Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto autoriaus 'zenonas norkus' publikacijų sąrašas
(pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) duomenis):

Eil. Nr. Publikacija
1Norkus, Zenonas; Jasilionis, Domantas; Grytten, Ola Honingdal; Mežs, Ilmārs; Klesment, Martin. Mortality transition in the interwar Baltic states: findings from cross-country comparison of new life tables // Scandinavian economic history review. Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 0358-5522. eISSN 1750-2837. 2022, first on line, p. [1-23]. DOI: 10.1080/03585522.2022.2106301.
2Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Crop Production in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/NGVLPM>.
3Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Crop Production in Latvia, 1919-1939 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/GYND19>.
4Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Crop Production in Estonia, 1919-1939 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/VGFE61>.
5Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Animal Production in Latvia, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/IP1WAZ>.
6Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Animal Production in Estonia, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/KPFS4E>.
7Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Sheep in Latvia, 1919-1939 = Avių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/5FTRY1>.
8Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Sheep in Lithuania, 1919-1939 = Avių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/EAOBDX>.
9Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Crop Production in Lithuania, 1919-1939 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/654PJH>.
10Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Sheep in Estonia, 1919-1939 = Avių skaičius Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/P0TVH5>.
11Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pigs in Latvia, 1919-1939 = Kiaulių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/LRBKO1>.
12Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Horses in Latvia, 1919-1939 = Arklių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/O7BSXZ>.
13Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pigs in Estonia, 1919-1939 = Kiaulių skaičius Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/3NEYRF>.
14Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Horses in Estonia, 1919-1939 = Arklių skaičius Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/O55DFJ>.
15Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Animal Production in Lithuania, 1919-1939 = Gyvulininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/YXF3XR>.
16Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Cattle in Latvia, 1919-1939 = Galvijų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/CDFC51>.
17Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Cattle in Estonia, 1919-1939 = Galvijų skaičius Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/JUPL0X>.
18Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Yield of Winter wheat in Estonia, 1919-1939 = Žieminių ir vasarinių kviečių derlingumas Estijoje, 1919-1939. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ZZAQPX>.
19Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Yield of Potatoes in Latvia, 1919-1939 = Bulvių derlingumas Latvijoje, 1919-1939. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/X7EVWI>.
20Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Yield of Barley in Latvia, 1919-1939 = Miežių derlingumas Latvijoje, 1919-1939. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/KPHJCX>.
21Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Yield of Winter and Summer wheat in Latvia, 1919-1939 = Žieminių ir vasarinių kviečių derlingumas Latvijoje, 1919-1939. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/JIDDF9>.
22Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Yield of Barley in Estonia, 1919-1939 = Miežių derlingumas Estijoje, 1919-1939. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ACMJLC>.
23Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Yield of Potatoes in Estonia, 1919-1939 = Bulvių derlingumas Estijoje, 1919-1939. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/YGH25S>.
24Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Total Annual Salary of Industrial Workers in Lithuania, 1919-1939 = Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/PNEXKY>.
25Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Total Annual Salary of Industrial Workers in Latvia, 1919-1939 = Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/J2RA5A>.
26Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Total Annual Salary of Industrial Workers in Estonia, 1919-1939 = Bendra pramonės darbininkų metinio atlyginimo suma Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/6TFDRZ>.
27Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/2FWWTD>.
28Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/4UDL50>.
29Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/KTOMBL>.
30Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/GH1OJD>.
31Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/GWEP2X>.
32Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/SFILNE>.
33Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Yield of Winter and Summer Rye in Latvia, 1919-1939 = Žieminių ir vasarinių rugių derlingumas Latvijoje, 1919-1939. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ERH5KD>.
34Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/9GNDCS>.
35Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/OSS2YB>.
36Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/XKCOG4>.
37Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces (Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Russia), 1897-1914 = Pramonės darbininkų metinis darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos), Estijos (Estliandijos), Lifliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose (Baltarusija, Estija, Latvija Lietuva, Lenkija ir Rusija), 1897-1914 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/X8TGIM>.
38Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Average Daily Wage of Day Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939 = Padienių žemės ūkio darbininkų vidutinis dienos darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/OKW1YJ>.
39Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Salary of Agricultural Workers in Latvia, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/KMER3D>.
40Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Salary of Agricultural Workers in Lithuania, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/UIXEDP>.
41Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Rygoje (Latvija), 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/BCPUYY>.
42Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Lithuania, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ZHGOKV>.
43Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Salary of Agricultural Workers in Estonia, 1919-1939 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/QR5RIR>.
44Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers in Estonia, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ZHRV9I>.
45Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Tallinn and Tartu (Estonia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Taline ir Tartu (Estijoje), 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/NIFGCL>.
46Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/6D0PSC>.
47Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Lithuania, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/7EUZZI>.
48Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Teachers in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/OFDJ4L>.
49Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Industry in Estonia, 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal pramonės šakas Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/KMHDZV>.
50Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Teachers in Secondary Schools in Estonia, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/P2RC6T>.
51Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Teachers in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ZJA2FP>.
52Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Teachers in Secondary Schools in Latvia, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/RW0TBA>.
53Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Teachers in Primary Schools in Latvia, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/FLNDMC>.
54Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Students in Universities in Latvia, 1919-1939 = Studentų skaičius universitetuose Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/H0CD36>.
55Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Students in Universities in Estonia, 1919-1939 = Studentų skaičius universitetuose Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/VD4HOK>.
56Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Students in Universities in Lithuania, 1919-1939 = Studentų skaičius universitetuose Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/AMCINN>.
57Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/9BIFE9>.
58Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Secondary Schools in Latvia, 1919-1939 = Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/SEJZCY>.
59Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pupils in Secondary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/OJPFE4>.
60Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Secondary Schools in Estonia, 1919-1939 = Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/WWE1VU>.
61Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pupils in Secondary Schools in Latvia, 1919-1939 = Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/IMGGTO>.
62Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pupils in Secondary Schools in Estonia, 1919-1939 = Mokinių skaičius pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose mokyklose Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/VBTQ5M>.
63Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Riga (Latvia), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Rygoje (Latvija), 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/TF5PKH>.
64Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pupils in Primary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/9YWLBF>.
65Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pupils in Primary Schools in Latvia, 1919-1939 = Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/AILTZP>.
66Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pupils in Primary Schools in Estonia, 1919-1939 = Mokinių skaičius pradinėse mokyklose Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/QV7TH0>.
67Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Medical Staff (per 10,000 population) in Lithuania, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ACWGYB>.
68Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Primary Schools in Latvia, 1919-1939 = Pradinių mokyklų skaičius Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/KE1MGH>.
69Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Medical Staff (per 10,000 Population) in Latvia, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/SQRNIG>.
70Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Academic Staff in Universities in Estonia, 1919-1939 = Akademinio personalo skaičius universitetuose Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/REDFUL>.
71Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Medical Staff (per 10,000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/8GA7PL>.
72Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Medical Staff (N) in Latvia, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/80DCTI>.
73Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Medical Staff (N) in Lithuania, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/MCTFKJ>.
74Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Yield of Winter and Summer Rye in Estonia, 1919-1939 = Žieminių ir vasarinių rugių derlingumas Estijoje, 1919-1939. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/IY4DOK>.
75Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Primary Schools in Estonia, 1919-1939 = Pradinių mokyklų skaičius Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/TJZGAQ>.
76Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Lithuania, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/HWHTYB>.
77Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (per 10,000 population) in Lithuania, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/2ZPHHY>.
78Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Latvia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/IGB2IP>.
79Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (per 10,000 population) in Latvia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/2JHDQ9>.
80Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Teachers in Primary Schools in Estonia, 1919-1939 = Mokytojų skaičius pradinėse mokyklose Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/7B6OUS>.
81Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Kaunas (Lithuania), 1913-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Kaune (Lietuva), 1913-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/1T09TG>.
82Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Primary Schools in Lithuania, 1919-1939 = Pradinių mokyklų skaičius Lithuania, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/VAYGAU>.
83Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Monthly Wholesale Price Index in Latvia, 1919-1939 = Mėnesinis didmeninės prekybos kainų indeksas Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/B2O9NH>.
84Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Monthly Wholesale Price Index in Estonia, 1919-1939 = Mėnesinis didmeninės prekybos kainų indeksas Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/TGJEJA>.
85Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Monthly Index of Food Products Retail Trade Sales in Latvia, 1919-1939 = Mėnesinis maisto produktų mažmeninės prekybos indeksas Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/PC5FOH>.
86Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Retail Prices of Non-Food Goods and Other Selected Services in Latvia, 1913-1939 = Ne maisto prekių ir kai kurių paslaugų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/BHSV3V>.
87Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Retail Prices of Non-Food Goods in Lithuania, 1913-1939 = Ne maisto prekių vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje 1913-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/QFUBCC>.
88Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Retail Prices of Food in Tallinn (Estonia), 1913-1939 = Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Taline (Estija) 1913-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/WQ34KE>.
89Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Academic Staff in Universities in Lithuania, 1919-1939 = Akademinio personalo skaičius universitetuose Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/9RFSGJ>.
90Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government General Debt in Latvia, 1919-1939 = Latvijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/DGKKGI>.
91Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government External Debt in Lithuania, 1919-1939 = Lietuvos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/MIHPBZ>.
92Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government General Debt in Estonia, 1919-1939 = Estijos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/QOK0FN>.
93Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government External Debt in Latvia, 1919-1939 = Latvijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/TG2ESF>.
94Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government External Debt in Estonia, 1919-1939 = Estijos valstybės užsienio skola, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/2KADWU>.
95Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Height of Conscripts in Baltic Countries, 1897–1913 = Šauktinių ūgis Baltijos šalyse, 1897-1913 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/OR86TU>.
96Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Retail Prices of Non-Food Goods in Tallinn (Estonia), 1913-1939 = Ne maisto prekių vidutinės metinės mažmeninės kainos Taline (Estijoje) 1913-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/BXXOQR>.
97Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939 = Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/NISDN4>.
98Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Annual Average Retail Prices of Food in Lithuania, 1913-1939 = Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje 1913-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/UN7JZ9>.
99Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government Revenue in Lithuania, 1919-1939 = Valstybės biudžeto pajamos Lietuvoje, 1919 -1940 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/IML1TW>.
100Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government Revenue in Latvia, 1919-1940 = Valstybės biudžeto pajamos Latvijoje, 1919 -1940 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/EI5F6V>.
101Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government Revenue in Estonia, 1919-1940 = Valstybės biudžeto pajamos Estijoje, 1919 -1940 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/7ODYAZ>.
102Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government Expenditure in Lithuania: State Institutions, 1918-1939 = Valstybės biudžeto išlaidos Lietuvoje: valstybės institucijos, 1918-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/GLMEUE>.
103Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government Expenditure In Estonia: State Institutions, 1919-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: valstybės institucijos, 1919-1940 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/JVWNKA>.
104Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government Expenditure In Latvia: State Institutions, 1919-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: valstybės institucijos, 1919-1940 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/7CWZ1A>.
105Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government Expenditure in Latvia: Purpose, 1918-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Latvijoje: tikslai, 1918-1940 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/94PABZ>.
106Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government Expenditure in Estonia: Purpose, 1919-1940 = Valstybės biudžeto išlaidos Estijoje: tikslai, 1919-1940 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/TAQ4N2>.
107Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Latvia Imports, 1919-1939 = Latvijos importas, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/RCPUYT>.
108Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Estonia Imports, 1919-1939 = Estijos importas, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/BQMJJ8>.
109Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Latvia Exports, 1919-1939 = Latvijos eksportas, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/YIMFWF>.
110Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Estonia Exports, 1919-1939 = Estijos eksportas, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ZUFSNJ>.
111Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Prisoners in Lithuania, 1919-1939 = Kalinių skaičius Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/QDVE7P>.
112Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Academic Staff in Universities in Latvia, 1919-1939 = Akademinio personalo skaičius universitetuose Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/JC5EBL>.
113Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Prisoners in Latvia, 1919-1939 = Kalinių skaičius Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/9LWUTU>.
114Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Central Government General Debt in Lithuania, 1919-1939 = Lietuvos valstybės bendroji skola, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/WSFKZ3>.
115Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Prisoners in Estonia, 1919-1939 = Kalinių skaičius Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/NZ8JBT>.
116Norkus, Zenonas. Researching Estonian transformation: morphogenetic reflections // International sociology. London : SAGE Publications Ltd. ISSN 0268-5809. eISSN 1461-7242. 2022, vol. 37, iss. 2, p. 240-243. DOI: 10.1177/02685809221102697a.
117Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Monthly Cost of Living Index in Estonia, 1919-1939 = Mėnesinis pragyvenimo išlaidų indeksas Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2022. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/WHRPIE>.
118Norkus, Zenonas; Morkevičius, Vaidas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita. The Estonian antebellum paradox: a venture into the comparative anthropometric history of the Baltic countries in the early twentieth century // Journal of Baltic studies. Portlend : Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS). ISSN 0162-9778. eISSN 1751-7877. 2022, first published online, p. [1-21]. DOI: 10.1080/01629778.2022.2042341.
119Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/0XQBP9>.
120Norkus, Zenonas; Markevičiūtė, Jurgita. New estimation of the gross domestic product in Baltic countries in 1913–1938 // Cliometrica. Heidelberg : Springer. ISSN 1863-2505. eISSN 1863-2513. 2021, vol. 15, iss. 3, p. 565-674. DOI: 10.1007/s11698-020-00216-z.
121Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita. Claiming a Great Ancient Imperial past as an identity element of a small modern nation. The case of Lithuania // National stereotyping, identity politics, European crises / editors: Jürgen Barkhoff and Joep Leerssen. Leiden; Boston : Brill, 2021. ISBN 9789004436107. p. 31-50. (Studia Imagologica, ISSN 0927-4065 ; vol. 27). DOI: 10.1163/9789004436107_004.
122Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Infant (Under the Age of 1) Mortality (Per 1000 Live Births) in Estonia, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/CQK1VE>.
123Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Baltijos šalyse, 1919-1939 m. = Infant (under the age of 1) mortality (per 1000 live births) in the Baltic countries, 1919-1939. Vilnius, 2021. 1 duomenų rinkinys. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ELD1F4>.
124Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Causes of Death of the Population in Lithuania, 1919-1939 = Gyventojų mirties priežastys Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/K4ZXOA>.
125Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Causes of Death of the Population in Estonia, 1919-1939 = Gyventojų mirties priežastys Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/WIEY8J>.
126Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Infant (Under the Age of 1) Mortality (N) in Lithuania, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/U3X7ZH>.
127Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Infant (Under the Age of 1) Mortality (N) in Latvia, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/KSA7NQ>.
128Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Birth Rate (per 1000 Population) in Lithuania, 1919-1939 = Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/N8SEOL>.
129Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Birth Rate (per 1000 Population) in Latvia, 1919-1939 = Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Latvija, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/TS0QJY>.
130Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Birth Rate (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Gimstamumo lygis (1000 gyventojų) Estija, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/KIPW5R>.
131Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Infant (Under the Age of 1) Mortality (N) in Estonia, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (N) Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/9NPW2Y>.
132Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Infant (Under the Age of 1) Mortality (Per 1000 Live Births) in Latvia, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gyvų gimusių kūdikių) Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/DKXVNW>.
133Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Mortality Rate (per 1000 Population) in Lithuania, 1919-1939 = Mirtingumo lygis (1000 gyventojų) Lietuvoje, 1919–1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ZUD1GZ>.
134Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Mortality Rate (per 1000 Population) in Latvia, 1919-1939 = Mirtingumo lygis (1000 gyventojų) Latvijoje, 1919–1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/CM9PC1>.
135Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Mortality Rate (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Mirtingumo lygis (1000 gyventojų) Estijoje, 1919–1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/5E3GA1>.
136Norkus, Zenonas; Morkevičius, Vaidas; Markevičiūtė, Jurgita. From warfare to welfare states? Social and military spending in the Baltic States 1918–1940 // Scandinavian economic history review. Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 0358-5522. eISSN 1750-2837. 2021, vol. 69, no. 1, p. [1-21]. DOI: 10.1080/03585522.2020.1716060.
137Norkus, Zenonas. Aksominė Aurimo Švedo imperija // Naujasis židinys – Aidai. Vilnius : Naujasis židinys – Aidai. ISSN 1392-6845. 2021, Nr. 5, p. 72-75. Prieiga per internetą: <https://nzidinys.lt/zenonas-norkus-aksomine-aurimo-svedo-imperija-nz-a-nr-5/>.
138Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Causes of Death of the Population in Latvia, 1919-1939 = Gyventojų mirties priežastys Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/OMEQDX>.
139Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Infant (Under the Age of 1) Mortality (Per 1000 Births) in Lithuania, 1919-1939 = Kūdikių (iki 1 metų amžiaus) mirtingumas (1000 gimusių kūdikių) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/3DX6HQ>.
140Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Population in Counties in Estonia, 1919-1939 = Gyventojų skaičius apskrityse Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/XJ6ER8>.
141Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Population in Counties in Latvia, 1919-1939 = Gyventojų skaičius apskrityse Latvijoje 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/SJNAVH>.
142Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Population in Counties in Lithuania, 1919-1939 = Gyventojų skaičius apskrityse Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/FZKGYG>.
143Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Estonian Population by Sex and Age in 1934 Census Data = Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1934 m. surašymo duomenimis. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/KBCAL7>.
144Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Estonian Population by Sex and Age in 1922 Census Data = Estijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1922 m. surašymo duomenimis. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/FNBPED>.
145Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population of Cities and Towns in Lithuania (within Interwar and Contemporary Borders), 1897-1939 = Lietuvos (tarpukario ir dabartinėse ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/YFNZTT>.
146Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Natural Increase of Population (N) in Estonia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (N) Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/RXPNDQ>.
147Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Natural Increase of Population (N) in Latvia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (N) Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/EMFVBH>.
148Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Latvian Population by Sex and Age in 1925 Census Data = Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1925 m. surašymo duomenimis. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/IXCYER>.
149Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population Movement in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/XUGPJK>.
150Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Latvian Population by Sex and Age in 1930 Census Data = Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1930 m. surašymo duomenimis. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/M1M4QK>.
151Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Latvian Population by Sex and Age in 1935 Census Data = Latvijos gyventojai pagal lytį ir amžių 1935 m. surašymo duomenimis. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/CZV5CH>.
152Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Natural Increase of Population (N) in Lithuania, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (N) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/4Q0TIP>.
153Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Deaths (N) in Latvia, 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ZUZWLD>.
154Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Births (N) in Lithuania, 1919-1939 = Gimusiųjų skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/BQSXGC>.
155Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Deaths (N) in Estonia, 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/AJISNV>.
156Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Deaths (N) in Lithuania, 1919-1939 = Mirusiųjų skaičius (N) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/FZKGYG>.
157Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Live Births (N) in Estonia, 1919-1939 = Gyvagimių skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/THBOSX>.
158Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population Movement in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/10MSGF>.
159Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Live Births (N) in Latvia, 1919-1939 = Gyvagimių skaičius (N) Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/CMZRCX>.
160Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Lithuania, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/GN0KNP>.
161Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Latvia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/CWNMG5>.
162Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Rate of Natural Increase of Population (per 1000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Natūrali gyventojų kaita (1000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ZPXFR2>.
163Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population Movement in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/QWGGZV>.
164Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population Movement in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/NEK1EV>.
165Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population Movement in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/MFAAB4>.
166Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population Movement in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/3U9NCP>.
167Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population Movement in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Gyventojų judėjimas Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/TXBEHA>.
168Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population of Cities and Towns in Estonia (within Interwar Borders), 1897-1939 = Estijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai, 1897-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/VIB1KE>.
169Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population of Cities and Towns in Latvia (within Interwar Borders), 1897-1939 = Latvijos (tarpukario ribose) miestų ir miestelių gyventojai. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/CWNMG5>.
170Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population Movement in Estonia, 1919-1939 = Gyventojų judėjimas Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/EDXBLI>.
171Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Population Movement in Latvia, 1919-1939 = Gyventojų judėjimas Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/XEN1RI>.
172Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Potatoes in Latvia, 1919-1939 = Bulvių pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/XW02SN>.
173Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (N) in Estonia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/FLUXZM>.
174Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Hospitals, Hospital Beds and Pharmacies (per 10,000 Population) in Estonia, 1919-1939 = Ligoninių, ligoninių lovų ir vaistinių skaičius (10 000 gyventojų) Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/GCVTBB>.
175Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Medical Staff (N) in Estonia, 1919-1939 = Medicinos personalo skaičius (N) Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/173TSB>.
176Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Winter and Summer Rye in Estonia, 1919-1939 = Žieminių ir vasarinių rugių pasėliai Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/NUOOBV>.
177Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area in Estonia, 1919-1939 = Pasėliai Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/QC86DB>.
178Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Winter and Summer Rye in Latvia, 1919-1939 = Žieminių ir vasarinių rugių pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/EKQCZH>.
179Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Winter and Summer Wheat in Latvia, 1919-1939 = Žieminių ir vasarinių kviečių pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/KKNFAJ>.
180Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Winter Wheat in Estonia, 1919-1939 = Žieminių kviečių pasėliai Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/R1KUYY>.
181Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Crop Production in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/FRXNN2>.
182Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area in Latvia, 1919-1939 = Pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/HYBHTI>.
183Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Barley in Estonia, 1919-1939 = Miežių pasėliai Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/WQ4XLN>.
184Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Flax in Estonia, 1919-1939 = Linų pasėliai Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/VLDKPC>.
185Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Barley in Latvia 1919-1939 = Miežių pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/WTF3RG>.
186Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Flax in Latvia, 1919-1939 = Linų pasėliai Latvijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/FRFC0Z>.
187Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Flax in Lithuania, 1919-1939 = Linų pasėliai Lietuvoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/FR2WDG>.
188Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Oats in Estonia, 1919-1939 = Avižų pasėliai Estijoje, 1919–1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/YFG5VX>.
189Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Oats in Latvia, 1919-1939 = Avižų pasėliai Latvijoje, 1919–1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/M0ZLFD>.
190Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Crop Area of Potatoes in Estonia, 1919-1939 = Bulvių pasėliai Estijoje, 1919-1939 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/RRSYVV>.
191Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Cattle in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Galvijų skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/JMQQ4V>.
192Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Cattle in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Galvijų skaičius Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/N1Q2AH>.
193Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Cattle in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Galvijų skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/AUTEXW>.
194Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Cattle in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Galvijų skaičius Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/ZMSRUE>.
195Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Cattle in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 = Galvijų skaičius Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/IAUNYK>.
196Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Cattle in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Galvijų skaičius Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/5YL10Y>.
197Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Crop Production in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/N2T6HI>.
198Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Cattle in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Galvijų skaičius Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/GVMDQT>.
199Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pigs in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 = Kiaulių skaičius Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/AVQKEP>.
200Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pigs in Courland Province (Latvia), 1897-1914 = Kiaulių skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/NUSLPH>.
201Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pigs in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Kiaulių skaičius Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/XMYQCD>.
202Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pigs in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Kiaulių skaičius Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/WLSHHT>.
203Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Crop Production in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/YWPNWW>.
204Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pigs in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 = Kiaulių skaičius Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/C1TSGK>.
205Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pigs in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Kiaulių skaičius Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/RJBLZ1>.
206Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Number of Pigs in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914 = Kiaulių skaičius Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/A3SCLM>.
207Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Crop Production in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/OFRJRQ>.
208Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Volume and Value of Crop Production in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m. Vilnius, 2021. 1. Prieiga per internetą: <https://hdl.handle.net/21.12137/QISYOI>.
209Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius; Ambrulevičiūtė, Aelita; Norkus, Zenonas. Changes in class structures after the Great Recession: Estonia and Lithuania compared // Studies of transition states and societies. Tallinn : Tallinn University. ISSN 1736-8758. 2020, vol. 12, iss. 2, p. 3-18. Prieiga per internetą: <http://publications.tlu.ee/index.php/stss/article/view/730>.
210Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita. The population size of Lithuania (within contemporary borders) between 1897 and 1914 // Journal of Baltic studies. Portland : Francis & Taylor. ISSN 0162-9778. eISSN 1751-7877. 2020, vol. 51, iss. 4, p. 587-609. DOI: 10.1080/01629778.2020.1825008.
211Norkus, Zenonas. Baltijos šalys Vokietijos ir Sovietų Sąjungos tarpukario užsienio politikoje // Naujasis židinys – Aidai. Vilnius : Naujasis židinys – Aidai. ISSN 1392-6845. 2020, Nr. 1, p. 72-75. Prieiga per internetą: <https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2021/09/NZ-A-2020-Nr-1-PRENUMERATA.pdf>.
212Norkus, Zenonas. Between Rome and Byzantium: the golden age of the grand Duchy of Lithuania’s political culture. the second half of the fifteenth century to the first half of the seventeenth century // Journal of Baltic studies. Portland : Francis & Taylor. ISSN 0162-9778. eISSN 1751-7877. 2020, vol. 51, iss. 4, p. 631-633. DOI: 10.1080/01629778.2020.1832216.
213Morkevičius, Vaidas; Norkus, Zenonas; Markevičiūtė, Jurgita. Risky health behaviours and socioeconomic inequalities in European countries: new insights from European Social Survey // Central European journal of public health. Prague : National Institute of Public Health. ISSN 1210-7778. eISSN 1803-1048. 2020, vol. 28, no. 4, p. 251-259. DOI: 10.21101/cejph.a6112.
214Norkus, Zenonas. Nie tytuł czyni imperium... Wielkie Księstwo Litewskie w perspektywie porównawczej socjologii historycznej imperiów. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. 440 p. ISBN 9788376382517.
215Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas. Relevance of American diasporas for the Post-Soviet economic recovery and growth of their homelands. Armenia and Lithuania in comparison // Revue d’études comparatives Est-Ouest: Écrire l’histoire de la Yougoslavie socialiste. Paris : Presses Universitaires de France, 2019. ISBN 9782130821663. ISSN 0338-0599. 2019, vol. 50, no. 1, p. 207-239. DOI: 10.3917/receo1.501.0207.
216Norkus, Zenonas. The economic output growth of Baltic countries in 1913–1938: a quantitative cross-country comparison // Journal of Baltic studies. Portland : Routledge. ISSN 0162-9778. eISSN 1751-7877. 2019, vol. 50, no. 2, p. 183-203. DOI: 10.1080/01629778.2018.1492945.
217Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita. Real wages of Lithuanian construction workers from 1913 to 1939 (measured in subsistence and welfare ratios) in a cross-national comparison = Lietuvos statybų darbininkų realiųjų atlyginimų (išmatuotų pragyvenimo ir gerovės santykiais) 1913–1939 m. tarptautinis palyginimas // Lithuanian historical studies / Lithuanian Institute of History. Paderborn : Ferdinand Schöningh; Brill. ISSN 1392-2343. eISSN 2538-6565. 2019, vol. 23, iss. 1, p. 25-57. DOI: 10.30965/25386565-02301002.
218Baranova, Jūratė; Norkus, Zenonas; Žemgulis, Vytautas. Istorijos filosofija : metodinė priemonė studentams. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. 108 p. ISBN 9786090702390. eISBN 9786090702406.
