VU Gyvybės mokslų centro autoriaus 'Viktorija Kuznecova' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Skujienė, Grita; Kuznecova, Viktorija; Jukonis, Benediktas; Juzėnas, Sigitas. New records of rare Vertiginidae (Mollusca: Gastropoda) in Lithuania = Naujos retų Vertiginidae (Mollusca: Gastropoda) radimvietės Lietuvoje // Bulletin of the Lithuanian Entomological Society. Vilnius : Lietuvos entomologų draugija. ISSN 2538-7723. 2020, vol. 4 (32), p. 132-140. Prieiga per internetą: <https://entomologai.lt/leidiniai/category/54-volume-4-32-2020?download=358:bles-vol4-32-p132-140-skujiene-etal-vertiginidae>.
2Skujienė, Grita; Kuznecova, Viktorija; Juzėnas, Sigitas. New records of Vertigo geyeri (Gastropoda: Vertiginidae) in Lithuania = Naujos Vertigo geyeri (Gastropoda: Vertiginidae) radimvietės Lietuvoje // Bulletin of the Lithuanian entomological society. Vilnius : Lietuvos entomologų draugija. ISSN 2538-7723. 2019, vol. 3(31), p. 132-139. Prieiga per internetą: <http://entomologai.lt/leidiniai/category/53-volume-3-31-2019?download=339:skujiene-g-kuznecova-v-juzenas-s-new-records-of-vertigo-geyeri-gastropoda-vertiginidae-in-lithuania> [žiūrėta 2019-12-19].
3Skujienė, Grita; Skėraitytė, Dovilė; Kuznecova, Viktorija. Growth of collections at the Vilnius University’s Zoology Museum during 1803–1842 // The 29th Baltic conference on the history of science, 19–21 September 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius : Vilnius University Press, 2019. eISBN 9786090702543. p. 74-75. Prieiga per internetą: <https://www.ies.ee/29-BCHS-Theses.pdf> [žiūrėta 2020-04-07].
4Skujienė, Grita; Petrašiūnas, Andrius; Kuznecova, Viktorija. Kaip turėtų atrodyti Zoologijos muziejaus ekspozicija Gyvybės mokslų centre = The vision of Museum of Zoology of Vilnius University in the Life Sciences Centre // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : aštuntosios mokslinės konferencijos, vykusios 2014 m. spalio3 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-3879. 2014, T. 8, p. 38-51.
5Kuznecova, Viktorija; Skujienė, Grita. Rare terrestrial molluscs' species of Kaunas and Kaišiadoriai districts' reserves // Acta Biologica universitatis Daugavpiliensis. Daugavpils : University of Daugavpils. ISSN 1407-8953. 2012, vol. 12, no 1, p. 73-87.
6Kuznecova, Viktorija; Skujienė, Grita; Juzėnas, Sigitas. Ena montana (Draparnaud, 1801) (Gastropoda: Pulmonata) priklausomybė nuo biotinių ir abiotinių aplinkos veiksnių Biržų girioje // Mokslas Gamtos mokslų fakultete : septintosios mokslinės konferencijos, vykusios 2012 m. spalio 5 d., pranešimai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-3879. 2012, T. 7, p. 185.
7Kuznecova, Viktorija; Skujienė, Grita. Is the mollusc Ena montana (Draparnaud, 1801) invasive or relict species in Lithuania? // IOBC/WPRS bulletin. Dijon, 2011. ISBN 9789290672395. p. 147-154. Prieiga per internetą: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113280243>.
8Kuznecova, Viktorija; Skujienė, Grita. Biodiversity of terrestrial molluscs in urbophytocoenoses of Vilnius, capital of Lithuania // IOBC/WPRS bulletin. Dijon, 2011. ISBN 9789290672395. p. 41-51. Prieiga per internetą: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20113280226>.
9Kuznecova, Viktorija; Skujienė, Grita; Juzėnas, Sigitas. Land snail diversity in habitats of Ena montana (Draparnaud, 1801) in Biržai forest (Lithuania) // 6th congress of the European malacological societies, Vitoria-Gasteiz, 18-22 July, 2011. Vitoria-Gasteiz. 2011, p. 22.
10Rudnickaitė, Eugenija; Rukšėnienė, Jonė; Skujienė, Grita; Meldžiukienė, Audronė; Kuznecova, Viktorija. Mokslo ir technologijų populiarinimo veiklos projekto "Vartai į gamtamokslines studijas" renginių lankytojų registracijos duomenų analizės rezultatai - neformaliojo gamtamokslinio ugdymo gairės Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto geologijos, zoologijos muziejams bei herbariumui = The results of event visitors registration data analysis of the science and technology popularisation activities project "The gateway to studies of Natural Science" - milestones of unconventional natural sciences education at the museums of Geology, Zoology and herbarium of Faculty of Natural Sciences of Vilnius University // Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2009 = Natural science education at a general school - 2009 : XV nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas : Šviesa, 2009. ISBN 9789955320692. p. 107-117.