VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Genė Biziulevičienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Kašėta, Vytautas; Kaušylė, Aida; Kavaliauskaitė, Justina; Petreikytė, Monika; Stirkė, Arūnas; Biziulevičienė, Genė. Detection of intracellular biomarkers in viable cells using millisecond pulsed electric fields // Experimental cell research. San Diego : Elsevier Inc. ISSN 0014-4827. eISSN 1090-2422. 2020, vol. 389, iss. 1, art. no. 111877, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.yexcr.2020.111877. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.905; AIF: 6.906; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Kašėta, Vytautas; Vaitkuvienė, Aida; Liubavičiūtė, Aušra; Maciulevičienė, Rūta; Stirkė, Arūnas; Biziulevičienė, Genė. Quantitative evaluation of the transplanted lin- hematopoietic cell migration kinetics // Transplant immunology. ISSN 0966-3274. 2016, Vol. 34, p. 54-59. DOI: 10.1016/j.trim.2015.11.003. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect] [IF: 1.780; AIF: 3.678; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Bajoriūnienė, Ieva; Biziulevičienė, Genė; Biziulevičius, Gediminas Arvydas; Čaplinskas, Saulius; Dadonienė, Jolanta; Dubakienė, Rūta; Duobienė, Rasa; Eidukaitė, Audronė; Garbaravičienė, Jūratė; Jacevičienė, Ingrida; Jonauskienė, Irena; Katkuvienė, Jūratė Dalia; Laiškonis, Alvydas Pranas; Lukauskas, Kazimieras; Malickaitė, Radvilė; Marciuškienė, Eglė; Matuzevičienė, Rėda; Mauricas, Mykolas; Milušauskienė, Ramutė; Moncevičiūtė-Eringienė, Elena; Pašukonienė, Vita; Pieškus, Juozas; Rainienė, Tatjana; Rainytė, Aldona; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas; Sruoga, Aniolas; Šiaurys, Almantas; Šitkauskienė, Brigita; Tamošiūnas, Vytas Antanas; Triponienė, Dalia; Urbonienė, Daiva; Usonis, Vytautas; Vitkauskienė, Astra; Žvirblienė, Aurelija; Railienė, Birutė (sudaryt.). Imunologijos raida Lietuvoje. Trys amžiai: nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki imuniteto tyrimų : mokslinė monografija / Sudarytojai: Vytas Antanas Tamošiūnas, Radvilė Malickaitė, Brigita Šitkauskienė, Birutė Railienė, Audronė Eidukaitė, Mykolas Mauricas ; Lietuvos imunologų draugija. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [Recenzentai : Dainius Characiejus, Romaldas Mačiulaitis ; Moksliniai redaktoriai: Radvilė Malickaitė, Vytas Antanas Tamošiūnas]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. 615 p. ISBN 9789986498704.

2015
1 Vaitkuvienė, Aida; Ratautaitė, Vilma; Ramanavičienė, Almira; Sanen, Kathleen; Paesen, Rik; Ameloot, Marcel; Petrakova, Vladimira; McDonald, Matthew; Vahidpour, Farnoosh; Kašėta, Vytautas; Ramanauskaitė, Giedrė; Biziulevičienė, Genė; Nesladek, Milos; Ramanavičius, Arūnas. Impact of diamond nanoparticles on neural cells // Molecular and cellular probes. London : Academic Press. ISSN 0890-8508. eISSN 1096-1194. 2015, Vol. 29, iss. 1, p. 25-30. DOI: 10.1016/j.mcp.2014.10.005. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Chemical abstracts, CABI Abstracts Databases, EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, ProQuest (nenaudotinas), MEDLINE] [IF: 1.565; AIF: 4.112; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Raudys, Šarūnas; Valaitis, Vytautas; Pabarškaitė, Židrina; Biziulevičienė, Genė. A price we pay for inexact dimensionality reduction // Bioinformatics and Biomedical Engineering : Third International Conference, IWBBIO 2015, Granada, Spain, April 15-17, 2015. Proceedings, Part II. Ser.: Lecture Notes in Computer Science. Vol. 9044. ISSN 0302-9743. Cham : Springer International Publishing, 2015. ISBN 9783319164793. eISBN 9783319164809. p. 289-300. DOI: 10.1007/978-3-319-16480-9_29.
3 Pumputienė, Ingrida; Biziulevičienė, Genė. Antikūnų įvairovė ir praktinis pritaikymas. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2015. 51. ISBN 9786094360404.

