VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Andrej Podkopajev' publikacijų sąrašas

2021
1 Weber, Alberto; Taramasso, Maurizio; Podkopajev, Andrej; Janušauskas, Vilius; Zakarkaitė, Diana; Vogel, Rolf; Carrel, Thierry. Mitral valve repair with a device for artificial chordal implantation at 2 years // JTCVS open. New York : Elsevier Inc. eISSN 2666-2736. 2021, vol. 8, p. 280-289. DOI: 10.1016/j.xjon.2021.08.041. [DB: PubMed, Scopus]

2017
1 Aliahmed, Hammad Mohammad Ahmad; Podkopajev, Andrej; Semėnienė, Palmyra. Aortos vožtuvo keitimo operacijų naudojant vidurinės sternotomijos ir mini sternotomijos prieigą antsvorio turintiems pacientams rezultatų palyginimas = Comparison of results of aortic valve replacement through median sternotomy and mini sternotomy in overweight patients // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2017, T. 16, nr. 3-4, p. 183-187. DOI: 10.15388/LietChirur.2017.3-4.11025. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Bogomolovas, Julijus; Šimoliūnas, Egidijus; Rinkūnaitė, Ieva; Smalinskaitė, Luka; Podkopajev, Andrej; Bironaitė, Daiva; Weis, Cleo-Aron; Marx, Alexander; Bukelskienė, Virginija; Gretz, Norbert; Grabauskienė, Virginija; Labeit, Dittmar; Labeit, Siegfried. A novel murine model of parvovirus associated dilated cardiomyopathy induced by immunization with VP1-unique region of parvovirus B19 // BioMed Research International. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2314-6133. eISSN 2314-6141. 2016, Vol. 2016, Article ID 1627184. DOI: 10.1155/2016/1627184. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Biological Abstracts, Academic Search Complete, BIOSIS Previews, Chemical abstracts, MEDLINE, PubMed] [IF: 2.476; AIF: 3.249; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Stanevičiūtė, Elvyra; Podkopajev, Andrej; Kuzminskaitė, Vilma; Kutanovaitė, Otilija; Triponis, Vytautas Jonas; Sirvydis, Vytautas Jonas; Kačergius, Tomas; Kirkliauskienė, Agnė; Builytė, Inga Urtė; Davainis, Linas; Valiūnaitė, Gabrielė; Ginčaitė, Alvita. Comparison of effectiveness of antiseptics in Staphylococcus aureus infected surgical wounds with vascular prosthesis in rats // Controversies and updates in vascular surgery, January 23-25 2014, Paris, France : abstracts book. Paris. 2014, p. 153. Prieiga per internetą: <http://www.divine-id.com/news/cacvs/CACVS2014_AbstractsBook.pdf>.

2013
1 Kutanovaitė, Otilija; Kuzminskaitė, Vilma; Podkopajev, Andrej; Stanevičiūtė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Triponis, Vytautas Jonas; Kačergius, Tomas; Kirkliauskienė, Agnė. Antiseptikų veiksmingumo palyginimas gydant Staphylococcus aureus užkrėstas žiurkių žaizdas su implantuotais kraujagyslės protezais // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3, p. 225-230. [DB: Index Copernicus]
2 Kutanovaitė, Otilija; Kuzminskaitė, Vilma; Podkopajev, Andrej; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Prieškario Lietuvoje (1920-1940 metais) vykdytų medicininių eksperimentinių tyrimų istorija // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 4, p. 393-397. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-13.pdf> [žiūrėta 2014-02-04]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Podkopajev, Andrej; Kutanovaitė, Otilija; Kuzminskaitė, Vilma; Stanevičiūtė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas (mokslinis konsultantas); Triponis, Vytautas Jonas (mokslinis konsultantas); Kačergius, Tomas (mokslinis konsultantas); Kirkliauskienė, Agnė (mokslinis konsultantas). Antiseptikų veiksmingumo palyginimas gydant Staphylococcus aureus užkrėstas žiurkių žaizdas su implantuotais kraujagyslės protezais // Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos : 2012 m. jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius : LMA leidykla. 2012, p. 18.