VU Matematikos ir informatikos fakulteto autoriaus 'Paulius Virbalas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazę VUB:

Eil. Nr. Publikacija