VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Birutė Vaišnytė' publikacijų sąrašas

2022
1 Mikutavičius, Mindaugas; Vaišnytė, Birutė (temos vadovas). Rare symptomatic pediatric arteriovenous malformation in sole: a case report // Rīga Stradiņš University international student conference 2022 (Rīga, March 24th-25th, 2022): abstract book – Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2022. ISBN 9789934892790. p. 249. Prieiga per internetą: <https://isc.rsu.lv/wp-content/uploads/2022/05/RSU-ISC-2022-Abstract-book-Health-Sciences.pdf>.
2 Čekuolis, Andrius; Garunkštienė, Rasa; Kurminas, Marius; Jakutis, Virginijus; Vaišnytė, Birutė; Urbonas, Vaidotas; Liubšys, Arūnas. Successful case of embolization of a congenital hepatic arteriovenous malformation in neonate // 5th Baltic Paediatric Congress & 23rd Estonian Paediatric Association Congress, 2-4 June 2022, Tallinn, Estonia : programme and abstract book. Tallinn. 2022, p. 89-90.
3 Samsonė, Viltė Gabrielė; Rimševičius, Laurynas; Kantauskaitė, Marta; Sukackienė, Diana; Janušaitė, Marta Monika; Vaišnytė, Birutė; Miglinas, Marius. Improved heart failure after closure of arteriovenous fistula // Clinical case reports. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. ISSN 2050-0904. 2022, vol. 10, no. 8, p. 6184. DOI: 10.1002/ccr3.6184. [DB: Scopus, Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]

