VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Laurynas Rimševičius' publikacijų sąrašas

2021
1 Vitkauskaitė, Monika; Žvinytė, Karolina; Rimševičius, Laurynas; Kirkliauskienė, Agnė. The prevalence and risk factors of Staphylococcus aureus carriage in patients undergoing hemodialysis // Medicina: vol. 57, suppl. 1: Abstracts accepted for the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia Riga, Latvia. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2021, vol. 57, suppl. 1, p. 118. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-accepted-for-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-79th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia-riga-latvia/?fbclid=IwAR07ng3DjTjNjEU6VkSfjW_s_drwFGUEl8XfZiIgUN9qrFcu4mmAtkuU9rs>.
2 Vitkauskaitė, Monika; Kirkliauskienė, Agnė (vadov.); Rimševičius, Laurynas (vadov.). Staphylococcus aureus nešiojimas tarp hemodialize gydomų pacientų ir išskirtų padermių atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimas // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 155-156. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/Leidinys.pdf>.
3 Žulpaitė, Giedrė; Rimševičius, Laurynas (vadov.); Saukaitytė-Butvilė, Edita (vadov.). Lėtinės inkstų ligos, dializuojamiems pacientams skirtos mitybos korekcijos ir gyvybinių rodiklių stebėsenos mobiliosios aplikacijos sukūrimas // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 195-196. (Vilnius University Proceedings, ISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.

2020
1 Brauklytė, Jurgita; Rimševičius, Laurynas (vadov.). Patients with thrombotic microangiopathy treatment with Eculizumab before third kidney transplantation. Clinical case // Juvenes Pro Medicina 2020 : 16th international and 58th Polish conference, 15-16th May 2020 : the book of abstracts. Łódź : Medical University of Łódź, 2020. ISBN 9788394762735. p. 107. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/JuvenesProMedicina-2020.pdf> [žiūrėta 2020-05-21].
2 Miglinas, Marius; Jonaitytė, Julija; Poškutė, Greta; Vickienė, Alvita; Rimševičius, Laurynas; Čerkauskaitė, Agnė. The effects of different lunar phases on fluid balance and blood pressure in hemodialysis patients // Kidney international reports: vol. 5, no. 3, suppl.: ISN World Congress of Nephrology (WCN) Abstracts, 26-29 March 2020, Abu Dhabi, United Arab Emirates. New York : Elsevier Science. eISSN 2468-0249. 2020, vol. 5, no. 3, suppl. p. 312. DOI: 10.1016/j.ekir.2020.02.808. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
3 Razumienė, Julija; Gurevičienė, Vidutė; Šakinytė, Ieva; Rimševičius, Laurynas; Laurinavičius, Valdas Stanislovas. The synergy of thermally reduced graphene oxide in amperometric urea biosensor: application for medical technologies // Sensors. Basel : MDPI AG. eISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, no. 16, art. no. 4496, p. 1-16. DOI: 10.3390/s20164496. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
4 Razumienė, Julija; Gurevičienė, Vidutė; Šakinytė, Ieva; Rimševičius, Laurynas; Laurinavičius, Valdas Stanislovas. The synergy of thermally reduced graphene oxide in amperometric urea biosensor: application for medical technologies // Prime archives in sensors /editor Xin-Wei Yao. Hyderabad : Vide Leaf, 2020. ISBN 9788194517573. p. [1-30]. Prieiga per internetą: <https://videleaf.com/the-synergy-of-thermally-reduced-graphene-oxide-in-amperometric-urea-biosensor-application-for-medical-technologies/>.
5 Sukackienė, Diana; Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Vickienė, Alvita; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Risk stratification for patients awaiting kidney transplantation: Role of bioimpedance derived edema index and nutrition status // Clinical nutrition. Edinburgh : Churchill Livingstone. ISSN 0261-5614. eISSN 1532-1983. 2020, vol. 39, iss. 9, p. 2759-2763. DOI: 10.1016/j.clnu.2019.12.001. [DB: Biobase, Embase, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 7.324; AIF: 4.895; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]
6 Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas; Želvys, Arūnas. Lithuania celebrates 50 years of kidney transplantation : [editorial material] // Artificial organs. Hoboken : Wiley. ISSN 0160-564X. eISSN 1525-1594. 2020, vol. 44, no. 3, p. 228-230. DOI: 10.1111/aor.13607. [IF: 3.094; AIF: 4.173; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Rimševičius, Laurynas; Gumbys, Liutauras; Valančienė, Dileta; Miglinas, Marius. Two years of maintenance hemodialysis has a pronounced effect on arterial stiffness progression. // Aging clinical and experimental research. New York : Springer International Publishing AG. ISSN 1594-0667. eISSN 1720-8319. 2019, vol. 31, no. 2, p. 193-199. DOI: 10.1007/s40520-018-0971-4. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.697; AIF: 3.459; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Vickienė, Alvita; Ryliškytė, Ligita; Badarienė, Jolita; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Should we calculate arterial stiffness gradient in middle-aged women with increased cardiovascular risk? // Blood pressure. Abingdon : Taylor & Francis Group. ISSN 0803-7051. eISSN 1651-1999. 2019, vol. 28, iss. 3, p. 199-205. DOI: 10.1080/08037051.2019.1591921. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.169; AIF: 4.233; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Poškutė, Greta; Jonaitytė, Julija; Rimševičius, Laurynas (vadov.); Vickienė, Alvita (vadov.). Hemodializuojamų pacientų hipervolemijos priklausomybė nuo mėnulio fazės // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701607. p. 104. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-27].
4 Vitkauskaitė, Monika; Žvinytė, Karolina; Rimševičius, Laurynas (vadov.); Kirkliauskienė, Agnė (vadov.). Hemodialize gydomų pacientų Staphylococcus aureus nešiojimo ir išskirtų padermių atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimas // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 103. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-09-15].
5 Rimševičius, Laurynas; Vencevičius, Karolis; Eitavičiūtė, Ieva; Miglinas, Marius. Relationship between quality of life and mental state in hemodialysis patients // Nephrology dialysis transplantation: 56th Congress of the European-Renal-Association (ERA)-European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA) - Burden, Access and Disparities in Kidney Disease, Budapest, Hungary, Jun 13-16, 2019. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0931-0509. eISSN 1460-2385. 2019, vol. 34, suppl. 1, art. no. SP670, p. 581. DOI: 10.1093/ndt/gfz103.SP670. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.531; AIF: 3.179; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Sukackienė, Diana; Rimševičius, Laurynas; Kiverytė, Silvija; Marcinkevičienė, Kristina; Bratchikov, Maksim; Dalia, Zokaityte; Tyla, Ramūnas; Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Miglinas, Marius. A case of successfully treated relapsing peritoneal dialysis-associated peritonitis caused by Gordonia bronchialis in a farmer // Néphrologie & thérapeutique. Milano ; Paris : Elsevier Masson. ISSN 1769-7255. eISSN 1872-9177. 2018, Vol. 14, no 2, p. 109-111. DOI: 10.1016/j.nephro.2017.09.006. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.812; AIF: 3.292; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Barškutytė, Liucija; Vilšinskaitė, Donata-Saulė; Rimševičius, Laurynas. Ūminis inkstų pažeidimas susijęs su nėštumu = Acute kidney injury in pregnancy // Laboratorinė medicina : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, T. 20, nr. 3, p. 215-219. [DB: Index Copernicus]
3 Maldžiūtė, Diana; Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas. Su nėštumu susijęs atipinis hemolitinis ureminis sindromas: atvejo aprašymas ir literatūros apžvalga = Pregnancy related atypical hemolytic uremic syndrome: case report // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, nr. 3, p. 36-39. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.037. [DB: Index Copernicus]
4 Laučyte Cibulskienė, Agnė; Ginčaitė, Alvita; Rimševičius, Laurynas; Ryliškytė, Ligita; Laucevičius, Aleksandras; Miglinas, Marius. Should we calculate aortic-brachial gradient in women? Results of a large cohort study // Journal of hypertension. Philadelphia : Wolters Kluwer Health. ISSN 0263-6352. eISSN 1473-5598. 2018, Vol. 36, Suppl. 1, p. 141. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.209; AIF: 4.183; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
5 Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Boreikaitė, Evelina; Aučina, Gediminas; Gudynaitė, Miglė; Rudminienė, Ilona; Anisko, Sigita; Vareikienė, Loreta; Gumbys, Liutauras; Valančienė, Dileta; Ryliškytė, Ligita; Strupas, Kęstutis; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Usefulness of pretransplant aortic arch calcification evaluation for kidney transplant outcome prediction in one year follow-up // Renal failure. Abingdon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 0886-022X. eISSN 1525-6049. 2018, vol. 40, iss. 1, p. 201-208. DOI: 10.1080/0886022X.2018.1455588. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.687; AIF: 3.292; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
6 Kantauskaitė, Marta; Rimševičius, Laurynas; Sukackienė, Diana; Miglinas, Marius. Changes in fat and lean mass among stable hemodialysis patients // Nephrology, dialysis, transplantation. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0931-0509. eISSN 1460-2385. 2018, vol. 33, suppl. 1, abstract no. SP393, p. i479. DOI: 10.1093/ndt/gfy104.SP393. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [IF: 4.198; AIF: 3.245; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
7 Sukackienė, Diana; Kantauskaitė, Marta; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius; Dalia, Aleknienė; Kučinskis, Genadijus; Želvys, Arūnas; Čekauskas, Albertas. Hypothermic machine perfusion of kidneys from extended criteria donors: single center experience // Life Sciences Baltics 2018 international forum in the Baltics for world-class biotechnology, pharmaceutical and medical : September 26-27, 2018, Vilnius, Lithuania = „Life Sciences Baltics 2018“ – 4-tasis tarptautinio masto gyvybės mokslų forumas : rugsėjo 26-27, 2018, Vilnius. Vilnius. 2018, [p. 1].
