VU Gyvybės mokslų centro autoriaus 'Gytautas Ignatavičius' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Ignatavičius, Gytautas; Ulevičius, Alius; Valskys, Vaidotas; Trakimas, Giedrius; Galinskaitė, Lina; Busher, Peter. Temporal patterns of ungulate-vehicle collisions in a sparsely populated country // European journal of wildlife research. New York : Springer. ISSN 1612-4642. eISSN 1439-0574. 2020, vol. 66, iss. 4, art. no. 58, p. [1-9]. DOI: 10.1007/s10344-020-01396-9.
2Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas. The influence of time factors on the dynamics of roe deer collisions with vehicles // Landscape and ecological engineering. Tokyo : Springer. ISSN 1860-1871. eISSN 1860-188X. 2018, vol. 14, iss. 2, p. 221-229. DOI: 10.1007/s11355-017-0343-9.
3Bikelytė, Ligita; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas; Pileckas, Marijus; Gulbinas, Zenonas. Akmenių erozinio klonio sapropelio geocheminės sudėties tyrimai = Geochemical composition of sapropel in lakes of Akmeniai erosive valley // Aplinkos apsaugos inžinerija = Environmental protection engineering : 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija, 2018 m. kovo 20 d. Vilnius. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. ISBN 9786094761317. eISBN 9786094761300. ISSN 2029-7157. eISSN 2029-7149. p. 86-92. DOI: 10.3846/aainz.2018.013.
4Dobilaitė, Eglė; Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas. Vilniaus miesto centrinės dalies dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai = Soil contamination with heavy metals in the central part of the Vilnius city // Aplinkos apsaugos inžinerija = Environmental protection engineering : 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija, 2018 m. kovo 20 d. Vilnius. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018. ISBN 9786094761317. ISSN 2029-7157. eISSN 2029-7149. p. 27-32. DOI: 10.3846/aainz.2018.004.
5Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas; Bulskaya, Ina; Paliulis, Dainius; Zigmontienė, Aušra; Satkūnas, Jonas. Heavy metal contamination in surface runoff sediments of the urban area of Vilnius, Lithuania // Estonian journal of earth sciences. Tallinn : Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-4728. eISSN 1736-7557. 2017, Vol. 66, Iss. 1, p. 13-20. DOI: 10.3176/earth.2017.04.
6Ignatavičius, Gytautas; Toleikienė, Monika. Optimisation of the conservation of rare and vulnerable plant species in the perspective of climate change in Lithuanian (nature) reserves // Archives of environmental protection. Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 2083-4772. eISSN 2083-4810. 2017, Vol. 43, No. 3, p. 61-73. DOI: 10.1515/aep-2017-0032.
7Birgėlaitė, Rūta; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Silicinio sapropelio naudojimas sunkiesiems metalams šalinti iš tirpalo = Use of sapropel for removal of heavy metals from solution // Mokslas - Lietuvos ateitis = Science – Future of Lithuania. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. eISSN 2029-2252. 2016, T. 8, nr. 4, p. 388-396. Prieiga per internetą: <http://www.mla.vgtu.lt/index.php/mla/article/view/946/pdf> [žiūrėta 2016-10-28].
8Valskys, Vaidotas; Motiejūnas, Mindaugas; Ignatavičius, Gytautas; Sinkevičius, Stanislovas. The contamination of Sventoji river bottom sediments by heavy metals in Ukmerge, Lithuania // Journal of environmental science international. Seoul : The Korean Environmental Sciences Society. ISSN 1225-4517. eISSN 2287-3503. 2016, Vol. 25, no 1, p. 1-10. DOI: 10.5322/JESI.2016.25.1.1.
9Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas; Sinkevičius, Stanislovas; Gasiūnaitė, Ugnė. Soil contamination by heavy metals in playgrounds of kindergardens in Vilnius // Journal of Environmental Science International. Seoul : The Korean Environmental Sciences Society. ISSN 1225-4517. eISSN 2287-3503. 2016, Vol. 25, No. 1, p. 11-21. DOI: 10.5322/JESI.2016.25.1.11.
