VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Aleksas Domarkas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Domarkas, Aleksas; Kastickaitė, Joana. Kompiuterinės algebros paketas Maxima ir jo panaudojimas matematikos paskaitose = Using computer algebra system maxima in the teaching process // Socialinės technologijos'10 : iššūkiai, galimybės sprendimai : konferencijos medžiaga. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192084. p. 84-89.
2Pincevičius, Albertas; Domarkas, Aleksas; Pakenienė, Violeta. Matematikos taikomieji darbai / Albertas Pincevičius, Aleksas Domarkas, Violeta Pakenienė. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2007. 175 p. ISBN 9789955423591. Prieiga per internetą: <http://www.lka.lt/download/1293/matematika_internetui.pdf>.
3Domarkas, Aleksas. On symbolic solving of eigenvalue problems in quantum mechanics // 8th international conference "Mathematical modelling and analysis", May 28-31, 2003, Trakai, Lithuania : abstracts. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. 2003, p. 20.
4Domarkas, Aleksas; Rakauskas, Rimantas Jonas; Pincevičius, A. Kompiuterinė algebra ir jos taikymas = Computer algebra and applications // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2002, t. 42, spec. nr, p. 13.
5Domarkas, Aleksas; Rakauskas, Rimantas Jonas; Vošterienė, Svajonė. Vieno potencialo teorijos uždavinio tyrimas = Investigation of one task of the potential theory // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2002, t. 42, spec. nr, p. 312.
6Domarkas, Aleksas. Solving classical problems in partial differential eqautions : prieiga per internetą: http://www.mapleapps.com/List.asp?CategoryID=20&Category=PDEs // MAPLE application center : Prieiga per internetą: http://www.mapleapps.com. Ontario. 2001.
7Domarkas, Aleksas. Exast solving of nonlinear optimization problems : prieiga per internetą: http://www.mapleapps.com/List.asp?CategoryID=19&Category=Operations%20Research%20 // MAPLE application center : Prieiga per internetą: http://www.mapleapps.com. Ontario. 2001.
8Domarkas, Aleksas. Vadybos uždavinių sprendimas su MAPLE // Matematiniai metodai vadyboje. Vilnius : TEV, 2001. ISBN 9986546990. p. 363-375.
9Domarkas, Aleksas; Rakauskas, Rimantas Jonas; Cicėnas, Silvijus. Kompiuterinės algebros ir skaitinių metodų sąsaja // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2001, t. 41, spec. nr.
10Domarkas, Aleksas. Diferencialinės lygtys su Maple : priedas knygai : prieiga per internetą: http://uosis.mif.vu.lt // Diferencialinės lygtys : vadovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius : TEV, 2000. ISBN 9986546818.
11Ambrazevičius, Algirdas; Domarkas, Aleksas. Matematinės fizikos lygtys. D. 2 / Algirdas Ambrazevičius, Aleksas Domarkas. Vilnius : Aldorija, 1999. 388 p. ISBN 9986820030.
12Domarkas, Aleksas; Misevičius, Gintautas; Pakalnytė, V.; Rakauskas, Rimantas Jonas; Pincevičius, Albertas. Kompiuterinės algebros panaudojimas mokymo procese // Lietuvos matematikų draugijos mokslo darbai : specialus "Lietuvos matematikos rinkinio" priedas. Vilnius : Technika, 1998. ISBN 9986053684. p. 239-245.