8 Rimševičius, Laurynas; Galkauskas, Domantas; Lavinskas, Vaitiekus Julius; Šestelinska, Evelina; Mačionienė, Ernesta; Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Rėkutė, Skirmantė; Miglinas, Marius. Gastric antral vascular ectasia should not be overlooked in erythropoietin resistance: a series of case reports = Skrandžio urvo kraujagyslių ektazija - atsparios gydymui eritropoetinu anemijos priežastys // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, t. 25, Nr. 4, p. 219-225. DOI: 10.6001/actamedica.v25i4.3932. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]

2017
1 Rimševičius, Laurynas; Bagarauskytė, Roberta; Griškevičius, Antanas; Audzijonienė, Judita; Griškevičius, Laimonas; Miglinas, Marius. Successful adsorption of anti-A/B antibodies with multiple personal use columns in AB0 incompatible kidney recipients: A single centre experience : letter to the editor // Journal of clinical apheresis. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc. ISSN 0733-2459. eISSN 1098-1101. 2017, Vol. 32, no 3, p. 205-207. DOI: 10.1002/jca.21481. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.392; AIF: 4.528; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Ginčaitė, Alvita; Rimševičius, Laurynas; Ryliškytė, Ligita; Badarienė, Jolita; Laucevičius, Aleksandras; Miglinas, Marius. Risk factors of arterial stiffness measured by cardio-ankle vascular index in patients with mildly decreased glomerular filtration rate // Journal of hypertension. Philadelphia : Wolters Kluwer Health. ISSN 0263-6352. eISSN 1473-5598. 2017, Vol. 35, e-suppl. 2, p. e100. DOI: 10.1097/01.hjh.0000523240.58766.34. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.099; AIF: 4.102; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Nephrology crossword: transplantation in a box // Kidney international. London : Nature Publishing Group. ISSN 0085-2538. eISSN 1523-1755. 2017, Vol. 91, no 1, p. 257-258. DOI: 10.1016/j.kint.2016.06.034. [DB: MEDLINE, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 8.429; AIF: 3.387; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Petravičiūtė, Modesta; Gudynaitė, Miglė; Gumbys, Liutauras; Valančienė, Dileta; Galiauskienė, Kristina; Ryliškytė, Ligita; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius; Strupas, Kęstutis. Mismatch between stiffness in elastic and muscular arteries as a predictor of vascular calcification in dialysis patients // Aging clinical and experimental research. New York : Springer International Publishing AG. 2017, first on line, p. 1-8. DOI: 10.1007/s40520-017-0787-7. [DB: PsycInfo, MEDLINE, Embase, Abstracts in Social Gerontology, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
5 Rimševičius, Laurynas; Sukackienė, Diana; Tamulytė, Giedrė; Kirkilaitė, Greta; Miglinas, Marius. Psoriasis in a patient on peritoneal dialysis: a two-sided mirror // Iranian journal of kidney diseases. Tehran : Iranian Society of Nephrolgy. ISSN 1735-8582. eISSN 1735-8604. 2017, Vol. 11, no 1, p. 70-73. Prieiga per internetą: <http://www.ijkd.org/index.php/ijkd/article/view/2789/901> [žiūrėta 2017-11-28]. [DB: MEDLINE, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.192; AIF: 3.387; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
6 Miglinas, Marius; Ginčaitė, Alvita; Rimševičius, Laurynas; Ryliškytė, Ligita; Badarienė, Jolita; Laucevičius, Aleksandras. Differences in arterial stiffness measured by cardio-ankle vascular index in patients with normal and decreased renal function // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2017, Vol. 20, p. 92. DOI: 10.1016/j.artres.2017.10.141. [DB: Scopus, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.143; AIF: 4.102; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
7 Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Aučina, Gediminas; Boreikaitė, Evelina; Petravičiūtė, Modesta; Gudynaitė, Miglė; Gumbys, Liutauras; Teresius, Nerijus; Valančienė, Dileta; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius; Strupas, Kęstutis. Usefulness of pretransplant aortic arch calcification evaluation for outcome prediction after deceased kidney transplant // Transplant international. Hoboken : Wiley. ISSN 0934-0874. eISSN 1432-2277. 2017, Vol. 30, Suppl. 2, abstract no. OS115, p. 45-46. DOI: 10.1111/tri.13051. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Academic Search Premier, Current Contents, MEDLINE, ProQuest Central] [IF: 3.196; AIF: 2.786; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
8 Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Boreikaitė, Evelina; Aučina, Gediminas; Gudynaitė, Miglė; Rudminienė, Ilona; Anisko, Sigita; Vareikienė, Loreta; Gumbys, Liutauras; Valančienė, Dileta; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius; Strupas, Kęstutis. Arterijų standumo ir aortos lanko kalcifikacijos vertinimo svarba transplantuojant inkstus = Importance of arterial stiffness and aortic arch calcification evaluation in kidney transplantation // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, t. 19, nr 4, p. 217-223. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/734/2017> [žiūrėta 2018-12-20]. [DB: Index Copernicus]
9 Sukackienė, Diana; Rimkus, Arnas; Sakalauskaitė, Greta; Laukytė-Slėnienė, Monika; Gumbienė, Lina; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Prevelence of pulmonary hypertension signs in 63 patients on regular hemodialysis // Medicina: vol. 53, suppl. 1 : abstracts from 26th Nordic-Baltic Congress of Cardiology in Vilnius, Lithuania, June 1-3, 2017. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2017, vol. 53, suppl. 1, p. 85. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/abstracts-from-26th-nordic-baltic-congress-of-cardiology-in-vilnius-lithuania-june-1-3-2017/> [žiūrėta 2019-05-21].

2016
1 Razumienė, Julija; Gurevičienė, Vidutė; Dagys, Marius; Šakinytė, Ieva; Jonuška, Algimantas; Rimševičius, Laurynas; Marchenko, Svitlana; Soldatkin, Alexey. Development of multi-parameter analyser based on electrochemical urea biosensors and electrolyte electrodes for monitoring of hemodialysis patients // BIOSTEC 2016: Proceedings of the 9th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, Rome, Italy, February 21 - 23, 2016. Vol. 1: BIODEVICES, : SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda, 2016. ISBN 9789897581700. p. 93-101.
2 Stankevičius, Dainius; Petrėnas, Andrius; Sološenko, Andrius; Grigutis, Mantas; Januškevičius, Tomas; Rimševičius, Laurynas; Marozas, Vaidotas. Photoplethysmography-based system for atrial fibrillation detection during hemodialysis // IFMBE proceedings: Medicon 2016: XIV Mediterranean conference on medical and biological engineering and computing, Paphos, Cyprus, March 31st - April 2nd 2016 / E. Kyriacou, S. Christofides, C.S. Pattichis (eds.). Cham : Springer, 2016. ISBN 9783319327013. eISBN 9783319327037. ISSN 1680-0737. eISSN 1433-9277. 2016, vol. 57, p. 79-82. DOI: 10.1007/978-3-319-32703-7_17. [DB: Scopus, Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
3 Nikartaitė, Raminta; Rimševičius, Laurynas; Vareikienė, Loreta; Sukackienė, Diana; Kontrimavičiūtė, Eglė; Miglinas, Marius. Išankstinė inkstų transplantacija: VUL SK patirtis = Preemptive living donor kidney transplantation: a single center experience // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 218-222. DOI: 10.15591/mtp.2016.034. [DB: Index Copernicus]
4 Rėkutė, Skirmantė; Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas. Dažniausi apsinuodijimo grybais sindromai ir inkstų pažeidimai = The most common mushroom poisoning syndromes and kidney injury // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 213-217. DOI: 10.15591/mtp.2016.033. [DB: Index Copernicus]
5 Janiūnienė, Eglė; Šydeikis, Kipras; Kazakevičius, Darius; Šydeikienė, Raminta; Rimševičius, Laurynas. Radiologinių tyrimų reikšmė diagnozuojant pielonefritą = Importance of radiology in the diagnosis of pyelonephritis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 207-212. DOI: 10.15591/mtp.2016.032. [DB: Index Copernicus]
6 Čergelytė, Indrė; Grigutis, Mantas; Januškevičius, Tomas; Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas. Ikidializinių pacientų mokymas = Predialysis patients education // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 203-206. DOI: 10.15591/mtp.2016.031. [DB: Index Copernicus]
7 Pavinič, Jelena; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Klaidingai teigiamas žmogaus imunodeficito viruso testas - ar tai kliūtis inksto transplantacijai? = False positive test for human immunodeficiency virus: is it a barrier for kidney transplantation? // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 259-260. DOI: 10.15591/mtp.2016.043. [DB: Index Copernicus]
8 Lavinskas, Vaitiekus Julius; Jucaitis, Tomas; Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas. Skrandžio urvo kraujagyslių ektazija ir lėtinė inkstų liga: klinikinis atvejis = Gastric antral vascular ectasia and chronic kidney disease: case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 256-258. DOI: 10.15591/mtp.2016.042. [DB: Index Copernicus]
9 Rauluševičiūtė, Ieva; Usavičienė, Emilija; Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Ortostatinės hipotenzijos paplitimas tarp sergančiųjų arterine hipertenzija = Prevalence of orthostatic hypotension among hypertensive patients // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 239-242. DOI: 10.15591/mtp.2016.038. [DB: Index Copernicus]
10 Tytmonas, Evaldas; Vinikovas, Artūras; Mačionienė, Ernesta; Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas. Glomerulonefritų imunosupresinio gydymo komplikacijos = Complications of glomerulonephritis immunosuppressive treatment // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 233-238. DOI: 10.15591/mtp.2016.037. [DB: Index Copernicus]
11 Markevičiūtė, Mantė; Matusevičiūtė, Audronė; Dlugauskas, Edgaras; Danilevičiūtė, Vita; Rimševičius, Laurynas. Depresijos simptomų paplitimas tarp 3–5 stadijų lėtine inkstų liga sergančių pacientų = Prevalence of depressive symptoms among patients with stage 3-5 chronic kidney disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 3, p. 228-232. DOI: 10.15591/mtp.2016.036. [DB: Index Copernicus]
12 Rimševičius, Laurynas; Ginčaitė, Alvita; Vicka, Vaidas; Sukackienė, Diana; Pavinič, Jelena; Miglinas, Marius. Malnutrition assessment in hemodialysis patients: role of bioelectrical impedance analysis phase angle // Journal of renal nutrition. Philadelphia : W.B. Saunders Co - Elsevier Inc. ISSN 1051-2276. eISSN 1532-8503. 2016, Vol. 26, Iss. 6, p. 391-395. DOI: 10.1053/j.jrn.2016.05.004. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.318; AIF: 3.209; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Kubiliūtė, Dainora; Rimševičius, Laurynas; Tyla, Ramūnas; Miglinas, Marius. Inkapsuliuojanti pilvaplėvės sklerozė - reta ir pavojinga peritoninės dializės komplikacija: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Encapsulating peritoneal sclerosis - rare and serious complication of peritoneal dialysis: presentation of case and review of literature // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 259-266. DOI: 10.15591/mtp.2015.042. [DB: Index Copernicus]
