VU Gyvybės mokslų centro autoriaus 'Marija Biteniekytė' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Biteniekytė, Marija. Epigeic spider (Arachnida, Araneae) communities in Lithuanian peat bogs // 28 European congress of arachnology, 24-29 August, 2014, Torino, Italy : abstract book. Torino : University of Turin. 2014, p. 18.
2Biteniekytė, Marija; Rėlys, Vygandas. The checklist of Lithuanian spiders (Arachnida: Araneae) = Lietuvos vorų (Arachnoda: Araneae) taksonominis sąvadas // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2011, vol. 57, nr. 4, p. 148-158. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija/article/view/1926/828> [žiūrėta 2012-08-06].
3Biteniekytė, Marija; Rėlys, Vygandas. Epigeic spider communities of a peat bog and adjacent habitats = Comunidades de aranas epigeas de una turbera y habitats adyacentes // Revista Iberica de arachnologia. Zaragoza. ISSN 1576-9518. 2008, vol. 15, 81-87. Prieiga per internetą: <http://sea-entomologia.org/Publicaciones/RevistaIbericaAracnologia/RIA15/081_088_Marija.pdf>.
4Biteniekytė, Marija; Rėlys, Vygandas. Regional differences in peat bog spider (Arachnida: Araneae) communities in Lithuania // 23 European colloquium of arachnology : [abstracts], Sitges, September 4th-8th, 2006. Sitges. 2006, p. 18.
5Biteniekytė, Marija; Rėlys, Vygandas. Investigation of activity and vertical distribution of spiders in Sphagnum tussocks of peat bogs = Vorų aktyvumo ir vertikalaus jų pasiskirstymo tyrimai aukštapelkės kiminų kupstuose // Biologija. ISSN 1392-0146. 2006, Nr. 1, p. 77-82. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-0146/2006/1/Bio_077_082.pdf>.
6Biteniekytė, Marija. Argiope bruennichi (vapsvavoris) - plintanti vorų rūšis Lietuvoje // Vabzdžių tyrimai: dabartis ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos, Vilnius, 2005 m. spalio mėn. 14-15 d. Vilnius, 2005. ISBN 9955981903. p. 57-58.
7Biteniekytė, Marija. Vorų tyrimai Lietuvoje (istorinė apžvalga) // Vabzdžių tyrimai: dabartis ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos, Vilnius, 2005 m. spalio mėn. 14-15 d. Vilnius, 2005. ISBN 9955981903. p. 55-56.
8Biteniekytė, Marija; Rėlys, Vygandas. Spider diversity in various depth of Sphagnum cover // Biodiversity, molecular ecology and toxicology: international conference, 29-30 November, 2005, Palanga. Vilnius. 2005, p. 39.
9Skujienė, Grita; Biteniekytė, Marija. Mokomosios ekskursijos gamtamokslinio ugdymo procese: humanistiniai ir kultūriniai aspektai = Training excursions in natural science education process: humanistic and cultural aspects // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje : XI nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Šiauliai : Lucilijus, 2005. ISBN 9955655208. p. 94-98.
10Spuņgis, Voldemārs; Biteniekytė, Marija; Rėlys, Vygandas. The first year spider (Arachnida: Araneae) community in a burned area of Sudas bog in Latvia = Pirmųjų metų vorų (Arachnida: Araneae) bendrija išdegusioje Sudas aukštapelkėje (Latvija) // Ekologija. ISSN 0235-7224. 2005, Nr. 1, p. 43-50.
11Biteniekytė, Marija; Rėlys, Vygandas. The investigation of vertical distribution and activity of spiders in Sphagnum tussocks of rised bogs // 20th European colloquium of arachnology : [abstracts], Budapest, 22-26 July, 2002. Budapest. 2002, p. 34.
12Biteniekytė, Marija; Rėlys, Vygandas. Investigation of spider (Arachnida:Araneae) communities on fortificated Neris river terrace in Vilnius - city area // 20th European colloquium of arachnology : [abstracts], Budapest, 22-26 July, 2002. Budapest. 2002, p. 33.