2014
1 Ramanauskaitė, Giedrė; Žalalytė, Dovilė; Kašėta, Vytautas; Vaitkuvienė, Aida; Kalėdienė, Lilija; Biziulevičienė, Genė. Skin extracellular matrix components accelerate the regenerative potential of Lin-cells // Central European journal of biology. Warsaw : Versita. ISSN 1895-104X. 2014, Vol. 9, no. 4, p. 367-373. DOI: 10.2478/s11535-013-0283-9. [DB: Zoological Record, Index Copernicus, BIOSIS Previews, SpringerLink, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.710; AIF: 2.572; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]
2 Vaitkuvienė, Aida; Ratautaitė, Vilma; Mikoliūnaitė, Lina; Kašėta, Vytautas; Ramanauskaitė, Giedrė; Biziulevičienė, Genė; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Some biocompatibility aspects of conducting polymer polypyrrole evaluated with bone marrow-derived stem cells // Colloids and surfaces A: physicochemical and engineering aspects. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0927-7757. 2014, Vol. 442, p. 152-156. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2013.06.030. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Chimica, Compendex, Chemical abstracts, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect] [IF: 2.752; AIF: 4.438; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]
3 Žalalytė, Dovilė; Biziulevičienė, Genė. Viduląstelinių citokinų nustatymas elektroporuotose ląstelėse // Studentų moksliniai tyrimai 2013/2014 : konferencijos pranešimų santraukos. D. 2. Vilnius, 2014. ISBN 9786094170867. p. 96-98. Prieiga per internetą: <http://studentai.lmt.lt/DOKUMENTAI/KONFERENCIJOS/SMT_2014_II_tomas.pdf> [žiūrėta 2014-07-17].

2013
1 Vaitkuvienė, Aida; Kašėta, Vytautas; Voronovič, Jaroslav; Ramanauskaitė, Giedrė; Biziulevičienė, Genė; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. Evaluation of cytotoxicity of polypyrrole nanoparticles synthesized by oxidative polymerization // Journal of hazardous materials. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0304-3894. 2013, vol. 250-251, p. 167-174. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2013.01.038. [DB: Current Contents / Engineering, Computing & Technology, Embase, Compendex, ScienceDirect, Scopus, Engineering Index, Elsevier Biobase, Chemical abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.331; AIF: 2.681; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Raudys, Šarūnas; Arasimavičius, Justas; Biziulevičienė, Genė. Learning the Affinity Measure in Real and Artificial Immune Systems // Biomedical engineering and informatics, 2010 (BMEI '10) : 3rd International Conference, 16-18 October, Yantai, China : [proceedings], vol. 7. New York : IEEE, 2010. ISBN 9781424464975. p. 2904-2908. (International conference on biomedical engineering and informatics, ISSN 1948-2914). DOI: 10.1109/BMEI.2010.5639576. [DB: IEEE Xplore]
2 Biziulevičienė, Genė; Kašėta, Vytautas; Ramanauskaitė, Giedrė; Vaitkuvienė, Aida. Investigation of unmatured hematopoietic cell migration in a mouse model // Central European journal of biology. Warsaw : Versita. ISSN 1895-104X. 2010, vol. 5, no. 5, p. 585-589. DOI: 10.2478/s11535-010-0041-1. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLink, BIOSIS Previews, Index Copernicus, Zoological Record, Biological Abstracts] [IF: 0.685; AIF: 3.146; Q4 (2010 InCities JCR SCIE)]
3 Ramanauskaitė, Giedrė; Kašėta, Vytautas; Vaitkuvienė, Aida; Biziulevičienė, Genė. Skin regeneration with bone marrow-derived cell populations // International immunopharmacology. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1567-5769. 2010, vol. 10, no. 12, p. 1548-1551. DOI: 10.1016/j.intimp.2010.09.003. [DB: MEDLINE, Academic Search Complete, CABI Abstracts Databases, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.325; AIF: 3.688; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Vaitkuvienė, Aida; Kašėta, Vytautas; Ramanauskaitė, Giedrė; Biziulevičienė, Genė. Cytotoxicity of the pharmaceutical and cosmetic gelforming polymers, preservatives and glycerol to primary murine cell cultures // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2009, Vol. 16, no. 3-4, p. 92-97. DOI: 10.2478/v10140-009-0013-9. [DB: Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Current Abstracts, Index Copernicus, TOC Premier]

2008
1 Kašėta, Vytautas; Biziulevičienė, Genė; Ramanauskaitė, Giedrė; Vaitkuvienė, Aida; Biziulevičius, Gediminas Arvydas. Magnetic cell sorting isolation of therapeutically effective BALB/c mouse bone marrow hematopoietic stem cell population = BALB/C pelių kaulų čiulpų hemopoetinių kamieninių ląstelių populiacijų magnetinis atskyrimas ir jų terapinio poveikio įvertinimas // Biologija. ISSN 1392-0146. 2008, Nr. 4. DOI: 10.2478/v10054-008-0055-z. [DB: Academic Search Complete, Current Abstracts, CAB Abstracts, TOC Premier, Zoological Record, VINITI]
2 Biziulevičius, Gediminas Arvydas; Biziulevičienė, Genė; Kazlauskaitė, Jurgita. Human body as an operable reactor ('walking fermentator') for self-purposed production of immunostimulatory microbial lysis products // Medical hypotheses. ISSN 0306-9877. 2008, Vol. 71, no. 4, p. 600-601. DOI: 10.1016/j.mehy.2008.06.003. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect] [IF: 1.416; AIF: 3.581; Q3 (2008 InCities JCR SCIE)]
3 Biziulevičius, Gediminas Arvydas; Biziulevičienė, Genė; Kazlauskaitė, Jurgita. A list of enzyme preparations covered by the term enzybiotics should not be restricted to bacteriophage-encoded peptidoglycan hydrolases (lysins) // Journal of pharmacy and pharmacology. ISSN 0022-3573. 2008, Vol. 60, no. 4, p. 531-532. DOI: 10.1211/jpp.60.4.0017. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Chemical abstracts] [IF: 1.847; AIF: 2.934; Q3 (2008 InCities JCR SCIE)]

2007
1 Biziulevičienė, Genė. Kamieninės ląstelės ir jų pritaikymo galimybės // Žvilgsnis į mikroorganizmų pasaulį: gamtamokslinio ugdymo priemonė. Vilnius : ŠAC, 2007. ISBN 9789986036111. p. 16-22.
2 Biziulevičienė, Genė; Puidokaitė, Gintarė; Šiaurys, Almantas; Mauricas, Mykolas. An anti-inflammatory effect of murine fetal liver cells in BALB/c mouse contact hypersensitivity model // International immunopharmacology. ISSN 1567-5769. 2007, vol. 7, no. 6, p. 744-749. DOI: 10.1016/j.intimp.2007.01.012. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, Ingenta Connect] [IF: 2.066; AIF: 3.510; Q3 (2007 InCities JCR SCIE)]
3 Miliukienė, Valė; Biziulevičienė, Genė; Chaustova, Larisa; Pilinkienė, Audronė; Biziulevičius, Gediminas Arvydas. Determination of quantitative parameters of Escherichia coli phagocytosis by mouse peritoneal macrophages // Cell and tissue biology. ISSN 1990-519X. 2007, Vol. 1, no. 5, p. 446-450. DOI: 10.1134/S1990519X07050112.
4 Miliukienė, Valė; Biziulevičienė, Genė; Chaustova, Larisa; Pilinkienė, Audronė; Biziulevičius, Gediminas Arvydas. Определение количественных параметров фагоцитоза Escherichia coli перитонеальными макрофагами мыши = Determination of quantitative parameters of Escherichia coli phagocytosis mouse peritoneal macrophages // Цитология. ISSN 0041-3771. 2007, T. 49, № 10, p. 853-856. Prieiga per internetą: <http://www.tsitologiya.cytspb.rssi.ru/49_10/miliukiene.pdf> [žiūrėta 2008-03-06]. [DB: MEDLINE, Zoological Record, CAB Abstracts]
5 Biziulevičius, Gediminas Arvydas; Biziulevičienė, Genė; Kazlauskaitė, Jurgita. Fleming's lysozyme: a prehistory // Viewpoint. ISSN 1751-8261. 2007, No. 82, p. 11.

