. Odense : University of Southern Denmark, 2017. ISBN 9788793496583. p. 261-262. Prieiga per internetą: <http://estss2017.eu/wp-content/uploads/2017/05/4_Abstract-book_ESTSS17.pdf> [žiūrėta 2017-06-14].
24Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas. The experiences learned from the implementation of BEPP in Lithuania // Child maltreatment across the lifespan : The 15th European conference on traumatic stress, Odense, Denmark, June 2-4, 2017 : program, book of abstracts. Odense : University of Southern Denmark, 2017. ISBN 9788793496583. p. 203. Prieiga per internetą: <http://estss2017.eu/wp-content/uploads/2017/05/4_Abstract-book_ESTSS17.pdf> [žiūrėta 2017-06-14].
25Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas; Eimontas, Jonas; Maercker, Andreas. Adjustment disorder as it is proposed for the ICD-11:structure and predictors in the Lithuanian sample // Child maltreatment across the lifespan : The 15th European conference on traumatic stress, Odense, Denmark, June 2-4, 2017 : program, book of abstracts. Odense : University of Southern Denmark, 2017. ISBN 9788793496583. p. 198-199. Prieiga per internetą: <http://estss2017.eu/wp-content/uploads/2017/05/4_Abstract-book_ESTSS17.pdf> [žiūrėta 2017-06-14].
26Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda. Skaitmeninių sveikatos technologijų taikymas potrauminio streso sutrikimo terapijai: sisteminė įsitraukimo ir iškritimo analizė // Psichologija kitų mokslų kontekste : XIV-oji jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2017 m. balandžio 21 d. : pranešimų santraukų leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598319. p. 9. Prieiga per internetą: <http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2017/04/JMPK-pilnas-santrauku.pdf> [žiūrėta 2017-06-13].
27Eimontas, Jonas; Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas. Trumpalaikės eklektinės potrauminio streso terapijos (BEPP) veiksmingumo tyrimas Lietuvoje. // Psichologija inovacijų ir tradicijų sandūroje : Lietuvos psichologų kongresas, 2017 m. gegužės 11-13 d. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius : kongreso pranešimų santraukos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017. ISBN 9786099560830. p. 40-41. Prieiga per internetą: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LKP2017%20-%20prane%C5%A1im%C5%B3%20santrauk%C5%B3%20leidinys%20R2_1.pdf> [žiūrėta 2017-06-13].
28Rimšaitė, Živilė; Eimontas, Jonas. Internetu pasiekiamos savipagalbos intervencijos - būdas padėti adaptacijos sunkumus patiriantiems žmonėms // Psichologija kitų mokslų kontekste : XIV-oji jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2017 m. balandžio 21 d. : pranešimų santraukų leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598319. p. 14. Prieiga per internetą: <http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2017/04/JMPK-pilnas-santrauku.pdf> [žiūrėta 2017-09-08].
29Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda. Association between social acknowledgment and trauma disclosure = Sąsajos tarp socialinio pripažinimo ir atsiskleidimo po traumos // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2017, T. 27, Nr. 6, p. 122-127. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2017/2017%20SM6_Internetui.pdf> [žiūrėta 2017-12-28].
30Kazlauskas, Evaldas; Jovarauskaitė, Lina; Mažulytė, Eglė; Skruibis, Paulius; Dovydaitienė, Miglė; Eimontas, Jonas; Želvienė, Paulina. ‘It will get even better’: preliminary findings from a trauma-focused psychotherapy effectiveness study reveal false positive patients’ long-term outcome expectations after the treatment // Nordic journal of psychiatry. Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 0803-9488. eISSN 1502-4725. 2017, Vol. 71, No. 4, p. 277-281. DOI: 10.1080/08039488.2016.1276623.
31Kazlauskas, Evaldas; Eimontas, Jonas; Želvienė, Paulina. The role of outcome expectations on participants activity in internet-based self-help stress-management program // ISRII 9th Scientific Meeting : [abstracts], 12-14 October 2017, Berlin, Germany : ISRII. 2017, Abstr. no S11A.04 [p. 1].
32Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas. “No posttraumatic stress disorder in Lithuania”: National health care fails to identify PTSD // Journal of traumatic stress. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc. ISSN 0894-9867. eISSN 1573-6598. 2017, vol. 30, no. 1, p. 99-102. DOI: 10.1002/jts.22152.
33Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas; Eimontas, Jonas; Maercker, Andreas. Adjustment disorder: empirical study of a new diagnostic concept for ICD-11 in the general population in Lithuania // European psychiatry. Paris : Elsevier. ISSN 0924-9338. 2017, Vol. 40, p. 20-25. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2016.06.009.
34Eimontas, Jonas; Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Skruibis, Paulius; Dovydaitienė, Miglė; Mažulytė, Eglė; Gegieckaitė, Goda. An internet-based psychosocial intervention (BADI) for stress management // International journal of psychology. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 0020-7594. eISSN 1464-066X. 2016, Vol. 51, Iss. S1, p. 284. DOI: 10.1002/ijop.12304.
35Gegieckaitė, Goda; Eimontas, Jonas; Rimšaitė, Živilė; Kazlauskas, Evaldas. BADI: an internet‐based intervention for stress management // 4th ESRII meeting, September 22‐23 Bergen, Norway, 2016 : abstract book. Bergen : University of Bergen. 2016, p. 15. Prieiga per internetą: <https://esrii2016.files.wordpress.com/2016/07/abstract-book-esrii-v1-2.pdf>.
36Eimontas, Jonas; Kazlauskas, Evaldas. Dropout and engagement in trauma-focused internet-based interventions: a systematic review // International journal of psychology. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 0020-7594. eISSN 1464-066X. 2016, Vol. 51, Iss. S1, p. 276. DOI: 10.1002/ijop.12304.
37Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas. New proposals for Adjustment Disorder in ICD-11: Findings from Lithuanian study // 24th biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, July 10-14, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius : ISSBD. 2016, [1 p.]. Prieiga per internetą: <https://www.conftool.com/issbd2016/index.php?page=browseSessions&search=New+proposals+for+Adjustment+Disorder+in+ICD-11%3A+Findings+from+Lithuanian+study> [žiūrėta 2016-12-08].
38Grybauskaitė, Goda; Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas; Gervinskaitė-Paulaitienė, Lina. Trauminius įvykius patyrusių asmenų socialinio pripažinimo ir potrauminio streso reakcijų sąsajos // Mokslas, kuris įkvepia : XIII Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2016 m. balandžio 22 d. : pranešimų santraukų leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094596919. p. 10-11. Prieiga per internetą: <http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/JMPK-2016-santrauk%C5%B3-leidinys.pdf> [žiūrėta 2017-01-24].
39Raubaitė, Agnė; Eimontas, Jonas; Gervinskaitė-Paulaitienė, Lina; Želvienė, Paulina. Atsiskleidimas apie traumines patirtis po patirtų traumuojančių įvykių // Mokslas, kuris įkvepia : XIII Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2016 m. balandžio 22 d. : pranešimų santraukų leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094596919. p. 15. Prieiga per internetą: <http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/JMPK-2016-santrauk%C5%B3-leidinys.pdf> [žiūrėta 2017-01-25].
40Gegieckaitė, Goda; Eimontas, Jonas; Mažulytė, Eglė; Želvienė, Paulina. Internetu grįstos streso įveikos programos dalyvių stresinė patirtis ir lūkesčiai // Mokslas, kuris įkvepia : XIII Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2016 m. balandžio 22 d. : pranešimų santraukų leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094596919. p. 9-10. Prieiga per internetą: <http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/JMPK-2016-santrauk%C5%B3-leidinys.pdf> [žiūrėta 2016-04-28].
41Skruibis, Paulius; Eimontas, Jonas; Dovydaitienė, Miglė; Mažulytė, Eglė; Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas. Internet-based modular program BADI for adjustment disorder: protocol of a randomized controlled trial // BMC psychiatry [electronic resource]. London : BioMed Central. ISSN 1471-244X. 2016, Vol. 16, Art. No. 264. DOI: 10.1186/s12888-016-0980-9.
42Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda; Dovydaitienė, Miglė; Mažulytė, Eglė; Skruibis, Paulius; Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas. BADI – nauja psichosocialinė internetinė streso įveikos programa Lietuvoje // Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei : Lietuvos psichologų kongresas, 2016 m. gegužės 6-7 d. : kongreso pranešimų santraukų leidinys. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016. ISBN 9786094542176. p. 21.
43Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda; Rimšaitė, Živilė. Įsitraukimas internetu grįstoje streso įveikos programoje BADI // Mokslas, kuris įkvepia : XIII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2016 m. balandžio 22 d. : pranešimų santraukų leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094596919. p. 9. Prieiga per internetą: <http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/JMPK-2016-santrauk%C5%B3-leidinys.pdf> [žiūrėta 2016-06-01].
44Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda. Psichosocialinės internetu grįstos intervencijos: pagalbos galimybės po stresinių įvykių // Traumų psichologijos iššūkiai: nuo teorijos prie praktikos : 7-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija, 2016 m. kovo 10 d. Konferencijos medžiaga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2016, p. 5.
45Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas; Maercker, Andreas. Adjustment disorder: factor structure of the ICD-11 proposal in a national sample of Lithuania // International journal of psychology. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 0020-7594. eISSN 1464-066X. 2016, Vol. 51, Iss. S1, p. 91. DOI: 10.1002/ijop.12298.
46Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas; Eimontas, Jonas; Gervinskaitė-Paulaitienė, Lina. Potrauminio streso socialinis kontekstas // Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei : Lietuvos psichologų kongresas, 2016 m. gegužės 6-7 d., Kaunas : kongreso pranešimų santraukų leidinys. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2016. ISBN 9786094542176. p. 29. Prieiga per internetą: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPK2016_leidinys.pdf> [žiūrėta 2018-01-03].
47Eimontas, Jonas; Rimšaitė, Živilė; Gegieckaitė, Goda; Kazlauskas, Evaldas. Engagement in internet-based modular stress management intervention BADI: the effects of guidance // 4th ESRII meeting, September 22‐23 Bergen, Norway, 2016 : abstract book. Bergen : University of Bergen. 2016, p. 6. Prieiga per internetą: <https://esrii2016.files.wordpress.com/2016/07/abstract-book-esrii-v1-2.pdf> [žiūrėta 2017-06-13].
48Mažulytė, Eglė; Eimontas, Jonas; Gailienė, Danutė. Methodological issues in personality assessment: a potential risk of applying extremely brief instruments // Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life : The 14th European Congress of Psychology, 7-10 July 2015 Milan, Italy : abstract book. Milano : Innexta S.r.l., 2015. ISBN 9788898116225. p. 668. Prieiga per internetą: <http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/06/ECP-2015-Abstract-Book.pdf> [žiūrėta 2015-07-23].
49Skerytė-Kazlauskienė, Monika; Mažulytė, Eglė; Eimontas, Jonas. Psychological well-being, traumatic experience and coping skills among different groups of study participants // Lithuanian faces after transition. Psychological consequences of cultural trauma : [monograph] / edited by Danutė Gailienė. Vilnius : Eugrimas, 2015. ISBN 9786094372940. p. 36-44. Prieiga per internetą: <http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Projektai/LMT/Sunkios_traumos_Gailiene/Lithuanian_faces_after_transition_c_1.pdf> [žiūrėta 2015-12-14].
50Eimontas, Jonas; Gegieckaitė, Goda; Želvienė, Paulina. Perspectives of e-health interventions for stress-related disorders: a critical review = E. sveikatos intervencijų esant stresiniams sutrikimams perspektyvos: kritinė apžvalga // Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-9958. eISSN 2351-4620. 2015, Nr. 4, [7 p.]. DOI: 10.15388/JMPD.2015.4.02.
