VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vilma Kuzminskaitė' publikacijų sąrašas

2021
1 Vosyliūtė, Rūta; Kuzminskaitė, Vilma (temos vadovas). Charcot - Marie - Tooth disease and anesthesia during orthopedic surgery // IMSC 2021: International Medical Students' Conference [on line]: abstract book, April 20nd-24th. Kraków : Jagiellonian University Medical Collage. 2021, p. 101. Prieiga per internetą: <https://drive.google.com/file/d/1NdwnuYyV7u78TOpVaQQHqBOjyVgP5C5k/view>.
2 Koženevskis, Šarūnas; Kuzminskaitė, Vilma (temos vadovas). Challenges in determining the etiology of acquired deficiency of coagulation factors: a clinical case report // IMSC 2021: International Medical Students' Conference [on line]: abstract book, April 20nd-24th. Kraków : Jagiellonian University Medical Collage. 2021, p. 82. Prieiga per internetą: <https://imsc.cm-uj.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/29th-IMSC-AbstractBook-2021.pdf>.

2020
1 Kauzonas, Evaldas; Kuzminskaitė, Vilma (temos vadovas); Kontrimavičiūtė, Eglė (temos vadovas). Comparing the effects of sevoflurane and desflurane on postoperative cognitive function // Juvenes Pro Medicina 2020 : 16th international and 58th Polish conference, 15-16th May 2020 : the book of abstracts. Łódź : Medical University of Łódź, 2020. ISBN 9788394762735. p. 26. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/JuvenesProMedicina-2020.pdf> [žiūrėta 2020-05-19].

2019
1 Kuzminskaitė, Vilma; Bukelytė, Greta; Slauzgalvytė, Ieva; Bružytė, Greta; Kontrimavičiūtė, Eglė. Choise of inhalational anesthetic does not implicate early postoperative cognitive functions:primary results from randomized double-blinded study // European journal of anaesthesiology: EUROANAESTHESIA 2019 : The European Anaesthesiology Congress, 1-3 June 2019, Vienna, Austria : abstracts. Philadelphia : Lippincot Williams & Wilkins. ISSN 0265-0215. eISSN 1365-2346. 2019, vol. 36, e-suppl. 57, abstract no. 13AP10-7, p. 315. Prieiga per internetą: <https://journals.lww.com/ejanaesthesiology/Documents/ESA_Abstracts_2019.pdf>. [IF: 4.500; AIF: 3.444; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Kuzminskaitė, Vilma; Slauzgalvytė, Ieva; Bukelytė, Greta; Bružytė, Greta; Kontrimavičiūtė, Eglė. Effects of sevoflurane and desflurane on early cognitive changes after thyroid surgery: interim results = Inhaliacinių anestetikų sevoflurano ir desflurano įtaka ankstyviems kognityviniams pokyčiams po skydliaukės operacijų: pirminiai rezultatai // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no 1, p. 25-30. DOI: 10.6001/actamedica.v26i1.3952. [DB: PubMed, Index Copernicus, Index Academicus, Academic Search Complete]
3 Kuzminskaitė, Vilma; Kaklauskaitė, Justina; Petkevičiūtė, Justė. Incidence and features of preoperative anxiety in patients undergoing elective non-cardiac surgery = Pacientų, kuriems atliekamos planinės nekardiochirurginės operacijos, priešoperacinio nerimo įvertinimas // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, vol. 26, no. 1, p. 93-100. DOI: 10.6001/actamedica.v26i1.3961. [DB: Index Academicus, MEDLINE, Index Copernicus]
4 Petkevičiūtė, Justė; Kaklauskaitė, Justina; Kuzminskaitė, Vilma (temos vadovas). Pacientų, kuriems atliktos ne širdies operacijos, priešoperacinio nerimo dažnumas ir savybės // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701607. p. 55. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-21].

2018
1 Kuzminskaitė, Vilma; Kontrimavičiūtė, Eglė; Bružytė, Greta; Slauzgalvytė, Ieva. Effects of sevoflurane and desflurane on early cognitive changes after thyroid surgery: interim results // 9th International Baltic congress of anaesthesiology, intensive care and pain management : 25-27 October 2018, Vilnius, Lithuania : abstract book / Lithuanian Society of Anaesthesiology and Intensive Care. Vilnius : [s.n.]. 2018, p. 12. Prieiga per internetą: <http://www.baltanest2018.com/user/_files/560/Poster%20Presentation.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].

