VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Arvydas Baranauskas' publikacijų sąrašas

2022
1 Šerpytis, Rokas; Majauskienė, Eglė; Navickas, Petras; Lizaitis, Mindaugas; Glaveckaitė, Sigita; Ručinskas, Kęstutis; Petrulionienė, Žaneta; Valevičienė, Nomeda Rima; Samalavičius, Robertas Stasys; Berūkštis, Andrius; Baranauskas, Arvydas; Gargalskaitė, Urtė; Laucevičius, Aleksandras; Chen, Qin M; Alpert, Joseph S; Šerpytis, Pranas. Randomized pilot trial on optimal treatment strategy, myocardial changes, and prognosis of patients with myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA) // American journal of medicine. New York : Elsevier. ISSN 0002-9343. eISSN 1555-7162. 2022, vol. 135, iss. 1, p. 103-109. DOI: 10.1016/j.amjmed.2021.08.023. [DB: Current Contents, Embase, MEDLINE, PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Budrys, Povilas; Baranauskas, Arvydas; Davidavičius, Giedrius. Intravascular ultrasound guidance is associated with a favorable one-year target vessel failure rate and no residual myocardial ischemia after the percutaneous treatment of very long coronary artery lesions // Journal of cardiovascular development and disease. Basel : MDPI. eISSN 2308-3425. 2022, vol. 9, iss. 12, art. no. 445, p. [1-12]. DOI: 10.3390/jcdd9120445. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2021
1 Budrys, Povilas; Baranauskas, Arvydas; Jerdiakovas, Michailas; Davidavičius, Giedrius. Intravascular ultrasound guided percutaneous coronary intervention is associated with a longer stented segment and less residual ischemic burden in treating diffuse coronary artery disease // Journal of the American College of Cardiology. New York : Elsevier Science Inc. ISSN 0735-1097. eISSN 1558-3597. 2021, vol. 78, no. 19, p. B91. Prieiga per internetą: <https://www.jacc.org/doi/pdf/10.1016/j.jacc.2021.09.1075>. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 27.206; AIF: 6.004; Q1 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Budrys, Povilas; Bajoras, Vilhelmas; Rees, Michael; Saulė, Ieva Marija; Davidavičius, Giedrius; Berūkštis, Andrius; Baranauskas, Arvydas. Treatment of chronic total occlusion with percutaneous coronary intervention is associated with improved survival as compared to medical treatment alone: insights from a single-centre registry // Reviews in cardiovascular medicine. Singapore : IMR Press Limited. ISSN 1530-6550. eISSN 2153-8174. 2021, vol. 22, iss. 4, p. 1629-1632. DOI: 10.31083/j.rcm2204169. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.430; AIF: 6.004; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
3 Budrys, Povilas; Šatrauskienė, Agnė; Petrylaitė, Marija; Kručaitė, Rugilė; Karaliūtė, Gintarė; Baranauskas, Arvydas; Davidavičius, Giedrius. The applicability of Syntax and Syntax II scores in a Heart Team meeting // EuroPCR 2021 : Congress of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, May 18 - 20, 2021 virtual meeting : European Society of Cardiology. 2021, abstract no. Euro21A-POS175, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://eposter.europa-organisation.com/2021/europcr/index/slide/abstract/183#>.

2020
1 Bajoras, Vilhelmas; Šukytė, Emilija; Dainiūtė, Gabrielė; Abraitis, Vytautas; Samalavičius, Robertas Stasys; Baranauskas, Arvydas; Budrys, Povilas; Davidavičius, Giedrius. Three-year outcomes of patients with left main stenosis treated by PCI // EuroIntervention: vol. 16: abstracts book PCR 2020 : e-cource. Toulouse : Europa édition. ISSN 1774-024X. eISSN 1969-6213. 2020, vol. 16, suppl. p. 281. Prieiga per internetą: <https://files-preprod.eurointervention.com/files/AbstractsBook2020.pdf>. [IF: 6.534; AIF: 5.414; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Windecker, S.; Latib, A.; Kedhi, E.; Kirtane, A. J.; Kandzari, D. E.; Mehran, R.; Price, M. J.; Abizaid, A.; Simon, D. I.; Worthley, S. G.; Zaman, A.; Hudec, M.; Poliacikova, P.; Abdul Ghapar, A. K.; Selvaraj, K.; Petrov, I.; Mylotte, D.; Pinar, E.; Moreno, R.; Fabbiocchi, F.; Pasupati, S.; Kim, H. S.; Aminian, A.; Tie, C.; Wlodarczak, A.; Hur, S. H.; Marx, S. O.; Jankovic, I.; Brar, S.; Bousquette, L.; Liu, M.; Stone, G. W.; Baranauskas, Arvydas (tyrėjas); Abraitis, Vytautas (tyrėjas); Davidavičius, Giedrius (tyrėjas); Radauskaitė, Greta (tyrėjas); Solovjova, Svetlana (tyrėjas); Baltokaitė, Lina (tyrėjas); Gaidamavičiūtė, Violeta (tyrėjas); Urbonaitė, Eglė (tyrėjas). Polymer-based or polymer-free stents in patients at high bleeding risk // New England journal of medicine. Waltham : Massachusetts Medical Society. ISSN 0028-4793. eISSN 1533-4406. 2020, vol. 382, no. 13, p. 1208-1218. DOI: 10.1056/NEJMoa1910021. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 91.253; AIF: 5.182; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Berūkštis, Andrius; Jarašūnas, Jonas; Daškevičiūtė, Aurelija; Ryliškytė, Ligita; Baranauskas, Arvydas; Steponėnienė, Rima Vitalija; Laucevičius, Aleksandras. How to interpret 24-h arterial stiffness markers: comparison of 24-h ambulatory Mobil-O-Graph with SphygmoCor office values. // Blood pressure monitoring. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1359-5237. eISSN 1473-5725. 2019, vol. 24, p. 93-98. DOI: 10.1097/MBP.0000000000000369. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.092; AIF: 4.233; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Bajoras, Vilhelmas; Ramanauskas, Naglis; Česas, Kristijonas; Neverauskaitė-Piliponienė, Gintarė; Abramikas, Žygimantas Jonas; Baranauskas, Arvydas; Kazlauskaitė, Monika. Automatic coronary angiography analysis using convolutional neural networks: segmentation and quantitative features // EuroPCR 2019 : [abstract book on line]. Paris : PCRonline.com. 2019, Euro19A-POS360, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://abstractbook.pcronline.com/export/pdf/id/130513> [žiūrėta 2019-05-15].
3 Baranauskas, Arvydas; Krynke, Leonidas; Saulė, Ieva Marija; Rimkus, Arnas; Gricienė, Birutė. The impact of angiographic projection and patient body mass index on X-ray exposure during cardiovascular interventions // EuroPCR 2019 : Congress of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, 20-24 May 2019, Paris : abstract book / European Society of Cardiology. Paris : Published by PCRonline.com. 2019, Abstract no. Euro19A-POS274, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://abstractbook.pcronline.com/export/pdf/id/130431> [žiūrėta 2020-03-17].
4 Rimkus, Arnas; Saulė, Ieva Marija; Baranauskas, Arvydas (temos vadovas). Intervencinių kardiologinių procedūrų, atliekamų dienos stacionaro sąlygomis, saugumo įvertinimas // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 252. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-03-18].

