VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Gintautas Misevičius' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Misevičius, Gintautas; Verikaitė, Vitolda. Dzūkijos darbštuolis (docento Algirdo Miškelevičiaus 80-čiui) = Diligent mathematician from southeast Lithuania (on the occasion of asociate professor A. Miškelevičius 80th anniversary // Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai, Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2016, t. 57, p. 128-133. DOI: 10.15388/LMR.B.2016.23.
2Maknys, Kęstutis; Misevičius, Gintautas; Palenskis, Vilius; Pralgauskaitė, Sandra. Tikimybių teorijos ir atsitiktinių vyksmų uždaviniai : mokymo priemonė fizinių ir inžinerijos mokslų aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 100 p. ISBN 9786094591334. Prieiga per internetą: <http://www.teti.ff.vu.lt/doc/av_uzdavinynas.pdf> [žiūrėta 2018-06-04].
3Misevičius, Gintautas; Vakrinienė, Sigutė. Linear and non-linear optimization models for the selection of investment portfolio // Šiauliai mathematical seminar / Šiauliai University. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-511X. 2012, Vol. 7, p. 79-88. Prieiga per internetą: <http://siauliaims.su.lt/pdfai/2012/Mise-Vakr-2012.pdf> [žiūrėta 2012-11-23].
4Misevičius, Gintautas. A joint limit theorem for zeta-functions of newforms // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2012, t. 53, p. 84-89. DOI: 10.15388/LMR.A.2012.15.
5Misevičius, Gintautas. A joint limit theorem for L-functions of newforms // 27th Journées Arithmétiques, June 27 - July 1, 2011, Vilnius, Lithuania : programme and abstract book. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2011, p. 44. Prieiga per internetą: <http://at.yorku.ca/c/b/b/v/96.htm> [žiūrėta 2011-07-08].
6Misevičius, Gintautas; Stoncelis, Mindaugas. A joint limit theorem on the complex plane for zeta-functions of cusp forms // Šiauliai mathematical seminar. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-511X. 2011, Nr. 6, p. 35-45. Prieiga per internetą: <http://siauliaims.su.lt/pdfai/2011/Mise-Ston-2011.pdf>.
7Misevičius, Gintautas; Puškorius, Stasys; Vilutienė, Valentina. Poligonų ir aplinkinių miškų medžių pažeidimų kulkomis ir skeveldromis tyrimas = An investigation of the damage of polygons and surrounding forests caused by the splinters and bullets // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2011, T. 52, p. 262-267. DOI: 10.15388/LMR.2011.mk01.
8Misevičius, Gintautas; Kryžienė, Birutė. Uniform distribution in the n-dimensional torus // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2010, T. 51, p. 41-44. DOI: 10.15388/LMR.2010.07.
9Misevičius, Gintautas. A joint theorem for zeta-functions of cusp forms // 10th international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics = 10-oji tarptautinė Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija : [abstracts]. Vilnius : TEV, 2010. ISBN 9786094330094. p. 223.
10Vakrinienė, Sigutė; Misevičius, Gintautas. Bimatricinio lošimo modelis investiciniam portfeliui sudaryti = Bimatrix game model for the selection of investment portfolio // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2009, t. 50, p. 328-333. DOI: 10.15388/LMR.2009.58.
11Misevičius, Gintautas; Vakrinienė, Sigutė. On uniform distribution on [0,1] of fractional parts of powers of real algebraic numbers // Šiauliai mathematical seminar / Šiauliai University. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-511X. 2009, vol. 4, no. 12, p. 145-149. Prieiga per internetą: <http://siauliaims.su.lt/pdfai/2009/Misevicius&Vakriniene-09.pdf>.
12Laurinčikas, Antanas; Misevičius, Gintautas. Value distribution of the Lerch zeta-function with algebraic irrational parameter. IV // Lithuanian mathematical journal. ISSN 0363-1672. 2009, Vol. 49, no. 2, p. 175-184. DOI: 10.1007/s10986-009-9043-y.
13Misevičius, Gintautas. A limit theorem for zeta-functions of normalized eigenforms // Numbers, functions, eguations '08 : [conference : books of abstracts], De La Motte Castle, Noszvaj, June 15-21, 2008 : dedicated to the 70th birthday of professors Zoltan Daroczy and Imre Katai. Noszvaj. 2008, p. [1].
14Kryžienė, Birutė; Misevičius, Gintautas. On limit theorems of Fortet-Kac type = Ribinės teoremos Forte-Kaco sumoms // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2008, t. 48/49, p. 33-37. DOI: 10.15388/LMR.2008.05.
15Kryžienė, Birutė; Misevičius, Gintautas. Limit theorem of Fortet-Kac type for algebraic numbers // Analytic and probabilistic methods in number theory : proceedings of the fourth international conference in honour of J. Kubilius, Palanga, Lithuania, 25-29 September 2006. Vilnius : TEV, 2007. ISBN 9789955680819. p. 72-75.
