VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Laura Nedzinskienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Širvys, Artiomas; Šepetys, Gratas; Masolas, Martynas; Nedzinskienė, Laura. Ginekomastijos požymių sąsajos su vyrų gyvensena = Associations of gynecomastia symptoms with men's lifestyle // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2022, Nr. 1, p. 54-59. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2022.1(96)/VS%202022%201(96)%20ORIG%20Ginekomastija.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Minsevičiūtė, Gabrielė; Nedzinskienė, Laura. Tradicinių tabako cigarečių vartojimas tarp jaunų suaugusiųjų = Use of traditional tobacco cigarettes in young adults // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2022, Nr. 1, p. 86-89. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2022.1(96)/VS%202022%201(96)%20ORIG%20Tabako%20vartojimas.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2021
1 Narkauskaitė-Nedzinskienė, Laura; Valentienė, Jolanta; Samsonienė, Laimutė; Minsevičiūtė, Gabrielė. Reassess prevalence of psychoactive substances use in a Lithuanian women‘s prison after 8 years // Annals of short reports. San Diego : Remedy Publications LLC. ISSN 2640-6691. 2021, vol. 4, art. no. 1069, p. [1-5]. [DB: Index Copernicus]
2 Grubytė, Samanta; Urbonienė, Jurgita; Nedzinskienė, Laura; Jančorienė, Ligita. The epidemiological patterns of hepatitis C in Lithuania: changes in surveillance from 2005 to 2018 // Medicina. Kaunas; Basel : LSMU ; MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2021, vol. 57, no. 10, art. no. 1120, p. [1-10]. DOI: 10.3390/medicina57101120. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.948; AIF: 8.280; Q3 (2021 InCities JCR SCIE)]
3 Vasilevska, Dominika; Nedzinskienė, Laura. Paauglių savęs žalojimas, jo paplitimas, rizikos veiksniai ir prevencijos galimybės: literatūros apžvalga = Prevalence and outcomes of self-harm in adolescents: literature review // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2021, Nr. 4(95), p. 8-15. [DB: Index Copernicus]
4 Grubytė, Samanta; Urbonienė, Jurgita; Nedzinskienė, Laura; Jelinskaitė, Augustė; Žagminas, Kęstutis; Ambrozaitis, Arvydas; Jančorienė, Ligita. Prevalence, incidence and residual risk of transfusion transmitted viruses (HBV, HCV and HIV infections) in Lithuanian blood donors from 2004 to 2018: The incidence/ window-period model study // Plos One. . San Francisco : Public Library of Science. ISSN 1932-6203. 2021, vol. 16, no. 2, p. 1-16. DOI: 10.1371/journal.pone.0246704. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.752; AIF: 7.700; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
5 Nedzinskienė, Laura; Jurevičienė, Elena; Visockienė, Žydrūnė; Ulytė, Agnė; Puronaitė, Roma; Kasiulevičius, Vytautas; Kazėnaitė, Edita; Burneikaitė, Greta; Navickas, Rokas. Structure and distribution of health care cost across age groups of patients with multimorbidity in Lithuania // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2021, vol. 18, no. 5, art. no. 2767, p. [1-13]. DOI: 10.3390/ijerph18052767. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
6 Jankaitytė, Guoda; Nedzinskienė, Laura. Pataisos namuose kalinčių moterų subjektyvaus sveikatos vertinimo įtaka jų gyvenimo kokybei = Health assessment impact on the quality of life of imprisoned women // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2021, Nr. 2, p. 58-63. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.2(93)/VS%202021%202(93)%20ORIG%20Kalincios%20moterys.pdf>. [DB: Index Copernicus]
