VU Gyvybės mokslų centro autoriaus 'Grita Skujienė' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Šermukšnytė, Emilija; Paulikaitė, Edita; Janušonytė, Eglė; Žalgevičienė, Violeta (vadov.); Skujienė, Grita (vadov.). Fluoro ir boro poveikis dviejų kartų žiurkių dantų emaliui, embrionų apatinio žandikaulio ir ilgųjų kaulų formavimuisi // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. ISBN 9786090704103. p. 189. (Vilnius University Proceedings ; vol. 9). DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
2Adomaitis, Mantas; Skujienė, Grita. Lethal doses of saponins from Quillaja saponaria for invasive slug Arion vulgaris and non-target organism Enchytraeus albidus (Olygochaeta: Enchytraeidae) // Insects. Basel : MDPI AG. eISSN 2075-4450. 2020, vol. 11, iss. 11, art. no. 738, p. [1-11]. DOI: 10.3390/insects11110738.
3Skujienė, Grita; Kuznecova, Viktorija; Jukonis, Benediktas; Juzėnas, Sigitas. New records of rare Vertiginidae (Mollusca: Gastropoda) in Lithuania = Naujos retų Vertiginidae (Mollusca: Gastropoda) radimvietės Lietuvoje // Bulletin of the Lithuanian Entomological Society. Vilnius : Lietuvos entomologų draugija. ISSN 2538-7723. 2020, vol. 4 (32), p. 132-140. Prieiga per internetą: <https://entomologai.lt/leidiniai/category/54-volume-4-32-2020?download=358:bles-vol4-32-p132-140-skujiene-etal-vertiginidae>.
4Stankevič, Jolita; Audickaitė, Aistė; Šilovė, Simona; Šimčikas, Valdas; Cesiulis, Henrikas; Skujienė, Grita; Bukelskienė, Virginija; Žalgevičienė, Violeta; Tutkuvienė, Janina. Effect of ionised (electrolysed) water on the rat embryo development // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1648-6897. eISSN 1822-4199. 2020, vol. 28, iss. 1, p. 28-35. DOI: 10.3846/jeelm.2020.11831.
5Šermukšnytė, Emilija; Paulikaitė, Edita; Janušonytė, Eglė; Skujienė, Grita; Bukelskienė, Virginija; Žalgevičienė, Violeta. Effects of fluorine and boron on the two generations of rats teeth enamel, embryos lower jaw and long bones formation // Medicina: vol. 55, suppl.2: 10 Scientific Conference Baltic morphology, October 24–25, 2019, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2019, vol. 55, suppl. 2, p. 236. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/wp-content/uploads/pdf/Abstracts_2019-2-Medicina.pdf> [žiūrėta 2019-12-30].
6Skujienė, Grita; Kuznecova, Viktorija; Juzėnas, Sigitas. New records of Vertigo geyeri (Gastropoda: Vertiginidae) in Lithuania = Naujos Vertigo geyeri (Gastropoda: Vertiginidae) radimvietės Lietuvoje // Bulletin of the Lithuanian entomological society. Vilnius : Lietuvos entomologų draugija. ISSN 2538-7723. 2019, vol. 3(31), p. 132-139. Prieiga per internetą: <http://entomologai.lt/leidiniai/category/53-volume-3-31-2019?download=339:skujiene-g-kuznecova-v-juzenas-s-new-records-of-vertigo-geyeri-gastropoda-vertiginidae-in-lithuania> [žiūrėta 2019-12-19].
7Skujienė, Grita; Skėraitytė, Dovilė; Kuznecova, Viktorija. Growth of collections at the Vilnius University’s Zoology Museum during 1803–1842 // The 29th Baltic conference on the history of science, 19–21 September 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. eISBN 9786090702543. p. 74-75. Prieiga per internetą: <https://www.ies.ee/29-BCHS-Theses.pdf> [žiūrėta 2020-04-07].
8Šermukšnytė, Emilija; Paulikaitė, Edita; Žalgevičienė, Violeta; Skujienė, Grita; Bukelskienė, Virginija; Šimčikas, Valdas. Kaip fluoras ir boras, esantys geriamajame vandenyje, veikia dantis? // Vandentvarka : Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos informacinis leidinys. Vilnius : LVTA. ISSN 1392-6950. 2019, Nr. 55, p. 5-7. Prieiga per internetą: <http://www.lvta.lt/wp-content/uploads/2019/11/Leidinys-Nr.55.pdf> [žiūrėta 2020-01-15].
