VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Edmundas Mazėtis' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Mazėtis, Edmundas; Melničenko, Grigorijus. Algebrinės sinusų ir kosinusų bei jų argumentų reikšmės = Algebraic values of sines and cosines and their arguments // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2020, t. 61, p. 21-28. DOI: 10.15388/LMR.2020.22717.
2Mazėtis, Edmundas; Kašuba, Romualdas. Can we pose problems that are attractive, yet accessible to many // Engaging young students in mathematics trough competitions: world perspectives and practices / edited by: Robert Geretschläge. Vol. 1: Competition-ready mathematics; entertaining and informative problems from the WFNMC8 Congress in Semriach/Austria 2018. Singapore : World Scientific, 2020. ISBN 9789811205828. eISBN 9789811205842. ISSN 2591-7234. p. 87-107. (Problem Solving in Mathematics and Beyond, ISSN 2591-7234 ; vol. 13). DOI: 10.1142/9789811205835_0005.
3Kašuba, Romualdas; Mazėtis, Edmundas. Apie lengvus pafilosofavimus sprendžiant dar lengvesnius neblogus geometrijos uždavinius = About simple philosophy of solving even simpler yet interesting geometry problems // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2019, t. 60, Ser. B, p. 20-27. DOI: 10.15388/LMR.B.2019.15230.
4Mazėtis, Edmundas; Melničenko, Grigorijus. Racionalieji kuboidai ir Herono trikampiai II = Rational cuboids and Heron triangles II // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2019, t. 60, Ser. B, p. 34-38. DOI: 10.15388/LMR.B.2019.15233.
5Mazėtis, Edmundas; Melničenko, Grigorijus. Racionalieji kuboidai ir Herono trikampiai = Rational cuboids and Geron triangles // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2018, t. 59, p. 61-66. DOI: 10.15388/LMR.B.2018.9.
6Mazėtis, Edmundas. Regional mathematical olympiads for pupils in Lithuania // Teaching mathematics: retrospective and perspectives : proceedings of the 18th international conference / Editors: Maruta Avotiņa (Editor-in-Chief), Andrejs Cibulis, Pēteris Daugulis (Managing Editor), Mārtiņš Kokainis, Agnese Šuste. Riga : University of Latvia. ISSN 2592-8198. 2018, p. 37-45. Prieiga per internetą: <https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/tmrp2017/TMRP_Paper.pdf> [žiūrėta 2018-12-11].
7Kirjackis, Jevgenijus; Mazėtis, Edmundas; Melničenko, Grigorijus. Stačiųjų trikampių egzistavimo ir vienaties problema = On the problem of the existence and uniqueness of right triangles // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2017, t. 58, p. 33-38. DOI: 10.15388/LMR.B.2017.06.
8Gesevičienė, Vilma; Mazėtis, Edmundas. Problems of non-formal mathematical education in Lithuanian schools // Teaching mathematics: retrospective and perspectives : proceedings of the 17th international conference, Tallinn University, May 6-7, 2016. Tallinn : Tallinn Univesity, 2016. ISBN 9789949292905. p. 34-42.
9Gesevičienė, Vilma; Mazėtis, Edmundas. Rewiew of the LUES young mathematicians Olympiad // Teaching mathematics: retrospective and perspectives : proceedings of the 16th international conference : May 7-9, 2015, Palanga, Lithuania / Vilnius University. Faculty of Mathematics and Informatics. Vilnius : Vilnius University : Vilnius University Publishing House, 2016. ISBN 9786094596810. P. 69-78.
10Kirjackis, Jevgenijus; Mazėtis, Edmundas; Melničenko, Grigorijus. Apie vieno brėžimo uždavinio neišsprendžiamumą. II = On the insolubility of one drawing problem II // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2016, t. 57, ser B. p. 89-93. DOI: 10.15388/LMR.B.2016.16.
11Gesevičienė, Vilma; Mazėtis, Edmundas. Choosing exact science subjects in Lithuanian secondary school // Journal of modern education review. New York : Academic Star Publishing Company. ISSN 2155-7993. 2015, Vol. 5, no 6, p. 605-615. DOI: 10.15341/jmer(2155-7993)/06.05.2015/007.
12Gesevičienė, Vilma; Mazėtis, Edmundas. Rewise of LUES young mathematicians Olympiad // Teaching mathematics: retrospective and perspectives : 16th international conference : abstracts : May 7-9 2015, Palanga, Lithuania. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. ISBN 9786094595042. P. 17-18.
13Gesevičienė, Vilma; Mazėtis, Edmundas. Tiksliųjų mokslų dalykų pasirinkimo bendrojo ugdymo mokykloje motyvai = Motives for choosing subjects of exact science in general school // Acta paedagogica Vilnensia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2015, t. 35, p. 9-21. DOI: 10.15388/ActPaed.2015.35.9187.
14Kirjackis, Jevgenijus; Mazėtis, Edmundas; Melničenko, Grigorijus. Apie vieno brėžimo uždavinio neišsprendžiamumą = On the insolubility of one drawing problem // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Ser. B. Vilnius : Vilniaus Universitetas. Matematikos ir Informatikos Insititutas. ISSN 0132-2818. 2015, T. 56, p. 70-74. DOI: 10.15388/LMR.B.2015.13.
15Mazėtis, Edmundas; Melničenko, Grigorijus. Trikampio kampų kotangentų racionaliosios reikšmės // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2014, t. 55, p. 84-89. DOI: 10.15388/LMR.B.2014.16.
16Jakaitytė, Eglė; Mazėtis, Edmundas. 2014 m. LEU jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2014, t. 55, p. 34-38. DOI: 10.15388/LMR.B.2014.07.
17Gesevičienė, Vilma; Mazėtis, Edmundas. Discourse of choosing exact science subjects in secondary school // Teaching mathematics: retrospective and perspectives : 15th international conference : proceedings : May 8-10, 2014 Liepaja, Latvia. Liepaja : Liepaja university, 2014. ISBN 9789934522437. P. 52-57.
18Gesevičienė, Vilma; Mazėtis, Edmundas. Discourse of choosing exast science subjects in secondary school // Teaching mathematics: retrospective and perspectives : proceedings of the 15th international scientific conference, May 8-10, 2014, Liepaja, Latvia [Elektroninis išteklius (CD)]. Liepaja : Liepajas universitate, 2014. ISBN 9789934522437. p. 52-57.
19Gesevičienė, Vilma; Mazėtis, Edmundas. Renkamės tiksliuosius mokslus? // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2014, t. 55, p. 28-33. DOI: 10.15388/LMR.B.2014.06.