VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Romualdas Sinkevičius' publikacijų sąrašas

2022
1 Aukštikalnis, Tomas; Sinkevičius, Romualdas; Rašimaitė, Odeta; Šidlauskienė, Aurelija; Aukštikalnytė, Aurelija Emilija; Dulskas, Audrius; Jasiūnas, Eugenijus; Raistenskis, Juozas. The effect of comprehensive rehabilitation on Lithuanian adolescent’s nonspecific low back pain, depending on the duration: nonrandomized single-arm trial // Medicine. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0025-7974. eISSN 1536-5964. 2022, vol. 101, iss. 41, art. no. e30940, p. [1-12]. DOI: 10.1097/MD.0000000000030940. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2020
1 Sinkevičius, Romualdas; Gėglytė, Edita; Kairys, Jonas; Radzevič, Veslava; Raistenskis, Juozas. 14 metų paauglių fizinių parametrų ir kuprinės svorio sąsajos su laikysena = Relations between physical abilities, backpack weight and body posture among 14 years old adolescents // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 27-34. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.004. [DB: DOAJ, ERA, Academic Search Complete, Academic OneFile]
2 Gaušytė, Milda; Stanienė, Roberta; Sinkevičius, Romualdas (temos vadovas). Šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, gyvenimo kokybės tyrimas. // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 185-186. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
3 Gaušytė, Milda; Stanienė, Roberta; Sinkevičius, Romualdas (temos vadovas). Šeimų, auginančių sveikus ir turinčius negalią vaikus, gyvenimo kokybės palyginimas. // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 187. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
4 Stanienė, Roberta; Gaušytė, Milda; Sinkevičius, Romualdas (temos vadovas). Šeimos gyvenimo kokybės vertinimo tyrimas // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 188. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
5 Sinkevičius, Romualdas; Sutkutė, Eglė; Kairys, Jonas; Radzevič, Veslava; Raistenskis, Juozas. Laikysenos korekcijos efektyvumas, taikant Schroth kineziterapijos metodiką paauglių idiopatinės skoliozės atvejais = Effectiveness of posture correction using Schroth physiotherapy method for patients with adolescent idioapathic scoliosis // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 131-138. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.057. [DB: Index Copernicus]

2017
1 Budrienė, Lina; Sinkevičius, Romualdas; Aukštikalnis, Tomas; Ščiukaitė, Indrė. Mokyklinio amžiaus mergaičių laikysenos ir liemens raumenų funkcijų sąsajos esant idiopatinei skoliozei = Relations between posture and trunk muscle functions in girls with idiopathic scoliosis // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. eISSN 2538-8673. 2017, t. 2, Nr. 17, p. 14-24. [DB: Dimensions, DOAJ]
2 Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, Romualdas; Šidlauskienė, Aurelija. Vaikų reabilitacijos ypatumai Lietuvoje // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga, Birštonas, 2017 m. spalio 6 d. Kaunas : Morkūnas ir Ko. 2017, p. 14-15.

2016
1 Varnienė, Lina; Raistenskis, Juozas; Sinkevičius, Romualdas; Dudonienė, Vilma; Satkutė, Daiva; Juškėnienė, Giedrė; Strukčinskaitė, Vaiva. Effectiveness of different physiotherapy programs for adolescents with low back pain // European journal of physical and rehabilitation medicine : 20th European congress of physical and rehabilitation medicine, 23-28 April 2016, Lisbon, Portugal : abstracts. Torino : Edizioni Minerva Medica. ISSN 1973-9087. 2016, vol. 52, no. 2, suppl. 1, p. 449. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents / Clinical Medicine, Scopus] [IF: 1.827; AIF: 1.931; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Varnienė, Lina; Aukštikalnis, Tomas; Andrejevaitė, Gabrielė; Sinkevičius, Romualdas; Raistenskis, Juozas; Strukčinskaitė, Vaiva; Muntianaitė, Inga. Paauglių apatinės nugaros dalies skausmo sąsaja su liemens propriorecepcija, funkciniu stabilumu, statine liemens raumenų ištverme ir bendrąja bei statine pusiausvyra = Relationship between low back pain and lumbar proprioception, functional stability, static endurance of trunk muscles and balance in adolescents // Reabilitacijos mokslai : slauga, kineziterapija, ergoterapija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. 2015, nr. 2, p. 52-56. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/reabilitacija_2015_2_03_17_2.pdf> [žiūrėta 2016-06-16].

2014
1 Varnienė, Lina; Sinkevičius, Romualdas; Raistenskis, Juozas; Cirtautas, Alma; Puišienė, Jolanta; Jorgensen, Inga. 11-13 metų amžiaus vaikų nugaros skausmų dažnis ir jų sąsajos su psichosocialiniais veiksniais // Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija / Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2029-3194. 2014, nr 1(10), p. 29-33. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/pdf/reabilitacijos_mokslai__110.pdf> [žiūrėta 2014-06-27].

2009
1 Sinkevičius, Romualdas; Varnienė, Lina; Telšinskienė, Renata. Fiziniai veiksmai turintys įtakos paauglių nugaros skausmui = Physical factors influencing low back pain in adolescents // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos Reabilitologų Asociacijos konferencijos medžiaga, Birštonas, 2009 m. spalio 2-3 d. Birštonas. 2009, p. 253-256.

2008
1 Juocevičius, Alvydas; Sinkevičius, Romualdas; Sinevičius, Tomas; Merkytė, Daina. Asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, gyvenimo kokybė bei faktoriai, turintys įtakos jai = Quality of life of persons with spinal cord injury and factors influencing it // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2008, t. 12, Nr. 3, p. 130-137. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2008_Nr3_130-137.pdf> [žiūrėta 2019-06-12]. [DB: Index Copernicus]
2 Juocevičius, Alvydas; Palšytė, Teresė; Sinevičius, Tomas; Merkytė, Daina; Sinkevičius, Romualdas; Kesienė, Jūratė. Factors determining quality of life for patients with spinal cord injury // Proceedings of the 16th European congress of physical and rehabilitation medicine, Brugge, Belgium, 3-6 June 2008. Turin. 2008, p. 207-209.
3 Juocevičius, Alvydas; Palšytė, Teresė; Sinevičius, Tomas; Merkytė, Daina; Sinkevičius, Romualdas; Kesienė, Jūratė. Factors determining quality of life for patients with spinal cord injury // Journal of rehabilitation medicine: vol. 40, suppl. no. 47 : abstracts in 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Uppsala : Stiftelsen Rehabiliteringsinformation. ISSN 1650-1977. 2008, vol. 40, suppl. no. 47, p. 233. Prieiga per internetą: <https://www.medicaljournals.se/jrm/content/issue/40-47>. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, MEDLINE] [IF: 1.983; AIF: 1.742; Q1 (2008 InCities JCR SCIE)]

2006
1 Juocevičius, Alvydas; Sinevičius, Tomas; Kesienė, Jūratė; Palšytė, Teresė; Sinkevičius, Romualdas. Social aspects in people with spinal injury // Conference "Comprehensive rehabilitation and 4th congress of the Baltic spinal cord society, September 7-9, 2006, Vilnius : abstract book. Vilnius. 2006, p. 22-23.