VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Andrius Matulevičius' publikacijų sąrašas

2020
1 Andrijauskaitė, Greta Ona; Vaitekėnaitė, Vilmantė; Matulevičius, Andrius; Morozas, Arnoldas. Abipusė balso klosčių parezė: etiologija, diagnostika ir gydymo būdų palyginimas. Klinikinio atvejo pristatymas // Internistas. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-3839. 2020, Nr. 2, p. 24-30.
2 Jurušaitė, Jurgita; Matulevičius, Andrius (temos vadovas). Medical and other program students' attitude, knowledge and behaviour during epistaxis // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 27th-28th March 2020 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2020. ISBN 9789934892714. p. 226. Prieiga per internetą: <https://drive.google.com/file/d/1eteOpDtpcPZmUBuIaZiIslxKdy-5KYWc/view>.

2019
1 Rybakovas, Andrius; Baušys, Augustinas; Matulevičius, Andrius; Žaldokas, Gytis; Kvietkauskas, Mindaugas; Tamulevičius, Gintautas; Beiša, Virgilijus; Strupas, Kęstutis. Recurrent laryngeal nerve injury assessment by intraoperative laryngeal ultrasonography: a prospective diagnostic test accuracy study // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznań : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. eISSN 2299-0054. 2019, vol. 14, no. 1, p. 38-45. DOI: 10.5114/wiitm.2018.80066. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase] [IF: 1.061; AIF: 2.558; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Rybakovas, Andrius; Matulevičius, Andrius; Belogorceva, Viktorija; Beiša, Virgilijus; Strupas, Kęstutis. Laringinė palpacija skydliaukės chirurgijoje: praktinės rekomendacijos, remiantis išsamia literatūros apžvalga ir perspektyviojo kohortinio tyrimo rezultatais = Laryngeal palpation in thyroid surgery: practical recommendations for method integration into daily clinical practice according to comprehensive literature review and prospective cohort study results // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, t. 17, no 3-4, p. 238-250. DOI: 10.15388/LietChirur.2018.3-4.12048. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Sakalauskaitė, Greta; Kernagytė, Ringailė; Matulevičius, Andrius (temos vadovas). Sveikų rūkančių ir nerūkančių asmenų akustiių balso duomenų analizė // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius, 2017 m., gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598388. eISBN 9786094598395. p. 91-92. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].