Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'jurgita ignotien��' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija