VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Margarita Poškutė' publikacijų sąrašas

2020
1 Aliukonis, Vygintas; Poškutė, Margarita; Gefenas, Eugenijus. Perish or publish dilemma: challenges to responsible authorship // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, no. 3, art. no. 123, p. [1-11]. DOI: 10.3390/medicina56030123. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.430; AIF: 5.181; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Poškutė, Margarita. Atviroji prieiga - didesnės galimybės mokslininkams // Mokslo Lietuva [Elektroninis išteklius]. 2015, gruodžio 8, p. 1-2. Prieiga per internetą: <http://mokslolietuva.lt/2015/12/atviroji-prieiga-didesnes-galimybes-mokslininkams/>.

2014
1 Poškutė, Margarita. Kultūros ir jos sintezės refleksija XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių inteligentų pasaulėžiūroje = Reflection on culture and it’s synthesis in the world outlook of Lithuanian intellectuals of the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Societal studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2014, Nr. 6(3), p. 479-490. DOI: 10.13165/SMS-14-6-3-01. [DB: SocINDEX with Full Text, Index Copernicus]

2013
1 Poškutė, Margarita. Kultūros ir jos sintezės refleksija XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvių inteligentų pasaulėžiūroje = Reflection on culture and its synthesis in the world outlook of Lithuanian intellectuals at the end of the 19th c. and beginning of the 20th c // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(1), p. 75-85. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=340643>. [DB: Index Copernicus, SocINDEX with Full Text]

2012
1 Poškutė, Margarita. Lietuviškojo tapatumo beieškant XIX a. - XX a. sandūroje // Kas yra Europa? Europos tapatumo klausimai tarpdisciplininėje perspektyvoje : konferencija : 2012 m. gegužės 25 d. [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2012, p. 1.

2011
1 Poškutė, Margarita. Kas yra tauta: vedlio misija istorijoje = : What is the nation: role of the leader in history // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 67, p. 201-210. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/logos/archyvas/dwn.php?id=327187>. [DB: Academic Search Complete, Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Humanities International Complete, The Philosopher's Index, Scopus]

2010
1 Poškutė, Margarita. Simono Šultės visuomenės raidos teorija = : Simonas Šultė‘s theory of evolution of society // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 65, p. 196-204. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/logos/archyvas/dwn.php?id=278878>. [DB: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), The Philosopher's Index, CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Scopus]

2007
1 Poškutė, Margarita. XVIII a. pabaigos - XIX a. pradžios Lietuvos masonų etinės bei religinės nuostatos = Ethical and Religious Outlooks of Lithuanian Masonry in the late 18th to the 19th Century // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2007, Nr. 51 (balandis - birželis), p. 171-182. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/logos/archyvas/dwn.php?id=292959>. [DB: Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), CEEOL – Central and Eastern European Online Library, The Philosopher's Index]