VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Indrė Sakalauskaitė' publikacijų sąrašas

2022
1 Sakalauskaitė, Indrė; Jakimavičienė, Eglė Marija; Tutkuvienė, Janina. Changes in breast volume and shape in relation to the breastfeeding duration one year postpartum (a longitudinal study) // 22nd EAA Congress - 15th ISGA Congress - 5th International Conference of Evolutionary Medicine: joint international meeting, August 24-27, 2022, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilnius University Press, 2022. ISBN 9786090707593. eISBN 9786090707609. p. 201. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 27). DOI: 10.15388/EAA-ISGA-ICEMMeeting.2022.
2 Sakalauskaitė, Indrė; Jakimavičienė, Eglė Marija; Tutkuvienė, Janina. Changes in body skinfolds thickness and passive body mass six and twelve months postpartum in relation to breastfeeding duration (a longitudinal study) // 22nd EAA Congress - 15th ISGA Congress - 5th International Conference of Evolutionary Medicine: joint international meeting, August 24-27, 2022, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilnius University Press, 2022. ISBN 9786090707593. eISBN 9786090707609. p. 202. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 27). DOI: 10.15388/EAA-ISGA-ICEMMeeting.2022.

2019
1 Bužinskienė, Diana; Mongirdas, Matas; Mikėnas, Saulius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Andreika, Linas; Sakalauskaitė, Indrė. Chemical peritonitis resulting from spontaneous rupture of a mature ovarian cystic teratoma: a case report = Brandžios cistinės teratomos spontaninio plyšimo sukeltas cheminis peritonitas: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no. 4, p. 191-200. DOI: 10.6001/actamedica.v26i4.4207. [DB: MEDLINE, Index Academicus, Index Copernicus]

2018
1 Sakalauskaitė, Indrė; Barkus, Arūnas; Drąsutis, Jonas; Tutkuvienė, Janina. Breast volume changes in relation to skinfold thickness during pregnancy and one year post-partum period // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 39. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-08-07]. [DB: PubMed, Index Academicus, Academic Search Complete, Index Copernicus]

2016
1 Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Arlauskienė, Audronė; Ramašauskaitė, Diana; Zakarevičienė, Jolita; Basys, Vytautas; Kazėnaitė, Edita; Drąsutis, Jonas; Sakalauskaitė, Indrė; Sniečkuvienė, Vilija. Trends in maternal health in Lithuania 1995–2014 = Lietuvos nėščiųjų ligų dinamika 1995–2014 metais // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, no. 2, p. 117-125. DOI: 10.6001/actamedica.v23i2.3328. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]

2015
1 Drąsutis, Jonas; Sakalauskaitė, Indrė; Tutkuvienė, Janina. Morphological breast changes during the pregnancy in relation to hormonal status and topography of subcutaneous skinfolds // Interdisciplinary nature of contemporary morphology: the 8th Baltic morphology scientific conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2015, p. 42.