VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Antanas Lenkevi%25EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BDius' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija