VU Gyvybės mokslų centro autoriaus 'Arvydas Markuckas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Sauliutė, Gintarė; Markuckas, Arvydas; Stankevičiūtė, Milda. Response patterns of biomarkers in omnivorous and carnivorous fish species exposed to multicomponent metal (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) mixture. Part III // Ecotoxicology. Dordrecht : Springer. ISSN 0963-9292. eISSN 1573-3017. 2020, vol. 29, iss. 3, p. 258-274. DOI: 10.1007/s10646-020-02170-y.
2Jurgelėnė, Živilė; Stankevičiūtė, Milda; Kazlauskienė, Nijolė; Baršienė, Janina; Jokšas, Kęstutis; Markuckas, Arvydas. Toxicological potential of cadmium impact on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in early development // Bulletin of environmental contamination and toxicology. New York : Springer. ISSN 0007-4861. eISSN 1432-0800. 2019, vol. 103, iss. 5, p. 544-550. DOI: 10.1007/s00128-019-02694-y.
3Stankevičiūtė, Milda; Sauliutė, Gintarė; Makaras, Tomas; Markuckas, Arvydas; Virbickas, Tomas; Baršienė, Janina. Responses of biomarkers in Atlantic salmon (Salmo salar) following exposure to environmentally relevant concentrations of complex metal mixture (Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd). Part II // Ecotoxicology. Dordrecht : Springer. ISSN 0963-9292. 2018, vol. 27, no. 8, p. 1069-1086. DOI: 10.1007/s10646-018-1960-2.
4Stankevičiūtė, Milda; Sauliutė, Gintarė; Markuckas, Arvydas; Virbickas, Tomas; Baršienė, Janina. Erythrocytic nuclear abnormalities, DNA damage, bioconcentration factor and hematological changes induced by metal mixture at environmentally relevant concentrations in Rutilus rutilus // Protection and restoration of the environment XIV : international conference, Thessaloniki, July 2018 : book of proceedings / editors Theodossiou N., Christodoulatos C., Koutsospyros M., Karpouzos D., Mallios Z. Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, 2018. ISBN 9789609992244. p. 785-794. Prieiga per internetą: <http://pre14.civil.auth.gr/images/DownLoads/03-PRE-XIV_Book-of-Proceedings.pdf> [žiūrėta 2019-03-14].
5Jurgelėnė, Živilė; Stankevičiūtė, Milda; Kazlauskienė, Nijolė; Montvydienė, Danguolė; Baršienė, Janina; Jokšas, Kęstutis; Markuckas, Arvydas. Investigation of quantum dots toxicity, genotoxicity, cytotoxicity, and uptake in rainbow trout Oncorhynchus mykiss larvae // Protection and restoration of the environment XIV : international conference, Thessaloniki, July 2018 : book of proceedings / editors Theodossiou N., Christodoulatos C., Koutsospyros M., Karpouzos D., Mallios Z. Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, 2018. ISBN 9789609992244. p. 775-784. Prieiga per internetą: <http://pre14.civil.auth.gr/images/DownLoads/03-PRE-XIV_Book-of-Proceedings.pdf> [žiūrėta 2019-03-01].
6Zaborskytė, Greta; Armalytė, Julija; Markuckas, Arvydas; Bendorius, Mykolas; Sužiedėlienė, Edita. The cellular localization and ribosome association of Acinetobacter baumannii type II toxin-antitoxin system components // FEMS 2015 : 6th Congress of European Microbiologists, 7-11 June 2015, Maastricht, The Netherlands : abstracts book. Maastricht : FEMS. 2015, p. 489. Prieiga per internetą: <http://fems-microbiology.kenes.com/Documents/FEMS%20abstracts.pdf> [žiūrėta 2016-03-08].
7Krasauskas, Renatas; Labeikytė, Danutė; Markuckas, Arvydas; Povilonis, Justas; Armalytė, Julija; Plančiūnienė, Rita; Kavaliauskas, Povilas; Sužiedėlienė, Edita. Purification and characterization of a new β-lactamase OXA-205 from Pseudomonas aeruginosa // Annals of clinical microbiology and antimicrobials. London : BioMed Central. ISSN 1476-0711. 2015, vol. 14, p. art. no 52 [1-8]. DOI: 10.1186/s12941-015-0113-1.
8Jurėnaitė, Milda; Markuckas, Arvydas; Sužiedėlienė, Edita. Identification and characterization of type II toxin-antitoxin systems in the opportunistic pathogen acinetobacter baumannii // Journal of bacteriology. Washington : American Society for Microbiology. ISSN 0021-9193. 2013, vol. 199, no 14, p. 3165-3172. DOI: 10.1128/JB.00237-13.
9Dabkevičienė, Daiva; Stankevičius, Vaidotas; Graželienė, Gražina; Markuckas, Arvydas; Didžiapetrienė, Janina; Kirvelienė, Vida. mTHPC-mediated photodynamic treatment of Lewis lung carcinoma in vitro and in vivo = mTHPC-mediated photodynamic treatment of Lewis lung carcinoma in vitro and in vivo // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, nr. 5, p. 345-350. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1005/1005-08e.htm> [žiūrėta 2010-09-02].
10Beinoravičiūtė, Gina; Armalytė, Julija; Markuckas, Arvydas; Sužiedėlienė, Edita. Escherichia coli toksino-antitoksino sistemos dinJ-yafQ savybių tyrimai in vitro // Biochemija ir sistemų biologija : X suvažiavimas-konferencija, 2008 m. birželio mėn. 20-22 d. Vilnius. 2008, p. 24.
11Markuckas, Arvydas. Fermentinės katalizės pagrindai. Kaunas : Technologija, 2008. 136 p. ISBN 9789955254935.
12Motiejūnaitė, Rūta; Armalytė, Julija; Markuckas, Arvydas; Sužiedėlienė, Edita. Escherichia coli dinJ-yafQ genes act as a toxin–antitoxin module // FEMS microbiology letters. ISSN 0378-1097. 2007, vol. 268, no. 1, p. 112-119. DOI: 10.1111/j.1574-6968.2006.00563.x.
13Bagdonienė, Lida; Bendikienė, Vida; Kadziauskas, Jurgis Vidmantas; Labeikytė, Danutė; Markuckas, Arvydas; Sabaliauskienė, Virginija; Sasnauskienė, Sofija; Šeputienė, Vaida. Biochemijos laboratoriniai darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. 156 p. ISBN 9986198410.
14Motiejūnaitė, Rūta; Armalytė, Julija; Markuckas, Arvydas; Sužiedėlienė, Edita. Escherichia coli dinJ-yafQ operonas koduoja transliaciją slopinančio toksino ir jo antioksino sistemą // Biochemija : mokslas ir žinių visuomenė: Lietuvos biochemikų draugijos IX-asis suvažiavimas, konferencija, 2006, 06 16-18, Molėtai: [pranešimų tezės]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. 2006, p. 57-58.
15Sužiedėlienė, Edita; Markuckas, Arvydas; Sužiedėlis, Kęstutis. Induction of meijotic maturation by denatured Mos protein in Xenopus laevis oocytes // Biologija. ISSN 1392-0146. 2000, Nr. 2; priedas, p. 161-164.