2 Grigutis, Mantas; Januškevičius, Tomas; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Ateities medicinos kryptys: telenefrologija = Future directions in medicine: telenephrology // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 671-674. DOI: 10.15591/mtp.2015.104. [DB: Index Copernicus]
3 Mockevičiūtė, Eglė; Noreikytė, Miglė; Rimševičius, Laurynas; Galgauskas, Saulius; Skvarciany, Inesa. Hemodialize gydomų pacientų akių pakitimai = Visual impairment in patients receiving long-term hemodialysis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 708-711. DOI: 10.15591/mtp.2015.111. [DB: Index Copernicus]
4 Musteikytė, Audrė; Narkevičiūtė, Evelina; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Pakaitine inkstų terapija gydomų pacientų miego kokybės tyrimas = Sleep quality evaluation in patients on renal replacement // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 712-716. DOI: 10.15591/mtp.2015.112. [DB: Index Copernicus]
5 Janiūnienė, Eglė; Brazdžiūtė, Ernesta; Rimševičius, Laurynas; Valančienė, Dileta; Kurminas, Marius. Policistinių inkstų a. renalis embolizacija: klinikinis atvejis = Renal artery embolization of polycystic kidneys: case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 721-724. DOI: 10.15591/mtp.2015.114. [DB: Index Copernicus]
6 Kurlavičius, Domas; Lukaševič, Diana; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Klinikinis atvejis: ar tai kalcifilaksija? = Case report: is it calciphylaxis? // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 725-727. DOI: 10.15591/mtp.2015.115. [DB: Index Copernicus]
7 Kaladžinskaitė, Justina; Brazdžiūtė, Ernesta; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Skystis pleuros ertmėje ir ūminis inkstų pažeidimas - netipiškas hematologinės ligos pasireiškimo atvejis = Pleural effusion and acute kidney injury: atypical manifestation of hematological malignancy // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 731-734. DOI: 10.15591/mtp.2015.117. [DB: Index Copernicus]
8 Kasnauskaitė, Irma; Lukaševič, Diana; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Klinikinis atvejis: dviguba mechaninė peritoninės dializės komplikacija = Case report: double mechanic complication of peritoneal dialysis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.2, p. 728-730. DOI: 10.15591/mtp.2015.116. [DB: Index Copernicus]
9 Ginčaitė, Alvita; Vicka, Vaidas; Rimševičius, Laurynas; Kopūstaitė, Inga; Miglinas, Marius; Laučytė-Cibulskienė, Agnė. Bioimpedanso reikšmė hemodializuojamų pacientų mitybos būklei nustatyti = Bioimpedance value for assessing nutritional status in hemodialysis patients // Medicinos teorija ir praktika = Theory and Practice in medicine. Vilnius : VšĮ "Medicinos mintis". ISSN 1392-1312. 2015, t. 21, Nr. 4.2, p. 697-702. [DB: Index Copernicus]
10 Rimševičius, Laurynas; Kaklauskaitė, Gintarė; Rekašius, Tomas; Miglinas, Marius; Badarienė, Jolita; Čypienė, Alma; Ryliškytė, Ligita; Kovaitė, Milda; Petrulionienė, Žaneta; Kasiulevičius, Vytautas; Laucevičius, Aleksandras. Body mass index as the key obesity-related predictor of changes in echocardiogram parameter sindicative of left ventricular hypertrophy. // Journal of hypertension. London : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0263-6352. 2015, Vol. 33, e-Supplement 1, p. 167. DOI: 10.1097/01.hjh.0000467837.00956.95. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, BIOSIS Previews] [IF: 5.062; AIF: 4.074; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]
11 Miglinas, Marius; Kaklauskaitė, Gintarė; Rimševičius, Laurynas; Rekašius, Tomas; Badarienė, Jolita; Ryliškytė, Ligita; Petrulionienė, Žaneta; Kasiulevičius, Vytautas; Laucevičius, Aleksandras. Body mass index as an obesity indicator of the best predictive value for cardiovascular disease risk factors in a cohort of middle aged high risk patients // Hospitalis. Zurich : Hospitalis Verlag AG. ISSN 0018-5930. 2015, Vol. 85, Suppl. 1, p. 7S. [DB: PubMed/Medline (nenaudotinas)]
12 Maliukevičiūtė, Indrė; Bagarauskytė, Roberta; Rimševičius, Laurynas; Griškevičius, Antanas; Audzijonienė, Judita; Želvys, Arūnas; Jankevičius, Feliksas; Anisko, Sigita; Rudminienė, Ilona; Vareikienė, Loreta; Aleknienė, Dalia; Ašakienė, Eglė; Miglinas, Marius. AB0 nesuderinamumas neturi įtakos ankstyvam inkstų transplantato funkcionavimui po gyvų donorų organų transplantacijos = AB0 incompatibility does not have an influence on early kidney graft survival in living related donor transplantation // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos diagnostikos centras. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 231-234. DOI: 10.15591/mtp.2015.035. [DB: Index Copernicus]
13 Daugirdaitė, Severija; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Išankstinė transplantacija – pirmas pasirinkimas gydant galutinės stadijos lėtinę inkstų ligą = Preemptive transplantation as a first line treatment for end stage chronic kidney disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos diagnostikos centras. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 243-247. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-21-2.2_18str_243-247.pdf> [žiūrėta 2015-07-02]. [DB: Index Copernicus]
14 Nemuraitė, Gintarė; Narutytė, Evelina; Rimševičius, Laurynas; Tyla, Ramūnas; Kučinskis, Genadijus; Želvys, Arūnas; Miglinas, Marius. Sėkminga pasagos formos inksto transplantacija iš mirusio donoro = Successful transplantation of split horseshoe kidney from a deceased donor // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos diagnostikos centras. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 248-250. DOI: 10.15591/mtp.2015.039.
15 Januškevičius, Tomas; Grigutis, Mantas; Rimševičius, Laurynas; Sološenko, Andrius; Stankevičius, Dainius; Miglinas, Marius. Damoklo kardas: širdies įvykiai dializės metu = The sword of Damocles: intradialytic cardiac events // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos diagnostikos centras. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 251-255. DOI: 10.15591/mtp.2015.040.

2014
1 Rimševičius, Laurynas; Maliukevičiūtė, Indrė; Aleknienė, Dalia; Ašakienė, Eglė; Griškevičius, Laimonas; Želvys, Arūnas; Jankevičius, Feliksas; Miglinas, Marius. ABO incompatibility does not have an influence on early kidney graft survival in living related donor transplantation // European urology supplements. Amsterdam : Elsevier science BV. ISSN 1569-9056. 2014, vol. 13, iss. 2, p. e1196. DOI: 10.1016/S1569-9056(14)50050-4. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), ScienceDirect, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas)] [IF: 4.783; AIF: 2.904; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
2 Rimševičius, Laurynas; Steponavičiūtė, R.; Aleknienė, Dalia; Ašakienė, Eglė; Želvys, Arūnas; Jankevičius, Feliksas; Miglinas, Marius. Analysis of infections requiring hospitalization in a cohort of renal allograft recipients // European urology supplements. Amsterdam : Elsevier science BV. ISSN 1569-9056. 2014, vol. 13, iss. 2, p. e1197. DOI: 10.1016/S1569-9056(14)50051-6. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), ScienceDirect, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas)] [IF: 4.783; AIF: 2.904; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
3 Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius; Laucevičius, Aleksandras. Renal profile in a cohort of patients with high cardiovascular risk // Journal of hypertension. London : Lippincott Williams & Wilkins, Ltd. ISSN 0263-6352. 2014, vol. 32, e-suppl. 1, p. e262-e263. Prieiga per internetą: <http://www.hypertension2014.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/ESH-ISH-2014-Abstract-Book-Poster-June-14.pdf> [žiūrėta 2016-07-04]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, BIOSIS Previews] [IF: 4.720; AIF: 4.226; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
4 Miglinas, Marius; Mitrikevičienė, Jurgita; Rimševičius, Laurynas. Hypertension as a risk factor to develop contrast induced nephropathy in a cohort of patients who underwent urgent percutaneous coronary intervention // Journal of hypertension. London : Lippincott Williams & Wilkins, Ltd. ISSN 0263-6352. 2014, vol. 32, e-suppl. 1, p. e266. Prieiga per internetą: <http://www.hypertension2014.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/ESH-ISH-2014-Abstract-Book-Poster-June-14.pdf> [žiūrėta 2014-09-25]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, BIOSIS Previews] [IF: 4.720; AIF: 4.226; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
5 Šimeliūnas, Emilis; Bliūdžiūtė, Kristina; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Kraujagyslinės hemodializės jungtys: klinikinis atvejis ir apžvalga // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 3, p. 271-275. DOI: 10.15591/mtp.2014.045. [DB: Index Copernicus]
6 Steponavičiūtė, Rugilė; Rimševičius, Laurynas; Aleknienė, Dalia; Ašakienė, Eglė; Želvys, Arūnas; Jankevičius, Feliksas; Miglinas, Marius. Stacionare gydytų infekcinių ligų paplitimas tarp ligonių po inksto transplantacijos // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 3, p. 265-270. DOI: 10.15591/mtp.2014.044. [DB: Index Copernicus]
7 Kantauskaitė, Marta; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Hemodialize gydimų pacientų mitybos vertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 3, p. 251-255. DOI: 10.15591/mtp.2014.041. [DB: Index Copernicus]
8 Čergelytė, Indrė; Gerikienė, Vitalija; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Pacientų gyvybinių veiklų vertinimas ir komplikacijų prevencijos būdai ankstyvuoju periodu po inksto transplantacijos // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 3, p. 244-250. DOI: 10.15591/mtp.2014.040. [DB: Index Copernicus]
9 Polianskis, Marius; Vainutienė, Vija; Rimševičius, Laurynas; Polianskytė, Ieva; Miglinas, Marius; Lesinskas, Eugenijus. Dializuojamų ligonių klausa // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 3, p. 239-243. DOI: 10.15591/mtp.2014.039. [DB: Index Copernicus]
10 Rimševičius, Laurynas; Kaklauskaitė, Gintarė; Rekašius, Tomas; Badarienė, Jolita; Laucevičius, Aleksandras; Miglinas, Marius. Inkstų pažeidimo paplitimas nacionalinėje patikros programoje tarp suaugusių vidutinio amžiaus asmenų, turinčių didelę kardiovaskulinę rizilą // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 3, p. 231-238. DOI: 10.15591/mtp.2014.038. [DB: Index Copernicus]
11 Gudynaitė, Miglė; Rimševičius, Laurynas; Daugirdaitė, Severija; Miglinas, Marius. Namų dializė: privalumai ir trūkumai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 3, p. 207-212. DOI: 10.15591/mtp.2014.033. [DB: Index Copernicus]
