VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Andrius Brazaitis' publikacijų sąrašas

2022
1 Narutytė, Ramunė; Navakauskaitė, Aistė; Brazaitis, Andrius; Barkus, Arūnas; Tutkuvienė, Janina. Methodological problems in the studies of portal vein anatomical variability in corrosive liver samples: coincidences and differences using the CT method versus somatoscopic evaluation and manual measurements // 22nd EAA Congress - 15th ISGA Congress - 5th International Conference of Evolutionary Medicine: joint international meeting, August 24-27, 2022, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilnius University Press, 2022. ISBN 9786090707593. eISBN 9786090707609. p. 123. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 27). DOI: 10.15388/EAA-ISGA-ICEMMeeting.2022.

2015
1 Brazaitis, Andrius; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Tutkus, Vytautas; Tutkuvienė, Janina. Patelofemoralinio skausmo sindromo vaizdinimas = Imaging of the patellofemoral pain syndrome // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 3.2, p. 438-444. [DB: Index Copernicus]
2 Brazaitis, Andrius; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Tutkuvienė, Janina. Full weight bearing kinematic MRI study of TT-TG distance: comparing patients with patellofemoral pain to healthy individuals = TT-TG atstumo palyginimas sveikiems ir pacientams su patelofemoraliniu skausmu taikant kinematinę su apkrova mMagnetinio rezonanso tomografiją // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.1, p. 638-642. [DB: Index Copernicus]
3 Brazaitis, Andrius; Tamošiūnas, Algirdas; Tutkuvienė, Janina. Patellofemoral joint biomechanics in the females with anterior knee pain applying full weight bearing kinematic MRI = Girnelės ir šlaunikaulio sąnario biomechanika moterims su skausmu priekinėje sąnario dalyje taikant kinematinį su apkrova magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2015, vol. 22, no. 1, p. 47-53. DOI: 10.6001/actamedica.v22i1.3079.

2014
1 Čiuladaitė, Živilė; Matulevičienė, Aušra; Bandanskytė, Aušra; Brazaitis, Andrius; Kasnauskienė, Jūratė; Kučinskas, Vaidutis. Familial distal monosomy 5p15.3-pter with trisomy 12q24.2-qter resulting in neurodevelopmental delay and dysmorphic features // Journal of child neurology. Thousand Oaks : Sage Publications, Inc. ISSN 0883-0738. 2014, vol. 29, no. 3, p. 399-405. DOI: 10.1177/0883073812471429. [DB: Embase, Scopus, MLA, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.717; AIF: 2.548; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Kurtinaitis, Jaunius; Brazaitis, Andrius; Porvaneckas, Narūnas; Gėgžna, Vilmantas; Kvederas, Giedrius. Šlaunikaulio galvos kraujotaka po šlaunikaulio kaklo lūžio. Tūriniai dinaminio magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo matavimai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 1, p. 39-43. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP19-6_str.pdf> [žiūrėta 2013-03-08]. [DB: Index Copernicus]
2 Gėgžna, Vilmantas; Kurtinaitis, Jaunius; Brazaitis, Andrius; Porvaneckas, Narūnas. The dynamics of femoral head blood flow after a femoral neck fracture // Open readings = Laisvieji skaitymai 2013 : 56th scientific conference for young students of physics and natural sciences, Vilnius, March 20-23 : programme and abstracts. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 2029-4425. 2013, p. 169. Prieiga per internetą: <http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2012/11/Abstracts.pdf> [žiūrėta 2013-06-07].
3 Kurtinaitis, Jaunius; Brazaitis, Andrius; Porvaneckas, Narūnas; Gėgžna, Vilmantas. Femoral head blood flow after femoral neck fracture. Dynamic magnetic resonance imaging volumetric measurements // 5th Baltic congress of traumatology and orthopaedics : abstracts, September 20-21, Riga, 2013. Riga. 2013, p. 48.

2012
1 Brazaitis, Andrius; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Tutkuvienė, Janina. Radiological anatomy of the patellofemoral joint and anterior knee pain // Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai : [tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilnius] = Evolutionary medicine: new solutions for the old problems : the international conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 50.
2 Gineikienė, Eglė; Šeinin, Dmitrij; Brasiūnienė, B.; Brazaitis, Andrius; Griškevičius, Laimonas; Jakubauskas, Artūras. Clear cell sarcoma expressing a novel chimerical transcript EWSR1 exon 7/ATF1 exon 6 // Virchows Archiv. Heidelberg : Springer. ISSN 0945-6317. 2012, Vol. 461, iss. 3, p. 339-343. DOI: 10.1007/s00428-012-1295-y. [DB: Scopus, MEDLINE, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.676; AIF: 2.722; Q2 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Kurtinaitis, Jaunius; Porvaneckas, Narūnas; Brazaitis, Andrius; Kvederas, Giedrius. Šlaunikaulio galvos kraujotakos vertinimo metodai: literatūros apžvalga = Methods of measuring femoral head blood perfusion: literature review // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 3, p. 364-368. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_3_str12.pdf>. [DB: Index Copernicus]