VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Algis Kavaliauskas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Kavaliauskas, Algis; Žilinskienė, Inga. Kai kurie kombinatorikos ir statistikos mokymo ypatumai = Some aspects of teaching combinatorics and statistics // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 100-104. DOI: 10.15388/LMR.2011.me09.
2Kavaliauskas, Algis. Matematinių objektų ypatumai. Funkcija = Peculiarity of mathematical objects. Function // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2008, t. 48-49, p. 105-108. DOI: 10.15388/LMR.2008.18.
3Kavaliauskas, Algis. Matematinių objektų ypatumai. Matiniai dydžiai = Peculiarity of mathematical objects. Dimensional figures // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilnius University Press. ISSN 0132-2818. 2007, t. 47, spec. nr, p. 240-243.
4Kavaliauskas, Algis. Hopfo bifurkacija viename iš auglio modelių = Hopf bifurcation on one of tumor models // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, t. 45, spec. nr, p. 78-82. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/45_TOMAS(2005)/funkc/Kaval.pdf> [žiūrėta 2010-03-16].
5Kavaliauskas, Algis. Aukštosios matematikos uždavinynas : apibrėžtinis integralas, keleto kintamųjų funkcija, diferiancialinės lygtys, daugialypiai integralai, skaičių eilutės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 59 p. ISBN 9986197317.
6Kavaliauskas, Algis. Analysis of one model of the immune system // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5113. eISSN 2335-8963. 2003, vol. 8, no. 2, p. 55-63. DOI: 10.15388/NA.2003.8.2.15183.
7Kavaliauskas, Algis. Aukštosios matematikos uždavinynas : riba, išvestinė, neapibrėžtinis integralas / Algis Kavaliauskas. Vilnius : VU l-kla, 2002. 83 p. ISBN 9986194784.
8Kavaliauskas, Algis. Imuninės sistemos tyrimas kokybiniais metodais = Analysis of a immunity system using qualitative methods // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2002, t. 42, spec. nr, p. 651.
9Kavaliauskas, Algis. Sistemos nestabilumo srities nustatymas, naudojant n-tos eilės determinanto išreiškimą per k-tos eilės determinantus // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2001, t. 41, spec. nr.