VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Gintas Pošiūnas' publikacijų sąrašas

2019
1 Braždžiūnaitė, Deimantė; Burnytė, Birutė; Mickys, Ugnius; Meškienė, Raimonda; Ambrozaitytė, Laima; Pošiūnas, Gintas; Čerkauskienė, Rimantė; Cimbalistienė, Loreta; Utkus, Algirdas. A case of infantile systemic hyalinosis associated with a frameshift mutation in the ANTXR2 gene // European journal of human genetics: Conference: 51st Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) in conjunction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (EMPAG), Milan, Italy, June 16-19, 2018. London : Nature Publishing Group. ISSN 1018-4813. eISSN 1476-5438. 2019, vol. 27, suppl. 1, p. 912. Prieiga per internetą: <https://www.nature.com/articles/s41431-019-0408-3.pdf> [žiūrėta 2021-04-22]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.657; AIF: 4.393; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Strumila, Arūnas; Kazlauskas, Vytis; Pošiūnas, Gintas; Verkauskas, Gilvydas; Beiša, Virgilijus. Infantile hemangioma: Predicting proliferation by infrared thermography // Medicina. Wrocław : Elsevier. ISSN 1010-660X. 2017, Vol. 53, No. 2, p. 85-89. DOI: 10.1016/j.medici.2017.04.002. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Index Copernicus] [IF: 1.429; AIF: 4.640; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Žalimas, Algirdas; Pošiūnas, Gintas; Strupas, Sigitas; Raugalas, Ramūnas; Raistenskis, Juozas; Verkauskas, Gilvydas. Cloacal reconstruction after a complex treatment of perineal haemangioma in a variant of PELVIS syndrome // BMC pediatrics. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1471-2431. 2015, Vol. 15, art. no 150 [p. 1-3]. DOI: 10.1186/s12887-015-0469-6. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.813; AIF: 2.009; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Kleinotienė, Gražina; Pošiūnas, Gintas; Raistenskis, Juozas; Žurauskas, Edvardas; Stankevičienė, Sigita; Daugelavičienė, V.; Machaczka, Maciej. Liposomal amphotericin B and surgery as successful therapy for pulmonary Lichtheimia corymbifera zygomycosis in a pediatric patient with acute promyelocytic leukemia on antifungal prophylaxis with posaconazole // Medical oncology. Totowa : Humana Press. ISSN 1357-0560. 2013, vol. 30, no 1, Art. no. 433 [p. 1-7]. DOI: 10.1007/s12032-012-0433-3. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, MEDLINE, Elsevier Biobase, Scopus, Embase] [IF: 2.058; AIF: 4.321; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Ožalinskaitė, Agnė; Domarkaitė, Justina; Trainavičius, Kęstutis; Pošiūnas, Gintas; Šarkinas, Laurynas. Vaikų lėtinė tariamoji žarnyno obstrukcija : literatūros apžvalga ir klinikinio atvejo aprašymas = Chronic intestinal pseudo-obstruction in children: review and case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 1, p. 83-87. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2010-Nr.083-0872.pdf> [žiūrėta 2018-03-02]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Raugalė, Algimantas; Bagdzevičius, Robertas; Barauskas, Vidmantas; Bernotas, Šarūnas; Breivienė, Gintarė; Cibulskienė, Goda; Dagys, Algirdas; Daugelavičius, Vidūnas; Galvydienė, Dalia; Geležauskas, Dainius; Gricius, Kastytis; Gurskas, Pranas; Kilda, Artūras; Liutkevičiūtė, Roma; Maknavičius, Stanislovas Jonas; Malcius, Dalius; Pošiūnas, Gintas; Radzevičius, Darius; Radžiūnas, Andrius; Ragelienė, Lina; Rinkevičius, Sigitas; Saniukas, Kęstutis; Siaurusaitis, Benjaminas; Šaikus, Andrius; Šinkūnienė, Birutė; Trainavičius, Kęstutis; Vencius, Jonas; Verkauskas, Gilvydas; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligos. T. 5: Vaikų chirurgija. Vaikų traumatologija ir ortopedija. Nelaimingi atsitikimai ir intensyvioji terapija : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / parengta vadovaujant Algimantui Raugalei ; [autorių kolektyvas: A. Raugalė, R. Bagdzevičius, V. Barauskas, Š. Bernotas, G. Breivienė, G. Cibulskienė, A. Dagys, V. Daugelavičius, D. Galvydienė, D. Geležauskas, K. Gricius, P. Gurskas, A. Kilda, R. Liutkevičiūtė, S. Maknavičius, D. Malcius, G. Pošiūnas, D. Radzevičius, A. Radžiūnas, L. Ragelienė, S. Rinkevičius, K. Saniukas, B. Siaurusaitis, A. Šaikus, B. Šinkūnienė, K. Trainavičius, J. Vencius, G. Verkauskas, V. Žilinskaitė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 818 p. ISBN 9789955331421.

2005
1 Maknavičius, Stanislovas; Pošiūnas, Gintas; Strumila, Arūnas; Žurauskas, Edvardas; Valiulis, Arūnas. Plaučių ir tarpuplaučio pseudonavikai = Pulmonary and mediastinal pseudotumors // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2005, t. 8, Nr. 1, p. 2753-2758.

2003
1 Maknavičius, Stanislovas; Pošiūnas, Gintas; Strupas, Sigitas. Įgimtos vaikų kvėpavimo trakto cistinės displazijos = Children congenital respiratory cystic dysplasias // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2003, nr. 8, p. 62-67.