7 Jankaitytė, Guoda; Nedzinskienė, Laura. Tabako vartojimas tarp pataisos namuose kalinčių moterų = Tabacco using among incarcerated women // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2021, Nr. 2, p. 46-50. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.2(93)/VS%202021%202(93)%20ORIG%20Tabako%20vartojimas.pdf>. [DB: Index Copernicus]
8 Komžienė, Ramunė; Valterytė, Neda; Žukauskienė, Milda; Samsonienė, Laimutė; Nedzinskienė, Laura. Effects of COVID-19 quarantine on physical activity and psycho-emotional health // Baltic journal of sport and health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2021, no. 2(121), p. 4-10. DOI: 10.33607/bjshs.v2i121.1082. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Narkauskaitė-Nedzinskienė, Laura; Samsonienė, Laimutė; Karanauskienė, Diana; Stankutė, Vilma. Psychomotor abilities of elderly people and their motivation to participate in organized physical activity // Experimental aging research. Philadelphia : Taylor & Francis Inc. ISSN 0361-073X. eISSN 1096-4657. 2020, vol. 46, iss. 3, p. 257-271. DOI: 10.1080/0361073X.2020.1743614. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Abstracts in Social Gerontology, BIOSIS Previews, MEDLINE, CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts, PsycInfo] [IF: 1.645; AIF: 3.986; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Liberytė, Kotryna; Meidutė, Dovilė; Nedzinskienė, Laura (temos vadovas). Priklausomybių paplitimas tarp Vilniaus pataisos namuose kalinčių vyrų // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. ISBN 9786090704103. p. 53. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
3 Valintėlienė, Rolanda; Vaitkienė, Rima; Nedzinskienė, Laura; Liuima, Vincentas; Čepienė, Jolanta; Radvinauskienė, Ilona. Įrodymais grįstų žinių perdavimo proceso sveikatos sektoriuje gairės. Vilnius : Higienos institutas, 2020. 77 p. ISBN 9786094621529. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/projektai/ESFA-V-912-01-0010/Metodinis%20dokumentas_2020.pdf> [žiūrėta 2021-01-14].

2019
1 Vileišytė, Beatričė; Nedzinskienė, Laura. Elektroninės cigaretės: vartojimas, kontrolė ir pasekmės. Literatūros apžvalga = Electronic cigaretes: consumption, control and consequences. Literature review // Visuomenės sveikata. Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 2/(85), p. 22-27. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2019.2(85)/VS%202019%202(85)%20LIT%20A%20Elektronines%20cigaretes.pdf> [žiūrėta 2019-07-18]. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Stankutė, Greta; Bružytė, Greta; Nedzinskienė, Laura; Jakimavičienė, Eglė Marija. The assessment of risk factors concerning health of incarcerated women // IHS Conference abstract book : [2018, Kaunas, Lithuania] / Lithuanian University of Health Sciences. Student Scientific Society ; [Edited by Elninas Monstavičius, Cover by Kamile Krauledaite]. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. 2018, p. 659-660.
2 Visockienė, Žydrūnė; Nedzinskienė, Laura; Puronaitė, Roma; Mikaliūkštienė, Aldona. Validation of the Lithuanian version of the 19-item audit of diabetes dependent quality of life (ADDQOL-LT) questionnaire in patients with diabetes // Health and quality of life outcomes. London : BioMed Central. ISSN 1477-7525. 2018, vol. 16, no 1, art. no 206, [p. 1-8]. DOI: 10.1186/s12955-018-1033-5. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus] [IF: 2.318; AIF: 2.702; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Kalėdienė, Ramunė; Stankūnas, Mindaugas; Šmigelskas, Kastytis; Vaičiūnas, Tomas; Mocevičienė, Reda; Petronytė, Gintarė; Jakubauskienė, Marija; Sauliūnė, Skirmantė; Nedzinskienė, Laura; Valentienė, Jolanta; Liuima, Vincentas; Kaselienė, Snieguolė; Veryga, Aurelijus; Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Beržanskytė, Aušra; Butikis, Mindaugas; Žagminas, Kęstutis; Navickas, Alvydas; Kriaučionienė, Vilma; Petraitytė, Iveta; Kanapeckienė, Virginija; Štelemėkas, Mindaugas; Liutkutė, Vaida; Joffė, Roza; Janonienė, Raimonda; Radzevičiūtė, Ieva; Pilipavičienė, Lolita; Šiupšinskas, Laimonas; Jurgutis, Arnoldas; Tarvydienė, Neringa; Kalibatas, Vytenis; Jasiukaitienė, Vilma. Sveikatos netolygumai: patirtis ir perspektyvos : vadovėlis skiriamas visuomenės sveikatos, kitų biomedicinos ir socialinių mokslų sričių studentams ir specialistams bei visiems besidomintiems sveikatos ir jos priežiūros netolygumais / [sudarytota: Ramunė Kalėdienė ; autoriai: Ramunė Kalėdienė, Mindaugas Stankūnas, Kastytis Šmigelskas, Tomas Vaičiūnas, Reda Mocevičienė, Gintarė Petronytė, Marija Jakubauskienė, Skirmantė Sauliūnė, Laura Nedzinskienė, Jolanta Valentienė, Vincentas Liuima, Snieguolė Kaselienė, Aurelijus Veryga, Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Aušra Beržanskytė, Mindaugas Butikis, Kęstutis Žagminas, Alvydas Navickas, Vilma Kriaučionienė, Iveta Petraitytė, Virginija Kanapeckienė, Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė, Roza Joffė, Raimonda Janonienė, Ieva Radzevičiūtė, Lolita Pilipavičienė, Laimonas Šiupšinskas, Arnoldas Jurgutis, Neringa Tarvydienė, Vytenis Kalibatas, Vilma Jasiukaitienė ; Recenzentai: Žemyna Milašauskienė, Abdonas Tamošiūnas ; Redaktorė Rita Malikėnienė] ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas : UAB "Arx Reklama", 2017. 291 p. : pav., lent. ISBN 9786098081978. Prieiga per internetą: <http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11961/sveikatosnetolygumuvadovelis.pdf> [žiūrėta 2017-06-14].
2 Stankutė, Greta; Bružytė, Greta; Jakimavičienė, Eglė Marija; Nedzinskienė, Laura. Nuteistųjų sveikatos problemos ir sveikatos priežiūra įkalinimo įstaigose. Literatūros apžvalga = Health problems of prisoners and health care in the penitentiary. Literature review // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2017, Nr. 3, p. 21-28. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.3(78)/VS%202017%203(78)%20LIT%20A%20Nuteistuju%20sveikata.pdf> [žiūrėta 2017-11-14]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Liuima, Vincentas; Nedzinskienė, Laura; Valentienė, Jolanta; Valintėlienė, Rolanda; Sauliūnė, Skirmantė; Kaselienė, Snieguolė. Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas savivaldybėse : metodinės rekomendacijos / [Parengė: Vincentas Liuima, Laura Nedzinskienė, Jolanta Valentienė, Rolanda Valintėlienė, Skirmantė Sauliūnė, Snieguolė Kaselienė] ; Higienos institutas ; [Recenzentai : Aušra Želvienė, Roma Bartkevičiūtė, Neringa Tarvydienė]. Vilnius : Higienos institutas, 2016. 31 p. ISBN 9786099583907. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Gyvensenos%20tyrimai_rekom.pdf> [žiūrėta 2017-01-26].
2 Valentienė, Jolanta; Nedzinskienė, Laura; Liuima, Vincentas; Mekšriūnaitė, Sandra; Sauliūnė, Skirmantė; Kaselienė, Snieguolė; Meščeriakova-Veliulienė, Olga. Sveikatos netolygumų stebėsena ir vertinimas : metodinės rekomendacijos / [Jolanta Valentienė, Laura Nedzinskienė, Vincentas Liuima, Sandra Mekšriūnaitė, Skirmantė Sauliūnė, Snieguolė Kaselienė, Olga Meščeriakova-Veliulienė]. Vilnius : Higienos institutas, 2016. 75 p. ISBN 9786094620638. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/projektai/Modelis%20Norway%20Grants/Sveikatos%20netolygumu%20stebesena.pdf> [žiūrėta 2017-01-26].