51Bieliauskaitė, Rasa; Grigienė, Dovilė; Eimontas, Jonas; Grigutytė, Neringa. Nepriklausomybės pokyčių vertinimas: trys kartos Lietuvoje // Gyvenimas po lūžio. Kultūrinių traumų psichologiniai padariniai / sudarytoja Danutė Gailienė. Vilnius : Eugrimas, 2015. ISBN 9786094372902. p. 48-85.
52Skerytė-Kazlauskienė, Monika; Mažulytė, Eglė; Eimontas, Jonas. Psichologinės savijautos, trauminės patirties ir įveikos įverčiai visose tyrimo dalyvių grupėse // Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai / sudarytoja Danutė Gailienė. Vilnius : Eugrimas, 2015. ISBN 9786094372902. p. 36-46.
53Eimontas, Jonas; Kazlauskas, Evaldas. E. sveikatos metodų taikymo stresinių sutrikimų psichosocialinėms intervencijoms galimybės // Ieškoti, atrasti, dalintis : Lietuvos psichologų kongresas, 2015 m. gegužės 8-9 d. : recenzuota kongreso medžiaga. Vilnius : Lietuvos psichologų sąjunga, 2015. ISBN 9786099560823. p. 44. Prieiga per internetą: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPS%20Kongreso%202015%20leidinys.pdf>.
54Eimontas, Jonas; Želvienė, Paulina; Gegieckaitė, Goda. Klientų įsitraukimas į informacinėmis technologijomis grįstas psichosocialines intervencijas // Psichologiniai tyrimai tarptautiniame kontekste: jaunojo mokslininko vaidmuo : XII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2015 m. balandžio 24 d. : pranešimų santraukų leidinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094595004. p. 12. Prieiga per internetą: <http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2015/04/2015-JMPK-santrauku-leidinys.pdf> [žiūrėta 2015-05-14].
55Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas; Dovydaitienė, Miglė; Skruibis, Paulius; Mažulytė, Eglė. What do patients tell about their interpersonal relationships after trauma focused psychotherapy? A Qualitative study // Trauma in changing societies: social contexts and clinical practice :XIV conference of European Society for Traumatic Stress Studes, 10-13 June 2015 Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094595141. p. 156. Prieiga per internetą: <http://estss2015.eu/wp-content/uploads/2015/06/Abstract.Book_.ESTSS_.Vilnius.pdf> [žiūrėta 2015-06-22].
56Skerytė-Kazlauskienė, Monika; Mažulytė, Eglė; Eimontas, Jonas; Kazlauskas, Evaldas; Gailienė, Danutė. The Effect of Retrospectively Perceived Parental Bonding on Resilience in Adulthood // International journal of psychological studies. Toronto : Canadian Center of Science and Education. ISSN 1918-7211. eISSN 1918-722X. 2015, vol. 7, no. 2, p. 174-179. DOI: 10.5539/ijps.v7n2p174.
57Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Jovarauskaitė, Lina; Mažulytė, Eglė; Eimontas, Jonas; Dovydaitienė, Miglė; Skruibis, Paulius. Patient expectations after the trauma-focused psychotherapy: A pilot study results // Trauma in changing societies: social contexts and clinical practice : XIV conference of European Society for Traumatic Stress Studes, 10-13 June 2015 Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094595141. p. 338. Prieiga per internetą: <http://estss2015.eu/wp-content/uploads/2015/06/Abstract.Book_.ESTSS_.Vilnius.pdf> [žiūrėta 2015-06-22].
58Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas; Eimontas, Jonas; Maercker, Andreas. Epidemiological study of a new Adjustment Disorder diagnostic concept for ICD-11 in general population // Trauma in changing societies: social contexts and clinical practice :XIV conference of European Society for Traumatic Stress Studes, 10-13 June 2015 Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094595141. p. 296. Prieiga per internetą: <http://estss2015.eu/wp-content/uploads/2015/06/Abstract.Book_.ESTSS_.Vilnius.pdf> [žiūrėta 2015-06-22].
59Eimontas, Jonas; Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina. Issues of drop-out in E-health psychosocial interventions for stress-related disorders // Trauma in changing societies: social contexts and clinical practice :XIV conference of European Society for Traumatic Stress Studies, 10-13 June 2015 Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015. ISBN 9786094595141. p. 317.
60Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas. Tarptautinės ligų klasifikacijos 11-ojo (TLK-11) leidimo adaptacijos sutrikimo konstrukto validumo analizė Lietuvos populiacijoje // Psichologiniai tyrimai tarptautiniame kontekste: jaunojo mokslininko vaidmuo : XII-oji jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2015 m. balandžio 24 d. : pranešimų santraukų leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094595004. p. 27-28. Prieiga per internetą: <http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2015/04/2015-JMPK-santrauku-leidinys.pdf> [žiūrėta 2016-01-21].
61Bieliauskaitė, Rasa; Grigienė, Dovilė; Eimontas, Jonas; Grigutytė, Neringa. Evaluation of changes brought about by independence on three generations in Lithuania // Lithuanian faces after transition. Psychological consequences of cultural trauma : [monograph] / edited by Danutė Gailienė. Vilnius : Eugrimas, 2015. ISBN 9786094372940. p. 48-85. Prieiga per internetą: <http://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Projektai/LMT/Sunkios_traumos_Gailiene/Lithuanian_faces_after_transition_c_1.pdf> [žiūrėta 2015-11-25].
62Eimontas, Jonas; Gailienė, Danutė. How Lithuanian journalists report on suicide: a qualitative study // Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life : The 14th European Congress of Psychology, 7-10 July 2015 Milan, Italy : abstract book. Milano : Innexta S.r.l., 2015. ISBN 9788898116225. p. 660. Prieiga per internetą: <http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/06/ECP-2015-Abstract-Book.pdf> [žiūrėta 2015-07-23].
63Mažulytė, Eglė; Skerytė-Kazlauskienė, Monika; Eimontas, Jonas; Grigutytė, Neringa; Gailienė, Danutė. Trauma prevalence in a representative study of three adult generations in Lithuania // Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life : The 14th European Congress of Psychology, 7-10 July 2015 Milan, Italy : abstract book. Milano : Innexta S.r.l., 2015. ISBN 9788898116225. p. 669. Prieiga per internetą: <http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/06/ECP-2015-Abstract-Book.pdf> [žiūrėta 2015-07-23].
64Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas. Decision making process of ethical dilemmas in Lithuania: a qualitative study // Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life : The 14th European Congress of Psychology, 7-10 July 2015 Milan, Italy : abstract book. Milano : Innexta S.r.l., 2015. ISBN 9788898116225. p. 697. Prieiga per internetą: <http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/06/ECP-2015-Abstract-Book.pdf> [žiūrėta 2015-07-23].
65Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas; Eimontas, Jonas. Psychometric properties of Lithuanian version of the Adjustment disorders instrument // Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life : The 14th European Congress of Psychology, 7-10 July 2015 Milan, Italy : abstract book. Milano : Innexta S.r.l., 2015. ISBN 9788898116225. p. 1525. Prieiga per internetą: <http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/06/ECP-2015-Abstract-Book.pdf> [žiūrėta 2015-07-24].
66Eimontas, Jonas; Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Slavinskaitė, Aurelija. Internet based therapy versus face-to-face therapy: comparison of therapist and client evaluations of therapeutic alliance // Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life : The 14th European Congress of Psychology, 7-10 July 2015 Milan, Italy : abstract book. Milano : Innexta S.r.l., 2015. ISBN 9788898116225. p. 1554. Prieiga per internetą: <http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/06/ECP-2015-Abstract-Book.pdf> [žiūrėta 2015-07-24].
67Kazlauskas, Evaldas; Želvienė, Paulina; Eimontas, Jonas. Acceptance of social changes and post-traumatic stress: research findings indicate the role of social cognition // Back to Basics: Integrating Clinical Scientific Knowledge to Advance the Field of Trauma : ISTSS 31st Annual Meeting, November 5-7 New Orleans, Louisiana, USA : poster abstract book. Boston : Boston University School of Medicine. 2015, p. 117. Prieiga per internetą: <http://www.istss.org/getattachment/AM15/Home/ISTSS-2015-Poster-Abstract-Book.pdf.aspx> [žiūrėta 2015-11-12].