2017
1 Račkauskas, Gediminas; Zabiela, Vytautas; Marinskis, Germanas; Baranauskas, Arvydas; Balkutė, Deimilė; Alunderytė, Justina; Puodžiukynas, Aras; Kazakevičius, Tomas; Kviesulaitis, Vilius; Aidietis, Audrius. Evaluation of atrial fibrillation management and cardiovascular risk profile in atrial fibrillation patients: A cross-sectional survey // Medicina. Wrocław : Elsevier. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2017, vol. 53, no. 1, p. 19-25. DOI: 10.1016/j.medici.2017.01.005. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus, Index Copernicus] [IF: 1.429; AIF: 4.640; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Račkauskas, Gediminas; Zabiela, Vytautas; Marinskis, Germanas; Baranauskas, Arvydas; Balkutė, Deimilė; Alunderytė, Justina; Puodžiukynas, Aras; Kazakevičius, Tomas; Kviesulaitis, Vilius; Aidietis, Audrius. Evaluation of atrial fibrillation management and cardiovascular risk profile in atrial fibrillation patients: a cross-sectional survey // Medicina : : Abstracts from 26th Nordic-Baltic Congress of Cardiology in Vilnius, Lithuania, June 1-3, 2017. Vilnius : vilnius. ISSN 1648-9233. 2017, vol. 53, suppl. 1, p. 51-52, no abstr. 40. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/abstracts-from-26th-nordic-baltic-congress-of-cardiology-in-vilnius-lithuania-june-1-3-2017/>.

2016
1 Baranauskas, Arvydas; Bajoras, Vilhelmas; Budrys, Povilas; Laucevičius, Aleksandras; Davidavičius, Giedrius. FFR guided PCI on long coronary lesions: 2-year clinical results with 2nd or newer generation DES = Ilgų vainikinių arterijų susiaurėjimų PKI vadovaujantis frakcijinio tėkmės rezervo tyrimu: dvejų metų klinikiniai rezultatai naudojant antros ir naujesnės kartos vaistais dengtus stentus // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, vol. 23, no. 1, p. 5-10. DOI: 10.6001/actamedica.v23i1.3264. [DB: Index Copernicus, TOC Premier, Current Abstracts]
2 Baranauskas, Arvydas; Peace, Aaron; Kibarskis, Aleksandras; Shannon, Joanne; Abraitis, Vytautas; Bajoras, Vilhelmas; Bilkis, Valdas; Aidietis, Audrius; Laucevičius, Aleksandras; Davidavičius, Giedrius. FFR result post PCI is suboptimal in long diffuse coronary artery disease. // EuroIntervention. Toulouse : Europa Digital & Publishing. ISSN 1774-024X. eISSN 1969-6213. 2016, Vol. 12, No. 12, p. 1473-1480. DOI: 10.4244/EIJ-D-15-00514. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, PubMed, Scopus] [IF: 5.193; AIF: 4.435; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Baranauskas, Arvydas; Davidavičius, Giedrius; Bajoras, Vilhelmas; Kibarskis, Aleksandras; Bilkis, Valdas; Laucevičius, Aleksandras. Predictive FFR value after PCI on long coronary lesions // JACC: Cardiovascular Interventions. New York : Elsevier Inc. ISSN 1936-8798. eISSN 1876-7605. 2015, Vol. 8, No. 2S, p. S23. DOI: 10.1016/j.jcin.2014.12.089. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Citations, MEDLINE, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts] [IF: 7.630; AIF: 3.920; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Baranauskas, Arvydas; Davidavičius, Giedrius; Abraitis, Vytautas; Bieliauskas, Gintautas; Bilkis, Valdas; Laucevičius, Aleksandras; Kosinskas, Eugenijus. Clinical results of first-generation zotarolimus-eluting stents endeavor in the treatment of bare metal stent restenosis // Cardiovascular revascularization medicine. Philadelphia : Elsevier Inc. ISSN 1553-8389. 2010, vol. 11, iss. 4, p. 279. DOI: 10.1016/j.carrev.2010.03.033. [DB: MEDLINE, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts, Academic Search Complete]

2009
1 Miglinas, Marius; Baranauskas, Arvydas; Rimševičius, Laurynas. Primary hyperaldosteronism: hypertensive patients are underinvestigated // Cardiology. Basel : Karger. ISSN 0008-6312. 2009, vol. 113, suppl. 1, p. 100-101. [IF: 1.637; AIF: 3.779; Q3 (2009 InCities JCR SCIE)]