VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Giedrė Bulotienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Vosyliūtė, Rūta; Vainauskaitė, Aistė; Bulotienė, Giedrė (temos vadovas). Psichosocialinės intervencijos, mažinančios pandemijos įtaką vėžiu sergančių pacientų psichikos sveikatai: literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 283-284. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.
2 Kazlauskienė, Jurgita; Navickas, Alvydas; Lesinskienė, Sigita; Bulotienė, Giedrė. Factors affecting suicidal thoughts in breast cancer patients // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2022, vol. 58, iss. 7, art. no. 863, p. [1-10]. DOI: 10.3390/medicina58070863. [DB: Embase, PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2021
1 Dabkevičienė, Daiva; Vincerževskienė, Ieva; Urbonas, Vincas; Venius, Jonas; Dulskas, Audrius; Brasiūnienė, Birutė; Janulionis, Ernestas; Burneckis, Arvydas; Žilevičienė, Asta; Tiškevičius, Sigitas; Vansevičiūtė-Petkevičienė, Rasa; Ušinskienė, Jurgita; Briedienė, Rūta; Bulotienė, Giedrė; Stratilatovas, Eugenijus; Ostapenko, Valerijus; Gibavičienė, Jolita; Karnas, Ignas; Kėkštaitė, Saulė; Liutkevičiūtė Navickienė, Jurgita; Ulys, Albertas; Žalimas, Algirdas; Sruogis, Algimantas Raimondas; Kardelis, Žygimantas; Zaremba, Sigitas; Aškinis, Renatas; Cicėnas, Saulius; Tikuišis, Renatas; Čiurlienė, Rūta; Jarmalaitė, Sonata. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer patient’s management—Lithuanian cancer center experience // Healthcare (Switzerland) : MDPI. ISSN 2227-9032. eISSN 2227-9032. 2021, 9, 11, p. 1-11. DOI: 10.3390/healthcare9111522. [DB: MEDLINE, Scopus, Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.160; AIF: 4.047; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Dylertaitė, Gabrielė; Bulotienė, Giedrė. Krūties vėžį išgyvenusių moterų nuotolinės šokio ir judesio terapijos patyrimas // Onkologija: Žurnalo „Internistas“ priedas : UAB Baltijos idėjų grupė ir partneriai. 2021, 2, 29, p. 91-96.
3 Kazlauskienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė; Fatkulina, Natalja. Krūties vėžiu sergančių pacienčių potrauminio streso sutrikimo sociodemografiniai ir klinikiniai rizikos veiksniai bei metų dinamika = Siciodemographic and clinical risk factors and annual dynamics of post-traumatic stress disorders in breast cancer patients // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 33-39. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.032. [DB: ERA, Academic Search Complete, Index Copernicus]

2020
1 Kazlauskienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė. Prevalence of post-traumatic stress disorder among Lithuanian breast cancer patients and its risk factors // Journal of psychosomatic research : Elsevier Inc. ISSN 0022-3999. eISSN 1879-1360. 2020, vol. 131, art. no. 109939, p. 1-6. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2020.109939. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, ScienceDirect, MEDLINE] [IF: 3.006; AIF: 4.567; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Keževičiūtė, Emilija; Bulotienė, Giedrė. Karantino įtaka psichologinei būklei. Literatūros apžvalga // Onkologija : žurnalo "Internistas" priedas : "Baltijos ir idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2020, 1, 26, p. 32-33.
3 Bulotienė, Giedrė. Archetypal images emerging in the therapy of Lithuanian cancer patients // Journal of analytical psychology. Hoboken : Wiley. ISSN 0021-8774. eISSN 1468-5922. 2020, vol. 65, iss. 2, p. 408-422. DOI: 10.1111/1468-5922.12584. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, PsycInfo]
4 Bulotienė, Giedrė. The Other within us: Analysis of a patient with life threatening disease. A clinical case presentation // Vienna 2019 Encountering the Other: Within us, between us and in the world. Proceedings of the Twenty-First Congress of the International Association for Analytical Psychology. Edited by Emilija Kiehl & Jacqueline Egli. Einsiedeln : Daimon Verlag, 2020. ISBN 9783856307806. p. 1403-1409.
5 Lazickaitė, Augustė; Bulotienė, Giedrė. Paliatyvių vėžiu sergančių pacientų distresas // Laboratorinė medicina : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2020, 22, 2(86), p. 101-109.