9Janušonytė, Eglė; Paulikaitė, Edita; Šermukšnytė, Emilija; Bukelskienė, Virginija; Skujienė, Grita; Žalgevičienė, Violeta. Effects of fluorine and boron overdose concentration in drinking water on the rat embryo mass, skeleton formation, and teeth structure // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl, p. 31. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-08-07].
10Šermukšnytė, Emilija; Paulikaitė, Edita; Janušonytė, Eglė; Žalgevičienė, Violeta (vadov.); Skujienė, Grita (vadov.); Bukelskienė, Virginija (vadov.). Fluoro ir boro poveikis dviejų kartų žiurkių dantų emaliui ir embrionų ilgųjų kaulų formavimuisi // Studentų mokslinės veiklos LXX konferencija: Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Nedzinskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599361. p. 42. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf?fbclid=IwAR38J9graA1-pFu7fn--hOilzzrBG0YZQkEeOgpwQ9gHl-zsDuHXXfUSiwE>.
11Adomaitis, Mantas; Skujienė, Grita. Taxonomic clarification: the invasive pest slug occuring in Lithuania is Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 // Smart Bio : 2nd international conference, 3-5 May 2018, Kaunas, Lithuania : abstract book. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2018. ISBN 9786098104486. p. 71. Prieiga per internetą: <http://icsb.vdu.lt/wp-content/uploads/2018/05/ABSTRACT-BOOK-ICSB-2018.pdf> [žiūrėta 2018-07-12].
12Paulikaitė, Edita; Janušonytė, Eglė; Šermukšnytė, Emilija; Žalgevičienė, Violeta (vadov.); Skujienė, Grita (vadov.). Dviejų fluoro koncentracijų, viršijančių leistinas normas kai kurių Lietuvos vandenviečių geriamajame vandenyje, poveikis žiurkių dantų struktūrai ir jų embrionų griaučių formavimuisi // Studentų mokslinės veiklos LXIX konferencija : Vilnius, 2017 m. gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; Mokslinės veiklos kuratorė Laura Nedzinskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598395. eISBN 9786094598388. p. 39. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf>.
13Hutchinson, John M.C.; Reise, Heike; Skujienė, Grita. Life cycles and adult sizes of five co-occurring species of Arion slugs // Journal of molluscan studies. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0260-1230. eISSN 1464-3766. 2017, Vol. 83, No. 1, p. 88-105. DOI: 10.1093/mollus/eyw042.
14Skujienė, Grita; Paulikaitė, Edita; Žalgevičienė, Violeta; Šermukšnytė, Emilija; Bukelskienė, Virginija. Influence of fluorine and boron on physical parameters of rats and on development of their embryos // Laboratory animals in research : 20th anniversary conference, 24-25 November, 2016, Vilnius, Lithuania : program and abstract book. Vilnius : Balt-LASA. 2016, p. 17.
15Paulikaitė, Edita; Skujienė, Grita; Šermukšnytė, Emilija; Žalgevičienė, Violeta; Šimčikas, Valdas. Kokį poveikį organizmui gali turėti fluoras ir boras, esantis geriamajame vandenyje? // Vandentvarka : Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos informacinis leidinys. Vilnius : LVTA. ISSN 1392-6950. 2016, Nr. 48, p. 3-5. Prieiga per internetą: <http://www.lvta.lt/wp-content/uploads/2016/04/Leidinys-Nr.481.pdf> [žiūrėta 2020-01-15].
16Skujienė, Grita; Petrašiūnas, Andrius; Kuznecova, Viktorija. Kaip turėtų atrodyti Zoologijos muziejaus ekspozicija Gyvybės mokslų centre = The vision of Museum of Zoology of Vilnius University in the Life Sciences Centre // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : aštuntosios mokslinės konferencijos, vykusios 2014 m. spalio3 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-3879. 2014, T. 8, p. 38-51.
17Kuznecova, Viktorija; Skujienė, Grita; Juzėnas, Sigitas. Ena montana (Draparnaud, 1801) (Gastropoda: Pulmonata) priklausomybė nuo biotinių ir abiotinių aplinkos veiksnių Biržų girioje // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : septintosios mokslinės konferencijos, vykusios 2012 m. spalio 5 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-3879. 2012, T. 7, p. 185.