2006
1 Darinskas, Adas; Puidokaitė, Gintarė; Biziulevičienė, Genutė; Pilinkienė, Audronė; Liutkevičius, Evaldas. Priešuždegiminis kamieninių ląstelių poveikis pelių kontaktinio hiperjautrumo modelyje // Biochemija: mokslas ir žinių visuomenė : Lietuvos biochemikų draugijos IX-asis suvažiavimas-konferencija : 2006 m. birželio mėn. 16-18 d., Tolieja (Molėtų raj.). Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. 2006, P. 34-35.
2 Vaitkuvienė, Aida; Liutkevičius, Evaldas; Biziulevičienė, Genė; Ulinskaitė, Audronė; Darinskas, Adas; Meškys, Rolandas. Influence of 1,4-dihydropyridine derivatives on rat paw edema, biosynthesis of glucocorticoid hormone and its binding activity to glucocorticoid receptor = 1,4-dihidropiridino darinių poveikis žiurkės pėdos edemai, gliukokortikoidinių hormonų sintezei ir jų sąveika su gliukokortikoidų receptoriais aktyvumui // Biologija. ISSN 1392-0146. 2006, Nr. 3, p. 96-101. [DB: CAB Abstracts, TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Zoological Record]

2005
1 Kazlauskaitė, Jurgita; Biziulevičius, Gediminas Arvydas; Žukaitė, Vilhelmina; Biziulevičienė, Genė; Miliukienė, Valė; Šiaurys, Almantas. Oral tryptic casein hydrolysate enhances phagocytosis by mouse peritoneal and blood phagocytic cells but fails to prevent induced inflammation // International immunopharmacology. Amsterdam : Elsevier science. ISSN 1567-5769. 2005, vol. 5, iss. 13-14, p. 1936-1944. DOI: 10.1016/j.intimp.2005.06.015. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Ingenta Connect, ScienceDirect] [IF: 2.008; AIF: 3.393; Q2 (2005 InCities JCR SCIE)]
2 Pilinkienė, Audronė; Buziulevičienė, Genė; Ulinskaitė, Audronė; Liutkevičius, Evaldas; Kuodis, Zenonas; Mažeikienė, Regina; Niaura, Gediminas; Bachmatova, Irina; Marcinkevičienė, Liucija; Miliukienė, Valė; Meškys, Rolandas. Resonance Raman spectroscopic study of interaction of hemin chloride with polyclonal antibodies = Hemino chlorido ir polikloninių antikūnų sąveikos tyrimas rezonansinės Ramano spektroskopijos metodu // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, Vol. 12, no. 3. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Act53/ActMed_047_053.pdf> [žiūrėta 2005-11-08]. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier]

2004
1 Miliukienė, Valė; Pilinkienė, Audronė; Biziulevičienė, Genė. Dot-immunoperoxidase assay for the demonstration of soluble Fcg receptors = Dot-imunoperoksidazinis metodas tirpiam Fcץ receptoriui nustatyti // Biologija. ISSN 1392-0146. 2004, nr. 1, p. 26-29. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-0146/2004/1/B-26.pdf> [žiūrėta 2008-04-21]. [DB: CAB Abstracts, VINITI]
2 Vaitkuvienė, A.; Biziulevičienė, Genė; Ulinskaitė, A.; Liutkevičius, E. Protective effect of a 1,4-dihydropyridine derivative in a model of mouse paw edema = Apsauginis 1,4-dihidropiridinių junginių poveikis pelių pėdos edemai // Biologija. ISSN 1392-0146. 2004, nr. 2 (2 priedas), p. 102-104. [DB: CAB Abstracts, VINITI]
3 Vaitkuvienė, Aida; Biziulevičienė, Genė; Ulinskaitė, Audronė; Liutkevičius, Evaldas. Apsauginis 1,4-dihidropiridinų junginių poveikis pelių pėdos edemai // Biochemija mokslų sandūroje : Lietuvos biochemikų draugijos VIII-asis suvažiavimas-konferencija : pranešimų tezės : 2004 m. birželio mėn. 18-20 d., Tolieja (Molėtų raj.), Lietuva. Tolieja, 2004. ISBN 9986196485. p. 80.