68Bieliauskaitė, Rasa; Grigienė, Dovilė; Eimontas, Jonas; Grigutytė, Neringa; Gailienė, Danutė. Po dviejų dešimtmečių: gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje subjektyvių vertinimų analizė // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akademija,. ISSN 1392-0502. 2014, t. 38, p. 245-261.
69Gailienė, Danutė; Bieliauskaitė, Rasa; Skerytė-Kazlauskienė, Monika; Eimontas, Jonas; Mažulytė, Eglė. The effects of long-term historical trauma across three generations in Lithuania // Healing lives and communities: addressing the effects of childhood trauma across the life span : ISTSS 30th annual meeting : poster abstracts, November 6-8, 2014, Florida, USA. Miami. 2014, p. 256.
70Mažulytė, Eglė; Gailienė, Danutė; Skerytė-Kazlauskienė, Monika; Grigutytė, Neringa; Eimontas, Jonas; Kazlauskas, Evaldas. Trauma experience, psychological resilience and dispositional optimism: three adult generations in Lithuania // Psichologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. eISSN 2345-0061. 2014, t. 49, p. 20-33. DOI: 10.15388/Psichol.2014.49.3696.
71Eimontas, Jonas; Gailienė, Danutė. Apie savižudybes rašančių žurnalistų požiūris į specialistų rekomendacijas bei jų laikytis palankūs ir nepalankūs veiksniai // Psichologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0359. eISSN 2345-0061. 2014, t. 49, p. 34-43. DOI: 10.15388/Psichol.2014.49.3695.
72Eimontas, Jonas. Trijų kartų savižudiškas elgesys: pirminių duomenų analizė // Psichologiniai tyrimai. Reikšmė visuomenei - iššūkis tyrėjui : XI jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2014 m. balandžio 25 d. : pranešimų santraukų leidinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. ISBN 9786094593178. p. 9.
73Eimontas, Jonas; Bieliauskaitė, Rasa; Grigutytė, Neringa. Optimistinio požiūrio į gyvenimą ir požiūrio į socialines transformacijas ryšys istorinių traumų kontekste // Quo vadis, psichologija? : kongreso pranešimų santraukų leidinys, 2014, gegužės 9-11 d., Kaunas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014. ISBN 9789955153481. p. 11-12. Prieiga per internetą: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPK%20leidinys%202014.pdf> [žiūrėta 2014-07-18].
74Želvienė, Paulina; Kazlauskas, Evaldas; Skruibis, Paulius; Mažulytė, Eglė; Dovydaitienė, Miglė; Eimontas, Jonas. Adaptacijos sutrikimų sampratos naujovės ir psichosocialinės pagalbos galimybės // Quo vadis, psichologija? : kongreso pranešimų santraukų leidinys, 2014, gegužės 9-11 d., Kaunas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2014. ISBN 9789955153481. p. 45. Prieiga per internetą: <http://www.psichologusajunga.lt/lps/admin/spaw2/uploads/files/LPK%20leidinys%202014.pdf> [žiūrėta 2014-07-18].
75Mažulytė, Eglė; Eimontas, Jonas; Skerytė-Kazlauskienė, Monika. Šeimos trauminės istorijos poveikis // Psichologinė trauma ir gyvenimo kelias : 5-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija, 2014, kovo 28d., Vilnius. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2014, p. 6.
76Eimontas, Jonas; Sargautytė, Rūta. Skausmo įveikos strategijos ir asmenybės bruožai // Skausmo medicina. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1648-2581. 2013, nr. 1, p. 35.
77Eimontas, Jonas; Gailienė, Danutė. Devynmečio berniuko savižudybė Lietuvos žiniasklaidoje // Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 2029-9958. 2013, nr. 2, p. 126-130. Prieiga per internetą: <http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2013/12/2013-JMPD-nr2.pdf> [žiūrėta 2014-01-30].