VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aušra Budėjienė' publikacijų sąrašas

2013
1 Večkienė, Nijolė Petronėlė; Budėjienė, Aušra; Ražanauskaitė, Vilma; Ramanauskienė, Kristina; Valiulis, Algirdas. Socialinis darbas senėjančioje visuomenėje: teoriniai ir praktiniai tarpdisciplininio bendradarbiavimo aspektai // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2013, t. 14, nr. 3, p. 171-183. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2013/nr_3/2013_171_183.pdf> [žiūrėta 2014-04-10]. [DB: Index Copernicus]
2 Lukamskienė, Vida; Budėjienė, Aušra. Socialinės paslaugos vyresnio amžiaus asmenims: savipagalbos ir socialinės globos aspektai // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2013, t. 14, nr. 4, p. 228-234. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2013/nr_4/2013_228_234.pdf> [žiūrėta 2014-04-10]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Budėjienė, Aušra. Vyresnio amžiaus žmonių savanorystė Caritas organizacijoje // Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje visuomenėje: kasdieninės veiklos strategijos: mokslinė-praktinė konferencija, 2012 spalio 1, Kaunas : pranešimų medžiaga. Kaunas. 2012, p. 1-5.

2011
1 Budėjienė, Aušra. Teorinių ir praktinių žinių integravimo iššūkiai mokomosios praktikos procese : mentoriaus vaidmuo = Challenges to integrate theoretical and practical knowledge during practice placement : the role of the mentor // Profesinės studijos: teorija ir praktika. Šiauliai : Šiaulių kolegijos leidybos centras. ISSN 1822-3648. 2011, 8, p. 93-100. [DB: Index Copernicus]
2 Budėjienė, Aušra (sudarytojas). Socialinės veiklos organizavimas bendruomenėje : tinklaveika ir savanorystė / sud. Aušra Budėjienė. Kaunas : Lietuvos Caritas, 2011. 80 p. ISBN 9789955921172.
3 Budėjienė, Aušra. Vyresnio amžiaus žmonių savanoriška veikla // Vyresnio amžiaus žmonių savanorystė: Lietuvos Caritas patirtis. Kaunas : Lietuvos Caritas, 2011. ISBN 9789955921158. p. 7-29.
4 Budėjienė, Aušra. Supervizijos metodo taikymas socialinio darbo studentų praktinio mokymosi procese // Studentų profesinių kompetencijų ugdymas/is ir praktinio rengimo patirtis : respublikinės studentų, praktikų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2011 05 05, Marijampolė. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2011. ISBN 9789955645467. p. 11-14.
5 Budėjienė, Aušra. Teorinių ir praktinių žinių integravimo iššūkiai mokomosios praktikos procese : mentoriaus vaidmuo = Challenges of theoretical and practical knowledge integration during practice placement: role of mentor // Salus. Societas. Scientia = Sveikata. Visuomenė. Mokslas : tarptautinė mokslinė konferencija, Šiauliai, 2011 m. gegužės 6 d. : pranešimų anotacijos. Šiauliai : Šiaulių valstybinė kolegija, 2011. ISBN 9786094150333. p. 25-27.
6 Budėjienė, Aušra. Dailės terapijos taikymas tarptautinėje jaunimo savanorių programoje = Art therapy in the international youth volunteer program // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje = Applied research in studies and practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2011, nr. 5, p. 49-53.
7 Budėjienė, Aušra. Neišreikštinių ir išreikštinių žinių derinimas socialinio darbo mokomosios praktikos procese = The transfero of the tacit knowledge in the process of social work training practice // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-0470. 2011, [T.] 8(2), p. 135-147. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Budėjienė, Aušra. Praktikos vadovų (mentorių) veikla neapibrėžtoje situacijoje = Mentor's activity in indeterminate situations // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-0470. 2009, [T.] 3(1), p. 155-168. [DB: Index Copernicus]