VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Gediminas Murauskas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Murauskas, Gediminas; Radavičius, Marijus. Daugelio elementų paskirstymo problema: pirmumo strategijos analizė = Multi-unit assignment problem: FCFS course allocation system data analysis // Lithuanian journal of statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-642X. eISSN 2029-7262. 2016, t. 55, Nr. 1, p. 70-80. DOI: 10.15388/LJS.2016.13869.
2Kregždė, Arvydas; Murauskas, Gediminas. Impact of sovereign credit risk on the Lithuanian interest rate on loans // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2015, t. 94, Nr.2, p. 113-128. DOI: 10.15388/Ekon.2015.2.8236.
3Kregždė, Arvydas; Murauskas, Gediminas. Analysis of Lithuanian credit default swaps // Journal of business, economics and management / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius, London : Technika, Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. eISSN 2029-4433. 2015, Vol. 16, no. 5, p. 916-930. DOI: 10.3846/16111699.2014.890130.
4Kregždė, Arvydas; Murauskas, Gediminas. Analysing sovereign Credit Default Swaps of Baltic countries = Baltijos šalių kredito apsikeitimo sandorių analizė // Verslas : teorija ir praktika = Business: Theory and Practice / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. eISSN 1822-4202. 2015, vol. 16, no. 2, p. 121-131. DOI: 10.3846/btp.2015.551.
5Čekanavičius, Vydas; Murauskas, Gediminas. Statistika ir jos taikymai. I knyga (STAT-I, 2016) : (interaktyvus skaitmeninis vadovėlis). Vilnius : TEV, 2015. 240 p. ISBN 9789986546931.
6Čekanavičius, Vydas; Murauskas, Gediminas. Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 562 p. ISBN 9786094593000. Prieiga per internetą: <http://www.statistika.mif.vu.lt/wp-content/uploads/2014/04/regresine-analize.pdf> [žiūrėta 2014-04-09].
7Kregždė, Arvydas; Murauskas, Gediminas. Analysing sovereign credit default swaps of Baltic countries // Contemporary issues in business, management and education '2014, Vilnius, Lithuania, 13-14 November 2014. Vilnius : Technika. 2014, [1 p.]. Prieiga per internetą: <http://cbme.vgtu.lt/index.php/cbme/cbme_2014/paper/view/491> [žiūrėta 2016-06-01].
8Kregždė, Arvydas; Murauskas, Gediminas. Commonality in credit risk of Central and East European countries // Proceedings of the symposium on business and economics in times of crisis. Vol. 2. Ebermannstadt : Lupcon Center for Business Research. ISSN 2364-0790. 2014, Abstract No 10. Prieiga per internetą: <http://www.lcbr-archives.com/media/files/Kregzde-and-Murauskas.pdf> [žiūrėta 2015-03-03].
9Murauskas, Gediminas; Radavičius, Marijus. Studentų internetinės apklausos duomenų analizė = Analysis of student WEB survey // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 321-326. DOI: 10.15388/LMR.2011.st03.
10Murauskas, Gediminas; Radavičius, Marijus. Apie citavimo statistiką // Mokslas ir etika : konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai / leidinio sudarytojas ir str. recenzentas Rimas Norvaiša. Vilnius : Žara, 2011. ISBN 9789986342687. p. 9-18. Prieiga per internetą: <http://lms.lt/archyvas/files/active/0/LMS_konferencijos_2011_darbai.pdf> [žiūrėta 2017-09-21].
11Čekanavičius, Vydas; Murauskas, Gediminas. Statistika ir jos taikymai. D. 3. Vilnius : TEV, 2009. 240 p. ISBN 9789955879916.
12Elijio, Aistė; Murauskas, Gediminas. Structural modelling of reading achievement for Lithuanian students = Lietuvos mokinių skaitymo gebėjimų struktūrinė analizė // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, t. 45, spec. nr, p. 347-353. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/45_TOMAS(2005)/mat_statistika/elijo.pdf> [žiūrėta 2010-03-16].
13Čekanavičius, Vydas; Murauskas, Gediminas. Statistika ir jos taikymai. D. 2 / Vydas Čekanavičius, Gediminas Murauskas. Vilnius : TEV, 2002. 272 p. ISBN 9955491167.
14Jurgutis, Marijus; Kivaras, Romas; Murauskas, Gediminas. Fingerprint recognition system based on JAVA and ORACLE 8I // Forensic Sciences : 5th International Symposium, September 26-29, 2001 : abstracts. Liptovsky Jan. 2001.
15Čekanavičius, Vydas; Murauskas, Gediminas. Statistika ir jos taikymai I / Vydas Čekanavičius, Gediminas Murauskas. Vilnius, 2000. 239 p. ISBN 9986546931.
16Jurgutis, Marijus; Murauskas, Gediminas. Information technology strategies in Vilnius University // Information technology shaping European universities : The 5th International EUNIS Conference on Information Technology 7. - 9. June 1999, Espoo, Finland. Helsinki. 1999, p. 294-296.