2021
1 Baltrūnas, Tomas; Račytė, Austėja; Pikturnaitė, Gabija; Skrebūnas, Arminas; Vaišnytė, Birutė. Aortic thrombosis after DVT and PE in a young COVID-19 patient // Annals of vascular surgery. New York : Elsevier Inc. ISSN 0890-5096. eISSN 1615-5947. 2021, vol. 77, p. 79-82. DOI: 10.1016/j.avsg.2021.07.005. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.607; AIF: 4.798; Q4 (2021 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Vaišnytė, Birutė; Palionis, Darius; Zaleckas, Linas; Gaigalaitė, Virginija. Surgical treatment of congenital intramuscular vascular malformations // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 109. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-08-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Skrebūnas, Arminas; Lengvenis, Givi; Builytė, Inga Urtė; Žulpaitė, Rūta; Bliūdžius, Rytis; Baltrūnas, Tomas; Ašakienė, Ingrida; Gutauskas, Marijus; Vaišnytė, Birutė; Misonis, Nerijus; Marinskis, Germanas. The association of preoperative intrasac abdominal aortic aneurysm thrombus with outcome following EVAR // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 110. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-08-29]. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Vaišnytė, Birutė; Gulla, Aistė; Kryžauskaitė, Lina; Palionis, Darius; Nevidomskytė, Daiva. Hemophilic pseudotumor: feasibility and value of open surgical resection // Journal of vascular surgery. New York : Mosby-Elsevier. ISSN 0741-5214. 2017, Vol. 65, Iss. 6, suppl. S, p. 103S-104S. DOI: 10.1016/j.jvs.2017.03.194. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect] [IF: 3.294; AIF: 3.312; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Vaišnytė, Birutė; Nevidomskytė, Daiva; Palionis, Darius; Matačiūnas, Mindaugas; Dukštaitė, Asta; Gaigalaitė, Virginija. Does treatment influence cascular malformation progression during pregnancy? // ISSVA 2014 : 20th ISSVA Congress, 1-4 April 2014 Melbourne, Australia. Melbourne : ISSVA. 2014.
2 Kablucko, D. Denis; Čelutkienė, Jelena; Vaišnytė, Birutė; Laucevičius, Aleksandras. High cardiac output heart failure in patients with congenital arterio-venous malformations // European journal of heart failure. Oxford : John Wiley & Sons Ltd. ISSN 1388-9842. 2014, vol. 16, iss. s2, p. 332. DOI: 10.1002/ejhf.93_21. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), MEDLINE, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), Embase] [IF: 6.526; AIF: 3.837; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Vaišnytė, Birutė. Ekstrakranijinės arterioveninės malformacijos (literatūros apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 1, p. 56-64. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP19-9_str.pdf> [žiūrėta 2013-03-07]. [DB: Index Copernicus]
2 Vaišnytė, Birutė; Vajauskas, Donatas; Palionis, Darius; Nevidomskytė, Daiva; Misonis, Nerijus; Bilkis, Valdas; Sučila, Mykolas; Gutauskas, Marijus. Complicated congenital gluteal arteriovenous malformation with hemorrhage in pregnancy // Annals of vascular surgery. Philadelphia : Elsevier Inc. ISSN 0890-5096. 2013, vol. 27, no 6, p. 803.e7–803.e13. DOI: 10.1016/j.avsg.2012.09.012. [DB: Embase, Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.029; AIF: 3.217; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Adomavičiūtė, Jurgita; Gutauskas, Marijus; Vaišnytė, Birutė; Breivis, Robertas; Taluntienė, Ilona. Mezenterinės išemijos gydymo atvira chirurgija, patirtys, rezultatai // 4-asis Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas: tezių knyga. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539904. p. 4.
2 Vaišnytė, Birutė; Vajauskas, Donatas; Palionis, Darius; Misonis, Nerijus; Kurminas, Mantas; Matačiūnas, Mindaugas; Gutauskas, Marijus; Vilkevičius, Gintaris Lionginas. Diagnostic methods,treatment modalities and results of extrcranial arteriovenous malformations // 4-asis Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas: tezių knyga. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539904. p. 36-37.
3 Vaišnytė, Birutė; Vajauskas, Donatas; Misonis, Nerijus; Palionis, Darius; Kurminas, Mantas; Matačiūnas, Mindaugas; Gutauskas, Marijus. Įgimtų arterioveninių malformacijų vertinimas, remiantis transarterine perfuzine plaučių scintigrafija (TPPS) // 4-asis Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas: tezių knyga. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539904. p. 37-38.
4 Adomavičiūtė, Jurgita; Gutauskas, Marijus; Vilkevičius, Gintaris Lionginas; Vaišnytė, Birutė; Breivis, Robertas; Zabulis, V. Abdominalinių aortos aneurizmų atvirų operacijų patirtys ir rezultatai // 4-asis Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas: tezių knyga. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539904. p. 4-5.
5 Vaišnytė, Birutė; Vajauskas, Donatas; Nevidomskytė, Daiva; Misonis, Nerijus; Palionis, Darius; Kurminas, Marius; Matačiūnas, Mindaugas. Arteriovenous malformations treatment strategies based on transarterial lung perfusion scintigraphy (TLPS) // ISSVA 2012 : the 19th International Workshop on Vascular Anomalies, Malmö, Sweden, June 16-19 : program. Malmö. 2012, p. 60.
6 Vaišnytė, Birutė; Vajauskas, Donatas; Palionis, Darius; Misonis, Nerijus; Kurminas, Marius; Nevidomskytė, Daiva; Matačiūnas, Mindaugas; Gutauskas, Marijus; Laucevičius, Aleksandras. Diagnostic methods, treatment modalities, and follow-up of extracranial arteriovenous malformations // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2012, t. 48, nr. 8, p. 388-398. DOI: 10.3390/medicina48080058. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.550; AIF: 3.934; Q3 (2012 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Gutauskas, Marijus; Bilkis, Valdas; Misonis, Nerijus; Vaišnytė, Birutė; Taluntienė, Ilona; Baltrūnas, Tomas; Vilkevičius, Gintaris Lionginas; Zabulis, Vaidotas; Ašakienė, Ingrida. Torakoabdominalinės aortos patologijos hibridinių operacijų ankstyvųjų rezultatų apžvalga = Early results of hybrid procedures in thoracoabdominal aortic diseases // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 2, p. 201-208. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/93_MTP_2010_II_.pdf> [žiūrėta 2010-09-08]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Vaišnytė, Birutė; Misonis, Nerijus; Bilkis, Valdas; Gutauskas, Marijus; Vilkevičius, Gintaris Lionginas. Difficult case of arteriovenous malformations in pregnancy // 2nd international meeting on vascular dysplasias, 1-3 October 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius, 2009. ISBN 9786069509815. p. 19.
2 Misonis, Nerijus; Vaišnytė, Birutė; Bilkis, Valdas; Baltrūnas, Tomas; Adomavičiūtė, Jurgita. Difficult case of arteriovenous malformations in gluteal zone // 2nd international meeting on vascular dysplasias, 1-3 October 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius, 2009. ISBN 9786069509815. p. 20.
3 Vaišnytė, Birutė; Triponis, Vytautas Jonas; Vilkevičius, Gintaris Lionginas; Misonis, Nerijus; Ščerbinskas, Stanislovas. The problem of misdiagnosis and subsequent inappropriate treatment of congenital vascular malformations // 2nd international meeting on vascular dysplasias, 1-3 October 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius, 2009. ISBN 9786069509815. p. 27.
4 Vaišnytė, Birutė; Misonis, Nerijus; Palionis, Darius. Surgical and endovascular tratment of arteriovenous malformations // 2nd international meeting on vascular dysplasias, 1-3 October 2009, Vilnius, Lithuania. Vilnius, 2009. ISBN 9786069509815. p. 28.
5 Triponis, Vytautas Jonas; Sodermann, M.; Vaišnytė, Birutė; Ščerbinskas, Stanislovas; Zaleckas, Linas. Direct embolisation of arteriovenous fistulas in the mandible // 2nd international meeting on vascular dysplasias, 1-3 October 2009, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius. 2009, p. 22.
6 Adomavičiūtė, Jurgita; Vaišnytė, Birutė; Gutauskas, Marijus. Clinical case presentation: giant penoscrotal and lower extremity lymphedema // 2nd international meeting on vascular dysplasias, 1-3 October 2009, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius. 2009, p. 13.
7 Vaišnytė, Birutė. Surgical treatment of venous malformations // 2nd international meeting on vascular dysplasias, 1-3 October 2009, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius. 2009, p. 7.

