VU Gyvybės mokslų centro autoriaus 'Eduardas Budrys' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Turčinavičienė, Jurga; Radzevičiūtė, Rita; Budrienė, Ana; Budrys, Eduardas. Species identification and genetic differentiation of European cavity-nesting wasps (Hymenoptera: Vespidae, Pompilidae, Crabronidae) inferred from DNA barcoding data // Mitochondrial DNA. Part A: DNA mapping, sequencing, and analysis. London : Taylor & Francis. ISSN 1940-1736. 2016, T. 27, no 1, p. 476-482. DOI: 10.3109/19401736.2014.905827.
2Budrys, Eduardas; Našlėnienė, Agnė; Winkler, Christian. First records of Conocephalus fuscus and Omocestus rufipes (Orthoptera: Conocephalidae, Acrididae) in Lithuania = Pirmieji Conocephalus fuscus ir Omocestus rufipes (Orthoptera: Conocephalidae, Acrididae) stebėjimai Lietuvoje // Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys = New and rare for Lithuania insect species. Vilnius : Lietuvos entomologų draugija. ISSN 1648-8555. 2015, T. 27, p. 12-14. Prieiga per internetą: <http://entomologai.lt/leidiniai/category/33-volume-27-2015> [žiūrėta 2016-03-07].
3Orlovskytė, Svetlana; Budrys, Eduardas. First record of Symmorphus fuscipes in Lithuania (Hymenoptera: Vespidae) = Pirmasis klosčiavapsvės Symmorphus fuscipes (Hymenoptera: Vespidae) stebėjimas Lietuvoje // Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys = New and rare for Lithuania insect species. Vilnius : Lietuvos entomologų draugija. ISSN 1648-8555. 2015, T. 27, p. 122-123. Prieiga per internetą: <http://entomologai.lt/leidiniai/category/33-volume-27-2015> [žiūrėta 2016-03-07].
4Budrys, Eduardas; Bačianskas, Vitalijus; Budrienė, Ana; Ferenca, Romas; Gliwa, Bernd; Ūsaitis, Tomas. Recent expansion of Phaneroptera falcata in Lithuania (Orthoptera: Phaneropteridae) = Lakštasparnio pjūkliaus (Phaneroptera falcata) išplitimas Lietuvoje (Orthoptera: Phaneropteridae) // Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys = New and rare for Lithuania insect species. Vilnius : Lietuvos entomologų draugija. ISSN 1648-8555. 2015, T. 27, p. 7-11. Prieiga per internetą: <http://entomologai.lt/leidiniai/category/33-volume-27-2015> [žiūrėta 2016-03-07].
5Budrys, Eduardas; Budrienė, Ana; Orlovskytė, Svetlana. Records of spider wasps of the subfamily Pepsinae (Hymenoptera: Pompilidae) in Lithuania = Pepsinae pošeimio voravapsvių (Hymenoptera: Pompilidae) stebėjimai Lietuvoje // New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions. Vilnius : Lietuvos entomologų draugija. ISSN 1648-8555. 2014, vol. 26, p. 73-83. Prieiga per internetą: <https://www.entomologai.lt/leidiniai/category/32-volume-26-2014#> [žiūrėta 2021-04-07].
6Radzevičiūtė, Rita; Budrienė, Anna; Budrys, Eduardas; Orlovskytė, Svetlana; Turčinavičienė, Jurga. A panel of microsatellite markers developed for solitary trap-nesting wasp Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) by cross-species amplification = Mikrosatelitų žymenų sistema lizdavietėse-gaudyklėse apsigyvenančiai klosčiavapsvei Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776), sudaryta pritaikius nearktinėms klosčiavapsvėms specifinius mikrosatelitų pradmenis // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2012, t. 58, nr. 1, p. 1-7. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2345/1231> [žiūrėta 2012-09-25].
7Budrys, Eduardas; Pakalniškis, Saulius. The Orthoptera (Insecta) of Lithuania = Lietuvos tiesiasparniai (Insecta: Orthoptera) // Acta zoologica Lituanica. ISSN 1392-1657. 2007, Vol. 17, nr. 2, p. 105-115. DOI: 10.1080/13921657.2007.10512821.
8Briliūtė, Aušra; Budrys, Eduardas. New record of damselfly Lestes barbarus in the South of Lithuania (Odonata, Lestidae) = Pietinė žalioji strėlikė (Lestes barbarus) – pietų Lietuvoje naujai aptikta strėlikių (Odonata: Lestidae) rūšis // Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys = New and rare for Lithuania insect species. ISSN 1648-8555. 2007, t. 19, p. 10-12. Prieiga per internetą: <http://www.entomologai.lt/leidiniai/category/16-volume-19-2007> [žiūrėta 2008-10-24].
9Budrys, Eduardas. New records of Scolia hirta in Lithuania (Hymenoptera: scoliidae) = Nauji Scolia hirta (Hymenoptera: Scoliidae) stebėjimai Lietuvoje // New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions. ISSN 1648-8555. 2007, Vol. 19, p. 67-68. Prieiga per internetą: <http://www.entomologai.lt/leidiniai/category/16-volume-19-2007> [žiūrėta 2008-10-24].
10Budrys, Eduardas. Records of three new for the Lithuanian fauna and four rare wasp species (Hymenoptera: Apoidea: Ampulicidae & Crabronidae) = Trijų naujų Lietuvos faunos ir keturių retų vapsvų (Hymenoptera: Apoidea: Ampulicidae & Crabronidae) rūšių radvietės // New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions. ISSN 1648-8555. 2007, Vol. 19, p. 63-66. Prieiga per internetą: <http://www.entomologai.lt/leidiniai/category/16-volume-19-2007> [žiūrėta 2008-02-29].
11Budrys, Eduardas. Five new for the Lithuanian fauna Crabronid wasp species (Hymenoptera: Apoidea: Crabronidae) // New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions. ISSN 1648-8555. 2006, Vol. 17, p. 80-82. Prieiga per internetą: <http://www.entomologai.lt/files/new_and_rare_vol_17.pdf> [žiūrėta 2006-01-09].