Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'lina šumskaitė' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Kondrataitė, Irma; Šumskaitė, Lina. Prostitucijos problemos sprendimo beieškant: represyvios socialinės politikos taikymas = Seeking a solution to the problem of prostitution: application of repressive social politics // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2021, t. 32, Nr. 4, p. 386-393. DOI: 10.6001/fil-soc.v32i4.4622.
2Šumskaitė, Lina; Gedvilaitė-Kordušienė, Margarita. Childless women’s relationships with children of others: narratives from two generations in Lithuania // Close relations: family, kinship, and beyond / eds. Helena Wahlström Henriksson, Klara Goedecke. Singapore : „Springer Nature“ grupė, 2021. ISBN 9789811607912. eISBN 9789811607929. p. 171-192. DOI: 10.1007/978-981-16-0792-9_11.
3Ražauskienė, Vilma; Šumskaitė, Lina. Prokreaciniai lūkesčiai ir jų įgyvendinimas: tikslinių grupių su tėvais tyrimas = Procreational desires and their realization: a study of target groups with parents // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2021, t. 23, p. 41-53. DOI: 10.15388/STEPP.2021.36.
4Šumskaitė, Lina. Pagalbinės duomenų analizės priemonės: atmintinės, skalės, sąlygų matricos, kompiuterinių programų panaudojimas // Tirti pagal Grindžiamąją teoriją: mokymo(si) knyga / sudarytoja Birutė Švedaitė-Sakalauskė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090702710. p. 185-201.
5Šumskaitė, Lina; Namicheishvili, Salome. The social policy of combating domestic violence in Georgia and Lithuania // STEPP: socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2017, Nr. 15, p. 56-69. DOI: 10.15388/STEPP.2017.15.10809.
6Šumskaitė, Lina. Visions of fatherhood of young homosexual and bisexual men in Lithuania // Fatherhood in contemporary discourse: focus on fathers / Editor(s): Anna Pilińska. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017. ISBN 9781443873239. p. 31-42.
7Šumskaitė, Lina. Jaunų homoseksualių ir biseksualių vyrų prokreaciniai lūkesčiai Lietuvoje // Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society: journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-4573. 2014, t. 5, no. 3, p. 57-76. DOI: 10.7220/2335-8777.5.3.3.
8Šumskaitė, Lina; Tretjakova, Vaida; Šėporaitytė-Vismantė, Deimantė. Jaunų vyrų prokreaciniai lūkesčiai Lietuvoje: kultūrinės normos ir individualios patirtys // Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai : mokslinė-praktinė konferencija, Kaunas, 2014 lapkričio 26 d. [Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas], 2014. ISBN 9786099550121. p. 13. Prieiga per internetą: <http://www.jrd.lt/uploads/2014%20MP%20konferencija%20pranesimai/Leidinys.pdf> [žiūrėta 2016-04-08].
9Šumskaitė, Lina. Norminis vyriškumas tėvystės praktikose // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. 2014, t. 8, p. 33-50. DOI: 10.15388/STEPP.2014.0.2663.
10Tretjakova, Vaida; Šumskaitė, Lina; Šėporaitytė-Vismantė, Deimantė. Fertility desires and visions of fatherhood: individual preferences of young heterosexual men in Lithuania // Filosofija, sociologija. ISSN 0235-7186. 2014, t. 25, nr. 4, p. 300-307. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2014/4/10Tretjakova.pdf> [žiūrėta 2014-12-15].
11Šumskaitė, Lina. Jaunų netradicinės seksualines orientacijos vyrų (ne)noras susilaukti vaikų // Lietuvos socialinių mokslų forumas 2014 : pranešimų tezės 2014 m. gegužės 16-18 d. / redaktorė Ainė Ramonaitė. Vilnius. 2014, p. 20. Prieiga per internetą: <http://www.socforumas.lt/files/events/tezes2014.pdf> [žiūrėta 2014-12-19].
12Radžiūnienė, Lina. "Netradicinis“ tėvas šiuolaikinėje Lietuvoje // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilnaius universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2012, Nr. 6, p. 112-124. DOI: 10.15388/STEPP.2012.0.1854.
13Radžiūnienė, Lina. Tėvo tapatybės pokyčiai ir tėvų judėjimai = Father identity changes and father movements // Lyčių studijos ir tyrimai / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-6310. 2010, nr. 8, p. 83-92. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/llyciu_studijos/2010_8/radziuniene.pdf>.
14Auglytė, Živilė; Dragūnevičius, Kęstutis; Litvinienė, Jurgita; Krikščiukaitytė, Rita; Narmontienė, Jurgita; Skučienė, Daiva; Subata, Emilis; Radžiūnienė, Lina; Žalimienė, Laimutė. Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, reintegracija į visuomenę ir į darbo rinką: socialinės atskirties problemų sprendimas : darbo su priklausomais nuo narkotinių medžiagų asmenims metodika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 233 p. ISBN 9789955986744.