VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Gediminas Vadeikis' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Laurinčikas, Antanas; Šiaučiūnas, Darius; Vadeikis, Gediminas. A weighted version of the Mishou theorem // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : VGTU press. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2021, vol. 26, no. 1, p. 21-33. DOI: 10.3846/mma.2021.12445.
2Laurinčikas, Antanas; Šiaučiūnas, Darius; Vadeikis, Gediminas. Weighted discrete universality of the Riemann zeta-function // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2020, vol. 25, no. 1, p. 21-36. DOI: 10.3846/mma.2020.10436.
3Laurinčikas, Antanas; Vadeikis, Gediminas. Weighted universality of the Hurwitz zeta-function // Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные проблемы, приложения и проблемы истории : 16 международная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения профессора Мишеля Деза, Тула, 13-18 мая 2019 г. Тула : Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2019. ISBN 9785604244982. p. 45-47.
4Balčiūnas, Aidas; Vadeikis, Gediminas. A weighted universality theorem for the Hurwitz zeta-function // Šiauliai mathematical seminar. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-511X. eISSN 2335-8688. 2017, T. 12, p. 5-18.