VU Gyvybės mokslų centro autoriaus 'Jonas Satkūnas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Ignatavičius, Gytautas; Valskys, Vaidotas; Bulskaya, Ina; Paliulis, Dainius; Zigmontienė, Aušra; Satkūnas, Jonas. Heavy metal contamination in surface runoff sediments of the urban area of Vilnius, Lithuania // Estonian journal of earth sciences. Tallinn : Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-4728. eISSN 1736-7557. 2017, Vol. 66, Iss. 1, p. 13-20. DOI: 10.3176/earth.2017.04.
2Lazauskienė, Jurga; Satkūnas, Jonas; Žalūdienė, Gailė; Skridlaitė, Gražina. Characterization of the Early Silurian organic-rich black shales in central part of Baltic Silurian Basin: implications for shale oil(gas) reservoir quality // Hydrocarbon exploration in Lithuania and the Baltic Region : 25th-26th October 2016, Vilnius, Lithuania : abstract book : AAPG. 2016, [1 p.].
3Valentukevičienė, Marina; Žurauskienė, Ramunė; Satkūnas, Jonas. The main microelements and phosphorus content of sediments formed in a drinking water supply system // Estonian journal of earth sciences. Tallinn : Estonian Academy publishers. ISSN 1736-4728. eISSN 1736-7557. 2016, Vol. 65, iss. 4, p. 248-257. DOI: 10.3176/earth.2016.16.
4Palaitis, Žygimantas; Satkūnas, Jonas. Geologinių pjūvių sudėties ir šiluminio laidumo vertės koreliacija = Correlation between the composition of geological sections and heat conductivity // Geologija. Geografija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 2351-7549. eISSN 2424-3205. 2016, T. 2, Nr. 4, p. 182-194. DOI: 10.6001/geol-geogr.v2i4.3400.
5Baubinienė, Aldona; Satkūnas, Jonas; Taminskas, Julius. Formation of fluvial islands and its determining factors, case study of the River Neris, the Baltic Sea basin // Geomorphology. ISSN 0169-555X. 2015, [T.] 231, p. 343-352. DOI: 10.1016/j.geomorph.2014.12.025.
6Ignatavičius, Gytautas (sudaryt.); Satkūnas, Jonas (sudaryt.); Sinkevičius, Stanislovas (sudaryt.); Šulijienė, Giedrė (sudaryt.); Valentukevičienė, Marina (sudaryt.). Aplinkos būklė 2013 : tik faktai / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra; atsakingasis redaktorius J. Satkūnas; rengėjai: G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, M. Valentukevičienė. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2014. 98 p. Prieiga per internetą: <http://gamta.lt/cms/index?rubricId=4054a4ea-4026-4e3e-b48f-e2d33616c0f7>.
7Bukantis, Arūnas; Ignatavičius, Gytautas; Satkūnas, Jonas; Sinkevičius, Stanislovas; Šulijienė, Giedrė; Vasarevičius, Saulius; Veteikis, Darijus. Lithuania's environment: state, processes and trends / produced by : A. Bukantis, G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, S. Vasarevičius, D. Veteikis. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2013. 216 p. ISBN 9789955772583.
8Ignatavičius, Gytautas (sudaryt.); Satkūnas, Jonas (sudaryt.); Sinkevičius, Stanislovas (sudaryt.); Šulijienė, Giedrė (sudaryt.); Valentukevičienė, Marina (sudaryt.). Aplinkos būklė 2012. Tik faktai. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2013. 142 p. Prieiga per internetą: <http://gamta.lt/files/TIK%20FAKTAI%202012_galutinis.pdf> [žiūrėta 2014-01-06].
9Bukantis, Arūnas; Ignatavičius, Gytautas; Satkūnas, Jonas; Sinkevičius, Stanislovas; Šulijienė, Giedrė; Vasarevičius, Saulius; Veteikis, Darijus; Valentukevičienė, Marina (sudaryt.). Lietuvos gamtinė aplinka : būklė, procesai, raida / teksto autoriai A. Bukantis, G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, S. Vasarevičius, D. Veteikis ; rengėjai G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, M. Valentukevičienė. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2013. 200 p. ISBN 9789955772583.
10Povilanskas, Ramūnas; Satkūnas, Jonas; Jurkus, Egidijus. Conditions for deep geothermal energy utilisation in southwest Latvia: Nīca case study // Baltica. Vilnius. ISSN 0067-3064. 2013, vol. 26, no. 2, p. 193-200. DOI: 10.5200/baltica.2013.26.20.
11Taminskas, Julius; Petrošius, Rimantas; Šimanauskienė, Rasa; Satkūnas, Jonas; Linkevičienė, Rita. Prediction of change in wetland habitats by groundwater: case study in Northeast Lithuania : case study in Northeast Lithuania // Estonian journal of Earth sciences. Tallinn : Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-4728. 2013, vol. 62, no. 2, p. 57-72. DOI: 10.3176/earth.2013.06.
12Jarmalavičius, Darius; Satkūnas, Jonas; Žilinskas, Gintautas; Pupienis, Donatas. Dynamics of beaches of the Lithuanian coast (the Baltic Sea) for the period 1993-2008 based on morphometric indicators // Environmental Earth Sciences. Heidelberg : Springer. ISSN 1866-6280. 2012, Vol. 65, iss. 6. DOI: 10.1007/s12665-011-1152-3.
