VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Milda Jodinskienė' publikacijų sąrašas

2016
1 Todorova, Dessislava; Katerova, Zornitsa; Shopova, Elena; Jodinskienė, Milda; Jurkonienė, Sigita; Sergiev, Iskren. Responses of pea plants to heat stress and spermine treatment Karščio ir apdorojimo sperminu įtaka žirniams // Žemdirbystė = Agriculture. Dotnuva : Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. 2016, t. 103, no. 1, p. 99-106. DOI: 10.13080/z-a.2016.103.013. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, CAB Abstracts] [IF: 0.644; AIF: 1.593; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Jodinskienė, Milda; Jankauskienė, Jurga; Pakalniškytė, Lina. Tarptautinė konferencija Sofijoje : Augalų fiziologija ir genetika. Pasiekimai ir iššūkiai // Mokslo Lietuva. ISSN 1392-7191. 2014, Nr. 17 ( spalio 9), p. 11.
2 Jodinskienė, Milda. Augalai vaistams nuo vėžio // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 5 (kovo 5-18), p. 48-49. Prieiga per internetą: <http://ukininkopatarejas.lt/wp-content/uploads/flipbook/190/book.html#p=48> [žiūrėta 2014-10-11].

2013
1 Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Griciuvienė, Loreta; Žukauskienė, Judita; Petraitienė, Eglė; Brazauskienė, Irena. Morphological traits and genetic diversity of differently overwintered oilseed rape (Brassica napus L.) cultivars = Skirtingai peržiemojusio žieminio rapso (Brassica napus L.) veislių morfologiniai požymiai ir genetinė įvairovė // Žemdirbystė = Agriculture. Akademija, Kėdainių raj : Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. 2013, t. 100, Nr. 4, p. 409-416. DOI: 10.13080/z-a.2013.100.052. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, VINITI, Scopus, Index Copernicus] [IF: 0.523; AIF: 1.564; Q3 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Anisimovienė, Ona Nijolė; Jankauskienė, Jurga; Jodinskienė, Milda; Bendokas, Vidmantas; Stanys, Vidmantas; Šikšnianas, Tadeušas. Phenolics, antioxidative activity and characterization of anthocyanins in berries of blackcurrant interspecific hybrids // Acta biochimica Polonica. ISSN 0001-527X. 2013, Vol. 60, iss. 4, p. 767-772. [DB: MEDLINE, CAB Abstracts, ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Biochemistry and Biophysics Citation Index (Thomson ISI) (nenaudotinas), BIOSIS Previews, Scopus, Biological Abstracts] [IF: 1.389; AIF: 4.311; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Janulionienė, Rasa; Žukauskienė, Judita; Jodinskienė, Milda; Ambrasienė, Daiva; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Selection of RAPD primers for geographically most distinct Lithuanian populations of Impatiens parviflora = Geografiškai labiausiai nutolusių Impatiens parviflora populiacijų Lietuvoje APPD pradmenų parinkimas // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2011, t. 57, Nr. 3, p. 130-136. [DB: Zoological Record, CAB Abstracts, Academic Search Complete, VINITI]
2 Zybartaitė, Lina; Žukauskienė, Judita; Jodinskienė, Milda; Janssens, Steven B.; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. RAPD analysis of genetic diversity among Lithuanian populations of Impatiens glandulifera = Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera Royle) Lietuvos populiacijų genetinė įvairovė pagal atsitiktinai pagausintą polimorfinę DNR // Žemdirbystė = Agriculture. Akademija, Kėdainių raj : Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. 2011, T. 98, Nr. 4, p. 391-398. Prieiga per internetą: <http://www.lzi.lt/tomai/98(4)tomas/98_4_tomas_str7.pdf>. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI - CAB Abstracts] [IF: 0.327; AIF: 1.439; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]
3 Janulionienė, Rasa; Jodinskienė, Milda; Žukauskienė, Judita; Janssens, Steven B.; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Genetic variation among Lithuanian populations of Impatiens parviflora determined by RAPD-PCR markers // Plant biotechnology advances in agriculture : workshop-seminar, October 27-28, 2011, Kaunas district, Lithuania : programme and abstracts. Babtai, Kauno raj : Sodininkystės ir daržininkystės institutas. 2011, p. 16-16.
4 Zybartaitė, Lina; Jodinskienė, Milda; Žukauskienė, Judita; Janssens, Steven B.; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. RAPD analysis of genetic differences among Lithuanian populations of Impatiens glandulifera // Plant biotechnology advances in agriculture : workshop-seminar, October 27-28, 2011, Kaunas district, Lithuania : programme and abstracts. Babtai, Kauno raj : Sodininkystės ir daržininkystės institutas. 2011, p. 29-29.
5 Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Gečaitė, Loreta; Žukauskienė, Judita; Brazauskienė, Irena; Petraitienė, Eglė. Analyses of genetic variability in wintering Brassica napus considering to different temperatures // Plant biotechnology advances in agriculture : workshop-seminar, October 27-28, 2011, Kaunas district, Lithuania : programme and abstracts. Babtai, Kauno raj : Sodininkystės ir daržininkystės institutas. 2011, p. 17-17.
6 Zybartaitė, Lina; Jodinskienė, Milda; Žukauskienė, Judita; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Genetic characteristics of populations of Impatiens glandulifera growing in some Baltic areas // Environmental weeds and invasive plants : 3rd international symposium, October 2-7, 2011, Monte Verita, Ascona, Switzerland : abstracts. Ascona : European weed research society. 2011, p. 57-57.
7 Janulionienė, Rasa; Zybartaitė, Lina; Jodinskienė, Milda; Žukauskienė, Judita; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Diversity of habitats Impatiens spp. alien in Lithuania // Research and conservation of biological diversity in Baltic region: 6th international conference, Daugavpils, 28–29 April, 2011 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2011. ISBN 9789984145235. p. 57-57.
8 Janulionienė, Rasa; Žukauskienė, Judita; Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas; Kupčinskienė, Eugenija. Interrelations between genetic variability and geographical distribution of Lithuanian Impatiens parviflora // Environmental weeds and invasive plants : 3rd international symposium, October 2-7, 2011, Monte Verita, Ascona, Switzerland : abstracts. Ascona : European weed research society. 2011, p. 58-58.