2008
1 Misonis, Nerijus; Bilkis, Valdas; Vaišnytė, Birutė; Adomavičiūtė, Jurgita; Vilkevičius, Gintaris Lionginas. Congenital vascular dysplasia with haemorrhage from gluteal zone in pregnancy // 17th international workshop on vascular anomalies, June 21-24, 2008, Boston. Boston. 2008, [p. 1].

2007
1 Vaišnytė, Birutė; Triponis, Vytautas Jonas; Ščerbinskas, S.; Grigaliūnas, Arvydas; Jucytė, D.; Mickevičienė, L.; Silickas, V. Kraujagyslių displazijų diferencinė diagnostika // 3-iasis Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas: tezės. Kaunas. 2007, p. 16.
2 Sodermann, M.; Triponis, Vytautas Jonas; Ščerbinskas, S.; Vaišnytė, Birutė. Įgimtų arterioveninių fistulių apatiniame žandikaulyje gydymo atvejis // 3-iasis Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas: tezės. Kaunas. 2007, p. 17.

2006
1 Triponis, Vytautas Jonas; Vaišnytė, Birutė. Surgery of venous malformations in the extremities = Galūnių venų raidos defektų chirurginis gydymas // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2006, t. 4, Nr. 1, p. 74-79. DOI: 10.15388/LietChirur.2006.1.2286. [DB: Index Copernicus]
2 Triponis, Vytautas Jonas; Vaišnytė, Birutė; Triponienė, Dalia. Surgical treatment of predomonantly venous malformations of the extremities // 16th International Workshop on Vascular Anomalies, June 14-17, 2006, Milan, Italy. Milan : International Society for the Study of Vascular Anomalies. 2006, p. 61.

2005
1 Kiverytė, Silvija; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičienė, Aida; Vaišnytė, Birutė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laurinavičius, Arvydas. Chlamydia pneumoniae aterosklerozės ir jos komplikacijų patogenezėje = Chlamydia pneumoniae in the pathogenesis atherosclerosis // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2005, Nr. 6, p. 45-56.

2004
1 Triponis, Vytautas Jonas; Vaišnytė, Birutė. Diagnosis and treatment of congenital vascular malformations: a survey of 58 cases // Przegląd flebologiczny: zs. 3: 1st international meeting on vascular dysplasias, September 24-25, 2004, Vilnius. ISSN 1232-7174. 2004, t. 12, zs. 3, p. 3.
2 Jankauskienė, Silvija; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičienė, Aida; Vaišnytė, Birutė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laurinavičius, Arvydas; Triponis, Vytautas Jonas. Detection of Chlamydia pneumoniae and cytomegalovirus in atherosclerosis tissue and investigation of serological status of patoents with chronic atherosclerosis in Lithuanian population // Atherosclerosis. ISSN 0021-9150. 2004, vol. 5, no. 4, p. 13. [IF: 3.796; AIF: 4.580; Q1 (2004 InCities JCR SCIE)]

2003
1 Triponis, Vytautas Jonas; Triponienė, Dalia; Vaišnytė, Birutė; Ščerbinskas, Stanislovas. Neuroischeminės pėdos infekcija ir revaskuliarizacijos galimybės = Neuroischemic foot infection and revascularisation possibilities // Lietuvos chirurgija : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2003, t. 1, Nr. 1, p. 79-83. DOI: 10.15388/LietChirur.2003.1.2448.
2 Jankauskienė, Silvija; Žurauskas, Edvardas; Laurinavičienė, Aida; Vaišnytė, Birutė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laurinavičius, Arvydas. Chlamydia pneumoniae nustatymas aterosklerozės pažeistame audinyje ir aterosklerozės sukeltomis lėtinėmis ligomis sergančių ligonių serologinės būklės tyrimas = Detection of Chlamydia pneumoniae in atherosclerothic tissue and investigation of serological status in patients with chronic atherosclerosis // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2003, Nr. 4(20), p. 21-26.