18Kuznecova, Viktorija; Skujienė, Grita. Rare terrestrial molluscs' species of Kaunas and Kaišiadoriai districts' reserves // Acta Biologica universitatis Daugavpiliensis. Daugavpils : University of Daugavpils. ISSN 1407-8953. 2012, vol. 12, no 1, p. 73-87.
19Carvalho, Graca; Tracana, Rosa Branca; Skujienė, Grita; Turčinavičienė, Jurga. Trends in environmental education images of textbooks from Western and Eastern European countries and non-European countries // International journal of science education. Abingdon : Routledge. ISSN 0950-0693. 2011, vol. 33, no. 18, p. 2587-2610. DOI: 10.1080/09500693.2011.556831.
20Skujienė, Grita. Lithuanian molluscs listed in the Habitats Directive: analysis of populations' state // 6th congress of the European malacological societies, Vitoria-Gasteiz, 18-22 July, 2011. Vitoria-Gasteiz. 2011, p. 37.
21Kuznecova, Viktorija; Skujienė, Grita; Juzėnas, Sigitas. Land snail diversity in habitats of Ena montana (Draparnaud, 1801) in Biržai forest (Lithuania) // 6th congress of the European malacological societies, Vitoria-Gasteiz, 18-22 July, 2011. Vitoria-Gasteiz. 2011, p. 22.
22Kuznecova, Viktorija; Skujienė, Grita. Biodiversity of terrestrial molluscs in urbophytocoenoses of Vilnius, capital of Lithuania // IOBC/WPRS bulletin. Dijon, 2011. ISBN 9789290672395. p. 41-51. Prieiga per internetą: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113280226>.
23Kuznecova, Viktorija; Skujienė, Grita. Is the mollusc Ena montana (Draparnaud, 1801) invasive or relict species in Lithuania? // IOBC/WPRS bulletin. Dijon, 2011. ISBN 9789290672395. p. 147-154. Prieiga per internetą: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113280243>.
24Soroka, Marianna; Skujienė, Grita. Species identification of slugs of genus Arion Férussac, 1819 (Mollusca, Pulmonata) on the basis of genetics studies // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2011, t. 57, nr. 2, p. 63-73. Prieiga per internetą: <http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/386_4dc1c82fb7ee9b57fbf083543c22a34f.pdf> [žiūrėta 2018-02-15].
25Skujienė, Grita; Petrašiūnas, Andrius. Kiek dar paslapčių slepia Vilniaus universiteto Zoologijos muziejaus istorija? // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : šeštosios mokslinės konferencijos, vykusios 2010 m. spalio22 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336020. p. 94-108.
26Arbačiauskas, Kęstutis; Balčiauskas, Linas; Baltrūnaitė, Laima; Baranauskas, Kazimieras; Ivinskis, Povilas; Juškaitis, Rimvydas; Kesminas, Vytautas; Kurlavičius, Petras; Ložys, Linas; Naruševičius, Vytautas; Rakauskas, Vytautas; Repečka, Rimantas; Rimšaitė, Jolanta; Skujienė, Grita; Stanevičius, Vitas; Steponėnas, Audrius; Trakimas, Giedrius; Ulevičius, Alius; Vaivilavičius, Giedrius; Virbickas, Tomas. Gyvūnijos monitoringo metodai. Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009. 164 p. ISBN 9789986443483.
27Rudnickaitė, Eugenija; Rukšėnienė, Jonė; Skujienė, Grita; Meldžiukienė, Audronė; Kuznecova, Viktorija. Mokslo ir technologijų populiarinimo veiklos projekto "Vartai į gamtamokslines studijas" renginių lankytojų registracijos duomenų analizės rezultatai - neformaliojo gamtamokslinio ugdymo gairės Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto geologijos, zoologijos muziejams bei herbariumui = The results of event visitors registration data analysis of the science and technology popularisation activities project "The gateway to studies of Natural Science" - milestones of unconventional natural sciences education at the museums of Geology, Zoology and herbarium of Faculty of Natural Sciences of Vilnius University // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2009 = Natural science education at a general school - 2009 : XV nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas : Šviesa, 2009. ISBN 9789955320692. p. 107-117.
