Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'konstantinas andrijauskas' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Andrijauskas, Konstantinas. Sean R. Roberts. The War on the Uyghurs: China’s Internal Campaign against a Muslim Minority // The rest: journal of politics and development : Centre for Strategic Research and Analysis (CESRAN). ISSN 2632-4911. 2022, vol. 12, no. 1, p. 80-81. Prieiga per internetą: <https://therestjournal.com/wp-content/uploads/2022/02/The-Rest-Vol.-12-No.-1-BR2.pdf>.
2Andrijauskas, Konstantinas. The Mongol Empire and pre-modern physical infrastructure in China = Mongolų imperija ir ikimoderni fizinė infrastruktūra Kinijoje // Sovijus. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 2351-4728. 2021, t. 9, Nr. 1, p. 120-130. Prieiga per internetą: <http://www.sovijus.lt/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/SOVIJUS-T.-9-Nr.-1-p.-130-K.-Andrijauskas-santrauka.pdf>.
3Andrijauskas, Konstantinas. Baltic perspective on connectivity with China // Nordic-Baltic connectivity with Asia via the Arctic: assessing opportunities and risks / Bart Gaens, Frank Jüris, Kristi Raik (eds.). Tallinn : International Centre for Defence and Security, 2021. ISBN 9789916969908. eISBN 9789916969915. p. 234-252. Prieiga per internetą: <https://icds.ee/wp-content/uploads/2021/09/ICDS_EFPI_Book_Nordic-Baltic_Connectivity_with-Asia_via_the_Arctic_Gaens_Juris_Raik_September_2021.pdf>.
4Karásková, Ivana; Andrijauskas, Konstantinas; Bachulska, Alicja; Bērziņa-Čerenkova, Una Aleksandra; Leonte, Andreea; Matura, Tamás; Šimalčík, Matej. Huawei in Central and Eastern Europe: trends and forecast. Praha : Association for International Affairs (AMO), 2021. 35 p. ISBN 9788087092866. eISBN 9788087092859. Prieiga per internetą: <https://chinaobservers.eu/huawei-in-central-and-eastern-europe-trends-and-forecast/>.
5Andrijauskas, Konstantinas. Book review: Владимир Яковлевич Портяков Vladimir Portyakov. 2018. Муравей грызет кость. Избранные очерки о Китае [Ants Gnawing at a Bone – Selected Texts about China] // The journal of the European Association for Chinese Studies : European Association for Chinese Studies. 2021, vol. 1, p. 297-300. DOI: 10.25365/jeacs.2020.1.297-300.
6Andrijauskas, Konstantinas. The role of physical infrastructure in the perennial struggle for Crimea // Lithuanian annual strategic review. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio karo akademija. ISSN 1648-8024. eISSN 2335-870X. 2021, vol. 19, p. 27-46. DOI: 10.47459/lasr.2021.19.2.
7Andrijauskas, Konstantinas. The Chinese factor in the Baltic States’ security // Journal on Baltic security. Tartu : Baltic Defence College. ISSN 2382-9222. eISSN 2382-9230. 2021, vol. 7, no. 2, p. 15-25.
8Karásková, Ivana; Bachulska, Alicja; Szunomár, Ágnes; Vladisavljev, Stefan; Bērziņa-Čerenkova, Una Aleksandra; Andrijauskas, Konstantinas; Karindi, Liisi; Leonte, Andreea; Pejić, Nina; Šebok, Filip. Empty shell no more: China’s growing footprint in Central and Eastern Europe : policy paper. Praha : Association for International Affairs (AMO), 2020. 95 p. ISBN 9788087092729. eISBN 9788087092712. Prieiga per internetą: <http://real.mtak.hu/107875/1/CHOICE_Empty-shell-no-more.pdf> [žiūrėta 2020-05-15].
9Andrijauskas, Konstantinas. The dragon and the knight: China's growing presence in Lithuania. Vilnius : Eastern Europe Studies Centre, 2020. 30 p. Prieiga per internetą: <http://www.eesc.lt/uploads/v07_Dragon-and-Knight_leidinys_A4.pdf> [žiūrėta 2020-05-15].
10Andrijauskas, Konstantinas. Sino-Lithuanian relations in 2020: shedding the masks? Vilnius : Rytų Europos studijų centras, 2020. 26 p. Prieiga per internetą: <https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/SINO-LITHUANIAN-RELATIONS.pdf>.