219Morkevičius, Vaidas; Norkus, Zenonas. Estų vyrų ūgio mįslė ir kaip sociologija gali padėti ją įminti // Sociologinio žinojimo autoritetas: poveikis, vertės kūrimas ir kvestionavimas : X nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija : 2018 m. spalio 12-13 d., Klaipėdos universitetas : programa ir tezės. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094810039. p. 43-44. Prieiga per internetą: <https://lsdkonferencija2018.wordpress.com/morkevicius-norkus/> [žiūrėta 2019-04-11].
220Norkus, Zenonas. Capitalist restoration or dismantling of state capitalism? Post-communist transformation from the viewpoint of the comparative historical sociology of restorations // Power, violence and justice: reflections, responses and responsibilities: XIX ISA world congress of sociology, July 15-21, Toronto, Canada : [book of abstracts]. Toronto : International Sociological Association. ISSN 2522-7025. 2018, abstract no. RC20-377.4, p. 700. Prieiga per internetą: <https://isaconf.confex.com/isaconf/f/pnwftsjadmqj> [žiūrėta 2019-04-11].
221Norkus, Zenonas. First calculations of the total output of Latvia and Lithuania in the 1920s: a comparison // Journal of Baltic studies / Association for the Advancement of Baltic Studies. Portland : Routledge/Taylor & Francis. ISSN 0162-9778. eISSN 1751-7877. 2018, Vol. 49, iss. 2, p. 241-261. DOI: 10.1080/01629778.2016.1266503.
222Norkus, Zenonas. Varieties and patterns of post-communist transformations: a qualitative comparative retrospective scenario analysis // The Routledge International Handbook of European Social Transformations / ed. by Peeter Vihalemm, Anu Masso, and Signe Opermann. London : Routledge, 2018. ISBN 9781472477941. p. 71-83.
223Norkus, Zenonas. Long waves and changes in the structure of the capitalist world system // Global inequalities in world-systems perspective: theoretical debates and methodological innovations / ed. by by Manuela Boatca, Andrea Komlosy, Hans-Heinrich Nolte. London : Routledge, 2018. ISBN 9781138106772. eISBN 9781315101392. p. 78-93.
224Norkus, Zenonas. Kokia buvo gynybos išlaidų našta Lietuvai tarpukariu? = How large was the defence spending burden in interwar Lithuania? // Acta Historica Universitatis Klaipedensis: [t.] 36: The unending war? Baltic states after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-4095. eISSN 2351-6526. 2018, [t.] 36, p. 125-149. DOI: 10.15181/ahuk.v36i0.1852.
225Norkus, Zenonas. Te visad dega šviesos: Lietuvos energetinio saugumo problemos sociologijos šviesoje // Sociologija. Mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-3358. eISSN 2335-8890. 2018, t. 42, nr. 1, p. 146-150. DOI: 10.15388/SocMintVei.2018.12171.
226Norkus, Zenonas. The glory and demise of monetary nationalism in the post-communist Baltic states // Nations and nationalism. Hoboken. ISSN 1354-5078. eISSN 1469-8129. 2018, vol. 24, no 4, p. 871-892. DOI: 10.1111/nana.12404.
227Norkus, Zenonas. Lietuvių išeivija ir nepriklausomos Lietuvos valstybės įkūrimas // Pasaulio lietuvis. [Vilnius] : Pasaulio lietuvių bendruomenė. ISSN 1732-0135. 2017, Nr. 3, p. 16-19.
228Norkus, Zenonas. A qualitative comparative analysis of patterns in the acceleration and the catching up performance of the former Soviet Union Republics // Comparative sociology. Leiden : Brill Academic Publishers. ISSN 1569-1322. eISSN 1569-1330. 2017, vol. 16, no 1, p. 39-65. DOI: 10.1163/15691330-12341417.
229Norkus, Zenonas. Apie tūkstantmetę Amerikos imperiją kaip istorijos pabaigą // Sociologija: mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-3358. eISSN 2335-8890. 2017, T. 41, nr. 2, p. 229-236. DOI: 10.15388/SocMintVei.2017.2.11728.
230Morkevičius, Vaidas; Norkus, Zenonas. Towards rediscovery of social class after the post-communist transition: a comparative neo-weberian analysis of Baltic states = Iš naujo atrandant socialines klases po pokomunistinio perėjimo: lyginamoji neovėberiška Baltijos valstybių analizė // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2017, t. 28, Nr. 2, p. 128-138. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2017/2/128-138.pdf> [žiūrėta 2017-06-13].
231Norkus, Zenonas. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė tarpukario Lietuvoje = Life expectancy in interwar Lithuania // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. 2017, Nr. 15, p. 120-145. DOI: 10.15388/STEPP.2017.15.10813.
232Norkus, Zenonas. An unproclaimed empire: the Grand Duchy of Lithuania from the viewpoint of comparative historical sociology of empires / Zenonas Norkus ; translation from Lithuanian by Albina Strunga. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 426 p. ISBN 9781138281547.
233Norkus, Zenonas. Comparative sociology // International Sociology. London : Sage. ISSN 0268-5809. eISSN 1461-7242. 2016, Vol. 31, no 2, p. 193-195. DOI: 10.1177/0268580915627098.
234Norkus, Zenonas. A comparison of the economic growth of the Baltic States between the two World Wars // World Political Science. Berlin : Walter de Gruyter GmbH. ISSN 2363-4774. eISSN 2363-4782. 2016, Vol. 12, Iss. 1, p. 1-23. DOI: 10.1515/wps-2015-0013.
235Norkus, Zenonas. On global social mobility, or how Kondratieff waves change the structure of the capitalist world system // Kondratieff waves: cycles, crises and forecasts / ed. by Leonid E. Grinin, Tessaleno C. Devezas, Andrey V. Korotayev. Volgograd : "Uchitel" Publishing House, 2016. ISBN 9785705750818. p. 121-152.
236Norkus, Zenonas. Lithuania, Grand Duchy of // The Encyclopedia of Empire. Vol. 4 / edoted by. John Mackenzie : Wiley-Blackwell Publishing Ltd., 2016. ISBN 9781118440643. eISBN 9781118455074. p. 1415-1417. DOI: 10.1002/9781118455074.wbeoe126.
237Norkus, Zenonas. Inductive Modeling and Discursive Idealization in Scenario Planning // Idealization XIV: Models in Science / Ed. by Giacomo Borbone and Krzysztof Brzechczyn. Series : Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Vol. 108. Leiden/Boston : Brill/Rodopi, 2016. ISBN 9789004318298. eISBN 9789004318847. p. 270-298. DOI: 10.1163/9789004318847_014.
238Norkus, Zenonas. Apie pirmuosius nacionalinių pajamų skaičiavimus tarpukario Lietuvoje ir Albino Rimkos juose padarytas klaidas, pagreitinusias demokratijos žlugimą = On the first calculations of national income in the interwar Lithuania and Albinas Rimka’s errors, which did accelerate the fall of democracy // Lietuvos istorijos studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0448. 2016, T. 38, p. 42-71. DOI: 10.15388/LIS.2016.38.10389.
239Norkus, Zenonas. Was there an increasing civic culture South-North gradient in the Baltic States, 1918-1940? An examination of the polity IV database // Cultural Patterns and Life Stories. Ser.: Acta Universitatis Tallinnensis. Socialia. ISSN 1736-941X. Tallinn : Tallinn University Press, 2016. ISBN 9789985588192. p. 352-392.
240Norkus, Zenonas. Непроголошена імперія: Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій. Пер. з лит. Петро Білинський. / Зенонас Норкус. Київ : Критика, 2016. 440 p. ISBN 9789668978890.
241Norkus, Zenonas. Two hundred years of the theory of historiography in Lithuania, or how Joachim Lelewel did become the pioneer of modern comparative history = Istoriografijos teorijai Lietuvoje - du šimtai metų, arba kaip Joachimas Lelewelis tapo moderniosios lyginamosios istorijos pionieriumi // Sociologija. Mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-3358. eISSN 2335-8890. 2015, Nr. 1, p. 5-31. DOI: 10.15388/SocMintVei.2015.1.9856.
242Norkus, Zenonas. Two periods of the peripheric capitalist development: pre-communist and post-communist Eastern Europe in comparison // Polish sociological review. Warsaw : Polskie Towarzystwo Socjologiczne. ISSN 1231-1413. 2015, 2 (190), p. 131-151. Prieiga per internetą: <http://polish-sociological-review.eu/index.php/annual-indexes/2015-2/psr21902015/> [žiūrėta 2015-09-28].
243Norkus, Zenonas. Kas turtėjo greičiausiai? Baltijos šalių ūkio augimo 1913-1938 metais palyginimas = Who did enrich fastest? A comparison of the economic growth of Baltic countries in 1913-1938 // Politologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. 2015, Nr. 3, p. 3-54. DOI: 10.15388/Polit.2015.3.8428.