28Bernard, Sandie; Clement, Pierre; Carvalho, Graca; Gilda, Alves; Berger, Dominique; Thiaw, Mame Seyni; Sabah, Selmaoui; Salaheddine, Khzami; Skujienė, Grita; Abdelli, Sami; Mondher, Abrougui; Calado, Florbela; Bogner, Franz; Assaad, Yammine. Sexually transmitted infections and the use of condoms in biology textbooks. A comparative analysis across sixteen countries // Science education international. Izmir : International Council of Associations for Science Education. ISSN 2077-2327. 2008, vol. 19, no. 2, p. 185-208. Prieiga per internetą: <http://www.icaseonline.net/sei/june2008/19-2-june-2008-185_208.pdf> [žiūrėta 2011-06-27].
29Skujienė, Grita; Podėnas, Sigitas. Land snails in Baltic amber // Baltic jewellery news. 2007, No 8, p. 81.
30Bernard, Sandie; Clement, Pierre; Carvalho, Graca; Alves, Gilda; Thiaw, Mame Seyni; Selmaoui, Sabah; Khzami, Salaheddine; Skujienė, Grita; Abdelli, Sami; Abrougui, Mondher; Bogner, Franz; Calado, Florbela; Berger, Dominique. Sexual transmitted diseases and control of reproduction in biology textbooks: a comparative analysis in 16 countries // Critical analysis of school science textbooks: international meeting, (Hammament (Tunisia), 7-10 February, 2007: [abstract book]. Hammament. 2007, p. 24.
31Skujienė, Grita. Grafo Konstantino Tyzenhauzo paukščių kolekcija seniausiame Zoologijos muziejuje Lietuvoje // Tyzenhauzai Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse: konferencijos pranešimai. Rokiškis. 2007, p. 48-55.
32Skujienė, Grita; Valandies, Nicos; Nisiforou, Olympia; Kozan, Adrienne; Branca Tracana, Rosa; Ferreira, Claudia; Carvalho, Graca; Horvath, Daniel; Berthou, Guillemette; Caravita, Silvia; Margnelli, Nicola. Humans and nature relationship: images and text of ecology and environmental education // Critical analysis of school science textbooks: international meeting, (Hammament (Tunisia), 7-10 February, 2007: [abstract book]. Hammament. 2007, p. 78.
33Skujienė, Grita; Valandies, Nicos; Nisiforou, Olympia; Kozan, Adrienne; Branca Tracana, Rosa; Ferreira, Claudia; Carvalho, Graca; Horvath, Daniel; Berthou, Guillemette; Caravita, Silvia; Margnelli, Nicola. Humans and nature relationship: images and text of ecology and environmental education // Critical analysis of school science textbooks: international meeting, (Hammament (Tunisia), 7-10 February, 2007. Hammament : IOSTE. 2007, p. [1-4]. Prieiga per internetą: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.623.8613&rep=rep1&type=pdf> [žiūrėta 2008-02-20].
34Bernard, Sandie; Clement, Pierre; Carvalho, Graca; Alves, Gilda; Thiaw, Mame Seyni; Selmaoui, Sabah; Khzami, Salaheddine; Skujienė, Grita; Berger, Dominique. Sexual transmitted diseases and control of reproduction in biology textbooks: a comparative analysis in 15 countries // Critical analysis of school science textbooks: international meeting, (Hammament (Tunisia), 7-10 February, 2007 [CD-ROM]. Hammament : IOSTE. 2007, p. [1-4].
35Skujienė, Grita; Budrienė, Ramunė; Skuja, Saulis. Ecology and distribution of rare Clausiliidae in Lithuania // Diversity and conservation of European molluscan fauna: the 1st Baltic symposium on Malacology, September 21-23, 2006, Riga: programme and abstracts. Riga. 2006, p. l16.
36Budrys, Rimantas; Skujienė, Grita. Vilniaus universiteto Zoologijos muziejaus dabartis ir perspektyvos = The present and perspectives of Zoological museum of Vilnius University // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : ketvirtosios mokslinės konferencijos, vykusios 2006 lapkričio 23-24 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986199352. p. 70-77.
37Skujienė, Grita. An overview of the data on the slugs Arion férussac, 1819 genus in Lithuania // XXII krajowe seminarium malakologiczne : Huta-Szklana, 26-28 kwietnia 2006. Kielce. 2006, p. 45.
