VU Matematikos ir informatikos instituto autoriaus 'Marijus Radavičius' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:

Eil. Nr. Publikacija
1Radavičius, Marijus. A consistent estimator of structural distribution // Austrian journal of statistics: Special Issue CDAM 2019. Wien : The Austrian Statistical Society. ISSN 1026-597X. 2020, vol. 49, iss. 4, spec. iss. SI, p. 99-105. DOI: 10.17713/ajs.v49i4.1135.
2Puronaitė, Roma; Jakaitienė, Audronė; Jurevičienė, Elena; Kasiulevičius, Vytautas; Navickas, Rokas; Radavičius, Marijus; Visockienė, Žydrūnė. Identifying patterns of multimorbidity in Lithuanian National Health Insurance Fund data: a comparison of cross-sectional and temporal phenotyping approaches // NBBC19 : 7th Nordic-Baltic biometric conference, 3-5 June 2019, Vilnius, Lithuania : final programme and abstract book. Vilnius : [s.n.]. 2019, p. 39. Prieiga per internetą: <http://files.razzby.com/95/General/1559646481_NBBC19_Abstract_book.pdf>.
3Radavičius, Marijus; Rekašius, Tomas. Properties of noninformative genetic sequences // NBBC19 : 7th Nordic-Baltic biometric conference, 3-5 June 2019, Vilnius, Lithuania : final programme and abstract book. Vilnius : [s.n.]. 2019, p. 44. Prieiga per internetą: <http://files.razzby.com/95/General/1559646481_NBBC19_Abstract_book.pdf> [žiūrėta 2019-09-12].
4Radavičius, Marijus; Rekašius, Tomas; Židanavičiūtė, Jurgita. Local symmetry of non-coding genetic sequences // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos Mokslų akademija. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2019, vol. 30, no. 3, p. 553-571. DOI: 10.15388/Informatica.2019.218.
5Murauskas, Gediminas; Radavičius, Marijus. Daugelio elementų paskirstymo problema: pirmumo strategijos analizė = Multi-unit assignment problem: FCFS course allocation system data analysis // Lithuanian journal of statistics = Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-642X. eISSN 2029-7262. 2016, t. 55, Nr. 1, p. 70-80. DOI: 10.15388/LJS.2016.13869.
6Stabingienė, Lijana; Paulionienė, Laura (aut. rec.); Radavičius, Marijus (aut. rec.). Ekonometrika : mokomoji knyga / Lijana Stabingienė ; Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. 153 p. ISBN 9789955188636.
7Radavičius, Marijus; Samusenko, Pavel. Goodness-of-fit tests for sparse nominal data based on grouping // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5113. eISSN 2335-8963. 2012, vol. 17, no. 4, p. 489-501. DOI: 10.15388/NA.17.4.14053.
8Murauskas, Gediminas; Radavičius, Marijus. Apie citavimo statistiką // Mokslas ir etika : konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai / leidinio sudarytojas ir str. recenzentas Rimas Norvaiša. Vilnius : Žara, 2011. ISBN 9789986342687. p. 9-18. Prieiga per internetą: <http://lms.lt/archyvas/files/active/0/LMS_konferencijos_2011_darbai.pdf> [žiūrėta 2017-09-21].
9Murauskas, Gediminas; Radavičius, Marijus. Studentų internetinės apklausos duomenų analizė = Analysis of student WEB survey // Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2011, t. 52, p. 321-326. DOI: 10.15388/LMR.2011.st03.
10Radavičius, Marijus. Effect of nonresponse in Lithuanian travellers' survey = Neatsakymų įtaka Lietuvos keliautojų apklausoje // Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec, nr, p. 548-553.