244Norkus, Zenonas. Growth after crisis: are former communist countries facing (another one) middle income trap? // Differences, inequalities and sociological imagination : ESA 12th conference, Prague, 25-28 August 2015 : abstract book. Prague : European Sociological Association, 2015. ISBN 9788073302726. p. 1573-1574. Prieiga per internetą: <http://esa12thconference.eu/sites/esa12thconference.eu/files/esa_2015_book_of_abstracts.pdf> [žiūrėta 2017-06-09].
245Norkus, Zenonas. Catching up and falling behind: four puzzles after two decades of post-communist transformation // Comparative Economic Research. Lodz : De Gruyter; Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. ISSN 1508-2008. eISSN 2082-6737. 2015, Vol. 18, No. 4, p. 63-79. DOI: 10.1515/cer-2015-0029.
246Norkus, Zenonas. Kiedy na Litwie było więcej demokracji? Porównanie reżimu politycznego Pierwszej i Drugiej Republiki Litewskiej // Udana transformacja na peryferiach?/ Artur Wołek, Justinas Dementavičius (red.). Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2014. ISBN 9788362628766. p. 177-239. Prieiga per internetą: <http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=261>.
247Norkus, Zenonas. Europinis skirtumas? Dviejų Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmečių palyginimas // Lietuva - 10 metų Europos Sąjungoje : [konferencijos pranešimų straipsnių rinkinys]. Vilnius : Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 2014. ISBN 9786098143010. p. 14-37.
248Norkus, Zenonas. Imperial past of ancient Lithuania in the historical memory of the modern independent Lithuania // Prace historyczne: zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiellońskiego.- Monographic series. Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. ISSN 0083-4351. 2014, T. 141, z. 2, p. 409-433. DOI: 10.4467/20844069PH.14.020.2748.
249Norkus, Zenonas. Moving up and down in the capitalist world system: a qualitative comparative analysis of patterns in post-communist transformation // Facing an unequal world: challenges for global sociology : XVIII ISA World Congress of Sociology, 13-19 July 2014, Yokohama, Japan : book of abstracts. Yokohama : International Sociological Association. 2014, p. 707. Prieiga per internetą: <http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-of-abstracts.pdf> [žiūrėta 2014-11-12].
250Norkus, Zenonas; Morkevičius, Vaidas. Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai: kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu : mokslinė monografija / Zenonas Norkus. Vilnius : Aukso žuvys, 2014. 704 p. ISBN 9786098120042. Prieiga per internetą: <http://web.vu.lt/fsf/z.norkus/files/2014/02/Du20me%C4%8Diai.pdf> [žiūrėta 2014-07-04].
251Norkus, Zenonas. National Currencies and National Identities: Historical Origins and Ironies of the Neoliberal Baltic Model // Kultura i edukacja. Torun : Wydawnictwo Adam Marszałek, Wydawnictwo Naukowe GRADO. ISSN 1230-266X. 2014, No. 6 (106), p. 40-66.
252Norkus, Zenonas. Kada Lietuva labiau praturtėjo? : ūkio pažangos Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikose tarptautinis palyginimas // Nerimas 2 : tautiškumas ir demokratija: tikros ir apgaulingos formos / Viktorija Daujotytė, Eugenijus Jovaiša, Giedrius Kuprevičius, Zenonas Norkus, Aleksandras Vasiliauskas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. ISBN 9789955209515. p. 117-215.
253Norkus, Zenonas. When the Kondratieff winter comes: an exploration of the recent economic crisis from a long wave theory perspective // Przestrzen spoleczna. Rzeszow : Uniwersytet Rzeszowski. ISSN 2084-1558. 2013, no 1, p. 47-69. Prieiga per internetą: <http://socialspacejournal.eu/Pi%C4%85ty%20numer/Zenonas%20Norkus%20-%20KondratieffWinter.pdf> [žiūrėta 2013-12-02].
254Norkus, Zenonas. Kodėl tarpukario Lietuva neteko Vilniaus, o dabartinė – atsiliko nuo Estijos? // Poitologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. eISSN 2424-6034. 2013, Nr. 2, p. 3-63. DOI: 10.15388/Polit.2013.2.1427.
255Norkus, Zenonas. Parliamentarism versus semi-presidentialism in the Baltic States: the causes and consequences of differences in the constitutional frameworks // Baltic journal of political science. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2335-2337. 2013, no. 2, p. 7-28. DOI: 10.15388/BJPS.2013.2.2813.
256Norkus, Zenonas. Kiek kartų Lietuvoje buvo restauruotas kapitalizmas? Apie dvi Lietuvos okupacijas ir jų žalos skaičiavimus // Sociologija: mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-3358. eISSN 2335-8890. 2013, t. 33, Nr. 2, p. 91-133. DOI: 10.15388/SocMintVei.2013.2.3807.
257Norkus, Zenonas. Lietuvos visuomenės klasinės sudėties kaita 1923-2009 metais: trys pjūviai neovėberiškosios socialinės istorijos požiūriu // Lietuvos istorijos studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0448. eISSN 1648-9101. 2013, t. 31, p. 171-188. DOI: 10.15388/LIS.2013.0.5060.
258Norkus, Zenonas. Kada Lietuvoje buvo daugiau demokratijos? Pirmosios ir Antrosios Lietuvos Respublikų politinių partijų režimų palyginimas // Poitologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. eISSN 2424-6034. 2012, t. 67, Nr. 3, p. 3-60. DOI: 10.15388/Polit.2012.3.911.
259Morkevičius, Vaidas; Norkus, Zenonas. Šiuolaikinės Lietuvos socialinė klasinė struktūra: neovėberiškas požiūris // Nelygybių Lietuva : 2012 m. Lietuvos sociologų konferencija, 2012 lapkričio 30 d. : tezės. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras. 2012, p. 1-2. Prieiga per internetą: <http://www.vaidasmo.lt/lt/dest/kita/2012-11-30_lsd_soc-klases-egp.pdf> [žiūrėta 2018-06-18].
260Norkus, Zenonas. Agrarinių reformų Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikose lyginamoji istorinė sociologinė analizė // Sociologija: mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-3358. eISSN 2335-8890. 2012, Nr. 1, p. 5-52. DOI: 10.15388/SocMintVei.2012.1.400.
261Norkus, Zenonas. On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania : a qualitative comparative analysis of patterns in post-communist transformation. Vilnius : Apostrofa, 2012. 375 p. ISBN 9789955605683.
262Norkus, Zenonas. Apie ateinančią sintetinės biologijos Kondratjevo bangą ir biokapitalistinę Lietuvą = On the coming synthetic biology Kondratieff wave and biocapitalist Lithuania // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2012, t. 81, p. 79-97. DOI: 10.15388/Problemos.2012.0.1289.
263Norkus, Zenonas. Modeling in historical research practice and methodology: contributions from Poland // History and theory. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing, Inc. ISSN 0018-2656. 2012, vol. 51, iss. 2, p. 292-304. DOI: 10.1111/j.1468-2303.2012.00627.x.
264Norkus, Zenonas. Enquête on the current financial crisis. Lithuania // European Societies. Oxon : Routledge. ISSN 1461-6696. 2012, Vol. 14, no. 1, p. 144-145. Prieiga per internetą: <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14616696.2012.652537> [žiūrėta 2012-05-11].
265Norkus, Zenonas. Political development of Lithuania: a comparative analysis of second post-communist decade // World political science review. Berkeley : Berkeley Electronic Press. ISSN 1935-6226. 2012, Vol. 8, iss. 1, p. 217-251.
266Norkus, Zenonas. Kapitalizmo raidos Lietuvoje bruožai ir etapai (iki 1940 m.) postmarksistiniu požiūriu // Lietuvos istorijos studijos / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0448. 2012, t. 29, p. 10-36. DOI: 10.15388/LIS.2012.0.7440.
267Norkus, Zenonas. Kooperacija prieš rinkos ir valdžios nesėkmes, arba kaip anksčiau laiko sukurti gerą kapitalizmą // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2012, t. 82, p. 27-58. DOI: 10.15388/Problemos.2012.0.725.
268Morkevičius, Vaidas; Norkus, Zenonas. Šiuolaikinės Lietuvos klasinė struktūra: neovėberiška analizė = The class structure of contemporary Lithuania: a neo-weberian analysis // Sociologija. Mintis ir veiksmas / Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas. Vilnius : VU leidykla. ISSN 1392-3358. 2012, Nr. 2 (31), p. 75-151. DOI: 10.15388/SocMintVei.2012.2.393.
269Norkus, Zenonas. Aplinkos veiksnių įtaka universiteto kamieninio padalinio strateginiam planavimui: pastabos atvejo studijai = Environmental factors in the strategic planning of the stem subunit of University: remarks for a case study // Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2011, t. 26, p. 96-106. DOI: 10.15388/ActPaed.2011.26.2978.
270Norkus, Zenonas. Imperium litewskie w międzyjednostkowych społecznościach i systemach politycznych: studium przypadku // Politeja. Kraków : Uniwersytet Jagielloński. ISSN 1733-6716. 2011, nr. 2: Studia litewskie, p. 129-154.
271Norkus, Zenonas; Morkevičius, Vaidas. Kokybinė lyginamoji analizė : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos HSM duomenų archyvas. Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas, 2011. 344 p. ISBN 9789955884446.