10Libikaitė, Ieva; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Medienos kuro pelenų panaudojimo sunkiųjų metalų šalinimui iš tirpalų tyrimai = Analysis of wood fuel ash usage for removal of heavy metals from solutions // 19-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas - Lietuvos ateitis“ teminė konferencija: Aplinkos apsaugos inžinerija, 2016 m.balandžio 7 d., Vilnius = Proceedings of the 19th conference for junior researchers „Science - Future of Lithuania“: Environmental protection engineering, 7 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579486. p. 95-102. DOI: 10.3846/aainz.2016.13.
11Semionovaitė, Goda; Ignatavičius, Gytautas; Valentukevičienė, Marina. Užterštumo sunkiaisiais metalais Vilnios upės dugno nuosėdų tyrimai = The research of contamination with heavy metals in the bottom sediments of Vilnia river in Vilnius // 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579516. eISBN 9786094579509. ISSN 2029-5456. eISSN 2029-7149. p. 163-167. DOI: 10.3846/aainz.2016.23.
12Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas; Sinkevičius, Stanislovas; Gasiūnaitė, Ugnė. Soil contamination by heavy metals in playgrounds of kindergartens in Vilnius // IJWES 2015 : The 10th International Joint Workshop on Environmental Sciences and Field Research, July 1st-July7th, 2015. Busan : The Korean Environmental Sciences Society. 2015, p. 59-74.
13Bulskaya, Ina; Valskys, Vaidotas; Volchek, Aleksandr; Ignatavičius, Gytautas; Kalcienė, Virginija. Impact of urban surface runoff on the receiving river // Pure water. Fundamental, applied and industrial aspects = Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти : proceedings of the ІII International Scientific and Technical Conference, 28-30 October, 2015 / editors: H. Sobczuk, V. Zhukova. Kyiv : National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 2015. ISBN 9789666227242. p. 11-13.
14Mikailionytė, Neringa Zofija; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Kelio Druskininkai-Vilnius (A4) pakelės dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai = Analysis of roadside soil contamination with heavy metals along the Druskininkai-Vilnius (A4) roadway. // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 2029-5456. eISSN 2029-7149. 2015, p. 117-123.
15Valskys, Vaidotas; Valskienė, Roberta; Ignatavičius, Gytautas. Analysis and assessment of heavy metals concentrations in Nemunas river bottom sediments at Alytus city territory // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius; London : Technika; Taylor and Francis. ISSN 1648-6897. eISSN 1822-4199. 2015, Vol. 23, no. 2, p. 155-162. DOI: 10.3846/16486897.2014.959524.
16Valskys, Vaidotas; Motiejūnas, Mindaugas; Ignatavičius, Gytautas; Sinkevičius, Stanislovas. The contamination of Sventoji river bottom sediments by heavy metals in Ukmerge, Lithuania // IJWES 2015 : The 10th International Joint Workshop on Environmental Sciences and Field Research, July 1st-July 7th, 2015. Busan : The Korean Environmental Sciences Society. 2015, p. 38-52.
17Gasiūnaitė, Ugnė; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Vilniaus miesto lopšelių-darželių žaidimų aikštelių dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai = Soil contamination by heavy metals in playgrounds of kindergartens in Vilnius // Aplinkos apsaugos inžinerija : 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija, 2015 m. balandžio 9 d. Vilnius : straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISBN 9786094578496. p. 38-45.
18Motiejūnas, Mindaugas; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Šventosios upės dugno nuosėdų tarša sunkiaisiais metalais Ukmergės mieste = The contamination of Šventoji river bottom sediments by heavy metals in Ukmergė, Lithuania // Aplinkos apsaugos inžinerija : 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencija, 2015 m. balandžio 9 d. m. Vilnius : straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISBN 9786094578496. p. 79-85. Prieiga per internetą: <http://jmk.aainz.vgtu.lt/index.php/conference/2015/paper/viewFile/69/65> [žiūrėta 2015-11-20].
19Lotužaitė, Julija; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Vilniaus miesto Antakalnio gatvės pakelių dirvožemio užterštumas sunkiaisiais metalais = Contamination of soil with heavy metals in Vilnius city Antakalnis street roadsides // Aplinkos apsaugos inžinerija : 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija, 2015 m. balandžio 9 d., Vilnius : straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISBN 9786094578496. p. 58-64. Prieiga per internetą: <http://jmk.aainz.vgtu.lt/index.php/conference/2015/paper/viewFile/66/62> [žiūrėta 2015-11-20].