6 Andriušaitytė, Urtė; Planutis, Ignas; Bulotienė, Giedrė. Lietuvos gydytojų streso ir jį sukeliančių veiksnių tyrimas // Onkologija : žurnalo "Internistas" priedas : "Baltijos ir idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2020, 2, 27, p. 101-104. (Onkopsichologija).

2019
1 Navickas, Lukas; Žemaitis, Augustinas; Bulotienė, Giedrė. Į prasmę orientuota psichoterapija onkologinių ligonių artimiesiems: atvejo tyrimas // Laboratorinë medicina : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2019, t. 21, Nr.1, p. 26-29. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/i-prasme-orientuota-psichoterapija-onkologiniu-ligoniu-artimiesiems-atvejo-tyrimas> [žiūrėta 2019-10-16]. [DB: Index Copernicus]
2 Navickas, Lukas; Žemaitis, Augustinas; Bulotienė, Giedrė. Į prasmę orientuotos psichoterapijos taikymas psichoonkologijoje // Onkologija : žurnalo "Internistas" priedas : "Baltijos ir idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2019, 1, 24, p. 71-72. (Onkopsichologija).
3 Bulotienė, Giedrė; Pociūtė, Kamilė. Interventions for reducing suicide risk in cancer patients: A literature review // Europe's journal of psychology. Trier : PsychOpen. eISSN 1841-0413. 2019, vol. 15, iss. 3, p. 637-649. DOI: 10.5964/ejop.v15i3.1741. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus]

2018
1 Pociūtė, Kamilė; Bulotienė, Giedrė. Vėžiu sergančių pacientų savižudybių prevencija: mokslinės literatūros analizė // Onkologija : Žurnalo „Internistas“ priedas : „Baltijos ir idėjų grupė“ ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2018, 1, 22, p. 85-92.
2 Kazlauskienė, Jurgita; Kačėnienė, Augustė; Smailytė, Giedrė; Žagminas, Kęstutis; Navickas, Alvydas; Bulotienė, Giedrė. The risk factors for depression in Lithuanian breast cancer patients // Psycho-Oncology : John Wiley and Sons Ltd. ISSN 1057-9249. eISSN 1099-1611. 2018, vol. 27, iss. 10, p. 2508-2510. DOI: 10.1002/pon.4820. [DB: Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 3.430; AIF: 3.664; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Sutkevičiūtė, Meda; Stančiukaitė, Monika; Bulotienė, Giedrė. Individual Meaning-Centered Psychotherapy for palliative cancer patients in Lithuania. A case report = Individualios į prasmę orientuotos psichoterapijos taikymas paliatyviems onkologiniams pacientams Lietuvoje // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2017, Vol. 24, No. 1, p. 67-73. DOI: 10.6001/actamedica.v24i1.3464. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
2 Sutkevičiūtė, Meda; Stančiukaitė, Monika; Šalnaitė, Miglė; Bulotienė, Giedrė. Dailės terapijos metodo nauda onkologinių ligonių psichoemocinei būklei: bandomasis tyrimas // Laboratorinė medicina = Laboratory medicine. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija : Lietuvos žmogaus genetikos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, t. 19, Nr. 2(74), p. 132-135.
3 Kačėnienė, Augustė; Krilavičiūtė, Agnė; Kazlauskienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė; Smailytė, Giedrė. Increasing suicide risk among cancer patients in Lithuania from 1993 to 2012: a cancer registry-based study // European journal of cancer prevention. London : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0959-8278. eISSN 1473-5709. 2017, Vol. 26, suppl. 2, p. 197-203. DOI: 10.1097/CEJ.0000000000000375. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 2.886; AIF: 4.600; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Andriulevičiūtė, Agnė; Bulotienė, Giedrė. Delyras ir jo gydymas onkologinėje klinikoje: medicininiai ir praktiniai aspektai, literatūros apžvalga // Onkologija : žurnalo "Internistas" priedas : "Baltijos ir idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2017, 2, 21, p. 50-56.
5 Senkuvienė, Aušra; Bulotienė, Giedrė; Navickas, Alvydas. Psychological - psychiatric help for cancer patients // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, p. 22. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps21-psychological-psychiatric-help-for-cancer-patients/> [žiūrėta 2018-02-01].