272Lauristin, Marju; Norkus, Zenonas; Vihalemm, Triin. On the sociology’s contribution to knowledge of the Baltic way = Kaip sociologija gali padėti geriau pažinti Baltijos kelią // Sociologija. Mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-3358. 2011, nr. 2, p. 128-155. DOI: 10.15388/SocMintVei.2011.2.6129.
273Norkus, Zenonas. Gintaro Beresnevičiaus ar Antano Smetonos tezė? Lietuvos Didžioji Kunigaikštija kaip imperija tarpukario ir šiuolaikinės Lietuvos istorijos kultūroje = Is This Thesis of Gintaras Beresnevičius or of Antanas Smetona? Grand Duchy of Lithuania as the Empire in the Historical Culture of the Interwar and Contemporary Lithuania // Jogailos ir Vytauto laikai : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. ISBN 9789955127482. p. 198-220.
274Norkus, Zenonas. Lietuvos politinė raida: antrojo pokomunistinio dešimtmečio lyginamoji analizė = Political Development of Lithuania: a Comparative Analysis of Second Post-communist Decade // Politologija / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. 2011, nr. 4, p. 3-38. DOI: 10.15388/Polit.2011.4.8259.
275Norkus, Zenonas. Kondratjevo bangos ir kapitalizmo tipai = Kondratieff waves and types of capitalism // Sociologija. Mintis ir veiksmas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-3358. 2010, nr. 2, p. 13-33. DOI: 10.15388/SocMintVei.2010.2.6105.
276Norkus, Zenonas. Sparčios sėkmingos pokomunistinės transformacijos ir jos nesėkmės „dėsniai“: daugiareikšmių kintamųjų kokybinė lyginamoji analizė = The “laws” of rapid successful postcommunist transformation and its failure: multi-value qualitative comparative analysis // Politologija / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. 2010, nr. 4, p. 3-51. DOI: 10.15388/Polit.2010.4.8288.
277Norkus, Zenonas. Estonian, Latvian and Lithuanian post-communist development in the comparative perspective // Estonian human development report: Baltic way(s) of human development: twenty years on. Tallinn : Eesti Koostöö kogu. ISSN 1406-5401. 2010, 2010/2011, p. 22-30. Prieiga per internetą: <http://kogu.ee/public/eia2011/eia_eng_2011.pdf> [žiūrėta 2012-01-04].
278Norkus, Zenonas. Ar ekonomika ir (arba) etika sustabdys biomedicinos mokslus? = Will economics and/or ethics halt life sciences? // Socialinė antropologija, etnografija ir biotechnologija / sudarė Auksuolė Čepaitienė. Vilnius : LII leidykla, 2010. ISBN 9789955847267. p. 251-271.
279Norkus, Zenonas. Soziologische Erklärungen wirtschaftlicher Sachverhalte mit Weber // Wirschaftssoziologie nach Max Weber : mit einem Vorwort von Richard Swdberg / (Hrsg.) Andrea Maurer. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. ISBN 9783531167701. p. 40-68.
280Norkus, Zenonas. Kada senoji Lietuvos valstybė tapo imperija ir nustojo ja būti? Atsakymas į lietuvišką klausimą, naudojantis estišku metodu = When ancient Lithuanian state became an empire and ceased to be it? An answer to Lithuanian question using an Estonian method // Lietuvos istorijos studijos /Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0448. 2009, t. 23, p. 35-68. Prieiga per internetą: <https://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo23.pdf> [žiūrėta 2010-03-10].
281Norkus, Zenonas. Būtovės slėpiniai be televizijos kamerų // Lietuvos istorijos studijos /Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0448. 2009, t. 24, p. 207-215. Prieiga per internetą: <http://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo24.pdf>.
282Norkus, Zenonas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija ir šiuolaikinės tarptautinių santykių teorijos = The history of the Grand Duchy of Lithuania and contemporary theories of international relations // Politologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1681. eISSN 2424-6034. 2009, Nr. 4, p. 3-56. DOI: 10.15388/Polit.2009.4.8389.
283Norkus, Zenonas. Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu : monografija. Vilnius : Aidai, 2009. 456 p. ISBN 9789955656739.
284Norkus, Zenonas. Apie klasikinę ir neklasikinę sąvokų darybą socialiniuose kultūros moksluose: minimalūs maksimalūs apibrėžimai, šeiminiai panašumai neraiškiosios aibės = On classical and non-classical concept formation in social sciences and humanities: minimal and maximal definitions, family resemblances and fuzzy sets // Problemos / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2009, t. 75, p. 94-111. DOI: 10.15388/Problemos.2009.0.1972.
285Norkus, Zenonas. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas šiandien: faktai ir skaičiai // Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. 1579-1989-2009. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955334989. p. 22-27.
286Jakutienė, Vida (sudarytojas); Norkus, Zenonas (sudarytojas); Šopaitė-Šilinskienė, Giedrė (sudarytojas). Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. 1579-1989-2009 / sudarytojai : Vida Jakutienė, Zenonas Norkus, Giedrė Šopaitė-Šilinskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 132 p. ISBN 9789955334989.
287Norkus, Zenonas. Carl Schmitt as a resource for democratic consolidation studies: the case of the president's impeachment in Lithuania // East European politics and societies. ISSN 0888-3254. 2008, vol. 22, nr. 4, p. 784-801. Prieiga per internetą: <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0888325408316533> [žiūrėta 2018-10-08].
288Norkus, Zenonas. Ar Lietuvos Didžioji Kunigaikštija buvo imperija? = Was the Grand Duchy of Lithuania an Empire? // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo "dalybos". Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 9789955332756. p. 205-261. (Lietuvos istorijos studijos ; T. 5). Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/8751/6423>.
289Norkus, Zenonas. Kokia demokratija, koks kapitalizmas?: pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu : mokslinė monografija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 744 p. ISBN 9789955332312. Prieiga per internetą: <https://www.fsf.vu.lt/users/zennor/download/Foto/Norkus_KokiaDemoKoksKapitalizmas.pdf> [žiūrėta 2019-04-23].
290Norkus, Zenonas. Andropovo klausimu (II). Kaip Maxas Weberis atsakytų į Jurijaus Andropovo klausimą? = On Andropov’s Question (II): What Max Weber Would Answer to Yuri Andropov? // Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN 1392-3358. 2008, nr. 1, p. 5-36. DOI: 10.15388/SocMintVei.2008.1.6044.
291Norkus, Zenonas. Ar Lietuvos Didžioji kunigaikštystė buvo federacija? = Was Grand Duchy of Lithuania a federation // Lietuvos istorijos studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0448. 2008, t. 22, p. 9-38. Prieiga per internetą: <https://www.if.vu.lt/dokumentai/LIS/LietuvosIstorijosStudijosNo22.pdf>.
292Norkus, Zenonas. Why Hannah Arendt’s ideas on totalitarianism are heterodox? // Топос : Философско-культурологический журнал. Вильнюс. ISSN 1815-0047. 2008, no. 2, p. 114-136.
293Norkus, Zenonas. Substanciniai ir procedūriniai praktinio racionalumo aspektai = Substantive and procedural dimensions of practical rationality // Problemos. ISSN 1392-1126. 2008, t. 73, p. 90-103. DOI: 10.15388/Problemos.2008.0.2015.
294Norkus, Zenonas. Lietuva tarp Estijos ir Slovėnijos: dėl pokomunistinio kapitalizmo tipologinės diferenciacijos = Lithuania between Estonia and Slovenia: on the typological differentiation of the postcommunist capitalism // Politologija. ISSN 1392-1681. 2008, Nr. 1, p. 42-84.
295Norkus, Zenonas (sudarytojas). Istorika: istorikos darbų rinktinė / Jörn Rüsen ; sudarytojas ir mokslinis redaktorius Zenonas Norkus. Vilnius : Margi raštai, 2007. 472 p. ISBN 9789986093305.
296Norkus, Zenonas. Which type of capitalism in Central and Eastern Europe? // STEPP : socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. ISSN 1648-2425. 2007, nr. 4, p. 11. DOI: 10.15388/STEPP.2007.4.8720.
297Norkus, Zenonas. Kritinis racionalizmas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 11, Kremacija-Lenzo. Vilnius, 2007. ISBN 9785420016138. p. 83-84.
298Norkus, Zenonas (sudarytojas). Sociologija ir kultūros filosofija : rinktinė / Georg Simmel ; [sudarytojas ir mokslinis redaktorius Zenonas Norkus]. Vilnius : Margi raštai, 2007. 608 p. ISBN 9789986093251.
299Norkus, Zenonas. Istorika ir istorijos kultūros studijos: Jörno Rüseno idėjų bruožai // Istorika: istorikos darbų rinktinė / Rüsen, Jörn. Vilnius : Margi raštai, 2007. ISBN 9789986093305. p. 11-36.