2016
1 Kolevinskaitė, Smiltė; Skurkaitė, Akvilė; Kuzminskaitė, Vilma; Kontrimavičiūtė, Eglė (temos vadovas). Kognityvinių funkcijų pakitimai ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu po skydliaukės operacijų // Studentų mokslinės veiklos 68 konferencija, Vilnius, 2016 m. gegužės 9-26 d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597060. p. 52-53.
2 Marcinkevičiūtė, Kamilė; Bunevičiūtė, Ignė; Kuzminskaitė, Vilma; Kontrimavičiūtė, Eglė (temos vadovas). Pykinimo, vėmimo ir popunkcinių galvos skausmų pasireiškimas po taikytos spinalinės nejautros atliekant Cezario pjūvio operacijas // Studentų mokslinės veiklos 68 konferencija, Vilnius, 2016 m. gegužės 9-26 d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. ISBN 9786094597060. p. 53-54.

2015
1 Kontrimavičiūtė, Eglė; Kuzminskaitė, Vilma; Šipylaitė, Jūratė. Noninvasive cerebral oximetry during carotid endarterectomy: application and results = Neinvazinė smegenų oksimetrija miego arterijos endarterektomijos metu: pritaikymas ir rezultatai // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2015, vol. 22, no. 2, p. 55-60. DOI: 10.6001/actamedica.v22i2.3120. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]

2014
1 Stanevičiūtė, Elvyra; Podkopajev, Andrej; Kuzminskaitė, Vilma; Kutanovaitė, Otilija; Triponis, Vytautas Jonas; Sirvydis, Vytautas Jonas; Kačergius, Tomas; Kirkliauskienė, Agnė; Builytė, Inga Urtė; Davainis, Linas; Valiūnaitė, Gabrielė; Ginčaitė, Alvita. Comparison of effectiveness of antiseptics in Staphylococcus aureus infected surgical wounds with vascular prosthesis in rats // Controversies and updates in vascular surgery, January 23-25 2014, Paris, France : abstracts book. Paris. 2014, p. 153. Prieiga per internetą: <http://www.divine-id.com/news/cacvs/CACVS2014_AbstractsBook.pdf>.

2013
1 Kutanovaitė, Otilija; Kuzminskaitė, Vilma; Podkopajev, Andrej; Stanevičiūtė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Triponis, Vytautas Jonas; Kačergius, Tomas; Kirkliauskienė, Agnė. Antiseptikų veiksmingumo palyginimas gydant Staphylococcus aureus užkrėstas žiurkių žaizdas su implantuotais kraujagyslės protezais // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3, p. 225-230. [DB: Index Copernicus]
2 Kutanovaitė, Otilija; Kuzminskaitė, Vilma; Podkopajev, Andrej; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Prieškario Lietuvoje (1920-1940 metais) vykdytų medicininių eksperimentinių tyrimų istorija // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 4, p. 393-397. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-13.pdf> [žiūrėta 2014-02-04]. [DB: Index Copernicus]
3 Norkienė, Ieva; Ringaitienė, Donata; Kuzminskaitė, Vilma; Šipylaitė, Jūratė. Incidence and risk factors of early delirium after cardiac surgery // BioMed research international. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2314-6133. 2013, vol. 2013, art. no 323491 [p. 1-5]. DOI: 10.1155/2013/323491. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PubMed, Scopus, Academic Search Premier, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Embase]

2012
1 Norkienė, Ieva; Kuzminskaitė, Vilma. The incidence and risk factors for delirium after cardiac surgery // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 85.
2 Podkopajev, Andrej; Kutanovaitė, Otilija; Kuzminskaitė, Vilma; Stanevičiūtė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas (mokslinis konsultantas); Triponis, Vytautas Jonas (mokslinis konsultantas); Kačergius, Tomas (mokslinis konsultantas); Kirkliauskienė, Agnė (mokslinis konsultantas). Antiseptikų veiksmingumo palyginimas gydant Staphylococcus aureus užkrėstas žiurkių žaizdas su implantuotais kraujagyslės protezais // Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos : 2012 m. jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius : LMA leidykla. 2012, p. 18.