6 Bulotienė, Giedrė; Stančiukaitė, Monika; Sutkevičiūtė, Meda. Advantages of art therapy for cancer patients // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. Ps43, p. 44. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps43-advantages-of-art-therapy-for-cancer-patients/> [žiūrėta 2018-02-05].
7 Lašaitė, Kristina; Bulotienė, Giedrė. The prevalence of burnout among oncology professionals // WPA inter zonal congress : poster abstracts book, Vilnius, 3-6 May 2017. Vilnius : WPA. 2017, abstract no. Ps53, p. 54. Prieiga per internetą: <http://wpavilnius2017.com/sessions/poster-session-ps53-the-prevalence-of-burnout-among-oncology-professionals/> [žiūrėta 2018-02-05].

2016
1 Aleknavičius, Eduardas; Atkočius, Vydmantas; Bloznelytė-Plėšnienė, Laima; Briedienė, Rūta; Bružas, Saulius; Bulotienė, Giedrė; Burneckis, Arvydas; Buterlevičiūtė, Janina; Čekanauskaitė, Asta; Didžiapetrienė, Janina; Drobnienė, Monika; Gedminaitė, Jurgita; Gefenas, Eugenijus; Graželytė, Jūratė; Grigienė, Rūta; Gudavičienė, Daiva; Gudlevičienė, Živilė; Inčiūra, Arturas; Janavičius, Ramūnas; Janulionis, Ernestas; Jackevičius, Algirdas; Juozaitytė, Elona; Kazbarienė, Birutė; Kundrotas, Gabrielis; Kuzmickienė, Irena; Lachej, Nadežda; Laurinavičienė, Aida; Matuizienė, Jurgita; Meškauskas, Raimundas; Mudėnas, Algirdas; Norkienė, Laura; Ostapenko, Valerijus; Petraitienė, Vida; Schveigert, Diana; Skorupskienė, Dalia; Smailytė, Giedrė; Steponavičienė, Laura; Steponavičienė, Rita; Strimaitienė, Janina; Sužiedėlis, Kęstutis; Tiškevičius, Sigitas; Trakymas, Mantas; Tutkuvienė, Janina; Ugenskienė, Rasa; Uleckienė, Saulė; Vaitiekūnaitė, Nomeda; Valuckas, Konstantinas Povilas; Žilinskas, Kastytis. Krūties vėžys: moksliniai ir klinikiniai aspektai : mokslinė mokomoji monografija / Eduardas Aleknavičius, Vydmantas Atkočius, Laima Bloznelytė-Plėšnienė, Rūta Briedienė, Saulius Bružas, Giedrė Bulotienė, Arvydas Burneckis, Janina Buterlevičiūtė, Asta Čekanauskaitė, Janina Didžiapetrienė, Monika Drobnienė, Jurgita Gedminaitė, Eugenijus Gefenas, Jūratė Graželytė, Rūta Grigienė, Daiva Gudavičienė, Živilė Gudlevičienė, Arturas Inčiūra, Ramūnas Janavičius, Ernestas Janulionis, Algirdas Jackevičius, Elona Juozaitytė, Birutė Kazbarienė, Gabrielis Kundrotas, Irena Kuzmickienė, Nadežda Lachej, Aida Laurinavičienė, Jurgita Matuizienė, Raimundas Meškauskas, Algirdas Mudėnas, Laura Norkienė, Valerijus Ostapenko, Vida Petraitienė, Diana Schveigert, Dalia Skorupskienė, Giedrė Smailytė, Laura Steponavičienė, Rita Steponavičienė, Janina Strimaitienė, Kęstutis Sužiedėlis, Sigitas Tiškevičius, Mantas Trakymas, Janina Tutkuvienė, Rasa Ugenskienė, Saulė Uleckienė, Nomeda Vaitiekūnaitė, Konstantinas Povilas Valuckas, Kastytis Žilinskas. Vilnius : Nacionalinis vėžio institutas, 2016. 547, [1] p. ISBN 9789986784999.
2 Kazlauskienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė; Vaitiekūnaitė, Nomeda. Sergančiųjų krūties vėžiu gyvenimo kokybės gerinimas = 52/5000 Improving the quality of life of breast cancer patients // Krūties vėžys: moksliniai ir klinikiniai aspektai : mokslinė mokomoji monografija / sudarytojai : Valerijus Ostapenko, Algirdas Jackevičius. Vilnius : Nacionalinis vėžio institutas, 2016. ISBN 9789986784999. p. 402-433.
3 Grassi, Luigi; Fujisawa, Daisuke; Odyio, Philip; Asuzu, Chioma; Ashley, Laura; Bultz, Barry; Travado, Luzia; Fielding, Richard; Bulotienė, Giedrė (tyrėjas). Disparities in psychosocial cancer care: a report from the International Federation of Psycho-oncology Societies // Psycho-oncology. Hoboken : John Wiley and Sons Ltd. ISSN 1057-9249. eISSN 1099-1611. 2016, vol. 25, no.10, special iss. p. 1127-1136. DOI: 10.1002/pon.4228. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 3.095; AIF: 3.620; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Bulotienė, Giedrė; Jagelavičiūtė, Gabrielė. Assesment of the efficacy of Communication skills training program for oncologists // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2015, 22, 4, p. 216-222. DOI: 10.6001/actamedica.v22i4.3240. [DB: Index Copernicus]
2 Bulotienė, Giedrė; Jagelavičiūtė, Gabrielė; Urbutienė, Eglė. Development and evaluation of the communication skills training program for Lithuanian cancer care professionals // Psycho-oncology: Abstracts of the 2015 World Congress of Psycho‐Oncology (a joint conference of the International Psycho‐Oncology Society and the American Psychosocial Oncology Society) 28 July – 1 August 2015 Washington, DC, USA. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 1057-9249. eISSN 1099-1611. 2015, vol. 24, suppl. 2, abstract no. P1-32, p. 120-121. DOI: 10.1002/pon.3874. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.256; AIF: 3.608; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Bulotienė, Giedrė; Matuizienė, Jurgita. Posttraumatic stress in breast cancer patients = Krūties vėžiu sergančių pacienčių patiriamas potrauminis stresas // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2014, Vol. 21, no. 2, p. 43-50. DOI: 10.6001/actamedica.v21i2.2940. [DB: Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus]
2 Bulotienė, Giedrė. Archetypal images in the dreams of women with cancer // Copenhagen 2013 100 years on: origins, innovations and controversies: proceedings of the 19th congress of the International Association for Analytical Psychology / ed. By Emilie Kiel. Daimon Verlag. Copenhagen : Einsiedeln, 2014. ISBN 9783856307554. p. 1264-1271.
3 Bulotienė, Giedrė; Birbilaitė, Sandra; Mickeviciene, S. Communication skills training in oncology: a new project in Lithuania // Supportive care in cancer. New York : Springer. ISSN 0941-4355. eISSN 1433-7339. 2014, vol. 22, suppl. 1, p. 33. DOI: 10.1007/s00520-014-2222-3. [DB: SpringerLink] [IF: 2.364; AIF: 2.766; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Matuizienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė; Žagminas, Kęstutis. Risk factors and prevention of post-traumatic stress disorder in breast cancer patients // Psycho-oncology : Wiley-Blackwell. ISSN 1057-9249. 2013, 22 (Suppl. 3), p. 281-282. DOI: 10.1111/j.1099-1611.2013.3394. [DB: Wiley online] [IF: 4.044; AIF: 3.554; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Matuizienė, Jurgita; Bulotienė, Giedrė. Suicide risk factors and prevention in cancer patients = Sergančiųjų onkologinėmis ligomis savižudybės rizikos veiksniai ir prevencijos priemonės // NERP : Nursing Education, Research & Practice. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 2029-705X. 2013, No. 1, p. 18-25. Prieiga per internetą: <http://nerp.lsmuni.lt/suicide-risk-factors-and-prevention-in-cancer-patients/> [žiūrėta 2018-04-17]. [DB: Index Copernicus]
3 Bulotienė, Giedrė; Matuizienė, J.; Ostapenko, Valerijus. Symptoms of posttraumatic stress in newly diagnosed breast cancer patients: a prospective study // Breast. ISSN 0960-9776. 2013, Vol. 22, suppl. 1, p. s118. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.581; AIF: 3.288; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
4 Bulotienė, Giedrė; Birbilaitė, Sandra. Onkologų bendravimo įgūdžių tobulinimo modulis. Metodinės rekomendacijos gydytojams, dirbantiems su onkologiniais pacientais. Vilnius : Nacionalinis vėžio institutas, 2013. 30. ISBN 9786099560908.
5 Bulotienė, Giedrė; Birbilaitė, Sandra. Onkologų bendravimo įgūdžių tobulinimo modulis. Metodinės rekomendacijos slaugytojoms, dirbančioms su onkologiniais pacientais. Vilnius : Nacionalinis vėžio institutas, 2013. 31. ISBN 9786099560915.