2010
1 Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Radzijevskaja, Jana; Kupčinskienė, Eugenija; Lygis, Danius; Ožeraitienė, Danutė; Skuodienė, Regina. Modelling of minimal distances from GM oilseed rape in Lithuania // Proceedings of the fourth meeting on ecological impact of genetically modified organisms : at Rostock (Germany), 14-16 May, 2009. Darmstadt : IOBC/WPRS, 2010. ISBN 9789290672265. P. 75-84. (IOBC/WPRS bulletin ; vol. 52). [DB: CAB Abstracts]

2009
1 Paulauskas, Algimantas; Jodinskas, Gintaras; Lygis, Darius; Jodinskienė, Milda. GMO monitoring system in Lithuania // Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Geneva, Switzerland : Birkhäuser Basel verlag. ISSN 1661-5751. 2009, Vol. 3, suppl. 2, p. 32-36. DOI: 10.1007/s00003-009-0402-8. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLink, Electronic Journal Service (nenaudotinas), Academic OneFile, Scopus, Conference Proceedings Citation Index (nenaudotinas)] [IF: 0.309; AIF: 1.777; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Paulauskas, Algimantas; Radzijevskaja, Jana; Jodinskienė, Milda; Ozeraitienė, Danutė; Skuodienė, Regina; Kupčinskienė, Eugenija. Rapsų pasėlių minimalių izoliacinių atstumų nuo kryžmažiedžių augalų modeliavimas = : Modelling of minimal isolating distances of oilseed rape crops from the crucial plants // Biotechnologijos saugaus naudojimo ir vystymo perspektyvos Lietuvoje = Perspectives for safe use and development of biotechnology in Lithuania : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, 2009 m. kovo 24-25 d. Vilnius : UNEP-GEF etc, 2009. ISBN 9789955608769. p. 57-58.
3 Paulauskas, Algimantas; Radzijevskaja, Jana; Jodinskienė, Milda; Ozeraitienė, Danutė; Skuodienė, Regina; Kupčinskienė, Eugenija. Rapsų „Brassica napus“ kultūrinių veislių kryžminimasis su giminingų laukinių augalų rūšimis = Evaluation of possibility of oilseed rape (Brassica napus) out - crossing with related native species // Rapsų auginimo ir panaudojimo aktualijos : penktoji Lietuvos – Vokietijos rapsų diena, tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija, 2009 gegužės 14 d., Kaunas - Akademija : straipsnių rinkinys. Kauno raj : Akademija. 2009, p. 49-56.
4 Gečaitė, Loreta; Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Radzijevskaja, Jana. Genetic diversity of spring oilseed rape (Brassica napus L.) // Research and conservation of biological diversity in Baltic region : 5th international conference, Daugavpils, 22-24 April, 2009 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2009. ISBN 9789984144337. p. 43-43. Prieiga per internetą: <http://www.biology.lv/conferences/biodiversity5th/index.php?i=abstract&id=102>.
5 Gečaitė, Loreta; Paulauskas, Algimantas; Radzijevskaja, Jana; Jodinskienė, Milda. Genetic polymorphism of spring and winter oilseed rape (Brassica napus l.) cultivars in Lithuania using rapd analysis // The Vital Nature Sign : 3rd International Conference, Kaunas, Lithuania, May 22-23, 2009 : proceedings. Kaunas : Vytautas Magnus university, 2009. ISBN 9789955125426. p. 100-103.
6 Gečaitė, Loreta; Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Radzijevskaja, Jana. Genetic diversity of spring oilseed rape (Brassica napus L.) // Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis. Daugavpils : University of Daugavpils. ISSN 1407-8953. 2009, Vol. 9, iss. 1, p. 13-18. [DB: Zoological Record, CAB Abstracts, Biological Sciences Database]
