VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Robertas Petraitis' publikacijų sąrašas

2008
1 Petraitis, Robertas; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Olsson, Anders G; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Ageing and prevalence changes of coronary heart disease risk factors among Vilnius men: the LiVicordia-V10 study = Vyresnio amžiaus Vilniaus m. vyrų koronarinės širdies ligos rizikos veiksnių pokyčiai : LiVicordia V-10 studija // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2008, vol. 15, nr. 3, p. 150-155. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]
2 Kaminskas, Arvydas; Budrionienė, Regina; Dikčiūtė, Ramunė; Petraitis, Robertas; Mažeikienė, Asta. Biochemijos laboratoriniai darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 103 p. ISBN 9789955332701.

2007
1 Petraitis, Robertas; Razinkovienė, Laima; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Olsson, Anders G. Ten years changes of CHD traditional risk factors among middle-aged Vilnius men: the LiVicordia-V10 study // Atherosclerosis supplements. ISSN 1567-5688. 2007, vol. 8, no. 1, p. 132. [DB: ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.935; AIF: 4.626; Q1 (2007 InCities JCR SCIE)]

2006
1 Kaminskas, Arvydas; Briedis, Vitalis; Budrionienė, Regina; Hendrixson, Vaiva; Petraitis, Robertas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Fatty acid composition of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) pulp oil of Lithuanian origin stored at different temperatures = Lietuvoje pagaminto ir skirtingoje temperatūroje laikyto šaltalankių uogų (Hippophae rhamnoides L.) minkštimo aliejaus riebalų rūgščių sudėties tyrimas // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2006, Nr. 2, p. 39-41. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/biologija/2006/2/3307> [žiūrėta 2020-04-22]. [DB: Zoological Record, Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier, VINITI, CAB Abstracts, ISI Master Journal List, CAB]
2 Petraitis, Robertas; Kaminskas, Arvydas; Jakutienė, Jolita; Masiliūnaitė, Asta; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Adipose tissue fatty acid composition changes among middle aged Vilnius men during ten years period // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine, Vilnius 2006. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija; Lietuvos žmogaus genetikos draugija; Nacionalinė laboratorijų tiekėjų asociacija (NLTA). ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 1, p. 40. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Masiliūnaitė, Asta; Briedis, Vitalis; Kaminskas, Arvydas; Petraitis, Robertas. Lietuvoje pagaminto ir laikyto skirtingoje temperatūroje šaltalankių uogų minkštimo aliejaus riebalų rūgščių tyrimas = Fatty acid composition of seabuckthorn (Hippohae rhamnoides) pulp oil produced in Lithuania and stored at different temperature // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinės diagnostikos centras. ISSN 1392-6470. 2005, Nr. 2(26), p. 31-33.

2004
1 Dikčiūtė, Ramunė; Petraitis, Robertas. A. Sniadeckio monografijos "Organinių būtybių teorija" pirmajam tomui – 200 metų // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2004, Nr. 1, p. 41-43.

2003
1 Dikčiūtė, Ramunė; Petraitis, Robertas. Biochemijos terminui - 100 metų // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. ISSN 1392-6470. 2003, nr. 2(18), p. 50-51.

2002
1 Dikčiūtė, Ramunė; Petraitis, Robertas; Razinkovienė, Laima; Grigaliūnienė, Irena; Vaitkevičienė, Zita; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Blood serum a-tocopherol and vitamin a levels in patients with coronary heart disease // The 6th Baltic congress for laboratory medicine : abstracts volume, Riga, May 30-June 1, 2002. Riga. 2002, p. 24-25.

2001
1 Kaminskas, Arvydas; Petraitis, Robertas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Plaušinaitis, Rolandas. Sergančiųjų koronarine širdies liga kraujo plazmos riebalų rūgščių spektras // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2001, nr. 1(19), p. 8-10.

1999
1 Dikčiūtė, Ramunė; Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Grigaliūnienė, Irena; Vaitkevičienė, Zita; Petraitis, Robertas. Apie E ir A vitaminų nustatymo metodus bei LIVICORDIA studijos rezultatus // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 1999, nr. 4, p. 14-17.
2 Dikčiūtė, Ramunė; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Petraitis, Robertas; Grigaliūnienė, Irena; Vaitkevičienė, Zita; Abaravičius, Jonas Algis. E ir A vitaminų tyrimas 50-mečių Vilniaus vyrų kraujo serume - LIVICORDIA studija // Aktualūs medžiagų apykaitos klausimai : šeštosios mokslinės konferencijos, įvykusios 1999 m. gegužės 25-27 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, medžiaga. Vilnius : UAB "Akstis", 1999. ISBN 9986759099. p. 111-114.