VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ernestas Gaižauskas' publikacijų sąrašas

2018
1 Judickas, Šarūnas; Gineitytė, Dalia; Kezytė, Greta; Gaižauskas, Ernestas; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Is the Trendelenburg position the only way to better visualize internal jugular veins? = Ar Trendelenburgo padėtis yra vienintelis būdas pagerinti vidinių jungo venų vizualizaciją? // Acta medica Lituanica : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, no 3, p. 125-131. DOI: 10.6001/actamedica.v25i3.3859. [DB: Index Academicus, Academic Search Complete, Index Copernicus]

2016
1 Gaižauskas, Ernestas; Judickas, Šarūnas; Balčiūnas, Lukas; Ščupakova, Nadežda; Mockutė, Lina; Šerpytis, Mindaugas; Šipylaitė, Jūratė. Sunkaus sepsio ir septinio šoko sukeltos organų sistemų disfunkcijos prevencija ir gydymas = Prevention and treatment of severe sepsis and septic shock induced organ disfunction // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 1, p. 67-76. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Gaižauskas, Edvinas; Gaižauskas, Ernestas; Kraniauskas, Antanas; Karalius, Rimantas; Balčiūnas, Mindaugas. Acute aortic dissection cases in Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos, Center of Heart Surgery // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 70.