VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vitalijus Naumavičius' publikacijų sąrašas

2012
1 Naumavičius, Vitalijus; Naujalis, Jonas Remigijus. Lietuvos fitoterapinė patirits: į vaistinių augalų sąvadus retai įtraukiamų induočių augalų rūšys // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 660-664. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_25_660%E2%80%93664p.pdf> [žiūrėta 2018-09-06]. [DB: Index Copernicus]
2 Naumavičius, Vitalijus; Naujalis, Jonas Remigijus. Lietuvos fitoterapinė patirtis: į vaistinių augalų sąvadus retai įtraukiamų induočių augalų rūšys // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 660-664. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_25_660%E2%80%93664p.pdf> [žiūrėta 2013-01-08]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Naumavičius, Vitalijus; Naujalis, Jonas Remigijus. An inventory review of native Lithuanian vascular medicinal plant species = Lietuvos savaiminių vaistinių induočių augalų rūšių inventorizacinė apžvalga // Botanica Lithuanica / Botanikos institutas. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-1665. 2009, t. 15, nr. 4, p. 239-279. [DB: Biological Abstracts, CAB Abstracts, BIOSIS Previews]