12 Minkovskienė, Ana; Spirgienė, Lina; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Hemodializuojamų pacientų mitybos mokymo ir savirūpos sąsajos, atsižvelgiant į socialinio išmokimo teoriją ir savirūpos modelį = : Associations between nutrition training and self-care status in heamodialysis patients according to the social learning theory and self-care model // Medicinos teorija ir praktika = Theory and practice in medicine. Vilnius : Medicinos mintis ; Vilniaus medicinos draugija. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, Nr. 3, p. 225-230. DOI: 10.15591/mtp.2014.037. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Rimševičius, Laurynas; Aksionova, Diana; Miglinas, Marius; Badarienė, Jolita; Ryliškytė, Ligita; Čypienė, Alma; Kasiulevičius, Vytautas; Barzdenytė, Mantė; Tracevičiūtė, Justina; Laucevičius, Aleksandras. Rationale of screening for early kidney damage in patients with high cardiovascular risk: nephrologist’s point of view // Seminars in cardiovascular medicine. Vilnius : Lietuvos širdies asociacija. ISSN 1822-7767. 2013, vol. 19, p. 1-8. DOI: 10.2478/semcard-2013-0001. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Miglinas, Marius; Brazdžiūtė, Ernesta; Rimševičius, Laurynas. The regulation of IgA class switching // Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai : [tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilnius] = Evolutionary medicine: new solutions for the old problems : the international conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 36.
2 Rimševičius, Laurynas; Beržanskytė, Sandra; Strainys, Tomas; Supranavičienė, Lilija; Miglinas, Marius. Risk factors of arterio-venous fistula early thrombosis in patients on chronic hemodialysis // XI Baltic Nephrology Conference, September 20-22, 2012, Tartu, Estonia : programme and abstract book. Tartu. 2012, p. 59.
3 Rimševičius, Laurynas; Tracevičiūtė, Justina; Ryliškytė, Ligita; Badarienė, Jolita; Čypienė, Alma; Petrulionienė, Žaneta; Miglinas, Marius; Laucevičius, Aleksandras. The influence of ages on kidney function among patients with metabolic syndrome // XI Baltic Nephrology Conference, September 20-22, 2012, Tartu, Estonia : programme and abstract book. Tartu. 2012, p. 68.
4 Lukaševič, Diana; Miglinas, Marius; Ašakienė, Eglė; Rimševičius, Laurynas; Kubilūtė, Dainora. Antibody mediated changes in allograft biopsies // XI Baltic Nephrology Conference, September 20-22, 2012, Tartu, Estonia : programme and abstract book. Tartu. 2012.
5 Miglinas, Marius; Ašakienė, Eglė; Vareikienė, Loreta; Aleknienė, Dalia; Supranavičienė, Lilija; Rimševičius, Laurynas; Želvys, Arūnas; Griškevičius, Antanas; Griškevičius, Laimonas. The first AB0-incompatible kidney transplantation in Lithuania and Baltic States // XI Baltic Nephrology Conference, September 20-22, 2012, Tartu, Estonia : programme and abstract book. Tartu. 2012, p. 55.
6 Rimševičius, Laurynas; Chalkovskaja, Ana; Rudminienė, Ilona; Anisko, Sigita; Mateikaitė, Kastė; Skebas, Karolis; Laučytė, Agnė; Stanevičienė, Aldona; Rainienė, Tatjana; Razukas, Vytautas-Stepas; Miglinas, Marius. Risk factors for urinary tract infection in early period after renal transplantation and its impact on long-term graft and patient survival = Šlapimo takų infekcijos rizikos faktoriai ankstyvuoju laikotarpiu po inkstų transplantacijos ir jų įtaka inkstų transplantų bei pacientų išgyvenamumui // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 545-549. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_5_545%E2%80%93549p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]
7 Kubilūtė, Dainora; Rimševičius, Laurynas; Ryliškytė, Ligita; Galiauskienė, Kristina; Gvozdovičienė, Ieva; Miglinas, Marius. Suvartojamo druskos kiekio įtaka arterijų standumui // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 558-563. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_8_558%E2%80%93563p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]
8 Vilčiauskaitė, Jurgita; Rimševičius, Laurynas; Naruševičiūtė, Ieva; Ožalinskaitė, Agnė; Miglinas, Marius. Kontrastinės nefropatijos po skubios koronarografijos dažnis ir rizikos veiksniai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 539-544. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_4_539%E2%80%93544p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]
9 Strainys, Tomas; Beržanskytė, Sandra; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Kateterinio sepsio sukėlėjų ir rizikos veiksnių hemodializuotiems pacientams nustatymas ir įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 534-538. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_3_534-538p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]
10 Beržanskytė, Sandra; Strainys, Tomas; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Ankstyvų arterioveninių jungčių trombozių išsivystymo hemodializuojamiems pacientams rizikos veiksnių nustatymas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 529-533. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_2_529-533p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]
11 Saukaitytė, Edita; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Odos pažeidimai po inksto transplantacijos (literatūros apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 522-528. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_1_522-528p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]
12 Rimševičius, Laurynas; Tracevičiūtė, Justina; Ryliškytė, Ligita; Badarienė, Jolita; Čypienė, Alma; Petrulionienė, Žaneta; Kasiulevičius, Vytautas; Miglinas, Marius; Laucevičius, Aleksandras. Galutinių glikozilinimo produktų kaupimosi sąsajos su ankstyvu inkstų pažeidimu organizme ligonių, sergančių metaboliniu sindromu // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 588-591. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_12_588–591p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]
13 Rimševičius, Laurynas; Kubilūtė, Dainora; Lukaševič, Diana; Ašakienė, Eglė; Miglinas, Marius. Antibody mediated changes in allograft biopsies // 24th International Congress of The Transplantation Society, Berlin, Germany, July 15-19 2012 : posters. Berlin : Deutsche Transplantationsgesellschaft. 2012, Art. no. 30 PO31. Prieiga per internetą: <http://www.postersessiononline.com/173580348_eu/congresos/24tts/aula/-PO31_30_24tts.pdf> [žiūrėta 2013-01-07].

