VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vytautas Martinaitis' publikacijų sąrašas

2013
1 Vencius, Arvydas; Martinaitis, Vytautas; Palenskis, Vilius; Vyšniauskas, Juozas. Šviesos diodų, naudojamų LCD monitoriuose, triukšmų ir patikimumo tyrimas // 40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2013 m. birželio 10-12 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. ISBN 9786094592102. p. 150.

2012
1 Martinaitis, Vytautas; Vencius, Arvydas. Analysis of electrical and optical fluctuations of light-emmiting diodes used in LCD monitors // Open readings = Laisvieji skaitymai 2012 : 55th scientific conference for young students of physics and natural sciences, Vilnius, March 28-31, 2012 : programme and abstracts. ISSN 2029-4425. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 45. Prieiga per internetą: <http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2012/04/abstract_book.pdf> [žiūrėta 2013-02-27].