300Norkus, Zenonas. Georgo Simmelio individualus dėsnis: gyvenimo ir kūrybos bruožai // Sociologija ir kultūros filosofija: rinktinė / Simmel, Georg. Vilnius : Margi raštai, 2007. ISBN 9789986093251. p. 539-586.
301Norkus, Zenonas. Troubles with mechanisms: problems of the 'mechanistic turn' in historical sociology and social history // Journal of the philosophy of history. ISSN 1872-261X. 2007, vol. 1, no 2, p. 160-200. DOI: 10.1163/187226307X208923.
302Norkus, Zenonas. Andropovo klausimu. Komunizmas kaip lyginamosios istorinės sociologinės analizės problema. (I) = On Andropov's question: communism as a problem of comparative historical sociological analysis (I) // Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN 1392-3358. 2007, nr. 1(19), p. 5-32. DOI: 10.15388/SocMintVei.2007.1.6024.
303Norkus, Zenonas. Why did Estonia perform best? The North-South gap in the post-socialist economic transition of the Baltic states // Journal of Baltic studies. ISSN 0162-9778. 2007, vol. 38, no. 1, p. 21-42. DOI: 10.1080/01629770701223502.
304Norkus, Zenonas. Apie antrąjį Kijevą, kurio taip ir nebuvo: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė lyginamosios istorinės imperijų sociologijos ir tarptautinių santykių teorijos retrospektyvoje = On second Kiev that was not there: Grand Duchy of Lithuania from retrospective of the comparative historical sociology of empires and theory of international relations // Politologija. ISSN 1392-1681. 2007, Nr. 1, p. 3-78.
305Norkus, Zenonas. Rationales Handeln/Rationalität bei Weber und Esser im Vergleich // Integrative Sozialtheorie? Esser - Luhmann - Weber / Rainer Greshoff, Uwe Schimank (Hrsg.). Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. ISBN 103531143549. p. 399-417.
306Norkus, Zenonas. Проблема Галтона в индуктивном статистическом выводе и пути его решения // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке: IX научная конференция, 22- 24 июня 2006 г., Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. 2006, p. [1 ].
307Norkus, Zenonas. Apie Baltijos Siciliją ir Lombardiją: postsocialistinės kaitos pasiekimų Baltijos šalyse skirtumai ir priežastys // Politologija. ISSN 1392-1681. 2006, Nr. 1, p. 71-119.
308Norkus, Zenonas. Sozialwissenschaftliche Erklärungen "durch Mechanismen". Eine kritische Betrachtung // Wissenschaft, Religion und Recht / Eric Hilgendorf (Hrsg.): Nurodytas toks ISBN 103531143549. Berlin : Logos Verlag. 2006, p. 91-124.
309Jokubaitis, Alvydas; Norkus, Zenonas. Socialinės gerovės koncepcijos ir pilietybės renta kaip viešosios politikos orientyrai = Concepts of social welfare and citizenship as guidelines of public policy // Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN 1392-3358. 2006, Nr. 2, p. 5-36. DOI: 10.15388/SocMintVei.2006.2.6015.
310Norkus, Zenonas. Kultur und politische Ökonomie in der Transformation einer kleinen offenen Volkswirtschaft. Der Fall Litauen im baltischen Vergleich // Die interaktion der ökonomischen Kulturen und Institutionen im erweiterten Europa. Hamburg : Lit Verlag, 2006. ISBN 3825887006. p. 123-151.
311Norkus, Zenonas. Apie meilę, prievartą, smurtą ir demokratiją = On love, coercion, violence, and democracy // Problemos. ISSN 1392-1126. 2006, priedas, p. 11-27. DOI: 10.15388/Problemos.2006.0.4025.
312Norkus, Zenonas. Ankersmit Franklin Rudolf // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 10, Khmerai-Krelle. Vilnius, 2006. ISBN 5420016001. p. 766.
313Norkus, Zenonas. Kocka Jürgen // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 10, Khmerai-Krelle. Vilnius, 2006. ISBN 5420016001. p. 333.
314Norkus, Zenonas. Handeln, soziale Ordnungen und sozialwissenschaftliche Erklärung: Max Weber und Rational Choise // Max Webers "Grundbegriffe": Kategorien der kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschung /Klaus Lichtblau (Hrsg.): Nurodytas toks ISBN 103531148109. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2006, p. 47-90.
315Norkus, Zenonas. Pirmojo Lietuvos istorikų suvažiavimo apžvalga: sekcija "Istoriografijos struktūros pokyčiai ir istoriografinės mokyklos" // Lietuvos istorijos metraštis. ISSN 0202-3342. 2006, nr. 1, p. 181-184. Prieiga per internetą: <http://talpykla.istorija.lt/handle/99999/4044>.
316Norkus, Zenonas. Apie mokslo pažangos ekonomines ir etines kliūtis bei ribas // Athena: filosofijos studijos. ISSN 1822-5047. 2006, nr. 1, p. 50-70.
317Norkus, Zenonas. Gamtotyros pažangos prognozių epistemologinės prielaidos = Epistemological assumptions of the forecasts of the natural scientific progress // Problemos. ISSN 1392-1126. 2006, t. 69, p. 9-26. DOI: 10.15388/Problemos.2006..4060.
318Norkus, Zenonas. Pirmasis lietuviškas sociologijos metateorijos veikalas // Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN 1392-3358. 2005, Nr. 2, p. 144-149. DOI: 10.15388/SocMintVei.2005.2.6004.
319Norkus, Zenonas. Was Western Capitalism a Product of an Error in Reasoning? The Weber Thesis and Newcomb's Problem // Max Weber studies. Eastbourne. ISSN 1470-8078. 2005, vol. 5, issue 1, p. 35-57. Prieiga per internetą: <https://maxweberstudies.org/archives/mws-5.1> [žiūrėta 2020-11-05].
320Norkus, Zenonas. Istorika // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8, Imhof-Junusas. Vilnius, 2005. ISBN 5420015749. p. 326.
321Norkus, Zenonas. Intensionalumas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8, Imhof-Junusas. Vilnius, 2005. ISBN 5420015749. p. 165.
322Norkus, Zenonas. Socialinės tvarkos problema šiuolaikinėje racionalaus pasirinkimo prieigoje ir Maxo Weberio suprantančioje sociologijoje = The problem of social order in the contemporary rational choice approach and in Max Weber’s interpretive sociology // Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN 1392-3358. 2005, Nr. 2, p. 5-18. DOI: 10.15388/SocMintVei.2005.2.5993.
323Norkus, Zenonas. Senoji kultūros istorija ir naujoji kultūrinė istorija = History of culture and new cultural history // Lietuvos istorijos studijos. ISSN 1392-0448. 2005, t. 15, p. 17-37.
324Norkus, Zenonas (vertėjas). Rūmų dvaro visuomenė : karaliaus ir rūmų dvaro aristokratijos sociologijos tyrimai : su įvadu: Sociologija ir istorijos mokslas / Norbertas Elias ; iš vokiečių k. vertė Zenonas Norkus. Vilnius : Aidai, 2005. 307 p. ISBN 9955445823.
325Norkus, Zenonas. Apie Norbertą Eliasą ir jo knygas // Rūmų dvaro visuomenė. Vilnius : Aidai, 2005. ISBN 9955445823. p. 301-307.
326Norkus, Zenonas. Gerai moderuotas pokalbis apie Kantą // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2005, t. 67, p. 139-142. DOI: 10.15388/Problemos.2005..4082.
327Leonavičius, Vylius; Norkus, Zenonas; Tereškinas, Artūras. Sociologijos teorijos : [vadovėlis] / Vylius Leonavičius, Zenonas Norkus, Artūras Tereškinas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. 391, [1] p. ISBN 9955530855.
328Norkus, Zenonas. Between philosophy and rhetoric, or historicizing postmodernism in meta-historical studies // Contemporary philosophical discourse in Lithuania. Washington, 2005. ISBN 1565182154. p. 121-144.
329Norkus, Zenonas. Mechanisms as miracle makers? The rise and inconsistencies of the "mechanismic approach" in social science and history // History and theory. ISSN 0018-2656. 2005, vol. 44, no. 3, p. 348-372. DOI: 10.1111/j.1468-2303.2005.00329.x.
330Norkus, Zenonas. Jörno Rüseno istorinės kultūros studijų teorinės idėjos = Jörn Rüsen's theoretical ideas for the historical culture studies // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2005, t. 67, p. 33-47. DOI: 10.15388/Problemos.2005..4093.
331Norkus, Zenonas. Max Weber on nations and nationalism: political economy before political sociology // Canadian journal of sociology. ISSN 0318-6431. 2004, vol. 29, no. 3, p. 389-418. DOI: 10.2307/3654673.
332Norkus, Zenonas. Historical narratives as pictures: on elective affinities between verbal and pictorial representations // Journal of narrative theory. Ypsilanti, Michigan. ISSN 1549-0815. 2004, vol. 34, no. 2, p. 173-206. DOI: 10.1353/jnt.2004.0012.