20Gedminienė, Laura; Ignatavičius, Gytautas. Geocheminių elementų pasiskirstymo ežerinėse nuosėdose priklausomybė nuo paleoklimatinių ir antropogeninių pokyčių // Studentų mokslinė praktika 2014 : konferencijos pranešimų santraukos. D. 2. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2014. ISBN 9786094170911. p. 110-112. Prieiga per internetą: <http://studentai.lmt.lt/DOKUMENTAI/KONFERENCIJOS/LMT_knyga-II_d.pdf> [žiūrėta 2014-10-22].
21Valentukevičienė, Marina; Ignatavičius, Gytautas. Improvement of phosphorus removal in the wastewater treatment = Fosforo šalinimo tobulinimas nuotekų valykloje // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. eISSN 2029-0586. 2014, Vol. 60, No. 4, p. 65-72. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/3041>.
22Valentukevičienė, Marina; Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas. Nitrogen and organic compounds correlations in groundwater from the aquifer in a semi-island (Curonian Spit, Lithuania) // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2014, t. 60, nr. 1, p. 10-17. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2857/1685> [žiūrėta 2014-05-22].
23Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas; Valentukevičienė, Marina. The analysis of sediments contamination with heavy metals after hydro-mechanical treatment in the Southern part of lake Babrukas // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius : Technika, 2014. ISBN 9786094576409. eISSN 2029-7092. p. 1-6. DOI: 10.3846/enviro.2014.100.
24Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas; Valentukevičienė, Marina. The analysis of sediments contamination with heavy metals after hydro-mechanical treatment in the Southern part of lake Babrukas // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius : Technika, 2014. ISBN 9786094576904. p. [1-6]. DOI: 10.3846/enviro.2014.100.
25Ignatavičius, Gytautas (sudaryt.); Satkūnas, Jonas (sudaryt.); Sinkevičius, Stanislovas (sudaryt.); Šulijienė, Giedrė (sudaryt.); Valentukevičienė, Marina (sudaryt.). Aplinkos būklė 2013 : tik faktai / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra; atsakingasis redaktorius J. Satkūnas; rengėjai: G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, M. Valentukevičienė. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2014. 98 p. Prieiga per internetą: <http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4054a4ea-4026-4e3e-b48f-e2d33616c0f7>.
26Ignatavičius, Gytautas; Sinkevičius, Stanislovas; Ložytė, Aurelija. Effects of grassland management on plant communities // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2013, t. 59, nr. 3, p. 99-110. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2713/1545> [žiūrėta 2014-02-12].
27Ignatavičius, Gytautas (sudaryt.); Satkūnas, Jonas (sudaryt.); Sinkevičius, Stanislovas (sudaryt.); Šulijienė, Giedrė (sudaryt.); Valentukevičienė, Marina (sudaryt.). Aplinkos būklė 2012. Tik faktai. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2013. 142 p. Prieiga per internetą: <http://gamta.lt/files/TIK%20FAKTAI%202012_galutinis.pdf> [žiūrėta 2014-01-06].
28Oškinis, Vytautas; Ignatavičius, Gytautas; Vilutienė, Valentina. An evaluation of wildlife-vehicle collision pattern and associated mitigation strategies in Lithuania // Environmental Engineering and Management Journal. Iasi : Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi. Editura Politehnium. ISSN 1582-9596. 2013, Vol. 12, no. 12, p. 2323-2330.
29Kazlauskienė, Agnė; Valentukevičienė, Marina; Ignatavičius, Gytautas. Sustainability assessment of heavy metals and road maintenance salts in sweep sand from roadside environment // Technological and economic development of economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : Baltic journal on sustainability / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2013, vol. 19, no. 2, p. 224-236. DOI: 10.3846/20294913.2013.796500.
30Bukantis, Arūnas; Ignatavičius, Gytautas; Satkūnas, Jonas; Sinkevičius, Stanislovas; Šulijienė, Giedrė; Vasarevičius, Saulius; Veteikis, Darijus; Valentukevičienė, Marina (sudaryt.). Lietuvos gamtinė aplinka : būklė, procesai, raida / teksto autoriai A. Bukantis, G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, S. Vasarevičius, D. Veteikis ; rengėjai G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, M. Valentukevičienė. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2013. 200 p. ISBN 9789955772583.
