VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Justinas Blaževičius' publikacijų sąrašas

2018
1 Blaževičius, Justinas; Šidlauskienė, Aurelija. Ergoterapijos užsiėmimų efektyvumas vaikų, sergančių ūmine limfoblastine leukemija, kasdienei veiklai ir gyvenimo kokybei = The influence of occupational therapy activities on daly living and quality of life of children having acute lymphoblastic leukaemia // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 1, p. 52-56. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.009. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete, ERA, DOAJ]