VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jovita Petrulytė' publikacijų sąrašas

2022
1 Kavaliauskaitė, Ieva; Petrulytė, Jovita; Budrienė, Lina; Raistenskis, Juozas. Reabilitacijos priemonių poveikis vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, ėjimo ištvermei. = Impact of rehabilitation interventions on walking endurance in children with cerebral palsy. A systematic literature review // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. eISSN 2538-8673. 2022, t. 1, Nr. 26, p. 21-39. DOI: 10.33607/rmske.v1i26.1182. [DB: Dimensions, DOAJ]

2020
1 Petrulytė, Jovita; Perminaitė, Rita; Mikulėnaitė, Laima. Vaikų psichomotorinės raidos tikrinimo ir kalbos bei bendravimo sutrikimų diagnostikos sąsajos = Developmental screening of children and diagnosis of language and communication disorders // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 114-117. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.019. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Perminaitė, Rita; Petrulytė, Jovita (temos vadovas). Ankstyvų kalbos ir bendravimo raidos įgūdžių įgijimo ir raidos sutrikimų diagnostikos sąsajos // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 284. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf>.
2 Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima; Perminaitė, Rita. Developmental screening for language and communication disorders in children: what should be improved? // 4th Baltic paediatric congress, May 16-18, 2019, Vilnius. Vilnius : [s.n.]. 2019, p. [1].

2017
1 Dovydėnaitė, Judita; Sidaravičiūtė, Ieva; Petrauskienė, Karolina; Mikulėnaitė, Laima; Petrulytė, Jovita; Liubšys, Arūnas. Naujagimio raidos priežiūra ir pagalba - šeimai draugiškos ligoninės sudėtinė dalis // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2017, t. 20, Nr. 1, p. 52-60. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Jegorova-Marčenkienė, Natalija; Jasonaitė, Armyda; Mikulėnaitė, Laima; Lesinskienė, Sigita; Petrulytė, Jovita. Tėvų, auginančių sutrikusios raidos vaikus, emocinės būklės vertinimas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 45-48. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/378> [žiūrėta 2017-10-24]. [DB: Index Copernicus]
2 Tamošiūnaitė, Irma; Mikulėnaitė, Laima; Petrulytė, Jovita; Raistenskis, Juozas; Juocevičius, Alvydas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimais, savarankiškumo įgūdžių raidos ypatumai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 188-193. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/412/pdf> [žiūrėta 2013-09-18]. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Mikulėnaitė, Laima; Petrulytė, Jovita. Ankstyvojo amžiaus vaiko raidos prioritetai = Priorities of child development in early childhood // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2003, Nr. 5, p. 126-127.

2001
1 Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima. Different approaches to diagnosis of feeding problems in developmentally disabled children // 6th international conference of Baltic child neurology association, June 13-16, 2001, Kaunas : program and abstracts. Kaunas. 2001, p. [1].

2000
1 Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima; Pūras, Dainius. Sutrikusios raidos vaikų maitinimo problemos // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, nr. 1, p. 13-19.
2 Petrulytė, Jovita; Basys, Vytautas. Neišnešiotų naujagimių čiulpimo sutrikimų diagnostika // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, nr.1, p. 20-25.

1999
1 Petrulytė, Jovita; Mikulėnaitė, Laima. Psichologinės ir neurologinės vaikų vidurių užkietėjimo priežastys ir gydymas // Vaikų vidurių užkietėjimas : respublikinės konferencijos medžiaga. Vilnius : Presvika, 1999. ISBN 9986805899. p. [1].