16Vakrinienė, Sigutė; Misevičius, Gintautas. Tiesinio ir netiesinio optimizavimo modeliai investiciniam portfeliui pasirinkti = Linear and non-linear optimizationmodels for the selection of investment portfolio // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius. ISSN 0132-2818. 2007, t. 47, spec. nr, p. 383-388.
17Misevičius, Gintautas. Didis matematikas ir šviesus žmogus // Daktaras Gerardas Žilinskas: gyvenimo ir veiklos apžvalga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. ISBN 9986198364. p. 184-185.
18Kryžienė, Birutė; Misevičius, Gintautas. On the uniform distribution of endomorphisms of s-dimensional torus, II = S-mačio toro endomorfizmų tolygus pasiskirstymas, II // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2005, T. 46, spec, nr. (2006), p. 19-23.
19Kryžienė, Birutė Aldona; Misevičius, Gintautas. Large deviations for endomorphisms of torus, II = Toro endomorfizmų didieji nuokrypiai, II // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2005, t. 45, spec. nr, p. 42-46. Prieiga per internetą: <ftp://ftp.science.mii.lt/pub/publications/45_TOMAS(2005)/algebra/Kry_mis.pdf> [žiūrėta 2010-03-16].
20Kryžienė, Birutė; Misevičius, Gintautas. Large deviations for endomorphisms of torus = Dvimačio toro endomorfizmų didieji nuokrypiai // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2004, T. 44, spec, nr, p. 72-76.
21Kryžienė, Birutė Aldona; Misevičius, Gintautas. On the uniform distribution of endomorphisms of s-dimensional torus. II = Apie s-mačio toro endomorfizmų tolygų pasiskirstymą. II // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, t. 43, spec. nr, p. 56.
22Kryžienė, Birutė; Misevičius, Gintautas. On the uniform distribution of endomorphisms of s-dimensional torus = s-mačio toro endomorfizmų tolygus pasiskirstymas // Fizikos ir matematikos fakulteto mokslinio seminaro darbai. ISSN 1392-7086. 2003, t. 6, p. 56-63.
23Misevičius, Gintautas; Norkūnienė, Jolita; Staškevičius, Juozapas Audvydas. Investigations of the velocity of spread of mechanical oscillations in maximally orientated composites = Maksimaliai orientuotų kompozitų mechaninių virpesių sklidimo greičio tyrimai // Fizikos ir matematikos fakulteto mokslinio seminaro darbai. ISSN 1392-7086. 2003, t. 6, p. 81-86.
24Kryžienė, Birutė Aldona; Misevičius, Gintautas. Apie keturmačio toro ergodinius endomorfizmus = About uniform distribution of four-dimensional torus // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2002, t. 42, spec. nr, p. 59.
25Misevičius, Gintautas. On large deviations in the theorem of Fortet-Kac for unbounded functions // Analytic and probabilistic methods in number theory : proceedings of the third international conference in honour of J. Kubilius, Palanga, Lithuania, 24-28 September 2001. Vilnius : TEV, 2002. ISBN 9955491302. p. 221-227.
26Misevičius, Gintautas. The remainder term in generalized theorem of Fortet-Kac // 8-oji tarptautinė Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija : tezių rinkinys. Vilnius : TEV, 2002. ISBN 9955491183. p. 210.
27Misevičius, Gintautas. Uniform distribution on the four-dimensional torus. II // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2001, t. 41, spec. nr.
28Misevičius, Gintautas. Uniform distribution of four-dimensional torus. I // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2000, t. 40, spec. nr.
29Pincevičius, Albertas; Misevičius, Gintautas; Rakauskas, Rimantas Jonas. Karinių operacijų matematinis modeliavimas = Mathematical modelling of military operations // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2000, t. 40, spec. nr.
30Misevičius, Gintautas. The rate of convergence in the central limit theorem for endomorphisms of two-dimensional toms // Probability theory and mathematical statistics : proceedings of the seventh Vilnius conference, Vilnius, Lithuania, 12-18 August, 1998. Vilnius : TEV, 1999. ISBN 9986546729. p. 493-498.
31Misevičius, Gintautas; Rakauskas, Rimantas Jonas; Pincevičius, Albertas; Eidukevičius, Rimantas. Aukštoji matematika : vadovėlis ir pratybos su kompiuteriu / Gintautas Misevičius, Albertas Pincevičius, Rimantas Jonas Rakauskas, Rimantas Eidukevičius. Vilnius : TEV, 1999. 469 p. ISBN 9986546710.
32Misevičius, Gintautas; Eidukevičius, Rimantas; Pakalnytė, V.; Rakauskas, A.J. Mathematical modelling of military operations // Nonlinear analysis : modelling and control. ISSN 1392-5113. 1998, vol. 2, p. 81-88.
33Domarkas, Aleksas; Misevičius, Gintautas; Pakalnytė, V.; Rakauskas, Rimantas Jonas; Pincevičius, Albertas. Kompiuterinės algebros panaudojimas mokymo procese // Lietuvos matematikų draugijos mokslo darbai : specialus "Lietuvos matematikos rinkinio" priedas. Vilnius : Technika, 1998. ISBN 9986053684. p. 239-245.