2011
1 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Butikis, Mindaugas; Venalis, Algirdas; Narkauskaitė, Laura; Jurgelėnas, Antanas. Integral approach to the quality of life conditioned by health = Integralus požiūris į gyvenimo kokybę ir sveikata // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2011, vol. 18, nr. 2, p. 79-85. DOI: 10.6001/actamedica.v18i2.1819. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier, Academic Search Complete]
2 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Jurgelėnas, Antanas; Stukas, Rimantas; Venalis, Algirdas; Paliliūnaitė, Jovita; Narkauskaitė, Laura. Gyvenimo kokybės raidos prioritetai = Development priorities of quallty of life // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, T. 21, nr. 2, priedas, p. 5-8. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/download/64/pdf> [žiūrėta 2018-02-28]. [DB: Index Copernicus]
3 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Jurgelėnas, Antanas; Stukas, Rimantas; Prapiestis, Jonas; Venalis, Algirdas; Paliliūnaitė, Jovita; Narkauskaitė, Laura. Sveikatos sąlygojamos gyvenimo kokybės sistemine raida = Sistemic development of health sti pulated quauty of life // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, T. 21, nr. 2, priedas, p. 9-13. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/download/65/pdf> [žiūrėta 2018-02-28]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Valintėlienė, Rolanda; Narkauskaitė, Laura. Smurtas - visuomenės sveikatos problema. Smurto masto ir priežasčių nustatymas // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2010, Nr. 1, p. 5-8. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/Redakc_5-8.pdf> [žiūrėta 2010-06-26]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Narkauskaitė, Laura; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Mackiewicz, Zygmunt; Šurkienė, Genė; Prapiestis, Jonas. The prevalence of psychotropic substance use and its influencing factors in lithuanian penitentiaries // Medical science monitor. Warsaw : Medical Science International Sp. z o.o. ISSN 1234-1010. 2007, vol. 13, no. 3, p. CR131-135. Prieiga per internetą: <https://www.medscimonit.com/download/index/idArt/475541>. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.607; AIF: 3.459; Q3 (2007 InCities JCR SCIE)]
2 Jurgelėnas, Antanas; Šurkienė, Genė; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Stukas, Rimantas; Buzytė, Viktorija; Baubinas, Algirdas; Kučingis, Šarūnas; Vainauskas, Saulius; Butikis, Mindaugas; Narkauskaitė, Laura. Socialiniai gyvenimo kokybės skirtumai Vilniuje // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2007, nr. 3, p. 31-37. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS_2007_3(38).pdf> [žiūrėta 2008-06-18]. [DB: Index Copernicus]
3 Narkauskaitė, Laura; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Mackevič, Zygmunt; Šurkienė, Genutė; Prapiestis, Jonas. The prevalence of psychotropic substance use and its influencing // Medical science monitor. ISSN 1234-1010. 2007, Vol. 13, iss.3, p. CR131-135. Prieiga per internetą: <http://www.medscimonit.com/pub/vol_13/no_3/9696.pdf> [žiūrėta 2007-10-16]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Index Copernicus, Scopus] [IF: 1.607; AIF: 3.459; Q3 (2007 InCities JCR SCIE)]

2006
1 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Rėklaitienė, Ona Regina; Jurgelėnas, Antanas; Zabulytė, Danguolė; Valeikienė, Vaineta; Narkauskaitė, Laura. Gyvenimo kokybės ir visuomenės sveikatos specialistų sąveika = Quality of life of social health caretakers // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2006, nr. 1-2, p. 166-170. [DB: Index Copernicus]
2 Narkauskaitė, Laura; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Prapiestis, Jonas; Lukšienė, Aloyza. Psychotropic substances: use patterns and risk factors among young offenders in Lithuania = Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ir jų rizikos veiksniai tarp Lietuvos nepilnamečių nuteistųjų // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2006, vol. 13, no. 2, p. 105-108. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier, Current Abstracts]

2005
1 Narkauskaitė, Laura; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Prapiestis, Jonas; Lukšienė, Aloyza. Problems of addiction among incarcerated women in Lithuania = Įkalintų Lietuvos moterų priklausomybės problemos // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, t. 12, nr. 2, p. 26-30. [DB: TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO)]
2 Narkauskaitė, Laura; Juozulynas, Jurgis Algirdas. Narkotikabruk och hälsovård i Litauens fängelser // Nordisk alkohol & narkotikatidskrift. ISSN 1455-0725. 2005, vol. 22, no. 2, p. 157-160.