333Norkus, Zenonas. Ar galime gyventi geriau? Velfarizmas ir jo alternatyvos = Can there be a better life? Welfarism and its alternatives // Politologija. ISSN 1392-1681. 2004, Nr. 4, p. 3-39. Prieiga per internetą: <https://www.fsf.vu.lt/users/zennor/pub/Velfarizmas_ir_jo_alternatyvos.pdf> [žiūrėta 2020-04-20].
334Norkus, Zenonas. The problem of causal inference in the comparative politics and comparative qualitative analysis // Lithuanian political science yearbook 2003. ISSN 1392-9321. 2004, p. 50-76. Prieiga per internetą: <http://www.tspmi.vu.lt/wp-content/uploads/2017/11/2003.pdf> [žiūrėta 2020-04-16].
335Norkus, Zenonas. Эвристики в принятии решений: причина "патологий рациональности" или основа экологической рациональности человеческого поведения? = Heuristics in decision-making: the cause of the "pathologies of rationality" or the foundation of the ecological rationality of human behavior? // Современная литовская философия : сборник философских статей. Новосибирск, 2004. ISBN 5762010368. p. 155-171.
336Norkus, Zenonas. Отбор по зависимой переменной и логика необходимых условий // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке : материалы VIII Общероссийской научной конференции, 24-26 июня, 2004, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, 2004. ISBN 5288034435. p. 521-524.
337Norkus, Zenonas. Die situationsbezogene und die prozedurale Sicht von Handlungsrationalität in Max Webers Begriffsbildung // Das Weber-Paradigma : Studien zur Weiterentwicklung von Max Webers Forschungsprogramm. Tübingen : Mohr Siebeck. 2004.
338Norkus, Zenonas. Max Weber ir racionalus pasirinkimas / Zenonas Norkus ; iš vokiečių kalbos vertė Albinas Lozuraitis. Vilnius : Margi raštai, 2003. 512 p. ISBN 9986092558.
339Norkus, Zenonas. Consumer sovereignty: theory and praxis = Vartotojo suverenumas: teorija ir praktika // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2003, t. 64, p. 9-24. DOI: 10.15388/Problemos.2003.64.5351.
340Norkus, Zenonas. Globalumas, lokalumas, interlokalumas, regionalumas, deteritorizacija: skeptiški klausimai ir pastabos // Globalumas ir lokalumas : mokslinės konferencijos medžiaga, 2003 m. gegužės 2-3. Vilnius : VU l-kla, 2003. ISBN 9986195454. p. 40-44.
341Norkus, Zenonas. Tikėjimas: racionalaus pasirinkimo teorijos perspektyva // Tikėjimo prieigos : filosofinės studijos. Vilnius : Aidai, 2003. ISBN 9955445629. p. 92-140.
342Norkus, Zenonas. Naujos knygos besimokantiems filosofuoti // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2003, t. 64, p. 182-187. DOI: 10.15388/Problemos.2003.64.5366.
343Norkus, Zenonas. Newcombo problema ir amerikietiškas klausimas = Newcomb's problem and the american question // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2003, t. 63, p. 19-34. DOI: 10.15388/Problemos.2003.63.6665.
344Norkus, Zenonas. Die Verstehende Soziologie von Max Weber und die Situationslogik von Karl Popper // Karl Popper 2002 : centenary congress, Vienna 3 July - 7 July 2002 : abstracts. Vienna. 2002, p. 82.
345Norkus, Zenonas. Lyginamasis metodas ir daugeriopo konjunktūrinio priežastingumo problema // Istorija. ISSN 1392-0456. 2002, t. 52, p. 79-90.
346Norkus, Zenonas. Taip tikrai kada nors pasivysime ir pralenksime estus // Problemos : mokslo darbai. ISSN 1392-1126. 2002, t. 61, p. 166-169. DOI: 10.15388/Problemos.2002.61.6746.
347Norkus, Zenonas. Racionalus pasirinkimas ir Newcombo problema // Racionalumas ir laisvė: konfrontacija ar harmonija? = Rationality and freedom : confrontation or harmony : respublikinės konferencijos medžiaga. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2002. ISBN 9986383196. p. 74-79.
348Norkus, Zenonas. Булевые методы в сравнительно-историческом исследовании // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке : материалы VII Общероссийской научной конференции 20-22 июня 2002. Санкт-Петербург, 2002. ISBN 5288031150. p. 362-364.
349Norkus, Zenonas. Vartotojo suverenumas: teorija ir praktika // Kultūra ir vartojimas : mokslinės konferencijos medžiaga. Kaunas. 2002.
350Norkus, Zenonas. Pirmenybių endogenizacijos problema racionalaus pasirinkimo teorijoje = The problem of endogenization of preferences in rational choice theory // Seminarai, 2001 : straipsnių rinkinys. Vilnius : Strofa. 2001, p. 29-68.
351Norkus, Zenonas. Mokslo vertybinio neutralumo problema XX a. filosofijoje (M. Weberis, analitinė mokslo filosofija ir metaetika, kritinė teorija) // Problemos : mokslo darbai. ISSN 1392-1126. 2001, t. 59, p. 9-40. DOI: 10.15388/Problemos.2001.59.6829.
352Norkus, Zenonas. Max Weber und Rational Choice / Zenonas Norkus. Marburg : Metropolis, 2001. 576 p. ISBN 3895183210.
353Norkus, Zenonas. Nauja dviejų lietuviškos filosofinės raštijos tradicijų tąsa // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2001, t. 59, p. 120-124. DOI: 10.15388/Problemos.2001.59.6836.
354Norkus, Zenonas. Akademinis mokslas ir demokratija // Politologija. ISSN 1392-1681. 2001, nr. 4(24), p. 3-52. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/politol/24/str1.pdf> [žiūrėta 2008-08-12].
355Norkus, Zenonas. Racionali veikla Maxo Weberio sociologijoje ir racionalaus pasirinkimo teorijoje // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2000, t. 57, p. 17-34. DOI: 10.15388/Problemos.2000.57.6818.
356Norkus, Zenonas. Max Weber's interpretive sociology and rational choice approach // Rationality and society. ISSN 1043-4631. 2000, vol. 3, no 12, p. 259-282. DOI: 10.1177/104346300012003001.
357Norkus, Zenonas. Akrasija ir subjektas egonomikoje = Akrasia and self in egonomics // Problemos : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2000, t. 58, p. 55-79. DOI: 10.15388/Problemos.2000.58.6809.
358Norkus, Zenonas. Between historical memory and the struggle for Ellenbogenraum: Max Weber on nation // Lithuanian political science yearbook, 1999. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-9321. 2000, p. 28-40. Prieiga per internetą: <http://www.tspmi.vu.lt/wp-content/uploads/2017/11/1999.pdf>.
359Norkus, Zenonas; Douglass, C. Northas ir Maxas Weberis. Kai kurios naujojo ir senojo institucionalizmo ekonominėje istorijoje sankirtos // Tarp istorijos ir būtovės : studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui. Vilnius : Aidai, 1999. ISBN 9986590892. p. 401-432.
360Norkus, Zenonas. Maxo Weberio suprantančioji socialinė ekonomika (arba vienos nesuprastos metodologinės programos rekonstravimas) // Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN 1392-3358. 1999, Nr. 1, p. 79-92. DOI: 10.15388/SocMintVei.1999.2.6901.
361Norkus, Zenonas. Diskusiniai Maxo Weberio socialinės teorijos interpretacijos klausimai = The social theory of Max Weber in conflict of Interpretations // Problemos. ISSN 1392-1126. 1999, t. 55, p. 7-22. DOI: 10.15388/Problemos.1999.55.6869.
362Norkus, Zenonas. Istorizmas, modernizmas ir futurizmas XX amžiaus istoriografijoje // Lietuvos sovietinė istoriografija : teoriniai ir ideologiniai kontekstai. Vilnius : Aidai, 1999. ISBN 9986590949. p. 274-320.
363Norkus, Zenonas. Maxo Weberio "idealieji tipai" ir šiuolaikinė istorijos ir socialinių mokslų filosofija // Istorija. ISSN 1392-0456. 1999, t. 42, p. 42-48.
364Norkus, Zenonas. "Weberio tezė" ir Newcombo problema // Filosofija, sociologija. ISSN 0235-7186. 1999, Nr. 4, p. 58-65.
365Norkus, Zenonas. Du galios veidrodžiai // Politologija. ISSN 1392-1681. 1998, nr. 1(11), p. 103-116.
366Norkus, Zenonas. Apie plonąjį praktinį racionalumą ir jo pastorinimus = On the Thin Practical Rationality and its Thickenings // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 1998, t. 54, p. 39-53. DOI: 10.15388/Problemos.1998.54.6887.
367Norkus, Zenonas. Kontrafaktiniai sąlyginiai teiginiai istoriografijoje // Problemos. ISSN 1392-1126. 1998, t. 53, p. 43-60. DOI: 10.15388/Problemos.1998.53.6907.
368Norkus, Zenonas. Trečiasis Maxo Weberio prasiveržimas // Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN 1392-3358. 1998, nr. 2, p. 57-67. DOI: 10.15388/SocMintVei.1998.2.6757.