13Jarmalavičius, Darius; Satkūnas, Jonas; Žilinskas, Gintautas; Pupienis, Donatas. The influence of coastal morphology on wind dynamics // Estonian journal of earth sciences. Tallinn : Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-4728. 2012, vol. 61, no. 2, p. 120-130. DOI: 10.3176/earth.2012.2.04.
14Pupienis, Donatas; Žilinskas, Gintautas; Jarmalavičius, Darius; Satkūnas, Jonas. Dynamics of the Nemunas River delta front during the period 1910-2005 // Baltica. Vilnius : Lietuvos geografų draugija. ISSN 0067-3064. 2012, vol. 25, no. 1, p. 45-56. DOI: 10.5200/baltica.2012.25.04.
15Ignatavičius, Gytautas (sudaryt.); Satkūnas, Jonas (sudaryt.); Sinkevičius, Stanislovas (sudaryt.); Šulijienė, Giedrė (sudaryt.); Valentukevičienė, Marina (sudaryt.). Aplinkos būklė 2011 : tik faktai / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra; atsakingasis redaktorius J. Satkūnas; rengėjai: G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, M. Valentukevičienė. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra, 2012. 144 p. Prieiga per internetą: <http://gamta.lt/files/AAA_leidinys_Aplinkos_bukle_2011.pdf>.
16Ignatavičius, Gytautas (sudaryt.); Satkūnas, Jonas (sudaryt.); Sinkevičius, Stanislovas (sudaryt.); Šulijienė, Giedrė (sudaryt.); Valentukevičienė, Marina (sudaryt.). Aplinkos būklė 2010 : tik faktai / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra; leidinio rengėjai: G. Ignatavičius, J. Satkūnas, S. Sinkevičius, G. Šulijienė, M. Valentukevičienė. Vilnius : VšĮ „Krašto tvarkymo projektai“, 2011. 135 p. Prieiga per internetą: <http://gamta.lt/files/aplinka%20tik%20faktai%202010.pdf>.
17Guobytė, Rimantė; Satkūnas, Jonas. Pleistocene glaciations in Lithuania // Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. Book series : Developments in Quaternary Science. ISSN 1571-0866, Vol. 15. Amsterdam : Elsevier B.V, 2011. ISBN 9780444534477. p. 231-246. DOI: 10.1016/B978-0-444-53447-7.00019-2.
18Čyžienė, Jolanta; Graniczny, Marek; Kowalski, Zbigniew; Piotrowski, Andrzej; Satkūnas, Jonas; Wasowski, Janusz. Findings of persistent scattered interferometry (PSI) for Vilnius area, Lithuania = Анализ и результаты интерферометрических измерений на территории города Вильнюса и его окресностей = Vilniaus ir jo apylinkių interferometrinių matavimų duomenų analizės rezultatai // Journal of environmental engineering and landscape management / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. 2010, vol. 18, no. 4, p. 259-270. Prieiga per internetą: <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/jeelm.2010.30> [žiūrėta 2011-08-23].
19Satkūnas, Jonas; Stančikaitė, Miglė. Pleistocene and Holocene palaeoenvironments and recent processes across NE Europe : introduction // Quaternary international. ISSN 1040-6182. 2009, Vol. 207, iss. 1-2, p. 1-3. DOI: 10.1016/j.quaint.2009.07.003.
20Povilanskas, Ramūnas; Baghdasarian, Hayk; Arakelyan, Suren; Satkūnas, Jonas; Taminskas, Julius. Secular morphodynamic trends of the Holocene dune ridge on the Curonian spit (Lithuania/Russia) // Journal of coastal research. Coconut Creek : Coastal Education Research Foundation. ISSN 0749-0208. eISSN 1551-5036. 2009, vol. 25, no. 1, p. 209-215. DOI: 10.2112/07-0927.1.
21Lazauskienė, Jurga; Satkūnas, Jonas. Geological heritage of Druskininkai - from deeply seated crystalline basement to present landscapes // Geoheritage for sustainable development : international conference, May 27-30 2006, Druskininkai : volume of abstracts. Vilnius : LGT, 2006. ISBN 9986623421. p. 38-40. Prieiga per internetą: <https://www.lgt.lt/uploads/1201609619_Volume_of_abstracts.pdf>.
22Satkūnas, Jonas; Lazauskienė, Jurga; Graniczny, Marek. Geoheritage and international borders // Geoheritage for sustainable development : international conference, May 27-30 2006, Druskininkai : volume of abstracts. Vilnius : LGT, 2006. ISBN 9986623421. p. 53-54. Prieiga per internetą: <https://www.lgt.lt/uploads/1201609619_Volume_of_abstracts.pdf>.
23Lazauskienė, Jurga; Satkūnas, Jonas. Cross-border cooperation in the field of geology and geoenvironment - experience from the Baltic region // Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America, Managua, Nicaragua, 5-8 December 2005 : abstracts and field trip guide-book. Managua. 2005, p. [1].
24Barzdžiuvienė, V.; Jurgaitis, Algirdas; Satkūnas, Jonas; Šinkūnas, Petras. Pleistocene sedimentation in Middle Neris paleobasins // Litosfera : valstybinė mokslo programa : Lietuvos žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė. ISSN 1392-334X. 2000, nr. 4, p. 36-45.