2012
1 Grassi, Luigi; Watson, Maggie; Andritsch, Elisabeth; Armay, Zeynep; Asuzu, Chioma; Baider, Lea; Bardwell, Wayne A.; Bulotienė, Giedrė; Cheng, Chih-Tao; Dauchy, Sarah; Dellson, Pia; Walden-Galuszko, Krystyna; Dhillon, Haryana; Die-Trill, Maria; Hulbert-Williams, Nick; Ireland, Juliet; Kim, Jong-Heun; Manicom, Clare; McLeod, Deborah; Silva Monteiro, Lucia M.; Pang, Ying; Pereira Franco, Maria Helena; Radu, Laura Monica; Rohánszky, Magdalena; Schumacher, Andrea; Simonič, Anja; Singer, Susanne; Tang, Lili; van der Linden, Mecheline; Yoshiuchi, Kazuhiro; Weis, Joachim; Wössmer, Brigitta; Wright, Shelagh. Psychosocial care in cancer: an overview of psychosocial programmes and national cancer plans of countries within the International Federation of Psycho-Oncology Societies // Psychooncology. ISSN 1057-9249. 2012, Vol. 21, iss. 10, p. 1027-1033. DOI: 10.1002/pon.3154. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), MEDLINE] [IF: 3.506; AIF: 3.578; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus; Žalnierūnaitė, Laura. Quality of life of breast cancer patients undergoing radiotherapy // Breast. ISSN 0960-9776. 2011, Vol. 20, suppl. 1, p. s83. DOI: 10.1016/S0960-9776(11)70276-4. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.491; AIF: 3.308; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]
2 Butkutė, D.; Bulotienė, Giedrė. Onkologų bendravimo įgūdžių tobulinimo poreikio tyrimas // Studentų moksliniai darbai, 2010-2011 m. : konferencijos medžiaga : Vilnius, 2011 m. kovo 18-19 d. D. 1. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2011. ISBN 9786094170218. P. 177-180.
3 Bulotienė, Giedrė; Žalnierūnaitė, Laura. Psychological distress in Lithuanian women with breast cancer // Revista Argentina de clínica psicológica. ISSN 0327-6716. 2011, Vol. 20, iss. 3, p. 271-278. [DB: PsycInfo, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus] [IF: 0.356; AIF: 2.745; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus. The impact of adjuvant chemotherapy on quality of life in women with early breast cancer // The breast. ISSN 0960-9776. 2009, Vol. 18, suppl. 1, p. s69. [IF: 2.087; AIF: 3.346; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Gerasimčik-Pulko, Vera; Pileckaitė-Markovienė, Margarita; Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus. Relationship between sense of coherence and quality of life in early stage breast cancer patients // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2009, Vol. 16, no. 3-4, p. 139-144. DOI: 10.2478/v10140-009-0020-x. [DB: Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Current Abstracts, Index Copernicus, TOC Premier]
3 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus; Markovienė, Margarita; Gerasimčik-Pulko, Vera. Quality of life and sence of coherense in women with early breast cancer // Psycho-oncology: Abstracts of the IPOS 11th World Congress of Psycho‐Oncology, 21–25 June 2009, Vienna, Austria. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 1057-9249. eISSN 1099-1611. 2009, vol. 18, iss. S2, abstract no. P1.4.1, p. S145-S146. DOI: 10.1002/pon.1594. [IF: 2.684; AIF: 3.577; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Bulotienė, Giedrė; Vesėliūnas, Jonas; Ostapenko, Valerijus; Furmonavičius, Tadas. Women with breast cancer: relationships between social factors involving anxiety and depression // Archives of psychiatry and psychotherapy. Kraków : Polish Psychiatric Association. ISSN 1509-2046. 2008, vol. 10, no. 4, p. 57-62. Prieiga per internetą: <http://www.archivespp.pl/uploads/images/2008_10_4/57_p__p__Archives_4_08.pdf>.
