VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Jurgita Stirblienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Stirblienė, Jurgita. Physicians’ professional qualification improvement system based on competency assessment // Contemporary Research on Organization Management and Administration (CROMA journal). Vilnius : Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA). eISSN 2335-7959. 2020, vol. 8, no. 2, p. 120-132. DOI: 10.33605/croma-022020-008. [DB: DOAJ, ERIH Plus]
2 Stirblienė, Jurgita. Physicians’ professional qualification improvement system based on competency assessment // Social transformations in contemporary society 2020 : The 8th International Scientific Conference for Young Researchers : abstract book, 4-5 June, 2020, Vilnius-Net / Mykolas Romeris University ; Doctoral candidates‘ association. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. eISSN 2424-5631. 2020, p. 32-33. Prieiga per internetą: <https://repository.mruni.eu/handle/007/17880> [žiūrėta 2021-11-08].

2019
1 Sinkevičius, Vytautas; Birmontienė, Toma; Miliuvienė, Jolita; Vilkelis, Gintautas; Novikovas, Andrejus; Bilevičiūtė, Eglė; Juškevičius, Jonas; Stirblienė, Jurgita; Kaminskienė, Natalija; Tvaronavičienė, Agnė; Kavalnė, Salvija; Pakutinskas, Paulius; Čekanavičius, Ąžuolas; Girdenis, Tomas; Marcinauskaitė, Renata; Jurka, Raimundas; Ažubalytė, Rima; Žilinskas, Justinas; Jočienė, Danutė; Katuoka, Saulius; Liauksminas, Arnas; Šaltinytė, Loreta. Lietuvos teisė 2018: esminiai pokyčiai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2019. 69 p. ISBN 9789955199397. eISBN 9789955199380. Prieiga per internetą: <https://repository.mruni.eu/handle/007/16761> [žiūrėta 2020-11-24].
2 Stirblienė, Jurgita. Žalos pacientų sveikatai atlyginimo pokyčiai: greitesnis ir paprastesnis procesas // Lietuvos teisė 2019 : esminiai pokyčiai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2669-137X. eISSN 2669-1388. 2019, p. 34-41. DOI: 10.13165/LT-19-01-05.

2017
1 Stirblienė, Jurgita. Balance of legal protection between patient and physician: presentation of expert interview results // International scientific conference for young researchers „Social transformations in contemporary society 2017“ : abstract book, 1-2 June, 2017, Vilnius-Net. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. eISSN 2424-5631. 2017, p. 20-21. Prieiga per internetą: <http://stics.mruni.eu/wp-content/uploads/2017/07/Abstracts-STICS-2017.pdf>.

2015
1 Stirblienė, Jurgita. Darbo laiko sveikatos priežiūros sektoriuje teisinio reguliavimo problematika = Working time regulation problems of health sector // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Registrų centras. ISSN 1392-6195. 2015, Nr. 22(1), p. 162-176. DOI: 10.13165/JUR-15-22-1-09. [DB: DOAJ, SocIndex, Political Science Complete, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TOC Premier, Academic Search Complete]