11Česnakas, Giedrius; Statkus, Nortautas; Jakštaitė, Gerda; Urbelis, Vaidotas; Petraitis, Daivis; Andrijauskas, Konstantinas; Šešelgytė, Margarita; Indrašiūtė, Emilė; Karpavičiūtė, Ieva; Murauskaitė, Eglė; Beržiūnas, Valentinas; Pugačiauskas, Virgilijus; Zdanavičius, Liudas; Vitkus, Gediminas; Denisenko, Viktor; Daniliauskas, Jonas; Gajauskaitė, Ieva; Jermalavičius, Tomas; Lawrence, Tony; Merilind, Anna-Liisa; Šlekys, Deividas; Isoda, Vytautas; Bardauskaitė, Danguolė. Lithuania in The Global Context: National Security and Defence Policy Dilemmas / Chief Editor Irmina Matonytė; Senior Editors Giedrius Česnakas and Nortautas Statkus. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2020. 365. eISBN 9786098277029.
12Andrijauskas, Konstantinas. The impact of East Asia’s rising powers on European security: the Chinese factor // Lithuania in the global context: national security and defence policy dilemmas / Giedrius Česnakas and Nortautas Statkus (editors). Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2020. ISBN 9786098277029. p. 100-116. Prieiga per internetą: <http://lka.lt/en/research/publications/international-relations/download.html?id=1122;pdf_id=72978> [žiūrėta 2020-09-03].
13Andrijauskas, Konstantinas. Yuan epochos Tibeto budistinis architektūrinis paveldas vidinėje Kinijoje: istorinės sąlygos ir politinė reikšmė = Yuan era’s Tibetan Buddhist architectural heritage in Inner China: historical and political meaning // Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save = Paulius Normantas: journey to faraway and into self : [mokslo straipsnių rinkinys] / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; sudarytoja ir mokslinė redaktorė Odeta Žukauskienė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. ISBN 9786098231113. p. 174-191.
14Andrijauskas, Antanas; Andrijauskas, Konstantinas. Civilizacijos istorijos metamorfozės: komparatyvistinis požiūris į neeuropinį pasaulį = Metamorphoses in the History of Civilization: A Comparative Approach to the Non-European World / Antanas Andrijauskas, Konstantinas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018. 607 p. (Komparatyvistinės Rytų ir Vakarų kultūros, filosofijos ir meno studijos: Bibliotheca Orientalia et Comparativa, ISSN 2424-3965 ; T. 20). ISBN 9786098231069.
15Andrijauskas, Konstantinas. Rusijos posūkis į Aziją: daugiau ar mažiau manevro laisvės? // Lietuvos metinė strateginė apžvalga. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 1648-8016. eISSN 2424-4562. 2017, T. 15, p. 43-54. Prieiga per internetą: <http://www.lka.lt/lt/moksline-veikla/leidiniai/lietuvos-metine-strategine-apzvalga/download.html?id=1046;pdf_id=52675> [žiūrėta 2018-01-24].
16Andrijauskas, Konstantinas. Russia’s turn to Asia: more or less room for manoeuvre? // Lithuanian Annual Strategic Review. Vilnius : General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 1648-8024. eISSN 2335-870X. 2017, Vol. 15, p. 43-55. DOI: 10.1515/lasr-2017-0002.
17Andrijauskas, Konstantinas. Indijos hegemoninis civilizacinis diskursas ir Pietų Azijos valstybinės tapatybės // Kultūrologija 20: Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIV. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. ISBN 9789955868903. p. 164-178.
18Andrijauskas, Konstantinas. Indijos geostrateginio vaidmens Rytų Azijoje kultūrinės prielaidos = Cultural premises for India’s geo-strategic role in East Asia // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2016, T. 86, p. 153-160. Prieiga per internetą: <http://www.litlogos.eu/L86/Logos_86_153_160_Andrijauskas_K.pdf> [žiūrėta 2018-01-24].
19Andrijauskas, Konstantinas. Introduction to Central Asian politics : educational and methodical means / Konstantinas Andrijauskas. Vilnius : Vilniaus universitetas : Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2016. 22 p.
20Andrijauskas, Konstantinas. Kinijos, Indijos ir Rusijos susidūrimas Eurazijos civilizacinėse erdvėse : monografija / Konstantinas Andrijauskas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 320 p. ISBN 9786094597732.
