VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Virginijus Jakutis' publikacijų sąrašas

2022
1 Kazlauskas, Vytis; Bilius, Vytautas; Jakutis, Virginijus; Komiagienė, Renata; Burnytė, Birutė; Verkauskas, Gilvydas. Urine biomarkers combined with ultrasound for the diagnosis of obstruction in pediatric hydronephrosis // Frontiers in pediatrics. Lausanne : Frontiers media SA. ISSN 2296-2360. 2022, vol. 9, art. no. 762417, p. [1-9]. DOI: 10.3389/fped.2021.762417. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Čekuolis, Andrius; Garunkštienė, Rasa; Kurminas, Marius; Jakutis, Virginijus; Vaišnytė, Birutė; Urbonas, Vaidotas; Liubšys, Arūnas. Successful case of embolization of a congenital hepatic arteriovenous malformation in neonate // 5th Baltic Paediatric Congress & 23rd Estonian Paediatric Association Congress, 2-4 June 2022, Tallinn, Estonia : programme and abstract book. Tallinn. 2022, p. 89-90.

2021
1 Jonas, Karolis; Jakutis, Virginijus; Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Baliulis, Giedrius; Tarutis, Virgilijus. Early and late outcomes after arterial switch operation: a 40-year journey in a single low case volume center // Medicina. Kaunas; Basel : LSMU ; MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2021, vol. 57, no. 9, art. no. 906, p. [1-15]. DOI: 10.3390/medicina57090906. [IF: 2.948; AIF: 8.301; Q3 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Jonas, Karolis; Jakutis, Virginijus; Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus. Interventions after arterial switch: a single low case-volume center experience // Medicina. Kaunas; Basel : LSMU ; MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2021, vol. 57, no. 5, art. no. 401, p. [1-11]. DOI: 10.3390/medicina57050401. [DB: PubMed, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.948; AIF: 8.301; Q3 (2021 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Lisauskienė, Lina; Liubšys, Arūnas; Garunkštienė, Rasa; Drazdienė, Nijolė; Tarutis, Virgilijus; Jakutis, Virginijus. Naujagimio įgimta trachėjos stenozė su stemplės atrezija ir stemplės-trachėjos jungtimi. Klinikinė patirtis ir literatūros apžvalga // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2019, t. 22, Nr. 4, p. 405-408. Prieiga per internetą: <http://zurnalai.vitaelitera.lt/eb/2135/lietuvos-akuserija-ir-ginekologija-2019-m-nr-4/> [žiūrėta 2020-02-12]. [DB: Index Copernicus]
2 Aleksiūnienė, Beata; Matulevičienė, Aušra; Ambrozaitytė, Laima; Jakutis, Virginijus; Utkus, Algirdas. Hypoplastic right ventricle, dysmorphic features and brain structural anomalies in a patient with a de novo 1p36.33p36.32 deletion // European journal of human genetics: Abstracts from the 50th European Society of Human genetics conference: electronic posters. London : Springer. ISSN 1018-4813. eISSN 1476-5438. 2019, vol. 26, suppl., art. no. E-P05.16, p. 879-880. DOI: 10.1038/s41431-018-0248-6. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.657; AIF: 4.393; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Jonas, Karolis; Jakutis, Virginijus; Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus. Transposition of the great arteries: the evolution of treatment in a single low-case // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 32. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-14]. [DB: Index Copernicus, Index Academicus, Academic Search Complete, PubMed]

2017
1 Aleksiūnienė, Beata; Matulevičienė, Aušra; Ambrozaitytė, Laima; Jakutis, Virginijus; Utkus, Algirdas. Hypoplastic right ventricle, dysmorphic features and brain structural anomalies in a patient with a de novo 1p36.33p36.32 deletion // European human genetics conference 2017, Copenhagen, Denmark, May 27-30. Copenhagen : ESHG. 2017, abstract no. E-P05.16. Prieiga per internetą: <http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=93d402d3-cf3b-4df4-9e30-3de4ac5a135f&cKey=8b454268-9c3d-4e31-902e-06f2510a147b&mKey=15a3630e-7769-4d64-a80a-47f190ac2f4f> [žiūrėta 2017-10-02].
2 Jonas, Karolis; Jakutis, Virginijus; Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus. 39 years of experience of treating transposition of the great arteries in a single low volume center // 7th World congress of pediatric cardiology and cardiac surgery, 16-21 July, 2017, Barcelona, Spain: abstract book. Barcelona : WCPCCS. 2017, p. 888.

2012
1 Liekienė, Daina; Lebetkevičius, Virgilijus; Sudikienė, Rita; Lankutis, Kęstutis; Versockas, Kęstutis; Jurgelienė, Žydrė; Bliūdžiūtė, Asta; Jakutis, Virginijus; Nogienė, Giedrė; Tarutis, Virgilijus. Early and midterm results of extratracardiac Fontan surgery // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 81.

2007
1 Tarutis, Virgilijus; Lebetkevičius, Virgilijus; Versockas, Kęstutis; Lankutis, Kęstutis; Sudikienė, Rita; Liekienė, Daina; Jakutis, Virginijus; Jurgelienė, Žydrė; Bliūdžiūtė, Asta; Umbrasaitė, Solveiga; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Vieno etapo Taussigo ir Bingo anomalijos esant aortos koarktacijai ir aortos lanko hipoplazijai korekcija kūdikiui = Single-stage surgical correction of Taussig-Bing anomaly with hypoplastic aortic arch // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 424-427. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2219/1445>. [DB: Index Copernicus]
2 Jakutis, Virginijus; Versockas, Kęstutis; Rutkauskienė, Asta; Nogienė, Giedrė. Visiška atrioventrikulinė blokada po įgimtų širdies ydų operacijų = Complete atrioventricular block after surgery for congenital heart disease // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 406-408. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2216. [DB: Index Copernicus]