31Lekevičius, Edmundas; Ignatavičius, Gytautas. Biologija: ekologija, evoliucija : vadovėlis 11-12 klasei. Kaunas : Šviesa, 2013. 200 p. ISBN 9785430061401.
32Bučytė, Roberta; Valskys, Vaidotas; Ignatavičius, Gytautas. Nemuno upės ties Alytaus miestu dugno nuosėdų užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai // Aplinkos apsaugos inžinerija : 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų "Mokslas - Lietuvos ateitis" straipsnių rinkinys (2013 m. balandžio 11 d., Vilnius). Vilnius : Technika, 2013. ISBN 9786094575372. p. 16-20.
33Bukantis, Arūnas; Ignatavičius, Gytautas; Satkūnas, Jonas; Sinkevičius, Stanislovas; Šulijienė, Giedrė; Vasarevičius, Saulius; Veteikis, Darijus. Lithuania's environment: state, processes and trends / produced by : A. Bukantis, G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, S. Vasarevičius, D. Veteikis. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2013. 216 p. ISBN 9789955772583.
34Ignatavičius, Gytautas (sudaryt.); Satkūnas, Jonas (sudaryt.); Sinkevičius, Stanislovas (sudaryt.); Šulijienė, Giedrė (sudaryt.); Valentukevičienė, Marina (sudaryt.). Aplinkos būklė 2011 : tik faktai / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra; atsakingasis redaktorius J. Satkūnas; rengėjai: G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, M. Valentukevičienė. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2012. 144 p. Prieiga per internetą: <http://gamta.lt/files/AAA_leidinys_Aplinkos_bukle_2011.pdf>.
35Valentukevičienė, Marina; Ignatavičius, Gytautas. Presence and fate of manganese substances in drinking water supply systems = Mangano junginiai ir jų sklaida geriamojo vandens tiekimo sistemose // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2012, t. 58, nr. 1, p. 23-31. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2347/1233> [žiūrėta 2012-09-25].
36Raulinaitis, Mindaugas; Ignatavičius, Gytautas; Sinkevičius, Stanislovas; Oškinis, Vytautas. Assessment of heavy metal contamination and spatial distribution in surface and subsurface sediment layers in the northern part of Lake Babrukas = Sunkiųjų metalų taršos ir erdvinio pasiskirstymo vertinimas Babruko ežero šiaurinės dalies paviršiniame ir popaviršiniame dugno nuosėdų sluoksniuose // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2012, t. 58, nr. 1, p. 33. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2348/1234> [žiūrėta 2012-09-25].
37Ignatavičius, Gytautas; Kreivėnaitė, Indrė; Raulinaitis, Mindaugas. Rudinė river environmental state‘s assesment and improvement // Environmental engineering : the 8th international conference : selected papers, May 19–20, 2011, Vilnius / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vol. 2. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955288282. p. 566-572. Prieiga per internetą: <http://leidykla.vgtu.lt/conferences/Enviro2011/Articles/2/566-572_Ignatavicius_other.pdf> [žiūrėta 2011-12-08].
38Oškinis, Vytautas; Ignatavičius, Gytautas. Investigation of wildlife-vehicle collisions prevention installations impact on traffic safety // Žmogus ir gamtos sauga 2011 = Human and nature safety 2011 : 17 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. D. 1. Kaunas : Akademija. ISSN 1822-1823. 2011, p. 9-12.
39Ignatavičius, Gytautas; Raulinaitis, Mindaugas; Gerdvilis, Nerijus. Assessment of the effects of mechanical bottom sludge removal from lakes Didžiulis and Lentvaris (Trakai district) based on macrozoobenthos indicators // Environmental engineering : the 8th international conference : selected papers, May 19–20, 2011, Vilnius / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vol. 2. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955288282. p. 115-119. Prieiga per internetą: <http://leidykla.vgtu.lt/conferences/Enviro2011/Articles/1/115_119_Ignatavicius_others.pdf> [žiūrėta 2011-12-08].