2011
1 Rimševičius, Laurynas; Skorniakov, Viktor; Laucevičius, Aleksandras; Miglinas, Marius. Evaluation of estimated glomerular filtration rate using Cockroft Gault and CKD-EPI formulas in a cohort of patients with metabolic syndrome and diabetes mellitus // Journal of hypertension. London : Lippincott Williams & Wilkins, Ltd. ISSN 0263-6352. 2011, Vol. 29, suppl. A, p. e421 [p. 1]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, BIOSIS Previews] [IF: 4.021; AIF: 4.121; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]
2 Navickas, Rokas; Rimševičius, Laurynas; Ryliškytė, Ligita; Visockienė, Žydrūnė; Ozery-Flato, Michal; Kovaitė, Milda; Badarienė, Jolita. Cardiovascular risk in the view of individual risk factors in patients with more than 1 risk factor present // Artery 11 : the eleventh conference in a series of meetings to provide a forum for discusion on arterial structure and function : final programme and abstracts, 13th-15th October, 2011, Paris, France. Paris. 2011, [p. 1].
3 Rimševičius, Laurynas; Skorniakov, Viktor; Laucevičius, Aleksandras; Miglinas, Marius. Evaluation of estimated glomerular filtration rate using cockroft gault and CKD-EPI fprmulas in a cohort of patients // 21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, Milan, June 17-20, 2011 : poster guide. Milan. 2011, [1 p.].
4 Navickas, Rokas; Rimševičius, Laurynas; Ryliškytė, Ligita; Visockienė, Žydrūnė; Ozery-Flato, Michal; Laucevičius, Aleksandras; Kovaitė, Milda; Badarienė, Jolita. Cardiovascular risk in the view of individual risk factors in patients with more than 1 risk factor present // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2011, Vol. 5, iss. 4, p. 199. DOI: 10.1016/j.artres.2011.10.182.
5 Miglinas, Marius; Rimševičius, Laurynas; Supranavičienė, Lilija; Želvys, Arūnas; Vareikienė, Loreta; Aleknienė, Dalia; Griškevičius, Laimonas. The First ABO-Incompatible Kidney Transplantation in Lithuania and Baltic States // Therapeutic apheresis and dialysis. Richmond : Wiley-Blackwell Publishing Asia. ISSN 1744-9979. 2011, Vol. 15, no. 4, p. a22. DOI: 10.1111/j.1744-9987.2011.01006.x. [DB: Embase, MEDLINE, PubMed, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.391; AIF: 3.973; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Miglinas, Marius; Baranauskas, Arvydas; Rimševičius, Laurynas. Primary hyperaldosteronism: hypertensive patients are underinvestigated // Cardiology. Basel : Karger. ISSN 0008-6312. 2009, vol. 113, suppl. 1, p. 100-101. [IF: 1.637; AIF: 3.779; Q3 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Miglinas, Marius; Anisko, Sergej; Rimševičius, Laurynas; Skebienė, Daiva; Šlepikienė, Valerija; Aleknienė, Dalia; Razukas, Vytautas-Stepas. High uncidence of renovascular disease in a tertiary referral center in Lithuania // Journal of hypertension. London : Lippincott Williams & Wilkins, Ltd. ISSN 0263-6352. 2009, vol. 27, suppl. 4, p. s226. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, BIOSIS Previews] [IF: 4.988; AIF: 4.545; Q1 (2009 InCities JCR SCIE)]
3 Rimševičius, Laurynas; Rudminienė, Ilona; Miglinas, Marius; Hohenstein, Katharina; Watschinger, Bruno. Differences in patients waiting for a kidney transplant at two European transplant centers // Nephrology, dialysis, transplantation. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0931-0509. 2009, suppl. 2, p. [1]. DOI: 10.1093/ndtplus/2.s2.35. [DB: Current Contents / Clinical Medicine, CAB Abstracts, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.306; AIF: 2.850; Q1 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Miglinas, Marius; Razukas, Vytautas-Stepas; Rimševičius, Laurynas; Ašakienė, Eglė. Renal histology in recipients with cyclosporine to sirolimus conversion based therapy // Transplantation and the kidney: new insights into pathogenesis and management of CAD, September 25 - 28, 2008 - Rome, Italy. Rome. 2008, p. 23.