38Skujienė, Grita; Steponėnienė, Audrė. Šeimos etika : knyga mokytojui, studentui, mokiniui ir visiems besidomintiems. Vilnius : Rosma, 2006. 392 p. ISBN 9986003539.
39Nevieraitė, Rasa; Skujienė, Grita. Lehmannia valentiana Ferussac, 1823 šliužų žala dekoratyvinių augalų šiltnamiuose // Vabzdžių tyrimai: dabartis ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos, Vilnius, 2005 m. spalio mėn. 14-15 d. Vilnius, 2005. ISBN 9955981903. p. 61-62.
40Skujienė, Grita; Vaivilavičius, Giedrius; Baužienė, Ieva; Skuja, Saulis. Ena montana (Draparnaud, 1801) - reta rūšis Lietuvoje // Vabzdžių tyrimai: dabartis ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos, Vilnius, 2005 m. spalio mėn. 14-15 d. Vilnius, 2005. ISBN 9955981903. p. 62-63.
41Skujienė, Grita. Research and conservation of molluscs in Lithuania // 3rd international conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region" : book of abstracts, Daugavpils, Latvia, 20-22 April, 2005. Daugavpils, 2005. ISBN 9984972038. p. [1].
42Skujienė, Grita; Soroka, Marianna. Species differentiation of slugs of genus Arion Ferussac, 1819 (Mollusca, Pulmonata) by using anatomical and molecular methods // Biodiversity, molecular ecology and toxicology: international conference, 29-30 November, 2005, Palanga. Vilnius. 2005, p. 24.
43Soroka, Marianna; Skujienė, Grita. Phylogenetic relationships of the slugs species of the genusarion (Ferussac, 1819) using cytochrome oxidase subunit I DNA sequences // 3rd international conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region" : book of abstracts, Daugavpils, Latvia, 20-22 April, 2005. Daugavpils, 2005. ISBN 9984972038. p. 116-117.
44Skujienė, Grita. Vilniaus universiteto Zoologijos muziejaus paukščių ekspozicija // Vilniaus universiteto Zoologijos muziejaus paukščių rinkinių aprašymas : mokymo priemonė. Vilnius, 2005. ISBN 9986198275. p. 13-14.
45Skujienė, Grita; Budrienė, Ramunė; Skuja, Saulis. Lietuvos Clusiliidae šeimos sraigių pasiskirstymas ir įvairovė Lietuvoje // Vabzdžių tyrimai: dabartis ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos, Vilnius, 2005 m. spalio mėn. 14-15 d. Vilnius, 2005. ISBN 9955981903. p. 61.
46Skujienė, Grita; Biteniekytė, Marija. Mokomosios ekskursijos gamtamokslinio ugdymo procese: humanistiniai ir kultūriniai aspektai = Training excursions in natural science education process: humanistic and cultural aspects // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje : XI nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Šiauliai : Lucilijus, 2005. ISBN 9955655208. p. 94-98.
47Skujienė, Grita. Vilniaus universiteto Zoologijos muziejus - seniausias zoologijos muziejus Lietuvoje // Vilniaus universiteto Zoologijos muziejaus paukščių rinkinių aprašymas : mokymo priemonė. Vilnius, 2005. ISBN 9986198275. p. 5-12.
48Skujienė, Grita. Arion distinctus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Lithuania = Arion distinctus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) Lietuvoje // Acta zoologica Lituanica. ISSN 1392-1657. 2004, vol. 14, nr. 2, p. 71-76. Prieiga per internetą: <http://www.ekoi.lt/uploads/docs/SkujieneAZL%2014_71-76.pdf> [žiūrėta 2005-09-26].
49Skujienė, Grita; Vaivilavičius, Giedrius. Eksploatacijos įtaka vynuoginių sraigių (Helix pomatia Linnaeus, 1758) gausumui = The effects of exploitation on the abundance of natural populations of Helix pomatia L // Ekologija. ISSN 0235-7224. 2004, Nr. 1, p. 21-26.
50Skujienė, Grita; Vaivilavičius, Giedrius. Kai kurių rūšių moliuskų lietuviški pavadinimai // Raudoni lapai : Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys. ISSN 1648-1070. 2004, nr. 8, p. 5.
51Skujienė, Grita. Lietuvos šliužai ir jų tyrimai // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : fakulteto trečiosios mokslinės konferencijos, vykusios 2004 balandžio 22-23 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto l-kla, 2004. ISBN 9986196213. p. 158-167.
52Skujienė, Grita. Pagarba ir jos raiškos šeimoje kitimas = Respect and its development expression in the limits of the family // Etika globalizacijos sąlygomis. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004. ISBN 9986638445. p. 338-350.
53Skujienė, Grita; Skuja, Saulis. Naujos retų sausumos moliuskų radvietės Lietuvoje // Raudoni lapai : Lietuvos raudonosios knygos komisijos leidinys. ISSN 1648-1070. 2004, nr. 8, p. 5-8.
54Skujienė, Grita. Species composition and abundance dynamics of slugs in gardens during the plant vegetation period = Šliužų rūšys ir gausumo dinamika soduose augalų vegetacijos periodu // Acta zoologica Lituanica. ISSN 1392-1657. 2003, Vol. 13, nr. 4, p. 425-431. Prieiga per internetą: <http://www.ekoi.lt/uploads/docs/SkujieneAZL%2013_425-431.pdf> [žiūrėta 2005-03-21].
55Skujienė, Grita; Soroka, Marianna. A comparison of different DNA extraction methods for slugs (Mollusca: Pulmonata) = Skirtingų DNR išskyrimo metodų taikymo šliužams (Mollusca: Pulmonata) palyginimas // Ekologija. ISSN 0235-7224. 2003, nr. 1, p. 12-16. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/eko31/E-12.pdf> [žiūrėta 2008-04-24].
56Skujienė, Grita. Lietuvos šliužų įvairovė ir pasiskirstymo dėsningumai // Lietuvos biologinė įvairovė : (būklė, struktūra, apsauga) : konferencijos programa, Vilnius, 2003 m. rugsėjo 25-26. Vilnius, 2003. ISBN 995557514X. p. 76-77.
57Iršėnaitė, Reda; Jukonienė, Ilona; Kutorga, Ernestas; Motiejūnaitė, Jurga; Skujienė, Grita; Urbonas, Vincentas. Kertinių miško buveinių kerpės, grybai ir samanos : metodinė priemonė : kertinių miško buveinių inventorizacijos Lietuvoje bandomasis projektas / Reda Iršėnaitė, Ilona Jukonienė, Ernestas Kutorga, Jurga Motiejūnaitė, Grita Skujienė, Vincentas Urbonas ; Miškų ir saugomų teritorijų departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Švedijos Ostra Gotaland apskrities miškų valdyba. Vilnius, 2002.
58Skujienė, Grita; Soroka, Marianna. Utilization of molecular method in species diferentiation of slugs of genus Arion Ferussac, 1819 (Mollusca, Pulmonata) // Molecular ecology, evolution and systematics : conference abstractbook, Birštonas, Lithuania, April 20-23, 2002. Kaunas. 2002, p. 34.
59Skujienė, Grita. An overview of the data on the terrestrial molluscs in Lithuania // Folia Malacologica. ISSN 1506-7629. 2002, vol. 10, no. 1, p. 1-7.
60Skujienė, Grita. Lehmania valentiana (Férussac, 1823) - a newly introduced slug species in Lithuania (Gastropoda: Pulmonata: Limacidae) = Lehmania valentiana (Férussac, 1823) - naujai introdukuota šliužų rūšis Lietuvoje (Gastropoda: Pulmonata: Limacidae) // Acta zoologica Lituanica. ISSN 1392-1657. 2002, Vol. 12, nr. 3, p. 341-344. Prieiga per internetą: <http://www.ekoi.lt/uploads/docs/SkujieneAZL%2012_341-344.pdf> [žiūrėta 2005-03-23].
61Soroka, Marianna; Skujienė, Grita. Wykorzystanie metod genetycznych w klasyfikacji ślimaków z rodzaju Arion Ferussac // XVIII krajowe seminarium malakologiczne : Szczecin-Lubin, 24-26 kwietnia 2002. Szczecin : Uniwersytet Szczecinski. 2002, p. 37-38.
62Skujienė, Grita; Vaivilavičius, Giedrius. Preliminariniai duomenys apie sausumos moliuskų pasiskirstymą Verkių regioniniame parke // Ekologija. ISSN 0235-7224. 2001, nr. 2, p. 51-55. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/ek2/Ek-51.pdf> [žiūrėta 2008-04-24].