40Valentukevičienė, Marina; Ignatavičius, Gytautas. Analysis and evaluation of the effect of the solids from road surface runoff on the sediments of river bed = Automobilių kelių lietaus nuoplovų poveikio upės dugno nuosėdoms analizė ir vertinimas // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. 2011, t. 57, nr. 1, p. 39-45. Prieiga per internetą: <http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/393_111cee4d5eb764bccc8aa8b263f40563.pdf> [žiūrėta 2011-12-08].
41Ignatavičius, Gytautas; Oškinis, Vytautas; Vildaitė, Vilma. Investigation of the impact of wildlife-vehicle collision prevention installations on highway Vilnius-Panevėžys (Lithuania) traffic safety // Environmental engineering : the 8th international conference : selected papers, May 19–20, 2011, Vilnius / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Vol. 3. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955288299. p. 1082-1088. Prieiga per internetą: <http://leidykla.vgtu.lt/conferences/Enviro2011/Articles/5/1082_1088_Ignatavicius_Oskinis_Vildaite.pdf> [žiūrėta 2011-12-08].
42Valentukevičienė, Marina; Ignatavičius, Gytautas; Amosenkienė, Auksė. The sustainable development assessment of drinking water supply system = Darnaus geriamojo vandens tiekimo sistemos vystymo vertinimas // Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 1392-8619. 2011, Vol. 17, no. 4. DOI: 10.3846/20294913.2011.649957.
43Gintaras, Alvydas; Ignatavičius, Gytautas. Žemės ūkio taršos Dubysos pabaseinio dalyje modeliavimas = Agricultural pollution effect on Dubysa's river-basin calculation based on computer modelling // Aplinkos apsaugos inžinerija : 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų "Mokslas - Lietuvos ateitis" straipsnių rinkinys (2011 m. balandžio 14 d.). Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955289562. p. 59-64.
44Ignatavičius, Gytautas. Už žemės ir vandens švarą : [projekto "Už švarią žemę ir tyrą vandenį " leidinys]. Utena : Utenos Indra, 2011. 52 p. ISBN 9786098004991.
45Vilutienė, Valentina; Ignatavičius, Gytautas. Evaluation of noise around military installations = Triukšmo karinėse teritorijose įvertinimas // Aviation / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1648-7788. 2011, vol. 15, no. 2, p. 49-56. Prieiga per internetą: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/16487788.2011.596674>.
46Ignatavičius, Gytautas (sudaryt.); Satkūnas, Jonas (sudaryt.); Sinkevičius, Stanislovas (sudaryt.); Šulijienė, Giedrė (sudaryt.); Valentukevičienė, Marina (sudaryt.). Aplinkos būklė 2010 : tik faktai / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra; leidinio rengėjai: G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, M. Valentukevičienė. Vilnius : VšĮ „Krašto tvarkymo projektai“, 2011. 135 p. Prieiga per internetą: <http://gamta.lt/files/aplinka%20tik%20faktai%202010.pdf>.
47Ignatavičius, Gytautas; Kreivėnaitė, Indrė; Raulinaitis, Mindaugas. Ignalinos miesto nuotekų valymo įrenginių bei pasklidosios taršos šaltinių įtakos azoto, fosforo ir BDS7 koncentracijoms Rudinės upėje matematinis modeliavimas = Mathematical modeling of Ignalina wastewater treatment plant's and diffuse pollution sources' impact on nitrogen, phosphorus and BOD7 concentrations in Rudinė river // Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų "Mokslas - Lietuvos ateitis" straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius : Technika. ISSN 2029-5456. 2010, p. 179-185.
48Ignatavičius, Gytautas; Ložytė, Aurelija. Agroekologinių indikatorių naudojimas vertinant pievų buveines = The use of agro-ecological indicators in assessing grassland habitats // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : šeštosios mokslinės konferencijos, vykusios 2010 m. spalio22 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955336020. p. 62-73.
49Ignatavičius, Gytautas; Ložytė, Aurelija. Agrarinės veiklos įtaka pievų ekosistemų biologinės įvairovės pokyčiams Lietuvoje = Effects of agricultural activities on grassland ecosystems in Lithuania // Žemės ūkio mokslai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0200. 2010, t. 17, nr. 1-2, p. 47-55. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2010/1-2/47-55.pdf> [žiūrėta 2010-11-08].
