VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Gintaras Skersys' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Kasparaitis, Pijus; Skersys, Gintaras. Lietuviško balso sintezės dabartis ir perspektyvos = Present and perspectives of the Lithuanian text-to-speech synthesis // Bendrinė kalba. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 2351-7204. 2017, T. 90, [14 p.]. Prieiga per internetą: <http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Kasparaitis_Skersys_BK_90_straipsnis.pdf> [žiūrėta 2018-04-13].
2Skersys, Gintaras. Informacijos sauga : mokomoji knyga. Vilnius : TEV, 2011. 156 p. ISBN 9786094330773. DOI: 10.5755/e01.9786094330766.
3Skersys, Gintaras. Klaidas taisančių kodų teorija : mokymo priemonė. Vilnius : [s.n.], 2005. 56 p. Prieiga per internetą: <http://www.mif.vu.lt/katedros/cs/Asmen/KodavimoTeorija.pdf> [žiūrėta 2005-12-16].
4Skersys, Gintaras. On degenerated cyclic codes = Apie išsigimusius ciklinius kodus // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, t. 45, spec. nr, p. 57-59. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/45_TOMAS(2005)/algebra/Skersys.pdf> [žiūrėta 2010-03-16].
5Skersys, Gintaras. On quasi-cyclic codes and traces of codes // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius. ISSN 0132-2818. 2004, t. 44, spec. nr, p. 111.
6Skersys, Gintaras. On the concatenated structure of quasi-cyclic codes // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, t. 43, spec. nr, p. 75.
7Skersys, Gintaras. The average dimension of the hull of cyclic codes // Discrete applied mathematics. ISSN 0166-218X. 2003, vol. 128, no. 1, p. 275-292. DOI: 10.1016/S0166-218X(02)00451-1.
8Dičiūnas, Valdas; Skersys, Gintaras. Diskrečioji matematika / Valdas Dičiūnas, Gintaras Skersys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2003. 100 p. Prieiga per internetą: <http://www.mif.vu.lt/katedros/cs/Asmen/Diskrecioji%20matematika.pdf> [žiūrėta 2015-12-07].
9Sendrier, Nicolas; Skersys, Gintaras. On the computation of the automorphism group of a linear code // 2001 IEEE international symposium on information theory, Washington, D.C. June 24-29, 2001 : proceedings. Washington. 2001, p. 13.
10Skersys, Gintaras. The average dimension of the hull of cyclic codes // Proceedings of the international workshop on coding and cryptography, January 8-12, 2001, Paris (France). Paris. 2001, p. 477-486.
11Skersys, Gintaras. Computing permutation groups of error-correcting codes // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2000, vol. 40, spec. Nr, p. 320-328.
12Sendrier, Nicolas; Skersys, Gintaras. Permutation groups of error-correcting codes // Proceeding of workshop on coding and cryptography. Paris. 1999, p. 33-41.