VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vincas Lapinskas' publikacijų sąrašas

2016
1 Lapinskas, Vincas; Visockienė, Žydrūnė. Antidiabetinių vaistų sąveikos pagrindai / Vincas Lapinskas, Žydrūnė Visockienė. Vilnius : Informeda, 2016. 86 p. ISBN 9786099573526.

2007
1 Lapinskas, Vincas V. A brief history of ergotism: from St. Anthony's fire and St. Vitus' dance until today = Apsinuodijimo skalsėmis istorija: nuo šv. Antano ugnies ir šv. Vito šokio iki mūsų laikų // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 2, p. 202-206. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-2-16-LAPIN.pdf> [žiūrėta 2008-08-06]. [DB: Index Copernicus]
2 Rožinskas, B.; Lapinskas, Vincas V. Rentgeno ir radžio spindulių biologinio poveikio pasekmės = Consequences of biological impact of Roentgen and radium rays // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 2, p. 207-209. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-2-17-ROZIN.pdf> [žiūrėta 2008-08-06]. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Lapinskas, Vincas V. Apsinuodijimas skalsėmis - vakar ir šiandien // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, Nr. 5(46), p. 81-82, 84.
2 Marčiukaitienė, Irena Ona; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Čeburkovas, Olegas; Lapinskas, Vincas V. Juosiančiosios pūslelinės (Herpes zoster) diagnostika ir gydymas : metodinė mokomoji priemonė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 24 p.
3 Lapinskas, Vincas V. Naujojo angiotenzino receptorių blokatoriaus olmesartano medoksomilio(c) klinikinės farmakologijos ypatumai = Main features of clinical pharmacology of new angiotensin receptors blocker olmesartan medoxomil // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2005, nr. 1(41), p. 71-73. [DB: Index Copernicus]

2002
1 Lapinskas, Vincas V. Klinikinės lerkanidipino farmakologijos ypatumai // Gydymo menas : informacinis mėnesinis leidinys Lietuvos medikams. ISSN 1392-527X. 2002, nr. 1 (77), p. 86.
2 Lapinskas, Vincas V. Aktyvieji NPUV izomerai: deksketoprofenas (apžvalga) = Chirality of NSAIDS: focus on dexketoprofen (review) // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 1 (29), p. 67-68. [DB: Index Copernicus]
3 Lapinskas, Vincas V. Naujojo analgetiko deksketoprofeno ypatumai = The main features of new analgesic dexketoprofen // Visuomenės sveikata : mokslo darbai. ISSN 1392-2696. 2002, nr. 2 (17), p. 60-63.
4 Lapinskas, Vincas V. Širdies nepakankamumo gydymo torazemidu farmakoekonominių tyrimų ažvalga = Heart failure treatment with torasemide: pharmacoeconomic studies (review) // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 78-79. [DB: Index Copernicus]
5 Lapinskas, Vincas V. Naujojo analgetiko deksketoprofeno ypatumai // Gydymo menas : informacinis mėnesinis leidinys Lietuvos medikams. ISSN 1392-527X. 2002, nr. 3(79), p. 10.
6 Lapinskas, Vincas V. Europos kardiologų draugijos kongresas Berlyne // Gydymo menas : informacinis mėnesinis leidinys Lietuvos medikams. ISSN 1392-527X. 2002, nr. 9(85), p. 92.
7 Lapinskas, Vincas V. Simetikono vartojimas diagnostinėms procedūroms palengvinti // Gydymo menas : informacinis mėnesinis leidinys Lietuvos medikams. ISSN 1392-527X. 2002, nr. 4(80), p. 114.
8 Kasiulevičius, Vytautas; Lapinskas, Vincas V. Poinsultinės depresijos diagnostika ir gydymas = Diagnosis and treatment of post-stroke depression // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 2(30), p. 138-143. [DB: Index Copernicus]
9 Lapinskas, Vincas V. Naujojo analgetiko deksketoprofeno ypatumai // Skausmo medicina : Lietuvos skausmo draugijos žurnalas : ketvirtinis leidinys Lietuvos medikams. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1648-2581. 2002, nr. 2, p. 45.
10 Kasiulevičius, Vytautas; Lapinskas, Vincas V. First experience of treatment heart failure with torasemide // Journal of hypertension. ISSN 0263-6352. 2002, vol. 20, suppl. 4, p. S367. [IF: 3.534; AIF: 0.000; Q1 (2002 InCities JCR SCIE)]

2001
1 Lapinskas, Vincas V. Cukraligės kardiovaskulinių komplikacijų ir demencijos prevencija SYST-EUR duomenimis (literatūros apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2001, nr. 1(25), p. 50-52.
2 Lapinskas, Vincas V. Naujojo kalcio antagonisto lerkanidipido klinikinės farmakologijos ypatumai (literatūros apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2001, nr. 3(27), p. 186-188.
3 Lapinskas, Vincas V. Lėtinio širdies nepakankamumo medikamentinis gydymas // Šeimos medicina - veidu į žmogų : respublikinė bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų konferencija, Vilnius, 2001, balandžio 12 : Vilniaus universiteto Bendrosios praktikos centro dešimtmečio proga. Vilnius. 2001, p. 34-35.
4 Lapinskas, Vincas V. Arterinės hipertenzijos gydymas beta-adrenoblokatoriais // Medinfo : informacinis leidinys gydytojams ir farmacininkams. ISSN 1392-3854. 2001, nr. 1, p. 17-18.
5 Lapinskas, Vincas V; Vitėnas, A. Simetikono panaudojimas diagnostinėms procedūroms palengvinti // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2001, nr. 4(28), p. 99-100.
6 Lapinskas, Vincas V. Virškinamojo trakto divertikulių rentgenodiagnostikos ypatumai // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2001, nr. 4 (28), priedas, p. 49-50.

1998
1 Lapinskas, Vincas V; Garalevičius, Remigijus. Dirgliosios žarnos sindromo gydymas // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas : dvimėnesinis Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos ir Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos žurnalas bendrosios praktikos gydytojams ir ketinantiems jais tapti. ISSN 1392-3218. 1998, t. II, nr.4, p. 370-373.
2 Lapinskas, Vincas V. Nitridipinas - kalcio kanalų blokatorius // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 1998, nr.2(14), p. 90-91.
3 Lapinskas, Vincas V. Kai kurios gydymo angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriais problemos // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas : dvimėnesinis Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos ir Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos žurnalas bendrosios praktikos gydytojams ir ketinantiems jais tapti. ISSN 1392-3218. 1998, t. II, nr. 1, p. 73-75.
4 Lapinskas, Vincas V. Nebivololio klinikinė farmakologija // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 1998, nr. 3, p. 138-139.