21Andrijauskas, Konstantinas. Indijos geostrateginio vaidmens Rytų Azijoje kultūrinės prielaidos : [Pabaiga. Pradžia Logos T. 86] = Cultural premises for India’s geo-strategic role in East Asia // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2016, T. 87, p. 129-134. Prieiga per internetą: <http://www.litlogos.eu/L87/Logos_87_129_134_Andrijauskas_K.pdf> [žiūrėta 2018-01-24].
22Andrijauskas, Konstantinas. The concept of power in international relations: lessons from the Ukrainian crisis // The Asian Conference on the Social Sciences 2015. Official Conference Proceedings. Kobe : iafor: The International Academic Forum. 2015, p. 497-508.
23Andrijauskas, Konstantinas. Kinija kaip globali (infra)struktūrinė galia - vidurio karalystės atgimimas XXI amžiuje = China as a global (infra)structural power: the revival of the Middle Kingdom in the 21st century // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2015, Nr. 85, p. 156-167. Prieiga per internetą: <http://litlogos.eu/L85/Logos_85_156_167_Andrijauskas_K.pdf> [žiūrėta 2016-02-29].
24Andrijauskas, Konstantinas. Santykiai tarp valdžios ir krikščioniškų naujųjų religinių judėjimų šiandieninėje Kinijoje // Kultūrologija. T. 19: Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIII. Vilnius : Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. ISBN 9789955868736. p. 393-405.
25Andrijauskas, Konstantinas. An emergent cycle of violence: Han-Uyghur tensions in today's Xinjiang // Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas. ISSN 2351-4728. 2014, t. 2, nr. 1, p. 166-179.
26Andrijauskas, Konstantinas. Tarptautinių santykių analizės virsmai regionų iškilimo epochoje: regioninio lygmens galios asimetrijos teorinis modelis // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, nr. 76, p. 206-216. Prieiga per internetą: <http://litlogos.eu/L76/Logos_76_206_216_Andrijauskas_jr.pdf> [žiūrėta 2013-12-18].
27Andrijauskas, Konstantinas. China's economic penetration into Post-Soviet Central Asia and Eastern Europe // Lithuanian foreign policy review. Vilnius : Foreign Policy Research Center. ISSN 1392-5504. 2013, nr. 30, p. 113-131. Prieiga per internetą: <http://lfpr.lt/wp-content/uploads/2015/09/LFPR-30-Andrijauskas.pdf>.
28Andrijauskas, Konstantinas. "Традиционная" сфера влияния России в дискурсе восточного внешнеполитического вектора // Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия : VI Всероссийский конгресс политологов : материалы, Москва, 22-24 ноября 2012 г. Москва : Российская ассоциация политической науки, 2012. ISBN 9785248006564. p. 41.
29Andrijauskas, Konstantinas. Tradicinė kinų tarptautinių santykių teorija ir užsienio politikos praktika // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 12: Algio Uždavinio fenomenas/ sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. ISBN 9789955868552. p. 310-329.
30Andrijauskas, Konstantinas. Konfucianizmas kaip politikos formavimo įrankis šiandieninėje Kinijoje // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 11: Kultūrų sąveikos/ sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. ISBN 9789955868378. p. 192-212.
31Andrijauskas, Konstantinas. Nauji vėjai kapitalizmo atsiradimo teorijose: viduramžių miestai valstybės kaip Vakarų Europos iškilimo priežastis // Politologija / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. 2010, nr. 4, p. 190-197. DOI: 10.15388/Polit.2010.4.8294.
32Andrijauskas, Konstantinas. Dabartinio Irano geopolitinis kodas: santykių su globaliais ir regioniniais galios centrais lyginamoji analizė = Geopolitical Code of Contemporary Iran: Comparative Analysis of Relations with Global and Regional Centres of Power // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, nr. 59, p. 190-202. Prieiga per internetą: <http://www.litlogos.eu/L59/logos59_190_202_andrijauskas.pdf> [žiūrėta 2012-02-10].
33Andrijauskas, Konstantinas. Dabartinio Irano vieta globalioje geopolitinių galių sistemoje: komparatyvistinė analizė = Position of Contemporary Iran in the global system of geopolitical powers: comparative analysis // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, nr. 58, p. 210-218. Prieiga per internetą: <http://www.litlogos.eu/L58/logos58_210_218andrijauskas.pdf> [žiūrėta 2010-02-03].
34Andrijauskas, Konstantinas. Kinijos modernizacijos keliai ir klystkeliai: integrali plėtra // Kultūrologija. ISSN 1822-2242. 2008, t. 16: Rytai-Vakarai: komparatyvinės studijos, 8, p. 139-167.