50Ložytė, Aurelija; Ignatavičius, Gytautas. Agrarinės veiklos įtaka pievų buveinių biologinės įvairovės pokyčiams Lietuvoje = The effects of agricultural activities on grasslands habitats in Lithuania // Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų "Mokslas - Lietuvos ateitis" straipsnių rinkinys (2010 m. kovo 25 d.). Vilnius : Technika. ISSN 2029-5456. 2010, p. 115-120.
51Ignatavičius, Gytautas; Sakalauskienė, Gaudenta; Liaškevič, Jelena; Raulinaitis, Mindaugas. Cooperation of State Institutions and the Public in Solving Water Protection Issues = Valstybės institucijų ir visuomenės bendradarbiavimas sprendžiant vandensaugos klausimus // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba =Environmental reseach, engineering and management. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 1(47), p. 76-84.
52Padvelskytė, Diana; Ignatavičius, Gytautas. Effectiveness of wildlife under crossings on the highway Vilnius - Kaunas // Environmental engineering : the 7th international conference : proceedings, 22-23 May, 2008 Vilnius [Elektroninis išteklius]. Vilnius, 2008. ISBN 9789955282563. p. [4 p.].
53Padvelskytė, Diana; Ignatavičius, Gytautas. Effectiveness of wildlife under crossings. The study of the high way Vilnius - Kaunas, Lithuania // The international youth science environmental forum "ECOBALTICA' 2008" = Международный молодежный экологический форум стран Бальтийского региона "ЭКОБАЛТИКА' 2008" : book of proceedings, St.Petersburg, June 26-28, 2008. St. Petersburg : St. Petersburg State polytechnic university, 2008. ISBN 9785742218739. p. 61-67.
54Sinkevičius, Stanislovas; Ignatavičius, Gytautas. Changes in the natural environment and their potential impact for Lithuania // Lithuanian annual strategic review 2008. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 1648-8024. 2008, p. 227-257. Prieiga per internetą: <http://www.lka.lt/lt/moksline-veikla/leidiniai/lithuanian-annual-strategic-qg5w.html> [žiūrėta 2009-11-27].
55Sinkevičius, Stanislovas; Ignatavičius, Gytautas. Gamtinės aplinkos kaita ir tikėtinos pasekmės Lietuvai // Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2008. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 1648-8016. 2008, 2009, p. 247-277. Prieiga per internetą: <http://www.lka.lt/lt/moksline-veikla/leidiniai/lietuvos-metine-strategine-apzvalga.html> [žiūrėta 2010-01-19].
56Bukantis, Arūnas; Gedžiūnas, A.; Giedraitienė, Janina; Ignatavičius, Gytautas; Jonynas, J.; Kavaliauskas, Paulius; Lazauskienė, Jurga; Reipšleger, R.; Sakalauskienė, Gaudenta; Sinkevičius, Stanislovas; Šulijienė, Giedrė; Žilinskas, G.; Valiuškevičius, Gintaras. Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida / leidinio rengėjai: Bukantis A., Gedžiūnas P., Giedraitienė J., Ignatavičius G., Jonynas J., Kavaliauskas P., Lazauskienė J., Reipšleger R., Sakalauskienė G., Sinkevičiuis S., Šulijienė G., Žilinskas G., Valiuškevičius G. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2008. 238 p. ISBN 9789955815273.
57Ignatavičius, Gytautas; Oškinis, Vytautas. Some aspects of interaction between military activities and environmental protection on Lithuanian military grounds = Kai kurie aplinkosaugos problemų karinėse mokomosiose teritorijose aspektai // Ekologija. ISSN 0235-7224. 2007, Vol. 53, supplement, p. 16-21.
58Ignatavičius, Gytautas; Oškinis, Vytautas. Could the military activity be the environmentally friendly? // CIGSUD 2006. 4th International Conference on Citizens and Governance for Sustainable Development, September 28-30, 2006, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280417. p. 358-362.
59Ignatavičius, Gytautas; Sakalauskienė, Gaudenta; Oškinis, Vytautas. Influence of land fires on increase of heavy metal concentrations in river waters of Lithuania = Sausumos gaisrų įtaka sunkiųjų metalų koncentracijų padidėjimui Lietuvos upių vandenyje // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. 2006, vol. 14, no. 1, p. 46a-51a. DOI: 10.3846/16486897.2006.9636878.