2 Bulotienė, Giedrė; Veseliunas, Jonas; Ostapenko, Valerijus. Anxiety and depression after breast cancer surgical treatment // Psycho-oncology: Abstracts of the International Psycho‐Oncology Society (IPOS) 10th World Congress of Psycho‐Oncology, 9‐13 June 2008, Madrid, Spain. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 1057-9249. 2008, vol. 17, iss. S2, p. S181. DOI: 10.1002/pon.1389. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.150; AIF: 3.620; Q2 (2008 InCities JCR SCIE)]
3 Bulotienė, Giedrė; Veseliūnas, Jonas; Rudinskaitė, Giedrė. Development of psycho-oncology in Lithuania // Psycho-oncology: Abstracts of the International Psycho‐Oncology Society (IPOS) 10th World Congress of Psycho‐Oncology, 9‐13 June 2008, Madrid, Spain. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 1057-9249. 2008, vol. 17, iss. S2, p. S205. DOI: 10.1002/pon.1389. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.150; AIF: 3.620; Q2 (2008 InCities JCR SCIE)]

2007
1 Bulotienė, Giedrė; Vesėliūnas, Jonas; Ostapenko, Valerijus. Quality of life of Lithuanian women with early stage breast cancer // BMC public health [Elektroninis išteklius]. ISSN 1471-2458. 2007, Vol. 7. DOI: 10.1186/1471-2458-7-124. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, Scopus, Embase] [IF: 1.633; AIF: 2.236; Q2 (2007 InCities JCR SCIE)]

2006
1 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus; Vaseliūnas, Jonas. Emotional adjustment among early breast cancer patients following breast conserving therapy or mastectomy // 4th Baltic congress of oncology : program and abstracts : 25–27 May 2006, Tartu, Estonia. 2006, p. 74.
2 Bulotienė, Giedrė; Vesėliūnas, Jonas; Valuckas, Konstantinas Povilas; Ostapenko, Valerijus. Anxiety and depression among early stage breast cancer patients following breast conserving therapy or mastectomy // XIV World Congress on Breast Diseases : Zagreb–Croatia, 18-21 May 2006. Zagreb. 2006.
3 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus; Vesėliūnas, Jonas. Psychological adaptatiopn of breast cancer patients = Psichologinė krūties vėžiu sergančių ligonių adaptacija // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2006, Vol. 13, no. 2. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]
4 Bulotienė, Giedrė; Vesėliūnas, Jonas; Ostapenko, Valerijus. Psychological distress in women with early stage breast cancer // Psycho-oncology. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 1057-9249. eISSN 1099-1611. 2006, vol. 15, no. 2, suppl. p. S187. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.772; AIF: 3.441; Q1 (2006 InCities JCR SCIE)]

2005
1 Bulotienė, Giedrė; Ostapenko, Valerijus; Vesėliūnas, Jonas. Influence of social factors on the quality of life after breast cancer surgical treatment = Socialinių veiksnių įtaka gyvenimo kokybei po krūties vėžio operacijos // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, Vol. 12, no. 2. [DB: Index Copernicus]
2 Bulotienė, Giedrė; Raskatovas, Dmitrijus; Ostapenko, Valerijus; Vesėliūnas, Jonas. Nerimas, depresija ir gyvenimo kokybė po I-II stadijos krūties vėžio chirurginio gydymo = Anxiety, depression and quality of life after surgery for early stage breast cancer // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2005, T. 15, Nr. 1, p. 51-55.

2004
1 Bulotienė, Giedrė; Vesėliūnas, Jonas. Women with breast cancer: The relationship of anxiety, depression, age, stage of cancer and cancer treatment to the quality of life // Psycho-oncology: Abstracts of the 7th World Congress of Psycho‐Oncology. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 1057-9249. 2004, vol. 13, iss. S2, p. S157. DOI: 10.1002/pon.846. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.079; AIF: 3.010; Q2 (2004 InCities JCR SCIE)]

2002
1 Bulotienė, Giedrė; Praleikienė, Lina; Vesėliūnas, Jonas. Assessment of the emotional status of breast cancer patients = Krūties vėžiu sergančių moterų emocinės būklės vertinimas // Acta medica Lituanica: Priedo antraštė: Proceedings of the 3rd Baltic congress of oncology, Vilnius, May 2-4, 2002. ISSN 1392-0138. 2002, suppl. 9, p. 107-109. [DB: Index Copernicus]
2 Bulotienė, Giedrė; Praleikienė, Lina; Vesėliūnas, Jonas. Assement of the emotional status of breast cancer patients // Third Baltic congress of oncology : abstracts [May 2-4, Vilnius]. Vilnius, 2002. ISBN 9986784301. p. 36.