2003
1 Skottner, A; Post, C; Ocklind, A; Seifert, E; Liutkevičius, Evaldas; Meškys, Rolandas; Pilinkienė, Audronė; Biziulevičienė, Genė; Lundstedt, T. Anti-inflammatory potential of melanocortin receptor-directed drugs // Melanocortin system. ISSN 0077-8923. 2003, Vol.994, p. 84-89. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Compendex, GeoRef] [IF: 1.892; AIF: 9.081; Q1 (2003 InCities JCR SCIE)]
2 Biziulevičius, Gediminas Arvydas; Žukaitė, Vilhelmina; Normantienė, Teresa; Biziulevičienė, Genė; Arestov, Ivan G. Non-specific immunity-enhancing effects of tryptic casein hydrolysate versus Fermosorb for treatment/prophylaxis of newborn calf colibacillosis // FEMS immunology and medical microbiology. ISSN 0928-8244. 2003, Vol. 39, iss. 2, p. 155-161. DOI: 10.1016/S0928-8244(03)00222-0. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect, Academic Search Premier, MEDLINE] [IF: 1.789; AIF: 3.272; Q3 (2003 InCities JCR SCIE)]
3 Miliukienė, Valė; Biziulevičienė, Genė; Pilinkienė, Audronė. Quantitative evaluation of macrophage phagocytosing capacity by a fluorometric assay // Acta biologica Hungarica. ISSN 0236-5383. 2003, Vol. 54, iss. 3-4, p. 347-355. DOI: 10.1556/abiol.54.2003.3-4.12. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus] [IF: 0.309; AIF: 2.135; Q4 (2003 InCities JCR SCIE)]

2002
1 Klegeris, Andis; Liutkevičius, Evaldas; Mikalauskienė, Genė; Duburs, Gunars; McGeer, Patrick L.; Klusa, Vija. Anti-inflammatory effects of cerebrocrast in a model of rat paw edema and on mononuclear THP-1 cells // European journal of pharmacology. ISSN 0014-2999. 2002, Vol. 441, Iss. 3, p. 203-208. DOI: 10.1016/S0014-2999(02)01262-1. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.342; AIF: 0.000; Q2 (2002 InCities JCR SCIE)]

1994
1 Biziulevičienė, Genė; Miškinienė, A.; Ivanauskas, K.; Tamošiūnas, Vytas Antanas; Dikinienė, N.; Miliukienė, Valė. An enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using monoclonal antibodies for the detection of BLV antigens // Biologija. ISSN 1392-0146. 1994, Nr. 4, p. 56-60. [DB: CAB Abstracts]

1992
1 Dumalakienė, Irena; Biziulevičienė, Genė; Mauricas, Mykolas; Kavaliauskas, P.; Tamošiūnas, Vytas Antanas. Cпецифичность моноклональных антител к IgM крупного рогатого скота // Eksperimentinė biologija. ISSN 0235-7232. 1992, Nr. 1, p. 76-82.
2 Dumalakienė, Irena; Mauricas, Mykolas; Biziulevičienė, Genė; Kavaliauskas, P.; Tamošiūnas, Vytas Antanas. Cпецифичность моноклинальных антител F11, D9, F11 к белкам вируса лейкоза крупного рогатого скота // Eksperimentinė biologija. ISSN 0235-7232. 1992, Nr. 2, p. 75-80.