7 Gečaitė, Loreta; Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Radzijevskaja, Jana. Genetic diversity of spring oilseed rape (Brassica napus L.) // 5th international conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region" : Daugavpils, 22-24 April, 2009 : book of abstracts. Daugavpils : Saule, 2009. ISBN 9789984144337. p. 43.
8 Anisimovienė, Ona Nijolė; Jodinskienė, Milda; Mockevičiūtė, Rima. Subcellular compartmentation of indole-3-acetic acid perception sites // Botanica Lithuanica. ISSN 1392-1665. 2009, T. 15, Nr. 3, p. 151-158. [DB: CAB Abstracts, BIOSIS Previews, TOC Premier, VINITI, Biological Abstracts]
9 Gečaitė, Loreta; Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas. Rapsų (Brassica napus L.) genetinės įvairovės įvertinimas DNR analizės metodais // Aliejinių bastutinių šeimos augalų produktyvumo formavimas ir valdymas : mokslinė konferencija : programa ir santraukos : 2009 m. lapkričio mėn. 25 d., Kaunas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto l-kla. 2009, p. 19.
10 Jodinskienė, Milda; Gečaitė, Loreta; Paulauskas, Algimantas. Dviejų skirtingo atsparumo žiemojimui rapsų veislių tyrimas // Aliejinių bastutinių šeimos augalų produktyvumo formavimas ir valdymas : mokslinė konferencija : programa ir santraukos : 2009 m. lapkričio mėn. 25 d., Kaunas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto l-kla. 2009, P. 26-27.

2008
1 Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas. Lietuvoje auginamų žieminių rapsų polimorfizmo tyrimai APPD metodu // Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių 2006-2008 m. baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. balandžio 4 d., Kaunas. Vilnius : Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, 2008. ISBN 9789955875000. p. 30-32.
2 Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas; Žukauskienė, Judita. Žieminių rapsų (Brassica Napus L.) genetinio polimorfizmo tyrimai Kėdainių rajone = Analysis of oilseed rape (Brassica Napus L.) genetic polymorphism in Kėdainiai district // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2008, nr. 3(19), p. 57-60. [DB: Index Copernicus, CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
3 Paulauskas, Algimantas; Jodinskienė, Milda; Žukauskienė, Judita. Identification of suitable RAPD primers to analyse oilseed rape(Brassica napus L.) genetic variability in some regions of Lithuania // Implications of GM-Crop Cultivation at Large Spatial Scales : Proceedings of the GMLS conference 2008 in Bremen / ed. Broder Breckling. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008. ISBN 9783631589397. p. 22-24. Prieiga per internetą: <http://www.mapserver.uni-vechta.de/generisk/gmls2008/beitraege/Paulauskas.pdf>.
4 Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas; Žukauskienė, Judita. Investigations of oilseed rape (Brassica diversity by molecular methods = Rapsų įvairovės tyrimai molekuliniais metodais // Biologija. ISSN 1392-0146. 2008, Nr. 4. DOI: 10.2478/v10054-008-0049-x. [DB: Academic Search Complete, Current Abstracts, CAB Abstracts, TOC Premier, Zoological Record, VINITI]
5 Jodinskienė, Milda; Paulauskas, Algimantas; Žukauskienė, Judta. Žieminių rapsų (Brassica napus L.) genetinio polimorfizmo tyrimai Lietuvoje // Gamtos mokslų aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir pranešimų tezės : 2008 m. gegužės 15-16 d. Šiauliai, 2008. ISBN 9789986389088. P. 37-38.
6 Jodinskienė, Milda. Kad rudenį ir žiemą jūsų vaikas būtų sveikas // Sveikas žmogus. ISSN 1392-3587. 2008, Nr. 4, p. 1. Prieiga per internetą: <http://www.sveikaszmogus.lt/Vaikams1-60-Kad_rudeni_ir_ziema_jusu_vaikas_butu_sveikasl44/G-31.pdf> [žiūrėta 2014-10-11].

2007
1 Jodinskienė, Milda; Anisimovienė, Ona Nijolė. Peculiarities of two different IAA binding sites functioning in kidney bean hypocotyl cell plasmalemma = Dviejų skirtingų IAR saitų, funkcionuojančių pupelių hipokotilių plazmolemoje, ypatybės // Biologija. ISSN 1392-0146. 2007, Nr. 2, p. 44-47. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/Bio72/Bio_044_047.pdf> [žiūrėta 2007-07-11]. [DB: Current Abstracts, CAB Abstracts, TOC Premier, Zoological Record]
2 Anisimovienė, Ona Nijolė; Mockevičiūtė, Rima; Jodinskienė, Milda. Indole-3-acetic acid in chloroplasts: the possibilities of phytohormone fund formation = Indolil-3-acto rūgštis chloroplastuose: fitohormono fondo formavimo galimybės // Botanica Lithuanica. ISSN 1392-1665. 2007, T. 13, Nr. 2, p. 85-91. [DB: CAB Abstracts, Current Abstracts]

2006
1 Anisimovienė, Ona Nijolė; Novickienė, Leonida; Mockevičiūtė, Rima; Jodinskienė, Milda; Jankauskienė, Jurga. Augalų adaptacijos prie šalčio molekulinio mechanizmo aspektai = Aspects of plant cold acclimation molecular mechanism // Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. 2006, T. 25 (2), p. 43-52. [DB: CAB Abstracts, VINITI]
2 Jodinskienė, Milda; Anisimovienė, Ona Nijolė. Peculiarities of two different IAA binding sites functioning in plasmalemma of hypocotyl cellls of kidney bean = Dviejų skirtingų IAR prijungiančių saitų, funkcionuojančių pupelių hipokotilių ląstelių plazmolemoje, ypatybės // Genetic and physiological fundamentals of plant growth and productivity = Augalų augimo ir produktyvumo genetiniai ir fiziologiniai pagrindai : International scientific conference designed to 100th anniversary of prof. Jonas Dagys : [Vilnius, November 14-17, 2006] : abstracts. Vilnius : Botanikos institutas, 2006. ISBN 9986662303. P. 42-44.

2004
1 Merkys, Alfonsas; Anisimovienė, Ona Nijolė; Jodinskienė, Milda; Mockevičiūtė, Rima. Peculiarities of IAA-binding sites in different compartments of Phaseolus vulgaris L. cells // Biologija. ISSN 1392-0146. 2004, Nr. 2 (1 priedas), p. 109-112.

2003
1 Anisimovienė, Ona Nijolė; Mockevičiūtė, Rima; Jodinskienė, Milda; Akelionienė, V. Characterization of IAA–ABPs complexes in different compartments of dicotyledonous plant cells = IAR-ASB kompleksų, susiformuojančių dviskilčių augalų ląstelių skirtinguose kompartmentuose, charakterizavimas // Biologija. ISSN 1392-0146. 2003, Nr. 3, p. 49-52. Prieiga per internetą: <http://images.katalogas.lt/maleidykla/bio33/B-49.pdf> [žiūrėta 2003-09-26].
2 Anisimovienė, Ona Nijolė; Jodinskienė, Milda; Mockevičiūtė, Rima. Особенности связывания ИУК в клетках двудольных растений : локализация АСБ, сайты связывания // Регуляция роста, развития и продуктивности растений : материалы III Международной научной конференции, г. Минск, 8-10 октября 2003 г. Минск, 2003. ISBN 9854420972. P. 5-6.